Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115 prezenta fizica si online
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 583/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia
Cameră decizională 30.09.2020 Raport comun cu Comisia pentru industrii și servicii 13.10.2020 S-a primit raport preliminar de adoptare in forma Senatului, de la Comisia pentru industrii și servicii

Invitați: Ministerul Finanțelor; Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
2. PLx 145/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonnaței de urgență nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
Cameră decizională 12.04.2021 Raport preliminar pentru Comisia pentru industrii și servicii si Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 6.05.2021 Invitați: Ministerul Finanțelor; Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
3. PLx 76/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei Cameră decizională 2.03.2020 Raport preliminar pentru Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic 17.03.2020 S-a primit raport preliminar de adoptare cu amendamente de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Invitați: Ministerul Energiei; Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor; Ministerul Finanțelor;


4. PLx 553/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene Cameră decizională 14.09.2020 Raport preliminar pentru Comisia pentru industrii și servicii
29.09.2020 Invitați:
Ministerul Energiei;
Ministerul Finanțelor;
5. PLx 639/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
Cameră decizională 20.10.2020 Raport 3.11.2020 Invitați: Ministerul Integrării ?i Proiectelor Europene; Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării ?i Administra?iei; Ministerul Mediului, Apelor ?i Pădurilor; Ministerul Transporturilor ?i Infrastructurii
6. PLx 190/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
Cameră decizională 10.05.2021 Raport 31.05.2021 Invitați: Ministerul Integrării ?i Proiectelor Europene
7. PLx 162/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului
Cameră decizională 21.04.2021 Raport Comun cu Comisia Juridică, de disciplină și imunități 13.05.2021 S-a primit raport preliminar de adoptare cu amendamente de la Comisia Juridică, de disciplină și imunități
Invitați: Ministerul Justiției
8. PLx 507/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
Cameră decizională 8.09.2020 Raport preliminar pentru Comisia pentru administratie 21.09.2020 Invitați: MIFE

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 21 mai 2022, 20:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro