Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

consultați: Ordinea de zi
sala: Comisiei
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela Monica Stoica
Cameră decizională 4.06.2018 Raport 21.06.2018 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14). Inițiativa se află la punctul 2 al ordinii de zi a Plenului, sub rezerva primirii raportului.
2. PLx 400/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
- Referent: consilier parlamentar Onesia Babeș consilier parlamentar Elena Zorilă
24.09.2019 Aviz pentru Com. Buget 8.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).
3. PLx 365/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă
Prima Cameră TAC: 14.11.2019 1.10.2019 Aviz pentru Com. Învățământ 8.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).
4. PLx 403/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
- Referent: consilier parlamentar dr. Marcela Monica Stoica
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. Administrație Com. Apărare Com. Tehnologia informației 9.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).
5. PLx 404/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
- Referent: consilier parlamentar Onesia Babeș
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. Juridică 9.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).
6. PLx 406/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
- Referent: consilier parlamentar Onesia Babeș
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. Tehnologia informației 9.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).
7. PLx 409/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
- Referent: consilier parlamentar dr.Marcela Monica Stoica
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. Muncă 9.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).
8. PLx 412/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
- Referent: consilier parlamentar Valentin Laurențiu Gheorghiu
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 9.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).
9. PLx 415/2019 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulerioare
- Referent: consilier parlamentar Onesia Babeș
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. Juridică 15.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).
10. PLx 417/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
- Referent: consilier parlamentar Elena Zorilă
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. Muncă 15.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).
11. PLx 419/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- Referent: consilier parlamentar Valentin Laurențiu Gheorghiu
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. Juridică 15.10.2019 Luni, 7.10.2019, ora 17,00, sala Comisiei (corp B4, etaj 1M, camera 14).

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 6:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro