programate în următoarea perioadă

1. Joi, 15 noiembrie 2018
- Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Ordine de zi: