S T E N O G R A M A

şedinţei comune a Birourilor permanente

ale Senatului şi Camerei Deputaţilor

din data de 28 februarie 2017

 

 

Şedinţa a început la ora 17.20.

Lucrările au fost conduse de domnul senator Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, asistat de domnul deputat Nicolae-Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor.

 

Au participat:

 

De la Camera Deputaţilor: domnul deputat Petru Gabriel Vlase şi domnul deputat Marian-Cătălin Predoiu – vicepreşedinţi,  doamna deputat Ioana Bran şi domnul deputat Georgian Pop – secretari, domnul deputat Seres Denes şi domnul deputat Valeriu-Andrei Steriu – chestori, domnul deputat Victor Paul Dobre – Grupul parlamentar al PNL, domnul deputat Constantin Avram – Grupul parlamentar ALDE, domnul deputat Eugen Tomac – Grupul parlamentar al PMP, domnul deputat Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale şi domnul deputat Nicuşor Dan – Grupul parlamentar al USR.

 

De la Senat: domnul senator Niculae Bădălău, domnul senator Iulian-Claudiu Manda şi domnul senator Remus Mihai Goţiu – vicepreşedinţi; domnul senator Marian Pavel, domnul senator Ion-Marcel Vela şi domnul senator Ioan-Iustin Talpoş – secretari; doamna senator Doina-Elena Federovici şi domnul senator Paul Stănescu – chestori, domnul senator Ioan Deneş – Grupul parlamentar al PSD; domnul senator Mario-Ovidiu Oprea – Grupul parlamentar al PNL; domnul senator Cristian Ghica; domnul senator Vlad-Tudor Alexandrescu – Grupul parlamentar al USR; domnul senator Cseke Attila-Zoltan – Grupul parlamentar al UDMR; domnul senator Dorin-Valeriu Bădulescu – Grupul parlamentar al PMP.

 

 

Invitaţi:

 

Din partea Guvernului: doamna Ştefania Bârlibescu şi doamna Diana Severin - secretari de stat pentru relaţia cu Parlamentul.

 

De la Camera Deputaţilor: doamna Silvia Claudia Mihalcea – secretar general, domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă  - secretar general adjunct interimar, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan Lagunovschi – Departamentul secretariatului tehnic, doamna Adriana Diaconescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, doamna Gabriela Enea – director la Direcţia comunicare şi relaţii publice, Anca Mihaela Spiridon – director general la Cancelaria preşedintelui, doamna Andreea Stăncescu – director general la Cabinetul secretarului general.

 

De la Senat: domnul Ion Vărgău – secretarul general al Senatului, doamna Cristina Ionescu – secretar general adjunct, Timotei Stuparu – secretar general adjunct, doamna Roxana Truinea – directorul general al Direcţiei generale legislative, domnul Gabriel Sterea – directorul Direcţiei secretariat general, doamna Camelia Tomescu - directorul Direcţiei proceduri, sinteză, studii şi evidenţă legislativă, doamna Claudia Pencea – directorul Direcţiei pentru organizarea lucrărilor plenului şi comisiilor, doamna Mariana Carabin – director la Cabinetul secretarului general, doamna Elena Diaconu – şeful Serviciului pentru lucrările Biroului permanent, doamna Ionela Mihăilă - Serviciul pentru lucrările Biroului permanent; doamna Hermina-Nicoleta Uţă – director la Cabinetul preşedintelui Senatului.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Are toată lumea pe display sau în mapă ordinea de zi? Că aş dori să vă cer acordul să putem începe şedinţa.

Dacă aveţi ordinea de zi, atunci vă propun să începem. Da?

Observaţii la ordinea de zi. Nu sunt.

Intrăm în ordinea de zi.

 

PUNCTUL 1:

Scrisoarea Grupului parlamentar PMP din Camera Deputaţilor prin care solicită majorarea numărului de membri în comisiile permanente comune pentru controlul activităţii Serviciului Român de Informaţii şi a Serviciului de Informaţii Externe

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

La primul punct, scrisoarea Grupului parlamentar PMP din Camera Deputaţilor, prin care solicită majorarea numărului de membri în comisiile permanente comune pentru controlul activităţii SRI şi SIE.

În momentul acesta, din câte sunt informat, procedura pentru numirea celor cinci membri la Comisia SIE este demarată.

În ceea ce priveşte Comisia SRI, propunerea va trebui să fie înaintată Comisiei SRI pentru analiză, pentru a decide care sunt posibilităţile sau consecinţele majorării numărului de membri de la 9 la 11 şi, ca atare, solicit astăzi să analizăm şi să decidem pe cale de consecinţă. Da?

Da, domnul Tomac.

 

Domnul Eugen Tomac:

Domnilor preşedinţi,

Stimaţi colegi,

În ceea ce priveşte chestiunea legată de Comisia SIE, noi am stabilit în Comitetul liderilor şi am şi depus deja o iniţiativă legislativă privind mărirea numărului de membri de la 5 la 7.

Cred că este atributul nostru să decidem, inclusiv în ceea ce priveşte Comisia SRI, şi nu al comisiei, pentru că aici este vorba de o hotărâre pe care trebuie s-o dea Parlamentul cu privire la numărul de membri, să se mărească de la 9 la 11.

Mulţumesc.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

În ceea ce priveşte Comisia SIE, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, propunerea legislativă îşi urmează cursul. În momentul de faţă suntem pe cinci membri şi, ca atare, trebuie făcută desemnarea pentru cei cinci membri, iar la Comisia SRI nu o să decidă Comisia SRI, evident, am spus că înaintăm propunerea, aşteptăm un punct de vedere şi vom decide noi.

În regulă? Da?

 

Din sală: Da.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Vă propun, ca atare, să tratăm în acest sens scrisoarea de la Grupul PMP.

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 2:

Notă referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Punctul 2, notă referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru interpretarea art. 38 alin.(11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor.

Va trebui să sesizăm Comisia permanentă a Senatului şi Camerei privind Statutul şi funcţionarea şedinţelor comune, pentru întocmirea raportului. De asemenea, comisiile juridice din Senat şi Cameră, în vederea avizării.

Termene? Liderii de grup?

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Două săptămâni, ca să constituie şi comisiile.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Două săptămâni pentru raport. Chestiunea asta nu mai este şi la ultimul punct o dată, pe ordinea de zi? Nu este acelaşi lucru?

 

Din sală: Nu.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Nu.

Bun. Două săptămâni pentru raport. Avizele zece zile. Sunteţi de acord?

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 3:

Scrisoarea Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat, prin care înaintează propuneri cu privire la procedura de revizuire a Constituţiei

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Trecem la punctul următor. Scrisoarea Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile, prin care înaintează propuneri cu privire la procedura de revizuire a Constituţiei.

Deci, documentul a fost prezentat Biroului permanent al Senatului în şedinţa din 6 februarie, care a hotărât transmiterea acestuia la Comisia pentru regulament din Senat şi către birourile permanente reunite.

Va trebui noi să transmitem scrisoarea Comisiei permanente a Senatului şi Camerei privind Statutul, organizarea şi funcţionarea… să transmitem scrisoarea acestei comisii. Da?

Bun. Este în regulă. Sunteţi de acord?

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 4:

Scrisoarea Societăţii Române de Radiodifuziune referitoare la timpul de emisie acordat săptămânal partidelor parlamentare

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Scrisoarea Societăţii Române de Radiodifuziune referitoare la timpul de emisie acordat săptămânal partidelor politice.

Ar trebui să luăm act şi să transmitem către grupurile parlamentare de la Senat şi Cameră, spre informarea partidelor parlamentare cu privire la drepturile de timpi de antenă.

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 5:

Modificarea componenţei numerice a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Punctul următor. Scrisoarea Grupului parlamentar PSD din Cameră, privind modificarea componenţei numerice a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO.

Dacă sunteţi de acord, o înscriem pe proiectul ordinii de zi a şedinţei comune, a primei şedinţe comune a Camerei şi Senatului.

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 6:

Propuneri din partea grupurilor parlamentare pentru componenţa unor comisii permanente comune, după cum urmează:

·       grupurile parlamentare PSD pentru Comisia specială a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi Comisia permanentă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor;

·       grupurile parlamentare PNL pentru Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, Comisia specială a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi Comisia permanentă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor;

·       grupurile parlamentare ALDE pentru Comisia permanentă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, Comisia specială a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, şi Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO;

·       grupul parlamentar PMP din Camera Deputaţilor pentru Comisia specială a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi Comisia permanentă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor;

·       grupurile parlamentare UDMR pentru Comisia comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, Comisia permanentă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor şi Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO;

·       grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor pentru Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi Comisia permanentă a Senatului şi Camerei Deputaţilor privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Propuneri din partea grupurilor parlamentare pentru componenţa unor comisii permanente comune, după cum urmează: grupurile parlamentare PSD, PNL, ALDE, PMP, UDMR şi Minorităţi de la Cameră.

Ar trebui să înscriem pe ordinea de zi a şedinţei comune structura, deci componenţa acestor comisii care au fost stabilite de…

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Domnule preşedinte, îmi permiteţi.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Vă rog.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Grupul USR avea pregătită această notă cu propunerile noastre pentru şedinţa de data trecută.

Vă solicităm permisiunea să le înaintăm direct în plen mâine dimineaţă.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnul Ciolacu.

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Cu toţii le vom înainta mâine în plen, fiindcă le vom citi ca şi lideri.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Noi nu am avut timp să le depunem astăzi la Biroul permanent, în acest sens.

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Domnule senator, vă rog frumos. Noi avem nişte protocoale încheiate între liderii de grup, pe care le-am predat secretariatului. Toată lumea le predă la secretariat, verifică că am respectat fiecare dintre noi propunerile şi pe urmă le vom citi în plen. Aşa este cutuma.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Atunci, dacă ne autorizaţi, să le predăm în seara aceasta. Da?

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Ar fi de dorit.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Mulţumim.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 7:

Propuneri din partea grupurilor parlamentare pentru delegaţiile Parlamentului României la organizaţiile parlamentare internaţionale, din partea:

·       grupurilor parlamentare ALDE pentru Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana -AP UPM, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei - APF, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE, Delegaţia Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară – ICE-DP, Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare;

·       grupurilor parlamentare PNL pentru Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei – APCE, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre –APCEMN, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana -AP UPM, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei – APF, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE, Delegaţia Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară – ICE-DP, Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, Delegaţia permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est – AP SEECP, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei – AIO;

·       grupurilor parlamentare UDMR pentru Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei – APCE, Delegaţia Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară – ICE-DP, Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre – APCEMN, Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Propuneri din partea grupurilor parlamentare pentru delegaţiile Parlamentului la organizaţiile parlamentare internaţionale.

La fel, văd grupurile ALDE, PNL, UDMR.

 

Din sală: PSD-ul nu face?

 

Domnul Ioan Deneş:

Domnule preşedinte, a fost omis Grupul PSD.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Da. Cine vorbeşte? Vă rog.

 

Domnul Ioan Deneş:

Viceliderul de la Grupul de la Senat. A fost omis Grupul PSD de la acest punct 7.

 

Domnul Cseke Attila-Zoltan:

De asemenea, nici Grupul nostru nu este.

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:

Da, nici al nostru.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Nici PMP-ul, nici USR-ul.

 

(Discuţii în sală.)

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Deci, vă solicit tuturor grupurilor parlamentare să faceţi propunerile nominale potrivit negocierii pe care aţi făcut-o între grupuri. Da? Nu se înscrie pe ordine de zi de mâine.

 

Din sală: Ba da.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Îl înscriem şi pe acesta pe ordinea de zi?

Bun. Dacă aveţi propunerile atunci.

 

Din sală: Sunt făcute.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Sunt făcute? A, bun. Dacă sunt făcute… Da. Bine. De la ALDE am văzut, dar de la ceilalţi nu… Este în regulă.

Vă mulţumesc.

Deci îl înscriem, atunci, pe ordinea de zi a şedinţei plenului.

 

PUNCTUL 8:

Scrisoare din partea domnului Klaus Werner Iohannis, Preşedintele României, prin care solicită Parlamentului să declare vacantă funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe, ca urmare a demisiei domnului Mihai-Răzvan Ungureanu

·       Demisia domnului Mihai-Răzvan Ungureanu, din funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Următorul punct, scrisoarea din partea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, prin care solicită Parlamentului să declare vacantă funcţia de director al SIE, ca urmare a demisiei domnului Ungureanu.

Trebuie să luăm act şi să transmitem documentele Comisiei speciale comune a Camerei şi Senatului, pentru controlul activităţii SIE. Când, evident, după ce s-a format comisia, noi facem trimiterea, o să găsească actele acolo.

Bine.

PUNCTUL 9:

Demisia domnului Marius Vorniceanu  din funcţia de membru al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi vicepreşedinte al ASF

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Demisia domnului Marius Vorniceanu  din funcţia de membru al Consiliului ASF şi de vicepreşedinte.

Trebuie să luăm act de această demisie şi să o transmitem Comisiei economice, cât şi Comisiei de buget, comisiile echivalente de la Cameră, la fel, precum şi liderilor grupurilor parlamentare.

Deci, numai luăm act.

 

PUNCTUL 10:

Scrisorile Consiliului Naţional al Audiovizualului, prin care înaintează demisiile:

·       domnului Turos Lorand din calitatea de membru titular al CNA;

·       domnului Gheorghe Bălăşoiu din calitatea de membru supleant al CNA

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Mai departe, scrisorile CNA prin care înaintează demisiile domnului Turos şi a domnului Bălăşoiu din calitatea de membru şi membru supleant.

Luăm act şi transmitem către comisiile pentru cultură de la Senat şi de la Cameră, şi la liderii grupurilor parlamentare.

 

PUNCTUL 11:

Scrisorile preşedintelui – director general al Societăţii Române de Televiziune, prin care înaintează demisiile:

·       domnului Valeriu Cristian Hadji-Culea din calitatea de membru titular în Consiliul de administraţie al SRTV;

·       doamnei Smaranda Vornicu-Shalit din calitatea de membru supleant în Consiliul de administraţie al SRTV;

·       domnului Lucian Romaşcanu din calitatea de membru supleant în Consiliul de administraţie al SRTV;

·       domnului George Orbean din calitatea de membru titular în Consiliul de administraţie al SRTV

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Scrisorile preşedintelui – director general al Societăţii Române de Televiziune, prin care înaintează demisiile: domnului Hadji Culea, doamnei Vornicu, domnului Romaşcanu şi domnului Orbean, toţi din calitatea de membri… Nu, scuzaţi-mă… Membri titulari şi membri supleanţi.

La fel, luăm act şi transmitem demisiile către comisiile de cultură de la Senat şi de la Cameră, precum şi către liderii de grup.

 

PUNCTUL 12:

Demisia doamnei Ana Maria Pătru din funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Mai departe, demisia doamnei Ana Maria Pătru din funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale permanente.

Luăm act şi transmitem demisia comisiilor juridice de la Senat şi Cameră, precum şi liderilor grupurilor parlamentare.

 

PUNCTUL 13:

Scrisoarea preşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin care solicită declanşarea procedurii de numire a unui nou membru în Colegiul director

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Mai departe, scrisoarea preşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin care solicită declanşarea procedurii de numire a unui nou membru în Colegiul director, deoarece în 19 decembrie a încetat, prin demisie, mandatul domnului Manole sau Petre, nu ştiu – Petre Florin Manole – acesta fiind ales deputat.

Trebuie să trimitem, după ce luăm act de această demisie, să trimitem scrisoarea la comisiile juridice de la Cameră şi Senat, Comisiei pentru egalitatea de şanse, Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități şi comisiilor competente de la Cameră, precum şi liderilor grupurilor parlamentare.

 

PUNCTUL 14:

Scrisoarea Ministerului Finanţelor Publice, prin care solicită Parlamentului să declanşeze procedura de numire a reprezentantului în Comitetul pentru finanţele publice locale

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Mai departe, scrisoarea Ministerului Finanţelor Publice, prin care solicită Parlamentului să desemneze un membru titular şi un membru supleant în Comitetul pentru finanţele publice locale.

Prin hotărârea Parlamentului din 2010 a fost numit membru titular domnul Liviu Costache, la propunerea grupurilor parlamentare PDL din Senat şi Cameră.

Aşadar, Birourile permanente declanşează procedura de numire a reprezentantului desemnat de Parlament în Comitetul pentru finanţele publice locale şi solicită grupurilor parlamentare să facă propuneri nominale.

 

PUNCTUL 15:

Memorandum intern privind modificarea Anexei 1 la normele metodologice, prin adăugarea unei ultime rubrici la tabel

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Memorandum intern privind modificarea normelor metodologice privind acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată.

Dacă sunteţi de acord. Nu este vorba, practic, de o reformulare, de o modificare a normelor, ci de adăugirea perioadei aferente mandatului 2016 – 2020 şi următoarele, pentru că în tabelul din normele metodologice iniţiale, după cum am înţeles, acest lucru nu figura.

Deci nu facem nicio modificare de structură, de fond, ci numai adăugirea unei perioade.

Dacă sunteţi de acord. Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 16:

Memorandum intern: organizarea sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6 – 9 octombrie 2017

 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Memorandum intern: organizarea sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6 – 9 octombrie 2017.

Trebuie să aprobăm spaţiile.

Acţiunea a fost aprobată de Birourile permanente reunite în şedinţa din 17 noiembrie 2015.

Dacă sunteţi de acord să aprobăm memorandumul intern pentru buna organizare a sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO.

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 17:

Memorandum intern privind co-finanţarea ofiţerului de legătură al IPEX pentru perioada 2017 – 2018

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Punctul următor, memorandum intern privind co-finanţarea ofiţerului de legătură IPEX pentru perioada 2017 – 2018.

Plata cotizaţiei pe 2017 urmează să fie suportată din bugetul Camerei. 2018, din Senat.

Dacă sunteţi de acord să aprobăm memorandumul.

Vă mulţumesc.

S-a aprobat.

 

 

PUNCTUL 18:

Scrisoarea Autorităţii Electorale Permanente, prin care solicită avizarea domnului Gabriel-Constantin Saucă în funcţia de director general în cadrul AEP

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Scrisoarea Autorităţii Electorale Permanente, prin care solicită avizarea domnului Gabriel-Constantin Saucă în funcţia de director general în cadrul AEP.

Birourile permanente trebuie să avizeze această numire.

Dacă sunt observaţii, comentarii în legătură cu această persoană.

 

Domnul Cătălin-Marian Predoiu:

Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Da, domnul vicepreşedinte Predoiu.

 

Domnul Cătălin-Marian Predoiu:

Nu ştim nimic despre persoana propusă. Nu vreau nici să blocăm proceduri care, poate, sunt de termene, dar, poate, dacă se poate o amânare aici, ca să ne uităm şi noi, la grup, să ne formulăm un punct de vedere pe CV, pe… Sau ceva date, nu avem nimic despre domnul acesta.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnul preşedinte al Camerei, Liviu Dragnea.

 

Domnul Liviu-Nicolae Dragnea:

Eu vreau să înţeleg, ni se cere avizul în Birourile permanente reunite?

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Da.

 

Domnul Liviu-Nicolae Dragnea:

Dacă ni se cere avizul şi nu-l ştim niciunul, eu propun să dăm un aviz negativ.

 

Din sală: Domnul Dobre doreşte să ia cuvântul.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Cine mai doreşte? Domnul Dobre? Nu se vede, dacă ţineţi mâna aşa jos. Nu am văzut, îmi cer scuze.

 

Domnul Victor-Paul Dobre:

Permiteţi. Eu cred că nu putem lua o decizie nici pozitivă, nici negativă, atâta timp cât nu ştim cine e.

Cred că primul lucru ar trebui prezentată o fişă de prezentare, un CV. Nu putem lua o hotărâre „în orb”.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnul Goţiu.

 

Domnul Liviu-Nicolae Dragnea:

Domnul Nicuşor Dan.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnul Nicuşor Dan, mă scuzaţi.

 

Domnul Nicuşor Dan:

Din ce văd din documentele anexe, văd că acest om a câştigat un concurs şi este şi CV-ul Domniei Sale aici.

 

Domnul Liviu-Nicolae Dragnea:

Eu am înţeles.

Dacă această structură care, sigur, „nu e deloc importantă” nici în faţa funcţionarilor, nici în faţa altor instituţii, dar e votată totuşi de oameni este pusă în situaţia să voteze un aviz pozitiv sau negativ şi noi avem doar un CV şi un concurs… Eu vă spun punctul meu de vedere personal: de ce trebuie să… eu nu sunt de acord să dăm un aviz pozitiv şi vreau să dăm un aviz negativ.

Nu interesează instituţia respectivă avizul negativ de la Birourile permanente reunite? Foarte bine.

Eu zic că, în mod normal, trebuia să vină AEP-ul, să vină domnul Saucă aici… Să vedem cine este, există, e persoană fizică vie.

 

Domnul Mihai Remus Goţiu:

Dacă-mi daţi voie, reiterez ceea ce am spus la începutul şedinţei: „Cartagina trebuie distrusă!”

Deci, în astfel de situaţii, ni se pare normal o amânare tocmai pentru că nu am avut când să vedem despre cine este vorba, despre ce este vorba.

Adică un vot acum împotrivă sau pentru este un vot, consider, neavizat de către membrii Birourilor permanente reunite.

 

(Discuţii în sală.)

 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Sunt două propuneri: una de amânare a avizării şi una de, mă rog, de supunere la vot a avizării, care înseamnă vot pentru sau vot împotrivă.

Supun votului dumneavoastră propunerea de…

 

Domnul Liviu-Nicolae Dragnea:

Dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte.

Sunt de acord să amânăm discuţia, dar am vrut să fac această remarcă, pentru că mi se pare inadmisibil. Toate instituţiile publice din România au pretenţia să fie respectate, în special, de către Parlament şi, dacă pot, să şi jignească Parlamentul.

Nu e admisibil ca o astfel de instituţie să-ţi trimită, pur şi simplu, nişte hârtii şi fiecare membru de aici să încerce să vadă: a fost concurs, n-a fost concurs, are un CV, n-are un CV, de ce trebuie să dăm aviz. Nu e în regulă ca abordare.

Adică, poate, la următorul Birou permanent reunit cineva de la Autoritatea Electorală Permanentă vine pe aici, poate chiar domnul Saucă în persoană, şi creăm un eveniment, sau cum îl cheamă pe domnul director general sau ce este acolo.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Înţeleg că există un consens pentru a amâna pentru următoarea reuniune a Biroului permanent această chestiune – avizarea.

 

PUNCTUL 20:

Proiect de declaraţie a Parlamentului, prin care se reafirmă rolul şi prestigiul acestuia ca instituţie centrală a democraţiei şi organ reprezentativ suprem al poporului

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Mai departe este înscris pe ordinea de zi proiectul de declaraţie a Parlamentului, prin care se reafirmă rolul şi prestigiul acestuia ca instituţie centrală a democraţiei şi organ reprezentativ suprem al poporului.

 

Domnul Victor-Paul Dobre:

Aţi sărit un punct, domnule preşedinte, punctul 19.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Îmi cer scuze, eu nu-l am.

 

Domnul Liviu-Nicolae Dragnea:

Pe tehnică există punctul, pe notele scrise, nu.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Nu îl am.

 

(Discuţii în sală.)

 

Cât vi se pare de interesant, nu-l aveam.

 

(Discuţii în sală.)

 

Vă mulţumesc, domnule Dobre.

 

 

PUNCTUL 19:

Notă privind situaţia iniţiativelor legislative care fac obiectul şedinţelor comune, la finalul legislaturii a VII-a  (2012 – 2016)

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Notă privind situaţia iniţiativelor legislative care fac obiectul şedinţelor comune la finalul legislaturii a VII-a.

Deci e vorba de iniţiativele care-şi continuă procedura legislativă – noul Parlament – şi care sunt înscrise pe ordinea de zi a

şedinţelor comune.

Aveţi lista?

 

Domnul Remus Mihai Goţiu:

Nu.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Secretariatul general?

 

Domnul Remus Mihai Goţiu:

19 lipseşte din mapa…

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

N-o aveţi nici dumneavoastră în mapă?

 

(Discuţii în sală.)

 

Ştiu, dar ar trebui s-o aibă toată lumea, îmi cer scuze.

Pe display v-aţi uitat? Nu…

 

Din sală: E doar titlul.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

E doar titlul? Îmi cer scuze.

Ce facem?

 

(Discuţii în sală.)

 

Din sală: Mergem mai departe.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Dacă sunteţi de acord, e o listă întreagă de proiecte pe care să le aveţi în vedere şi solicit secretariatului nostru să le pună pe display… să le încarce pe site, în aşa fel încât să aibă toţi colegii acces la ele, nu numai membrii Biroului permanent, dar şi membrii Senatului şi ai Camerei.

Sunteţi de acord, domnule Goţiu?

 

(Discuţii în sală.)

 

Domnul Remus Mihai Goţiu:

Şi oricine este interesat.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Da, bineînţeles, şi oricine e interesat. De acord.

Vă mulţumesc.

Aşadar…

 

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

O singură completare…

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Vă rog, domnule preşedinte.

 

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Nu vreau să mi-o luaţi în nume de rău, Camera Deputaţilor are materialul făcut. E gata, e pe tablete.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Am înţeles apropoul.

 

(Discuţii în sală.)

 

 

PUNCTUL 20:

Proiect de declaraţie a Parlamentului prin care se reafirmă rolul şi prestigiul acestuia ca instituţie centrală a democraţiei şi organ reprezentativ suprem al poporului

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Bun. Proiectul de declaraţie a fost prezentat Birourilor permanente din şedinţa din 13 februarie, când s-a solicitat amânarea dezbaterii în vederea analizării şi formulării unor eventuale observaţii.

Vă propun următorul lucru: ca, nu mâine, dar la proxima şedinţă, deci la următoarea şedinţă, nu cea de mâine, cea de săptămâna viitoare a plenului reunit, să introducem pe ordinea de zi proiectul de declaraţie.

Domnul Predoiu a făcut un punct de vedere pe care l-am şi parcurs. Aşteptăm, dacă sunt interesate grupurile parlamentare, evident, nu e obligatoriu, şi de la celelalte să-şi trimită punctele de vedere. Le strânge Comisia juridică şi, săptămâna viitoare, vă propun, aşadar, să trecem acest punct pe ordinea de zi.

Vă mulţumesc.

Rămâne să stabilim, de principiu, dacă sunteţi de acord acum, şi şedinţa plenului reunit, săptămâna viitoare, pentru miercuri, la ora 10.00. Da?

Vă mulţumesc.

Vă rog să… Secretariatul, să notaţi acest lucru.

 

PUNCTUL  21:

Opinia domnului Victor Ciorbea, Avocatul Poporului asupra scrisorii grupurilor parlamentare PNL din Senat şi Camera Deputaţilor referitoare la revocarea sa din funcţie

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Opinia domnului Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, asupra scrisorii grupurilor parlamentare PNL din Senat şi Cameră, referitoare la revocare.

În şedinţa din 6 februarie, am luat act de scrisoarea grupurilor parlamentare PNL. A fost trimisă comisiilor juridice pentru întocmirea raportului comun.

Acum suntem în situaţia să transmitem şi opinia domnului Ciorbea comisiilor juridice din Senat şi Cameră. Da?

Vă rog, domnule Predoiu.

 

Domnul Marian-Cătălin Predoiu:

Domnule preşedinte, în legea nouă e prevăzută… niciun fel de opinie ca răspuns la o astfel de scrisoare.

Noi ne-am întemeiat cererea pe un articol din textul de lege.

Sigur, din curtoazie pentru instituţia Avocatului Poporului, n-o să propunem acum alte poziţii, până când nu parcurgem şi noi opinia domnului Avocat al Poporului, dar cred că este puţin supralicitat s-o trimitem la o comisie juridică.

Eu cred că trebuie redistribuit grupurilor parlamentare, că nu e o scrisoare cu caracter juridic şi, pe baza analizei în grupurile parlamentare, să revenim. La Comisia juridică o mai lungim încă vreo lună, două, şi eu cred că toată lumea are interes să tranşăm acest subiect. Cred că şi Avocatul Poporului…

Grupurile parlamentare au jurişti, au specialişti. E o simplă scrisoare şi pot face un punct de vedere.

Revenim în Birourile permanente reunite şi votăm scrisoarea iniţială a grupurilor PNL.

 

(Discuţii în sală.)

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Stimaţi colegi,

Eu nu am… Domnule Predoiu, ce vreau să vă spun? Ţin cont de poziţia pe care aţi exprimat-o. Nu cunosc Legea de funcţionare a Avocatului Poporului.

Eu vă propun s-o transmitem comisiilor juridice această opinie şi, dacă comisiile juridice consideră că nu au de ce s-o ia în seamă, o transmitem numai spre informare grupurilor parlamentare şi mergem cu procedura mai departe.

 

Domnul Marian-Cătălin Predoiu:

În cazul acesta, vă rog să daţi…

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Că nu ştiu dacă cineva de aici ştie în detaliu legea, ca să putem să hotărâm.

 

Domnul Marian-Cătălin Predoiu:

În cazul acesta, rugămintea este să daţi un termen Comisiei juridice, să n-o lungească mult.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Sigur că da. Da?

Putem să dăm… Ce termen consideraţi…? Două săptămâni?

 

(Discuţii în sală.)

 

Două săptămâni. Perfect.

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 22:

Scrisoarea Comisiei comune permanente a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii prin care solicită înfiinţarea unui post de conducere

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Scrisoarea Comisiei comune permanente a Senatului şi Camerei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra SRI, prin care solicită înfiinţarea unui post de conducere şi numirea doamnei Georgica Dinu, consilier în cadrul comisiei pentru ocuparea acestui post.

Sunteţi de acord? Da.

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 23:

Raportul comun al comisiilor de specialitate asupra proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Raportul comun întocmit de Comisia economică din Senat, împreună cu Comisia pentru tehnologia informaţiilor din Cameră asupra proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2017 al ANCOM.

Conform Legii nr. 113 pentru aprobarea Ordonanţei nr. 22/2009 privind înfiinţarea ANCOM, bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărârea Parlamentului, cu avizul comisiilor de specialitate.

Aşadar, vă propun să înscriem în proiectul de hotărâre a Parlamentului pe ordinea de zi aprobarea bugetului ANCOM pe anul 2017.  În şedinţa proximă a Senatului şi Camerei.

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 24:

Scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate prin care transmite raportul de evaluare privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte - director general al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Scrisoarea Agenţiei Naţionale de Integritate, prin care informează asupra rămânerii definitive, prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a raportului de evaluare privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor de către domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte – director general al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Trebuie să trimitem scrisoarea ANI către comisiile pentru cultură de la Senat şi la Cameră pentru analiză şi raport.

 

Din sală: Şi juridice.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Şi juridice. Dacă consideraţi că e nevoie, şi juridice. Bine.

Termen pentru prezentarea raportului. Atunci le cerem raport comun să facă? Două săptămâni.

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 25:

Notă cu privire la iniţiativele legislative de competenţa şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, înregistrate la Parlament

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Notă cu privire la iniţiativele legislative de competenţa şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, înregistrate la Parlament.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Scuzaţi-mă! Şi pe fond… să fie raportul pe fond comun, da?

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu ştiu cine vorbeşte. Nu...

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Eu.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mă scuzaţi. Da.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Da, da, da. Deci raport pe fond, Comisia pentru cultură plus Comisia juridică.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Aşa am spus.

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Am înţeles.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Eram la nota cu privire la iniţiativele legislative de competenţa şedinţelor comune ale Camerei şi Senatului înregistrate la Parlament. Ar trebui să stabilim termene pentru depunerea raportului şi avizului.

Avem o iniţiativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor.

Urmează să fie sesizate următoarele comisii: Comisia comună a Camerei şi Senatului privind Statutul şi, pentru aviz comun, comisiile juridice de la Cameră şi Senat.

Vă propun, pentru depunerea amendamentelor, patru zile. Zece zile pentru depunerea avizului şi două săptămâni pentru depunerea raportului.

De acord?

Vă mulţumesc.

Cu asta am încheiat ordinea de zi.

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:

Domnule preşedinte, înainte de a încheia...

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Cine vorbeşte?

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:

Dacă-mi daţi şi mie voie...

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da. Vă rog.

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:

Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că, astăzi, Grupul parlamentar PMP a depus o solicitare, nu s-a regăsit pe ordinea de zi şi am aşteptat până la sfârşitul şedinţei să vă informez, o solicitare privind constituirea unei comisii comune, Senat – Camera Deputaţilor, cu privire la punerea în acord a Codului penal şi a Codului de procedură penală cu deciziile Curţii Constituţionale.

Totodată, această comisie comună...

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Staţi puţin. Până la comisie...

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:

Da.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Iertaţi-mă că vă întrerup. Vreau să vă întreb... Unde aţi depus?

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:

O solicitare am depus... am vrut să informez doar...

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Unde aţi depus solicitarea?

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:

La Birourile reunite.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

La Birourile reunite!

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:

Da. Pentru Birouri reunite am depus-o astăzi.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Dacă nu mă înşel, s-ar putea ca, regulamentar, să trebuiască să o depuneţi separat la Senat şi la Cameră, care propun înscrierea pe ordinea de zi.

 

Domnul Dorin-Valeriu Bădulescu:

Este foarte posibil. Cu siguranţă a ajuns şi la Senat. O să vedem la Cameră.

Dar am vrut – în cazul în care vom avea aceeaşi surpriză ca ordinea de zi să fie pusă la dispoziţie exact cu câteva minute înainte de şedinţă – să fiţi încunoştinţaţi despre solicitarea noastră.

 

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da? Colegii cred că au luat notă. Vă mulţumesc.

Dacă mai sunt alte intervenţii...

 

Domnul Mihai Remus Goţiu:

Mâine este plen la ora 10.00?

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Mâine la ora 10.00.

Prezidiul? Prezidiul, ca de obicei, prin rotaţie, nu ştiu cine vine la rând, asta ştie secretariatul. Nu o să stau eu să ţin socoteala.

 

Domnul Mihai Remus Goţiu:

Nu se poate stabili acum?

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Se poate stabili acum, dar cred că trebuie să respectăm... Nu. Conducerea şedinţei, ultima dată am condus eu, deci revine domnului preşedinte Dragnea. Şi cine sunt cei care asistă, care sunt secretarii de şedinţă... Secretariatul! Domnule, faceţi o situaţie, vă rog foarte mult. Începând de la ultima şedinţă, faceţi o situaţie, programat foarte bine ordinea, ca membrii Birourilor să fie la curent, să nu trebuiască să mergem în sală să strigăm noi, să rugăm pe cineva să vină la şedinţă.

Asta este treaba voastră, a secretariatelor celor două Camere.

Da? Vă mulţumesc.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi...

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Mă vedeţi?

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Da. Vă văd. Dacă nu vă văd, vă aud.

 

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Ne convocaţi pentru mâine la plen reunit al celor două Camere. Corect?

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Exact.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

La ora 10.00.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Exact.

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Care este ordinea de zi?

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Pe care am aprobat-o astăzi...

 

(Discuţii în sală.)

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Dar o avem aici?

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

În urma... Dacă aţi urmărit ordinea de zi...

 

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu:

Am urmărit, da. Dar nu o văd.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Nu aveţi cum să o vedeţi, pentru că ea trebuia întâi să fie aprobată aici şi după şedinţă se va redacta ordinea de zi în funcţie de deciziile pe care le-am luat astăzi.

De exemplu, chestiunea cu avizarea celui de la AEP nu s-a aprobat să fie pe ordinea de zi... dacă ar fi trebuit să fie, dau un exemplu. Nu ştiu să vă spun acum. Asta face secretariatul; întocmeşte, pe baza deciziilor pe care noi le-am luat, ordinea de zi de la şedinţa comună.

Da? De mâine, de la plen.

 

Domnul Remus Mihai Goţiu:

Şi am înţeles, din ce s-a discutat, că va fi o şedinţă în plen şi săptămâna viitoare, tot miercuri, la ora 10.00, pentru care s-a aprobat deja un punct pe ordinea de zi.

 

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu: 

Exact.

Vă mulţumesc. Şedinţa s-a încheiat.

 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 18.00.