Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale

consultați: Ordinea de zi
sala: comisiei
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 608/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române
- Referent: consilier Onesia Babeș
Cameră decizională 16.11.2009 Aviz pentru Com. Juridică 27.11.2009
2. PLx 626/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
- Referent: expert Valentin-Laurențiu Gheorghiu
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
3. PLx 627/2009 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
- Referent: consilier Onesia Babeș
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
4. PLx 641/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 al Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002
- Referent: expert Valentin-Laurențiu Gheorghiu
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Buget 28.12.2009
5. PLx 642/2009 Propunere legislativă pentru completarea art.5 al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
- Raportor: expert Valentin-Laurențiu Gheorghiu
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Cultură 28.12.2009
6. PLx 658/2009 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008
- Referent: consilier Marcela Monica Stoica
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Apărare 28.12.2009
7. PLx 668/2009 Propunere legislativă pentru reactivarea Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina - persoană juridică de drept public
- Referent: expert Valentin-Laurențiu Gheorghiu
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
8. PLx 671/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
- Referent: consilier Marcela Monica Stoica
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Muncă 28.12.2009
9. PLx 672/2009 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii
- Referent: consilier Marcela Monica Stoica
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Muncă 28.12.2009
10. PLx 673/2009 Propunere legislativă de modificare a art.47 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- Referent: consilier Marcela Monica Stoica
Cameră decizională 14.12.2009 Aviz pentru Com. Muncă 28.12.2009
11. PLx 690/2009 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical
- Referent: consilier Onesia Babeș
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Sănătate 28.12.2009
12. PLx 693/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
- Referent: consilier Onesia Babeș
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
13. PLx 694/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
- Referenți: consilier Onesia Babeș consultant Elena Zorilă
Cameră decizională 16.12.2009 Aviz pentru Com. Juridică 28.12.2009
14. Scrisori și petiții.
15. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 22 august 2019, 14:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro