Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 535/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea și compleatrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 15.12.2014
2. PLx 536/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Buget 15.12.2014
3. PLx 537/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Industrii 15.12.2014
4. PLx 539/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 15.12.2014
5. PLx 575/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Cameră decizională 15.12.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 23.12.2014
6. PLx 576/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 15.12.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 23.12.2014
7. PLx 577/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României Cameră decizională 15.12.2014 Aviz pentru Com. Juridică 23.12.2014
8. PLx 594/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice central și pentru modificarea și completarea unor acte normative Prima Cameră TAC: 16.02.2015 19.12.2014 Raport 2.02.2015
9. PLx 598/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, județul Cluj Cameră decizională 23.06.2014 Raport 25.06.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 19 martie 2019, 0:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro