Ședințele Biroului permanent
Componența Biroului permanent din sesiunea parlamentară
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Interogare ședințele Biroului permanent Versiunea pentru printare
Interogare Legislatura

Interogarea ședințelor Biroului permanent din legislatura se poate face după următoarele criterii:

ședințele: vorbitori:
Biroului permanent al Camerei Deputaților
Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului
indiferent
caută după cuvintele: din perioada:
toate cuvintele
frază exactă
în ordinea de zi
în stenograme
caută după numărul de înregistrare la BP:
BP nr. din
-
afișarea:
în ordine cronologica inversa (cele mai recente primele)
în ordine cronologica normala (cele mai vechi primele)
   max.  ședințe pe pagină


Rezultat: 939 înregistrări găsite în 645 puncte de pe ordinea de zi a 47 ședințe

1 2 3 4 5

pentru a accesa pasajele relevante faceți click pepasajele relevante
21. 03.04.2017 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Notă privind inițiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse și distribuite în zilele de marți, 28, miercuri, 29 și joi, 30 martie 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 3 și de marți, 4 aprilie 2017 pasajele relevante
  3 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  5 Scrisoare din partea doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ministrul pentru relația cu Parlamentul, prin care transmite punctele de vedere ale Guvernului cu privire la 63 inițiative legislative aflate în dezbaterea Camerei Deputaților pasajele relevante
  6 Scrisoare din partea doamnei Grațiela Leocadia Gavrilescu, Ministrul pentru relația cu Parlamentul, prin care transmite punctele de vedere ale Guvernului referitoare la Plx 82/2017 și Plx 20/2017 pasajele relevante
  7 Propunere din partea Grupului parlamentar PSD pentru postul vacant de vicepreședinte al Camerei Deputaților pasajele relevante
  8 Propunere din partea Grupului parlamentar PSD privind modificări în componența unor comisii permanente pasajele relevante
  9 Raportul și proiectul de Hotărâre privind modificarea alin.(2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaților, transmise de Comisia pentru regulament pasajele relevante
  10 Raportul și proiectul de Hotărâre privind modificarea art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, transmise de Comisia pentru regulament pasajele relevante
  11 Lista cuprinzând proiectele de acte legislative și proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană pasajele relevante
  12 Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative și/sau fără caracter legislativ pasajele relevante
  13 Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene referitoare la COM(2017) 2025 - ”Carte Albă privind viitorul Europei - Reflecții și scenarii pentru UE - 27 până în 2025” pasajele relevante
  14 Solicitare din partea Comisiei pentru afaceri europene referitoare la COM(2016) 861 – ”Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)” pasajele relevante
  15 Solicitare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale referitoare la E13/2017 ”Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu Migrația pe ruta central-mediteraneeană Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești” (JOIN (2017)4) și E 14/2017 ”Cartea albă privind viitorul Europei - Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 (COM(2017)2025)” pasajele relevante
  16 Solicitare din partea Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului pasajele relevante
  17 Scrisoare din partea domnului Tudorel Toader, ministrul justiției, referitoare la pregătirea misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cursul lunii mai 2017 pasajele relevante
  18 Scrisoare din partea domnului Tudorel Toader, ministrul justiției, referitoare la implementarea recomandărilor GRECO formulate în Raportul de evaluare privind România din runda a patra de evaluare pasajele relevante
  19 Solicitare din partea domnului deputat Marius Bodea privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  20 Solicitare din partea domnului deputat Cătălin Cristache privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  21 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Memorandum intern privind plata contribuției anuale la Adunarea Parlamentară a Francofoniei pentru anul 2017 pasajele relevante
   2 Memorandum intern privind primirea la Camera Deputaților a unei delegații a Comisiei Europene (București, 6 aprilie 2017) pasajele relevante
   3 Memorandum intern privind participarea la Reuniunea președinților Comisiilor pentru afaceri economice și mediu înconjurător (Malta, 6 – 7 aprilie 2017) pasajele relevante
   4 Memorandum intern privind participarea la reuniunea anuală a Forumului OCDE LEED cu tema ”Creșterea productivității, crearea de locuri de muncă și incluziunea de la bază la vârf” (Praga, Cehia, 10 – 11 aprilie 2017) pasajele relevante
   5 Memorandum intern privind participarea la reuniunea Biroului Adunării Parlamentare a OSCE (Copenhaga, Danemarca, 23 – 24 aprilie 2017) pasajele relevante
   6 Memorandum intern privind participarea la cea de-a 48-a reuniune a Comisiei pentru cultură, educație și afaceri sociale a APCEMN (Baku,Azerbaidjan, 25 – 26 aprilie 2017) pasajele relevante
   7 Memorandum Intern privind participarea domnului deputat Nicolae-Miroslav Petrețchi la cel de-al 10-lea Forum de Securitate (Kiev, Ucraina, 6 – 7 aprilie 2017) pasajele relevante
   8 Informare privind participarea la reuniunea interparlamentară a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) (Bruxelles, 8 – 9 martie 2017) pasajele relevante
   9 Informare privindparticiparea la Conferința internațională cu tema ”Rolul femeilor parlamentar în consolidarea democrației și a justiției sociale” (Islamabad, Pakistan, 13 – 15 martie 2017) pasajele relevante
22. 04.04.2017 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Solicitare din partea Grupului parlamentar PNL privind ”Ora Guvernului” din ziua de luni, 10 aprilie 2017 pasajele relevante
  5 Scrisoare din partea USR privind următorul nume pe lista de candidați pentru alegerea Camerei Deputaților în Circumscripția electorală nr. 43 - Diaspora pasajele relevante
  6 Notă din partea domnului deputat Cristian Ghinea, secretar al Camerei Deputaților, privind situația absențelor nemotivate ale unor deputați din lunile decembrie 2016 și ianuarie 2017 pasajele relevante
  7 Solicitare din partea domnului deputat Mitică Marius Mărgărit privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  8 Solicitare din partea domnului deputat Robert-Nicolae Turcescu privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  9 Solicitare din partea doamnei deputat Roxana Mînzatu privind anularea efectuării unui concediu cu plată pasajele relevante
  10 Memorandum intern: Solicitare din partea Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați pasajele relevante
  11 Memorandum Intern: Solicitarea Autorității Electorale Permanente pasajele relevante
23. 10.04.2017 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Notă privind inițiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse și distribuite în perioada 4 - 6 aprilie 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru a fi dezbătute în ziua de marți, 11 aprilie 2017 pasajele relevante
  3 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  5 Proiect de Decizie privind stabilirea atribuțiilor vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților pasajele relevante
  6 Solicitare din partea Grupului parlamentar PSD privind modificări în componența unor comisii permanente pasajele relevante
  7 Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaților pasajele relevante
  8 Informare din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale privind constituirea Subcomisiei pentru respectarea și apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor români aparținând minorității rome pasajele relevante
  9 Informare din partea Comisiei pentru politică externă privind reînființarea Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă pasajele relevante
  10 Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională privind efectuarea unor vizite de informare documentare la operatori economici care sunt parte a Companiei Naționale ROMARM pasajele relevante
  11 Solicitare din partea doamnei deputat Cristina Elena Dinu privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  12 Solicitare din partea doamnei deputat Ileana Cristina Dumitrache privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  13 Solicitare din partea doamnei deputat Lucreția Roșca privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  14 Solicitare din partea doamnei deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  15 Solicitare din partea domnului deputat Constantin-Cătălin Zamfira privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  16 Solicitare din partea domnului deputat Marius Bodea privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  17 Sinteza Raportului de audit ”Performanța activității de cercetare fundamentală și explicativă în domeniile agriculturii în perioada 2009-2016”, transmisă de Curtea de Conturi pasajele relevante
  18 Sinteza Raportului de audit al performanței privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni pe perioada 2013-2016 la Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni și Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, transmisă de Curtea de Conturi pasajele relevante
  19 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Memorandum intern privind participarea la Conferința parlamentară globală a Rețelei Parlamentare a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional (Washington D.C., SUA, 17 – 18 aprilie 2017) pasajele relevante
   2 Memorandum intern privind participarea la reuniunea Comisiei generale pentru dezvoltare socială, educație, cercetare și știință a Adunării Parlamentare a SEECP (Istanbul, Turcia, 20 – 22 aprilie 2017) pasajele relevante
   3 Memorandum intern privind participarea la reuniunea Secretariatului Internațional, a Președinților de comisii și a Raportorilor Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO) (Chios, Grecia, 3 – 6 mai 2017) pasajele relevante
   4 Memorandum intern privind participarea la a patra ediție a Forumului Mondial privind Dialogul Intercultural, sub auspiciile UNESCO (Baku, Azerbaidjan, 03 – 08 mai 2017) pasajele relevante
   5 Memorandum intern privind participarea la cursul pentru oficiali de rang înalt organizat de Colegiul pentru apărare al NATO (Roma, Italia, 8 – 12 mai 2017) pasajele relevante
   6 Informare privind participarea la Brussels Forum – ediția 2017, organizat de către German Marshall Fund (GMF) (Bruxelles, Belgia, 23 – 25 martie 2017) pasajele relevante
   7 Informare privind participarea la Forumul European pentru Reducerea Riscului la Dezastre (EFDRR) (Istanbul, 26 – 28 martie 2017) pasajele relevante
   8 Informare privind participarea la cea de-a 10-a ediție a conferinței anuale a Forumului pentru Viitorul Agriculturii (Bruxelles, 28 martie 2017) pasajele relevante
24. 11.04.2017 - Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pasajele relevante
  1 Memorandum intern privind organizarea unei ședințe comune jubiliare a Camerei Deputaților și Senatului dedicată aniversării Centenarului "Iași - Capitala Regatului României 1916 - 1918 și Oraș al Marii Uniri" și împlinirii a 100 de ani de la dezbaterile și adoptarea legilor reformatoare ale Statului Român: legea agrară și legea electorală de către Adunarea Deputaților și Senat reunite la Iași - 26 aprilie 2017 pasajele relevante
  2 Memorandum intern: Organizarea la București a Seminarului regional privind combaterea violenței împotriva femeilor, în colaborare cu Uniunea Interparlamentară pasajele relevante
  3 Scrisoarea domnului Gabriel-Beniamin Leș, Ministrul Apărării Naționale, prin care transmite Memorandumul cu tema: Solicitarea Ministerului Apărării Naționale către Parlamentul României privind obținerea aprobării prealabile pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente unor programe de înzestrare pasajele relevante
25. 11.04.2017 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Solicitare din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaților în data de 24 aprilie 2017 pasajele relevante
  5 Notă referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind procedura interpretării actelor normative, în ansamblu, precum și, în special, ale art. 3 alin. (1) prin raportare la art. 16-24, ale art. 4, art. 10, art. 14 teza a doua, art. 16, art. 21 alin. (1) teza întâi și ale art. 23 alin. (1) teza întâi din lege pasajele relevante
  6 Solicitare din partea domnului deputat Cătălin Drulă privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  7 Solicitare din partea domnului deputat Csoma Botond privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  8 Memorandum Intern: Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pasajele relevante
  9 Memorandum Intern: Solicitarea Ministerului Apărării Naționale pasajele relevante
  10 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Memorandum intern privindparticiparea la cea de-a doua parte a Sesiunii ordinare 2017 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, Franța, 17 – 18 aprilie 2017) pasajele relevante
   2 Memorandum intern privind vizita de lucru în Irlanda a unei delegații a Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților (Dublin, Irlanda, 2 - 5 mai 2017) pasajele relevante
26. 18.04.2017 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Notă privind inițiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse și distribuite în perioada 11-12 aprilie 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru a fi dezbătute în zilele de marți, 18 și miercuri, 19 aprilie 2017 pasajele relevante
  3 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  5 Notă privind Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 163/2017) pasajele relevante
  6 Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative și/sau fără caracter legislativ pasajele relevante
  7 Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaților în ziua de marți, 18 aprilie 2017 pasajele relevante
  8 Solicitarea Ministrului delegat pentru Afaceri Europene referitoare la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (PLx 317/2016) pasajele relevante
  9 Scrisori din partea Agenției Naționale de Integritate referitoare la domnul deputat Matei Suciu pasajele relevante
  10 Notă referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.7 alin.(1) și ale art.11 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România pasajele relevante
  11 Notă referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare pasajele relevante
  22 Solicitare din partea domnului deputat Mihăiță Todoran privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  23 Solicitare din partea doamnei deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral privind anularea a două zile de concediu cu plată pasajele relevante
  24 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Memorandum intern privind participarea la Conferința Președinților de Parlamente din Statele Membre ale Uniunii Europen (Bratislava,23-24 aprilie 2017) pasajele relevante
   2 Memorandum intern privind participarea la Conferința Interparlamentară privind Politică Externăși de Securitate Comună (PESC) și Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC) (Malta, 26 - 28 aprilie 2017) pasajele relevante
   3 Memorandum intern privind primirea la Camera Deputaților a Vicepreședintelui Comisiei Europene, domnul Andrus ANSIP (București, 28 aprilie 2017) pasajele relevante
   4 Memorandum intern privind participarea la Conferința Președinților Delegațiilor parlamentare membre ale APF din Regiunea Europa (Budapesta, 9-11 mai 2017) pasajele relevante
   5 Memorandum intern privind participarea la Conferința „Educație și transformare națională”(Geneva, 16 – 19 mai 2017) pasajele relevante
   6 Memorandum intern privind participarea la cea de-a 17-a Reuniune interparlamentară EUFORES privind energia regenerabilă și eficiența energetică (Valletta, 19 - 20 mai 2017) pasajele relevante
   7 Memorandum internprivind organizarea la București a seminarului regional al UIP privind combaterea violenței împotriva femeilor (Palatul Parlamentului, 12-14 iunie 2017) pasajele relevante
   8 Memorandum intern privind vizita în România a unei delegații a Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților a Republicii Cehe, conduse de domnul Petr Gazdick, vicepreședinte al Camerei Deputaților cehe (8-11 mai 2017) pasajele relevante
   9 Memorandum intern privind vizita la Camera Deputaților a unei delegații a Comisiei pentru apărare națională din Seimul Republicii Polone (15 – 17 mai 2017) pasajele relevante
   10 Informare privind participarea la Reuniunea Președinților de Comisii pentru afaceri sociale, care s-a desfășurat în Malta (23 – 24 martie 2017) pasajele relevante
   11 Informare privind participarea la Conferința parlamentară privind combaterea terorismului internațional (Sankt Petersburg, Federația Rusă, 27 – 28 martie 2017) pasajele relevante
   12 Informare privind participarea la Misiunea de observare a alegerilor parlamentare din Republica Armenia (Erevan, Republica Armenia, 31 martie – 3 aprilie 2017) pasajele relevante
   13 Informare privind participarea la reuniunea interparlamentară a președinților de comisii parlamentare pentru afaceri economice (ECON) și mediu înconjurător (EFAC) din parlamentele naționale (Malta, 6 - 7 aprilie 2017) pasajele relevante
27. 19.04.2017 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Solicitare din partea Grupului parlamentar USR privind modificări în componența unor comisii permanente pasajele relevante
  4 Solicitare din partea domnului deputat Andrei Nicolae privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  5 Sinteza Raportului de audit al performanței privind utilizarea fondurilor alocate prin bugetul Autorității Naționale pentru Turism pentru dezvoltarea și promovarea turistică a României în perioada 2013 - 2015, transmisă de Curtea de Conturi pasajele relevante
  6 Memorandum intern: Solicitarea Avocatului Poporului pasajele relevante
  7 Notă referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare pasajele relevante
  8 Solicitare din partea Grupului parlamentar PNL privind procedură de urgență pentru Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile (Pl-x nr. 413/2016) pasajele relevante
28. 20.04.2017 - Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pasajele relevante
  2 Proiect de Hotărâre a Parlamentului României pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial pasajele relevante
29. 24.04.2017 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Notă privind inițiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse și distribuite în perioada 19-21 aprilie 2017 care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 24 și marți, 25 aprilie 2017 pasajele relevante
  3 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  5 Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaților în ziua de luni, 24 aprilie 2017 pasajele relevante
  6 Solicitare din partea domnului deputat Victor Paul Dobre privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  7 Solicitare din partea domnului deputat Florin Roman privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  8 Solicitare din partea domnului deputat Biro Zsolt-Istvan privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  9 Solicitare din partea domnului deputat Nicolae Bănicioiu privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  10 Solicitare din partea domnului deputat Alexandru Rădulescu privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  11 Solicitare din partea domnului deputat Ștefan Alexandru Băișanu privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  12 Solicitare din partea domnului deputat Vasile Cristian Achiței privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  13 Solicitare din partea domnului deputat Laurențiu Dan Leoreanu privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  14 Solicitare din partea doamnei deputat Viorica Cherecheș privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  15 Solicitare din partea domnului deputat Cătălin Predoiu privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  16 Memorandum Intern: Solicitarea Castel Film București pasajele relevante
  17 Pentru Informare pasajele relevante
30. 25.04.2017 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Acordul liderilor Grupurilor parlamentare PSD și ALDE cu privire la modificări în componența unei comisii parlamentare pasajele relevante
  4 Solicitare din partea Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic de a lucra în afara Palatului Parlamentului pasajele relevante
  5 Solicitare din partea domnului deputat Eugen Nicolăescu privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  6 Solicitare din partea domnului deputat Vass Levente privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  7 Solicitare din partea domnului deputat Marius Bodea privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  8 Solicitare din partea domnului deputat Cristinel Romanescu privind efectuarea unui concediu cu plată pasajele relevante
  9 Memorandum Intern: Aprobarea Listei de dotări independente și alte cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2017 pasajele relevante
  10 Memorandum intern: Decontarea serviciilor de telefonie (voce și date) pentru deputați pasajele relevante
  11 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Memorandum intern privind participarea la Seminarul cu tema „Renaționalizarea politicilor și lupta pentru sfere geopolitice de influență: periclitând pacea și securitatea” (Leinsweiler, Germania, 6 – 7 mai 2017) pasajele relevante
   2 Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru respectarea obligațiilor și angajamentelor asumate de statele membre ale Consiliului Europei a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Helsinki, Finlanda, 15 – 16 mai 2017) pasajele relevante
   3 Memorandum intern privind participarea domnului deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților, la delegația care îl va însoți pe domnul Sorin Mihai Grindeanu, prim-ministru al României, în vizita în Statul Israel (3 – 4 mai 2017) pasajele relevante
   4 Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru migrație, refugiați și persoane strămutate a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Baku, Azerbaidjan, 15 – 16 martie 2017) pasajele relevante

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 21 iulie 2018, 5:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro