Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

consultați: Ordinea de zi
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 199/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Cameră decizională 28.02.2017 Raport comun
cu Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură,
industrie
alimentară și
servicii
specifice
20.03.2017
2. PLx 370/2016 Proiectul Legii completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Cameră decizională 26.09.2016 Raport comun
cu Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură,
industrie
alimentară și
servicii
specifice
18.10.2016
3. PLx 424/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Cameră decizională 10.10.2016 Raport comun
cu Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură,
industrie
alimentară și
servicii
specifice
20.10.2016
4. PLx 485/2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Cameră decizională 24.10.2016 Raport comun
cu Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură,
industrie
alimentară și
servicii
specifice
10.11.2016
5. PLx 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Cameră decizională 20.02.2017 Raport comun
cu Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură,
industrie
alimentară și
servicii
specifice
9.03.2017
6. COM(2016)767 Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) Examinare fond
7. COM(2017)34 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor - Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară Examinare fond

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 noiembrie 2018, 18:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro