Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 279/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 Cameră decizională 23.03.2015 Aviz pentru Com. Agricultură 31.03.2015
2. PLx 336/2015 Proiect de Lege privind Cinematografia Cameră decizională 1.04.2015 Aviz pentru Com. Cultură 8.04.2015
3. PLx 368/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 27.04.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 6.05.2015
4. PLx 405/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Cameră decizională 13.05.2015 Aviz pentru Com. Agricultură 22.05.2015
5. PLx 427/2015 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Creației Populare Românești Cameră decizională 25.05.2015 Aviz pentru Com. Cultură 4.06.2015
6. PLx 438/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Cameră decizională 2.06.2015 Aviz pentru Com. Buget 10.06.2015
7. PLx 451/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
Cameră decizională 10.06.2015 Aviz pentru 15.06.2015
8. PLx 456/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
Cameră decizională 15.06.2015 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 18.06.2015
9. PLx 185/2015 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir
Cameră decizională 3.06.2015 Raport 17.06.2015
10. PLx 356/2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Cameră decizională 20.04.2015 Raport 7.05.2015
11. PLx 430/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.39 alin. (72) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Prima Cameră TAC: 9.09.2015 2.06.2015 Raport 10.06.2015

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 20 martie 2019, 16:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro