Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați

consultați: Ordinea de zi
sala: comisie
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 498/2016 Propunere legislativă privind parteneriatul civil
Cameră decizională 31.10.2016 Aviz pentru Com. Juridică 9.11.2016
2. PLx 518/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Cameră
decizională
7.11.2016 Aviz pentru
Com. Muncă
11.11.2016
3. PLx 12/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Prima Cameră
TAC: 14.03.2017
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Învățământ
8.02.2017
4. PLx 27/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
9.02.2017
5. PLx 28/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației și sportului nr.69/2000
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Învățământ
9.02.2017
6. PLx 32/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
7. PLx 33/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
8. PLx 39/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.110 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă
Com. Apărare
14.02.2017
9. PLx 46/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în mediul rural "
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru Com. Administrație
Com. Juridică
14.02.2017
10. PLx 51/2017 Proiect de Lege privind înființarea, la nivelul administrației publice locale din comune, orașe și municipii a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru Com. Administrație
Com. Muncă
14.02.2017
11. PLx 53/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru Com. Administrație
Com. Muncă
14.02.2017
12. PLx 55/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
13. PLx 60/2017 Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă
Com. Sănătate
14.02.2017
14. PLx 61/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă
Com. Sănătate
14.02.2017
15. PLx 62/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
16. PLx 64/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reactualizată
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă
Com. Sănătate
14.02.2017
17. PLx 67/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
18. PLx 78/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
19. PLx 81/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă
Com. Sănătate
14.02.2017
20. PLx 83/2017 Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
21. PLx 86/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
22. PLx 87/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
23. PLx 90/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
24. PLx 99/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017
25. PLx 101/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Cameră
decizională
1.02.2017 Aviz pentru
Com. Muncă
14.02.2017

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 noiembrie 2018, 3:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro