Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia juridică, de disciplină și imunități

consultați: Ordinea de zi
sala: Mihai Viteazu
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 581/2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby
-consilier: Denisa Popdan
Cameră decizională

Senatul a respins
10.12.2013 Raport 1.02.2014 INI?IATOR: 1 deputat
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu sus?ine, a trimis punct de vedere negativ - 2016, 2017
Retrimisă la Comisie de la Plenul Camerei Deputa?ilor
2. PLx 739/2011 Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România
-consilier: Denisa Popdan
Cameră decizională

Senatul a adoptat
5.12.2011 Raport 28.12.2011 INI?IATORI: 3 deputa?i
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul nu sus?ine, a trimis punct de vedere negativ - 2013, 2016, 2017.
3. 4c-11/522/2017 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, spre dezbatere Proiectul de Hotărâre a Parlamentului României privind Codul de conduită al deputa?ilor ?i senatorilor.
- consilier: Paul ?erban
Raport comun cu Com. Permanentă a Camerei Deputa?ilor ?i Senatului privind Statutul deputa?ilor ?i al senatorilor, organizarea ?i func?ionarea ?edin?elor comune ale Camerei Deputa?ilor ?i Senatului INI?IATORI: 9 dep sen
4. PLx 162/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-consilier: Alexandra Mu?at
Cameră decizională

Senatul a adoptat
7.04.2014 Raport comun cu Com. pt. Agricultură

Primit Raport preliminar de adoptare cu amendamente de la Com. pt. Agricultură
17.04.2014 INI?IATOR: Guvernul
Invita?i: MAP
Senatul a adoptat
CL- aviz favorabil
Guvernul nu sus?ine
5. PLx 468/2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-consilier: Paul ?erban
Cameră decizională

Senatul a respins
17.10.2016 Raport comun cu Com. pt. Administra?ie


Com. Juridică a transmis Raport preliminar de respingere

Com. pt. Administra?ie a transmis Raport preliminar de adoptare
1.11.2016 INI?IATORI: 4 dep sen
Invita?i: MDRAP
Senatul a respins
CL - aviz favorabil
Guvernul nu sus?ine
6. PLx 387/2016 Reexaminarea Legi pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- consilier: Paul ?erban
Cameră decizională

Senatul a adoptat
27.03.2017 Raport 11.04.2017 INI?IATORI: 123 dep sen
Invita?i: MJ
Senatul a adoptat ca urmare a cererii de reexaminare
CL - aviz favorabil
7. PLx 107/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
- consilier: Alina Grigorescu
Cameră decizională

Senatul a adoptat
8.02.2017 Raport 28.02.2017 INI?IATOR: Guvernul
Invita?i: MJ
Senatul a adoptat
CL- aviz favorabil
CSM - aviz favorabil
8. PLx 29/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- consilier: Florica Manole
Cameră decizională

Senatul a adoptat respingerea OUG 79/2016
1.02.2017 Raport comun cu Com. pt. Sănătate


Primit Raport preliminar de adoptare cu amendamente de la Com. pt. Sănătate
16.02.2017 INIȚIATOR: Guvernul
Invitat: Ministerul Sănătății
Senatul a adoptat respingerea OUG 79/2016
CL - aviz favorabil
Guvernul susține respingerea OUG 79/2016 (MRP/478-3.02.2017)

9. PLx 504/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- consilier: Roxana David
Cameră decizională

Senatul a adoptat
7.11.2016 Raport comun cu Com. pt. Buget 15.11.2016 INI?IATOR: Guvernul
Invita?i: MFP
CL - aviz favorabil
Senatul a adoptat
Guvernul a trimis punct de vedere favorabil 2017
10. PLx 359/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015
- consilier: Roxana David

Motiva?ia retrimiterii de la plen la comisie:
Domnul deputat Varujan Pambuccian a solicitat retrimiterea la comisie.
Cameră decizională

Senatul a respins
11.04.2017 Raport suplimentar 3.05.2017 INITIATORI: 8 dep sen
Invita?i: AEP
Senatul a respins
Guvernul a trimis punct de vedere - Parlamentul va decide
CL - aviz favorabil
Com. Juridică a transmis Raport de adoptare cu amendamente admise
Retrimis de la Plenul Camerei Deputa?ilor
11. PLx 326/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-consilier: Roxana David
Cameră decizională

Senatul a adoptat
13.09.2016 Raport comun cu Com. pt. Administra?ie

Primit Raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege privind respingerea OUG 15/2016 de la Com. pt. Administra?ie
29.09.2016 INI?IATOR: Guvernul
Invita?i: AEP, MAI, MDRAPFE, MFP
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
12. PLx 455/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
- consilier: Florica Manole
Cameră decizională

Senatul a adoptat
17.10.2016 Raport comun cu Com. pt. Agricultură ?i Com. pt. Mediu

Primit Raport preliminar de adoptare cu amendamente admise de la Com. pt. Agricultură ?i Com. pt. Mediu
27.10.2016 INI?IATOR: Guvernul
Invita?i: Min. Agriculturii
Senatul a adoptat
Guvernul sus?ine
CL - aviz favorabil
13. PLx 781/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
- consilier: Denisa Popdan
Cameră decizională

Senatul a adoptat
4.11.2015 Raport comun cu Com. pt. Industrii 12.11.2015 INI?IATOR: Guvernul
Invita?i: Min. Economiei, ANPC
Senatul a adoptat
Guvernul sus?ine
CL - aviz favorabil
14. PLx 155/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-consilier: Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 16.05.2017 3.04.2017 Raport comun cu Com. pt. Buget 20.04.2017 INI?IATORI: 36 dep sen
Invita?i: Curtea de Conturi, MFP
CL - aviz negativ
15. PLx 442/2009 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- consilier: Roxana David
Cameră decizională


Senatul a respins
12.02.2013 Raport comun cu Com. pt. Administra?ie

Primit Raport preliminar III de la Com. pt. Administra?ie, privind admiterea cererii de reexaminare ?i respingerea Legii ?i a amendamentelor transmise
25.10.2016
4.03.2013 INI?IATORI: 3 deputa?i
Invita?i: MDRAPFE
Senatul a respins
CL - aviz negativ
Guvernul nu sus?ine, a trimis punct de vedere negativ - 2015, 2016, 2017.
Reexaminare ca urmare a DCC
16. PLx 275/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-consilier: Alexandra Mu?at
Cameră decizională

Senatul a adoptat
15.06.2016 Raport comun cu Com. pt. Administra?ie

Primit Raport preliminar de respingere cu amendamente respinse de la Com. pt. Administra?ie
30.06.2016 INI?IATORI: 154 dep sen
Invita?i: AEP
Senatul a adoptat
Guvernul sus?ine cu observa?ii
CL - aviz favorabil
17. PLx 146/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
-consilier: Florica Manole
Cameră decizională

Senatul a adoptat
13.04.2016 Raport comun cu Com. pt. Învă?ământ ?i Com. pt. Sănătate

Primit Raport preliminar de respingere de la Com. pt. Învă?ămînt ?i Com. pt. Sănătate
INI?IATORI: 19 dep sen
Invita?i: MEN, MFP
Senatul a adoptat
CL - aviz favorabil
Guvernul nu sus?ine
18. PLx 180/2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017
- consilier: Florica Manole
Prima Cameră TAC: 6.09.2017 2.05.2017 Aviz pentru Com. Buget 8.05.2017 INI?IATOR: Guvernul
CL - aviz favorabil
19. 4c-11/483/2017 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, o Notă referitoare la obiec?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor Legii privind procedura interpretării actelor normative, în ansamblu, precum ?i în special, ale art. 3 alin. (10 prin raportare la art. 16-24, ale art. 10, art. 14 teza a doua, art. 16, art. 21 alin. (1) teza întâi ?i ale art. 23 alin. (1) teza întâi din lege.
- consilier: Paul ?erban
INFORMARE
20. 4c-11/519/2017 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, o Notă referitoare la obiec?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 213 alin. (2) ?i art. 215č alin. (6) din Codul de procedură penală.
- consilier: Paul ?erban
INFORMARE
21. 4c-11/518/2017 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, o Notă referitoare la obiec?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietă?ii ?i justi?iei, precum ?i unele măsuri adiacente.
- consilier: Alina Grigorescu
INFORMARE
22. 4c-11/488/2017 Adresa Secretarului General prin care înaintează Comisiei juridice, de disciplină și imunități, o Notă referitoare la obiec?ia de neconstitu?ionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) ?i ale art.11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
- consilier: Denisa Popdan
INFORMARE

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 22 ianuarie 2019, 8:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro