Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice

consultați: Ordinea de zi
sala: 29, Corp B4, etaj 1
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1.
Grup de lucru: Investi?ii în dezvoltarea zonelor împădurite ?i în îmbunătă?irea viabilită?ii pădurilor (articolele 21-26) - PNDR.
Invita?i: - Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale; Ministerul Mediului, Apelor ?i Pădurilor; ANPM; AFIR; APIA; RNP - Romsilva; DGDR - Autoritatea de Management pentru Programul Na?ional de Dezvoltare Rurală;
Garda Na?ională de Mediu;
Garda Forestieră Bucure?ti;
Sindicatul SILVA;
Greenpeace;
Asocia?ia For?a Fermierilor;
Clubul Fermierilor din România;
LAPAR; APPR, ACOR;
Primăria Comunei Lunge?ti, jude?ul Vâlcea; Primăria Comunei Berezeni, jude?ul Vaslui; Primăria Comunei ?endreni, jude?ul Gala?i;
Asocia?ia Administratorilor de Păduri Private din România.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 27 mai 2022, 8:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro