Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 326/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare na?ională, ordine publică și siguran?ă na?ională Cameră decizională 30.09.2013 Aviz pentru Com. Apărare 11.10.2013
2. PLx 334/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 10.10.2013
3. PLx 338/2013 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în ?coli Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 18.10.2013
4. PLx 345/2013 Proiect de Lege privind trecerea Centrului Na?ional de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agen?iei Na?ionale pentru Romi Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Drepturile omului Com. Cultură 14.10.2013
5. PLx 346/2013 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 14.10.2013
6. PLx 540/2010 Proiect de Lege privind criza financiară și insolvența unităților administrativ - teritoriale Cameră decizională 9.11.2010 Raport 22.11.2010
7. PLx 262/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administra?iei publice locale Prima Cameră TAC: 16.10.2013 17.09.2013 Raport 1.10.2013
8. PLx 316/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substan?elor chimice Cameră decizională 30.09.2013 Raport 14.10.2013
9. PLx 341/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protec?ie socială în perioada sezonului rece Cameră decizională 7.10.2013 Raport 14.10.2013
10. PLx 342/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 7.10.2013 Raport 14.10.2013
11. COM(2013)620 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive 18.10.2013
12. COM(2013)516 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri 28.10.2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 22 martie 2019, 4:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro