Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 451/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice Cameră decizională 10.06.2015 Aviz pentru 15.06.2015
2. PLx 474/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Cameră decizională 17.06.2015 Aviz pentru Com. Economică Com. Juridică 22.06.2015
3. PLx 509/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice Cameră decizională 24.06.2015 Aviz pentru Com. Industrii 29.06.2015
4. PLx 564/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 1.09.2015 Aviz pentru Com. Buget 21.09.2015
5. PLx 36/2015 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale Cameră decizională 9.02.2015 Raport 19.02.2015
6. PLx 100/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Cameră decizională 2.03.2015 Raport 11.03.2015
7. PLx 208/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Cameră decizională 17.06.2015 Raport 1.07.2015
8. PLx 291/2015 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea Cameră decizională 23.03.2015 Raport 9.04.2015
9. PLx 335/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 Cameră decizională 1.04.2015 Raport 16.04.2015
10. PLx 470/2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată Cameră decizională 15.06.2015 Raport 25.06.2015
11. PLx 629/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 26 martie 2019, 16:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro