S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de luni, 30 octombrie 2017

- cu participarea liderilor grupurilor parlamentare -

 

 

 

Şedinţa a început la ora 14,01.

Lucrările au fost conduse de domnul Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: domnul Petru Gabriel Vlase (de la ora 14,09), doamna Carmen-Ileana Mihălcescu şi domnul Ben-Oni Ardelean (de la ora 14,06) – vicepreşedinţi, domnul Georgian Pop şi domnul Liviu-Ionuţ Moşteanu – secretar,  domnul Seres Denes, domnul Amdrei-Dominic Gerea şi domnul Dragoş Gabriel Zisopol – chestori, domnul Ioan Munteanu  – Grupul parlamentar al PSD, domnul Dan Vîlceanu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Marton Arpad-Francisc – Grupul parlamentar UDMR, domnul Varujan Vosganian (de la ora 14,16) – Grupul parlamentar ALDE, domnul Petru Movilă – Grupul parlamentar al PMP, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, şi doamna Silvia-Claudia Mihalcea – Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: doamna Ştefania Bîrlibescu – Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul, domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă – secretar general adjunct interimar, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan Lagunovschi – Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Constantin Bantaş – Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea – Direcţia comunicare şi relaţii publice, domnul Andrei Mocearov – Departamentul de studii parlamentare şi politici UE, doamna Andreea Cleras – Direcţia generală afaceri externe, doamna Andreea Stăncescu – Cabinet Secretar general şi domnul Alexandru Tănase – Departamentul Tehnic.

 

*

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

Domnul Florin Iordache:

Bună ziua, stimaţi colegi.

Vă rog să luaţi loc, să putem începe şedinţa de Birou permanent.

Dacă la ordinea de zi a şedinţei Biroului permanent  sunt observaţii?

 

Domnul Ioan Munteanu:

Am eu o observaţie, dacă îmi permiteţi.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog. La şedinţă.

 

Domnul Ioan Munteanu:

Am solicitat la ultimul Birou permanent ca cei din Comisia pentru muncă să lucreze astăzi după amiază PLX-ul 67 - e vorba de acea tânără cu scleroză, care…

 

Domnul Florin Iordache:

Împreună cu Comisia juridică şi, de principiu, am fost de acord marţea trecută…

 

Domnul Ioan Munteanu:

Şi atunci v-aş propune ca în Ordinea de zi, pentru că asta e mai în josul paginii noastre, să-l aduceţi…

 

Domnul Florin Iordache:

Domnule Munteanu, prin votul pe care l-am dat săptămâna  trecută, am zis aşa: „Trimitem celor două comisii să lucreze la începutul săptămânii, şi atunci pe raportul care va urma…”

 

Domnul Ioan Munteanu:

Vă mulţumesc, dar e bine să-l repetaţi.

 

Domnul Florin Iordache:

Deci, completăm ordinea de zi cu: „Sub rezerva primirii raportului de la cele două comisii”.

Alte intervenţii, dacă sunt.

Vă rog.

 

Domnul Liviu-Ionuţ Moşteanu:

La numărul 22 era o solicitare  din partea domnului deputat Bulai de la USR, cerea o maşină; nu mai e nevoie, putem să scoatem din discuţie.

 

Domnul Florin Iordache:

Bun. Deci, propuneţi solicitarea domnului Bulai de a fi retrasă de pe ordinea de zi.

Observaţii? Nu.

A fost retrasă. Secretariatul General a notat.

Dacă mai sunt alte intervenţii. Nu mai sunt.

Nu, nu, discutam acum dacă la ordinea de zi aveţi observaţii. Nu. Când ajungem acolo, ok, discutăm acolo. Bun.

Ordinea de zi a şedinţei Camerei Deputaţilor, cu completarea propusă de domnul lider Munteanu.

Dacă sunt intervenţii? Nu.

Voturi pentru? Unanimitate de voturi.

Adoptat.

 

PUNCTUL 2

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada 24 - 26 octombrie 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 30 şi marţi, 31 octombrie 2017

 

Domnul Florin Iordache:

2. Iniţiativele legislative pentru care rapoartele au fost distribuite în perioada 24 – 26 octombrie.

Dacă solicită Comitetul liderilor? N-a solicitat. Rămâne atunci pe… Da, vă rog.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Eu am aici o rugăminte. Nu ştiu unde este, la ce comisie a fost repartizat BPI 509/2017.

M-a rugat colegul meu să întreb de proiectul acesta.

 

Domnul Florin Iordache:

Secretariatul General.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Este la punctul 4 pe Ordinea de zi, la Nota cu iniţiative. Este vorba de un Proiect de lege venit de la Senat, este aprobat de Senat. Din câte-mi amintesc, este la raport comun de la Comisia de cultură şi Comisia pentru drepturile omului şi la aviz încă  două comisii.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Rugămintea era dacă poate să rămâne doar la Comisia pentru drepturile omului, pentru că, pe fond, este doar de „drepturile omului”. Şi o să vă spun de ce.

 

Domnul Florin Iordache:

Păi, dar… ia ridicaţi, la poziţia 4, înţeleg, nu?

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Nu. Vorbim de punctul 4 pe Ordinea de zi; noi suntem la Ordinea de zi a Biroului permanent. Acum suntem pe documentul cu ordinea de zi…

 

Domnul Florin Iordache:

Deci, când ajungem acolo, domnul Pambuccian, când ajungem acolo, solicitarea dumneavoastră o supun votului, ca să rămână la o singură comisie, înţeleg.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Da.

 

Domnul Florin Iordache:

Şi cealaltă pentru…

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Când e vorba de colegii mei…

 

Domnul Florin Iordache:

Am înţeles. Haideţi să ajungem la…

Da. Deci, dacă la ordinea de zi a plenului, s-a completat cu propunerea domnului Munteanu.

Adoptat.

Din iniţiativele pentru care s-au primit rapoarte nu se solicită să fie înscrise pe ordinea de zi.

Adoptat.

 

PUNCTUL 3

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

·       Secretari de şedinţă

 

Domnul Florin Iordache:

Programul de lucru.

Comitetul liderilor, de acord cu programul pe care-l propunem? Astăzi – plen; mâine – plen până la 11,30; vot final.

Intervenţii dacă sunt. Nu.

Adoptat.

Secretari de şedinţă – domnul Georgian Pop şi… nu  e nici domnul Buican? Ştiu, dar domnişoara Ioana e plecată şi, în aceste condiţii, domnule Moşteanu, sunteţi aici; în condiţiile în care  domnul Buican… faceţi voi doi că „ce e în mână, nu-i minciună”. Eu nu ştiu pe unde e, poate e înzăpezit Buican.

Deci, rămân secretari de şedinţă colegii noştri.

La Interpelări şi la Declaraţii – eu.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 4

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Florin Iordache:

La iniţiative avem şase cereri de procedură de urgenţă; pe cutuma deja obişnuită, vă propun să fie respinse. Deci, păstrăm solicitările din partea Guvernului. Acele şase iniţiative - înţeleg că este o solicitare a domnului Varujan Pambuccian să fie adoptat de Senat. Opriţi-vă la ea.

Domnule Pambuccian, dumneavoastră solicitaţi ca în fond să fie decât…?

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Să fie doar Comisia de drepturile omului, pentru că se referă la instituirea zilei limbii şi teatrului…

 

Domnul Florin Iordache:

Deci, solicitaţi Comisia de cultură să fie numai ca aviz.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Ca aviz, da.

 

Domnul Florin Iordache:

Deci, supun votului dumneavoastră această solicitare: Comisia de cultură şi Comisia de administraţie, cât şi Comisia Juridică – la avizare, iar pe fond să fie numai Comisia pentru drepturile omului.

Observaţii? Nu.

Adoptat.

 

PUNCTUL 5

Lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană

● Notă privind Lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană

 

Domnul Florin Iordache:

Lista cuprinzând proiectele de acte normative şi proiectele de acte fără caracter legislativ.

Vă propun să fie trimisă Comisiilor de specialitate.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 6

Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative şi/sau fără caracter legislativ

 

Domnul Florin Iordache:

Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene.

Este pentru informarea dumneavoastră.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 7

Raport privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2016

 

Domnul Florin Iordache:

Raportul privind execuţia bugetului la 31 decembrie 2016 al Camerei. Are semnăturile chestorilor.

Vă propun să fie înscris acesta pe ordinea de zi a plenului.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 8

Scrisoare din partea domnului Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, referitoare la un proiect de lege aflat în procedură parlamentară (L384/2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Avem o scrisoare din partea domnului Viorel Ilie, ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, referitoare la un proiect de lege aflat în procedură parlamentară – este vorba de proiectul cu gestionarea ambalajelor.

Este la Senat. Când va ajunge la noi, vom trimite solicitarea domnului ministru la comisiile pe care le vom sesiza – bănuiesc Comisia de mediu şi Comisia de industrii.

Oricum, atunci când va ajunge la Camera Deputaţilor proiectul respectiv, vom discuta atunci.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Trecem mai departe.

 

PUNCTUL 9

Notă referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 

Domnul Florin Iordache:

Notă privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 din Ordonanţa 158.

Senatul este primă Cameră.

Vă propun să fie trimisă Comisiei pentru muncă, Comisiei pentru sănătate și Comisiei juridice.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 10

Solicitare din partea Grupului parlamentar PNL privind dezbaterea, în regim de urgenţă, în cadrul Comisiei pentru regulament, a proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (BP 422/2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea Grupului parlamentar PNL pentru dezbaterea, în procedură de urgenţă, a Hotărârii privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor.

Vă propun ca această solicitare a Grupului PNL să fie trimisă Comisiei pentru Regulament.

În momentul în care vom avea un raport al Comisiei pentru Regulament, va fi inclusă pe ordinea de zi a plenului.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 11

Solicitare din partea Grupului parlamentar USR privind modificarea componenţei Comisiei pentru afaceri europene

 

Domnul Florin Iordache:

Avem o solicitare din partea Grupului USR privind modificarea Comisiei pentru afaceri europene.

Întrebare la liderii grupurilor parlamentare: dacă sunt de acord cu solicitarea Grupului USR.

Voi mai propune ceva liderilor – să aveţi o întâlnire. În şedinţa care va fi bănuiesc la ora 15,50 înainte de plen...

Formal ne trebuie şi un punct de vedere al Comitetului liderilor.

Deci, domnule Munteanu, înţeleg că dumneavoastră veţi solicita la un moment dat să vă vedeţi cu liderii – să aveţi în vedere şi acest punct, să primim un punct de vedere al Comitetului liderilor pe această solicitare a Grupului USR.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

La ora 15,50 se va întruni Comitetul liderilor. Înainte de a începe plenul cu zece minute vă veţi vedea aici, în sala Biroului permanent.

 

PUNCTUL 12

Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor în ziua de luni, 30.10.2017

 

Domnul Florin Iordache:

Avem o solicitare din partea Comisiei pentru muncă – de a lucra în paralel cu plenul. Este ceea ce am solicitat noi – raportul Comisiei să fie introdus pe ordinea de zi, sub rezerva primirii raportului.

Este vorba de Comisia pentru muncă şi de Comisia juridică, domnule Munteanu, nu?

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 13

Solicitare din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 

Domnul Florin Iordache:

Avem o solicitare din partea Comisiei UNESCO.

Vă rog.

 

Domnul Marton Arpad-Francisc:

Domnule preşedinte, cu o singură observaţie: ca să fie convocată împreună această şedinţă sau cumva, în proiectul de ordine de zi pentru ziua de astăzi a Comisiei juridice nu se află această lege.

 

Domnul Florin Iordache:

Domnule Munteanu, Comisia juridică deja astăzi la ora 16,00 va lucra, şi rugămintea este să lucreze în paralel cu plenul Comisia juridică împreună cu Comisia pentru muncă pe PLX-ul  67/2017 – cel care vizează modificarea pensiilor, şi după aceea să intre în ordinea de zi pe care o are Comisia juridică.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Deci, domnul Nicolicea să fie informat pentru ca să lucreze în paralel cu plenul prioritar pe acest Plx.

Comisia UNESCO ne solicită să lucreze astăzi de la ora 14,00.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Deci, noi vom aproba pentru deputaţi în Comisia UNESCO; bănuiesc că au solicitat şi Senatului să fie invitaţi senatorii.

 

PUNCTUL 14

Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională referitoare la planificarea unei serii de activităţi în aria sa de competenţă

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională referitoare la planificarea unei serii de întâlniri.

Eu vă propun să fim de acord cu această planificare şi cu acest program al Comisiei pentru apărare.

Dacă aveţi observaţii. Nu.

Aprobat.

 

 

PUNCTUL 15

Solicitare din partea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea Comisiei de control al SRI: o şedinţă în data de 13 octombrie.

Dacă aveţi observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 16

Solicitare din partea doamnei deputat Angelica Fădor privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Florin Iordache:

Avem o solicitare din partea… acum încep concediile.

Doamna deputat Angelica Fădor – două zile.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 17

Solicitare din partea domnului deputat Lucian Heiuş privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Florin Iordache:

Lucian Heiuş – 2 zile, 30-31 octombrie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 18

Solicitare din partea domnului deputat Alexandru Rădulescu privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Florin Iordache:

Alexandru Rădulescu – 2 zile, 31 octombrie şi 1 noiembrie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 19

Solicitare din partea domnului deputat Biro Zsolt-Istvan privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Florin Iordache:

Biro Zsolt-Istvan – cinci zile de concediu.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 20

Memorandum intern: Aprobarea pentru organizarea unui birou parlamentar în circumscripţia electorală Bacău (Kulcsar-Terza Jozsef)

 

Domnul Florin Iordache:

Organizarea unui birou parlamentar permanent la Bacău ne solicită colegul nostru Kulcsar-Terza Jozsef.

Dacă sunt observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 21

Solicitare din partea domnului deputat Cătălin Predoiu privind deschiderea unui birou parlamentar în Municipiul Bucureşti

 

Domnul Florin Iordache:

Domnul Predoiu ne solicită un birou parlamentar la Bucureşti.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 22

Solicitare din partea domnului deputat Iulian Bulai referitoare la efectuarea unei vizite de studiu la Penitenciarul Jilava

 

Domnul Florin Iordache:

Domnul deputat Iulian Bulai… da, da, asta vă spun: a fost retras la început 22.

 

PUNCTUL 23

Informare din partea deputaţilor neafiliaţi

 

Domnul Florin Iordache:

O informare din partea deputaţilor neafiliaţi. Pe acest subiect, rog liderii să vedeţi la 15.30, să participe şi Secretariatul General. Doamna Mihalcea, să stabiliţi o procedură în ceea ce priveşte acest observator şi ce înseamnă, potrivit Regulamentului, şi supleantul, care nu cred că există, dar asta stabiliţi dumneavoastră.

 

PUNCTUL 24

Memorandum Intern: Solicitare acţiune „Parlamentul tinerilor”

 

Domnul Florin Iordache:

Memorandum privind „Parlamentul tinerilor” – în perioada 8 - 10 decembrie. Sălile pentru desfăşurarea acestui „Parlament”.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

 PUNCTUL 25

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

1. Memorandum intern privind participarea la ceremonia de inaugurare a unei noi grădiniţe din Republica Moldova, raionul Străşeni, comuna Rădeni, satul Zamcioji, în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova (1 – 2 noiembrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Pe linia parlamentară externă, avem o vizită în Republica Moldova.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

2. Memorandum intern privind oferirea unui dejun de către doamna deputat Ana Birchall, preşedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, în onoarea delegaţiei Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Consiliului Naţional al Republicii Slovace (2 noiembrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Oferirea unui dejun de către doamna Birchall.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

3. Memorandum intern privind deplasarea la Paris (4 – 6 noiembrie 2017) şi la Bruxelles 6 - 8  noiembrie 2017) a domnului deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a Camerei Deputaţilor

 

Domnul Florin Iordache:

Deplasarea la Paris a domnului Constantin Codreanu, 4 – 6 noiembrie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

4. Memorandum intern privind participarea la cea de-a XIX-a Sesiune Plenară a Conferinţei Europene Interparlamentare pentru Spaţiu (Tallinn, Estonia,  6 – 7 noiembrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Sesiunea Parlamentară a Conferinţei Europene Interparlamentare, la Tallinn – doi deputaţi.

 Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

5. Memorandum intern privind participarea la cea de-a 6-a Conferinţă internaţională privind femeile rome (Strasbourg, 6 – 7 noiembrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Strasbourg, 6 – 7 noiembrie 2017.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

6. Memorandum intern privind vizita de documentare în Tunisia a domnului deputat Attila Korodi, raportor al Comisiei pentru afaceri politice şi democraţie a APCE (Tunis, 6 - 9 noiembrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Tunis, 6 - 9 noiembrie. Participă domnul Korodi.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

7. Memorandum intern privind participarea la cel de-al 96-lea Seminar Rose-Roth şi reuniunea Subcomisiei pentru tranziţie şi dezvoltare a Comisiei pentru economie şi securitate din cadrul Adunării Parlamentare a NATO (Ljubljana, Slovenia, 7 - 9 noiembrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Seminarul Subcomisiei pentru tranziţie şi dezvoltare.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

8. Memorandum intern participarea la vizita de studiu şi schimb de experienţă privind controlul TBC şi HIV în rândul grupurilor vulnerabile (Porto şi Lisabona, 7 – 11 noiembrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

La Lisabona, 7 – 11 noiembrie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

9. Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei permanente şi Biroului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Copenhaga, 23 – 24  noiembrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Copenhaga, 23 – 24  noiembrie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

10. Memorandum intern privind includerea în Programul de relaţii externe al Camerei Deputaţilor  pentru anul 2018 a reuniunii Comisiei politice şi pentru afaceri juridice a APCEMN (Bucureşti, Palatul Parlamentului, 9 – 10 mai 2018)

 

Domnul Florin Iordache:

Următoarea: 9 – 10 decembrie, Reuniunea Comisiei politice şi afaceri juridice a APCEMN.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

11. Informare privind situaţia nominalizărilor din partea Grupurilor politice parlamentare la Summit-ul Anual al Forumului Global al Femeilor Politician Lider (WPL)  (Reykjavik, Islanda, 28 – 30 noiembrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Informare privind situaţia nominalizărilor din partea Grupurilor parlamentare la Summit-ul de la Reykjavik.

Avem o problemă. Am stabilit că va participa din partea Puterii o reprezentantă, o colegă; de la Opoziţie – o colegă. Sunt trei nominalizări. Rugămintea ar fi : Opoziţia, stabiliţi care colegă va participa la acea reuniune!

Sigur, aceasta este cea de-a treia problemă pe care Comitetul liderilor o stabilește: cea de-a doua colegă, din partea Opoziţiei, care participă.

 

12. Informare privind participarea la Reuniunea interparlamentară privind crearea unui mecanism al UE pentru democraţie, statul de drept şi drepturile fundamentale din cadrul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European  (Bruxelles, Belgia, 22 iunie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Informare privind reuniunea internaţională privind crearea unui mecanism, la Bruxelles.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

13. Informare privind participarea la cea de-a 41-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO (Cracovia, Polonia, 2 -12 iulie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Informare privind cea de-a 41-a sesiune a Comitetului UNESCO.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

14. Informare privind participarea Delegaţiei Parlamentului României la Reuniunea de toamnă 2017 a Adunării Parlamentare a OSCE (Andorra la Vela, Andorra, 3 – 5 octombrie 2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Şi participarea Delegaţiei la Reuniunea OSCE la Andorra.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 26

Pentru informare:

·                   Scrisoare din partea Radio România

 

Domnul Florin Iordache:

Iar pentru informare, avem o scrisoare din partea Radio România, din partea domnului director general Georgică Severin, care ne informează că Radio România împlineşte 89 de ani de emisie continuă.

Am luat act.

Dacă mai sunt…

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Este o adresă pentru informare. Domnul preşedinte director general a solicitat un scurt program, la o oră pe care v-o vom comunica în funcţie şi de desfăşurarea activităţii parlamentare aici, mâine, marţi…

 

Domnul Florin Iordache:

Tocmai, rugămintea era ca dumneavoastră, Secretariatul general, să stabiliţi un loc în care să vină…

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Deja colegii mei au luat legătura cu dânşii pentru a explica toate formalităţile şi va fi propusă o oră. În general, după cum ştiţi, acest lucru se întâmplă i acea pauză, înainte  de votul final.

 

Domnul Florin Iordache:

Foarte bine.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Mâine, marţi.

 

Domnul Florin Iordache:

Deci, mâine, la ora 11,30 -12,00, când este pauza pentru pregătirea votului final, aici, în faţa plenului. Ok.

Alte intervenţii, dacă sunt. Nu.

Mulţumesc.

Declar şedinţa închisă.

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,17.