Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 717/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 29.06.2020 Raport comun 8.09.2020 Invitați: MMPS
2. PLx 176/2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 29.06.2020 Raport comun 8.09.2020 Invitați: MMPS
3. PLx 94/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră decizională 9.03.2020 Raport 24.03.2020 Invitați: MMPS
4. PLx 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD
Cameră decizională 29.06.2020 Raport comun 8.09.2020 Invitați: MFE, MAI, MDLPA, MMPS
5. PLx 574/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
Cameră decizională 30.09.2020 Raport comun 13.10.2020 Invitați: MFE, MAI, MADR, MFP
6. PLx 582/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Cameră decizională 30.09.2020 Raport comun 13.10.2020 Invitați: MS, MMPS

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 iunie 2022, 6:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro