Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 152/2015 Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale și a oricărei forme de secesionism Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 9.03.2015
2. PLx 164/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 și 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Muncă 9.03.2015
3. PLx 176/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Cameră decizională 4.03.2015 Aviz pentru Com. Agricultură 11.03.2015
4. PLx 180/2015 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate Cameră decizională 4.03.2015 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 11.03.2015
5. PLx 222/2015 Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă Cameră decizională 9.03.2015 Aviz pentru Com. Industrii 18.03.2015
6. PLx 242/2015 Propunere legislativă privind metodele de extracție a hidrocarburilor neconvenționale pe teritoriul României Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Industrii 25.03.2015
7. PLx 243/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 25.03.2015
8. PLx 244/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Cultură 25.03.2015
9. PLx 245/2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 25.03.2015
10. PLx 253/2015 Propunere legislativă privind modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Cameră decizională 16.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 25.03.2015
11. PLx 408/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării Cameră decizională 1.09.2010 Raport 16.09.2010
12. PLx 773/2010 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Cameră decizională 29.11.2010 Raport 28.12.2010
13. PLx 44/2013 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 -Legea poliției locale Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013
14. PLx 125/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public și, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Băncii Naționale a României Cameră decizională 7.05.2013 Raport 28.05.2013
15. PLx 429/2013 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în adminstrația publică Cameră decizională 8.12.2014 Raport 29.12.2014
16. PLx 475/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare de stare civilă, republicată Cameră decizională 8.12.2014 Raport 29.12.2014
17. PLx 540/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Cameră decizională 8.12.2014 Raport 30.12.2014
18. PLx 629/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014
19. PLx 23/2014 Propunere legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor Cameră decizională 9.12.2014 Raport 30.12.2014
20. PLx 32/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Cameră decizională 6.05.2014 Raport 27.05.2014
21. PLx 551/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Cameră decizională 8.12.2014 Raport 30.12.2014
22. PLx 72/2014 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fară deținator, identificarea și controlul reproducerii câinilor Cameră decizională 24.02.2014 Raport 20.03.2014
23. PLx 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014
24. PLx 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " Cameră decizională 24.06.2014 Raport 15.09.2014
25. PLx 218/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației Cameră decizională 22.04.2014 Raport 15.05.2014
26. PLx 270/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Cameră decizională 2.06.2014 Raport 19.06.2014
27. PLx 556/2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Cameră decizională 8.12.2014 Raport 30.12.2014
28. PLx 376/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre Cameră decizională 2.09.2014 Raport 25.09.2014
29. PLx 380/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Cameră decizională 8.09.2014 Raport
30. PLx 386/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 Cameră decizională 2.09.2014 Raport 25.09.2014
31. PLx 449/2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată Cameră decizională 22.09.2014 Raport 7.10.2014
32. PLx 501/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Cameră decizională 2.12.2014 Raport 16.12.2014
33. PLx 517/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Cameră decizională 2.12.2014 Raport 18.12.2014
34. PLx 518/2014 Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Cameră decizională 2.12.2014 Raport 18.12.2014
35. PLx 520/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici
Cameră decizională 2.12.2014 Raport 18.12.2014
36. PLx 602/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici Cameră decizională 19.12.2014 Raport 4.02.2015
37. PLx 521/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
Cameră decizională 2.12.2014 Raport 18.12.2014
38. PLx 541/2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale Cameră decizională 8.12.2014 Raport 30.12.2014
39. PLx 565/2014 Propunere legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sculeni "
Cameră decizională 8.12.2014 Raport 30.12.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 20 martie 2019, 23:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro