Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 7077
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 145/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
Cameră decizională 9.11.2011 Raport 22.11.2011 Invitați: MTI, MMFPS
2. PLx 844/2007 Lege privind Statutul controlorului civil de trafic aerian din România - reexaminare Cameră decizională 30.03.2009 Raport 14.04.2009 Invitați: MTI, MMFPS
3. PLx 466/2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră decizională 6.03.2012 Raport 20.03.2012 Invitați: MMFPS
4. PLx 717/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Cameră decizională 5.12.2011 Raport 28.12.2011 Invitați: MMFPS
5. PLx 215/2012 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private și abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Cameră decizională 29.05.2012 Raport 20.06.2012 Invitați: MMFPS, CSSPP
6. PLx 311/2012 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorită?i și institu?ii publice, ra?ionalizarea cheltuielilor publice, sus?inerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Interna?ional
Cameră decizională 3.09.2012 Raport 20.09.2012 Invitați: MMFPS, MFP
7. PLx 340/2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
Cameră decizională 24.09.2012 Raport 1.10.2012 Invitați: MMFPS, MFP
8. PLx 397/2012 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Cameră decizională 1.10.2012 Raport 18.10.2012 Invitați: MMFPS
9. PLx 400/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asisten?ă socială
Cameră decizională 1.10.2012 Raport 18.10.2012 Invitați: MMFPS, MFP
10. PLx 401/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor
Cameră decizională 1.10.2012 Raport 18.10.2012 Invitați: MMFPS, MFP

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 20 aprilie 2018, 6:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro