Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 157/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilită?ii licen?elor de traseu și a programelor de transport public jude?ean
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Industrii 3.06.2013
2. PLx 158/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protec?ie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Muncă 3.06.2013
3. PLx 159/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfă?urarea referendumului
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Juridică 31.05.2013
4. PLx 163/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 3.06.2013
5. PLx 156/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 25.02.2013
6. PLx 187/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Cameră decizională 27.05.2013 Raport 30.05.2013
7. PLx 95/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
Cameră decizională 25.03.2013 Raport 11.04.2013
8. PLx 350/2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparen?a decizională în administra?ia publică
Cameră decizională 24.09.2012 Raport 4.10.2012
9. E41/2013 COM(2013)180 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind viitorul captării și stocării carbonului în Europa
10. E43/2013 COM(2013)213 - CARTE VERDE privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om
11. E45-s/2013 COM(2013)228 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
12. E48-s/2013 COM(2013)246 - Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
13. E49-s/2013 COM(2013)247 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice și de mediu europene
14. E37-f/2013 COM(2013)169 - CARTE VERDE Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei
15. DIVERSE Evaluarea Recomandarilor specifice de tara pentru Romania 2013 Fond 6.06.2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 25 martie 2019, 23:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro