Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 458/2007/ 2012 Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 11.06.2007 Raport
2. PLx 269/2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protec?ia desenelor și modelelor
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 25.06.2012 Raport 11.09.2012 Invitați: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, inițiatorii: dep. PD-L: Alecu Valeriu, Ionescu George, Negruț Clement, Petrescu Cristian, Roman Gheorghe, Zătreanu Dan-Radu, dep.UDMR: Antal István, Béres Ștefan Vasile, Olosz Gergely, Petö Csilla-Mária
3. PLx 290/2012 Proiect de Lege pentru retragerea declara?iei prevazută prin Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul interna?ional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescrip?iilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul interna?ional (APTU) și a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului destinat a fi utilizat în traficul interna?ional (ATMF), cuprinse în apendicele E,F ?i, respectiv, G la Conven?ia privind transporturile interna?ionale feroviare(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Prima Cameră TAC: 17.10.2012 3.09.2012 Raport 12.09.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

4. PLx 86/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 23.04.2012 Raport 17.05.2012 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, inițiatorii: dep.PSD: Iancu Iulian, Bleotu Vasile, Dușa Mircea, Iordache Florin, Vasile Aurelia, Vlădoiu Aurel


5. PLx 304/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de cre?tere a calită?ii arhitectural-ambientale a cladirilor
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 3.09.2012 Aviz pentru Com. Administrație publică 11.09.2012 Invitați: Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Administrației și Internelor, inițiatorii: dep.PD-L: Seremi Ștefan, dep.PSD: Drăghici Sonia-Maria,
dep.PNL: Bot Octavian, Varga Lucia-Ana, dep.UDMR: Derzsi Ákos, Petö Csilla-Mária, sen.PSD: Mang Ioan, sen.PNL: Popa Cornel
6. PLx 297/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2012 privind acordrea unui împrumut Companiei Na?ionale de Căi Ferate"C.F.R." - S.A. în scopul achitării obliga?iilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 3.09.2012 Aviz pentru Com. Buget 10.09.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor Publice

7. PLx 289/2012 Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finan?are între România și Banca Europeană de Investi?ii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucure?ti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucure?ti, la 16 decembrie 2011
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Prima Cameră TAC: 17.10.2012 3.09.2012 Aviz pentru Com. Buget 7.09.2012 Invitați: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor Publice
8. PLx 296/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 3.09.2012 Aviz pentru Com. Buget 10.09.2012 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice
9. PLx 301/2012 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafe?e de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agen?iei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Călăra?i și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăra?i, jude?ul Călăra?i, pentru realizarea obiectivului parc industrial
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică Invitați: Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Agenția Domeniilor Statului, inițiatorii: dep.PD-L: Chirilă Constantin, Fuia Stelian,
dep.Indep.Niculescu-Mizil Ștefănescu Tohme Oana,
sen.PD-L: Dumitru Constantin,
sen.Prog.: Nedelcu Vasile


10. PLx 302/2012 Propunere legislativă privind administrarea unei suprafe?e de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agen?iei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Olteni?a și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteni?a, jude?ul Călăra?i, pentru realizarea obiectivului parc industrial
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 3.09.2012 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 10.09.2012 Invitați: Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Agenția Domeniilor Statului, inițiatorii: dep.PD-L: Chirilă Constantin, Fuia Stelian,
dep.Indep.Niculescu-Mizil Ștefănescu Tohme Oana,
sen.PD-L: Dumitru Constantin,
sen.Prog.: Nedelcu Vasile
11. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 16 iunie 2019, 4:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro