Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

consultați: Ordinea de zi
sala: 3150
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 773/2006 Propunere legislativă privind Programul Național "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ȘI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA" Cameră
decizională
14.12.2006 Raport 15.02.2007
2. PLx 41/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2006 Prima Cameră
TAC: 30.03.2007
5.03.2007 Raport 19.03.2007
3. PLx 898/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România Cameră
decizională
22.11.2006 Raport 21.12.2006
4.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 27 iunie 2019, 1:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro