Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente sosite în ultimele: zile

Notă:
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update"

Rezultate:74
Pagini: 
1   2   3   4  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2020)697

Emitent:Comisia Europeană
RO Recomandare de
DECIZIE A CONSILIULUI
de autorizare a deschiderii negocierilor pe tema unui acord între Uniunea Europeană și
Mongolia privind indicațiile geografice
EN Recommendation for a
COUNCIL DECISION
authorising the opening of negotiations on an agreement between the European Union
and Mongolia on geographical indications
FR Recommandation de
DÉCISION DU CONSEIL
autorisant l'ouverture de négociations relatives à un accord entre l'Union européenne et
la Mongolie sur les indications géographiques
2 COM(2021)39

Emitent:Comisia Europeană
EN Proposal for a
COUNCIL RECOMMENDATION
on the temporary restriction on non-essential travel into the EU and the possible lifting
of such restriction, amending Council Recommendation 2020/912
3 COM(2021)38

Emitent:Comisia Europeană
EN Proposal for a
COUNCIL RECOMMENDATION
amending Council Recommendation (EU) 2020/1475 of 13 October 2020 on a
coordinated approach to the restriction of free movement in response to the COVID-19
pandemic
4 COM(2021)31

Emitent:Comisia Europeană
EN Proposal for a
COUNCIL REGULATION
amending Regulation (EU) 2021/XXX as regards certain provisional fishing
opportunities for 2021 in Union waters and non-Union waters
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Regulation
  amending Regulation (EU) 2021/XXX as regards certain provisional fishing
  opportunities for 2021 in Union waters and non-Union waters
5 INFO-CONS2(2021)5391/21

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Afaceri Externe)
EN PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Foreign Affairs)
FR ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires étrangères)
6 COM(2021)30

Emitent:Comisia Europeană
EN DRAFT AMENDING BUDGET No 1
TO THE GENERAL BUDGET 2021
Brexit Adjustment Reserve
7 COM(2021)24

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului
de gestiune pentru Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri sub
acoperirea carnetelor TIR în ceea ce privește propunerea de modificare a convenției
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului
  de gestiune pentru Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri sub
  acoperirea carnetelor TIR în ceea ce privește propunerea de modificare a convenției
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union in the Administrative
Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under
cover of TIR Carnets as regards the proposal to amend the Convention
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  on the position to be taken on behalf of the European Union in the Administrative
  Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under
  cover of TIR Carnets as regards the proposal to amend the Convention
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de
gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises
sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement à la
convention
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de
  gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises
  sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement à la
  convention
8 COM(2021)13

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere modificată de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului de modificare a Acordului privind
transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea
Europeană și statele sale membre, pe de altă parte
EN Amended proposal for a
COUNCIL DECISION
on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol to amend the Air Transport
Agreement between the United States of America, of the one part, and the European
Community and its Member States, of the other part.
FR Proposition modifiée de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la conclusion, au nom de l’Union, du protocole modifiant l’accord de
transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part
9 COM(2021)23

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de autorizare a Țărilor de Jos să aplice o cotă redusă de impozitare pentru energia
electrică furnizată [stațiilor de încărcare a] vehiculelor electrice în conformitate cu
articolul 19 din Directiva 2003/96/CE
EN Proposal for a
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION
authorising the Netherlands to apply a reduced rate of taxation to electricity supplied to
[charging stations for] electric vehicles in accordance with Article 19 of Directive
2003/96/EC
FR Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux
[stations de recharge pour] véhicules électriques conformément à l’article 19 de la
directive 2003/96/CE
10 COM(2021)4

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul
Comitetului mixt al SEE instituit prin Acordul privind Spațiul Economic European în
legătură cu modificarea capitolului IIa și a anexelor I și II la Protocolul 10 la Acordul
privind SEE referitor la simplificarea controalelor și formalităților la transportul de
mărfuri
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul
  Comitetului mixt al SEE instituit prin Acordul privind Spațiul Economic European în
  legătură cu modificarea capitolului IIa și a anexelor I și II la Protocolul 10 la Acordul
  privind SEE referitor la simplificarea controalelor și formalităților la transportul de
  mărfuri
 2. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul
  Comitetului mixt al SEE instituit prin Acordul privind Spațiul Economic European în
  legătură cu modificarea capitolului IIa și a anexelor I și II la Protocolul 10 la Acordul
  privind SEE referitor la simplificarea controalelor și formalităților la transportul de
  mărfuri
 3. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul
  Comitetului mixt al SEE instituit prin Acordul privind Spațiul Economic European în
  legătură cu modificarea capitolului IIa și a anexelor I și II la Protocolul 10 la Acordul
  privind SEE referitor la simplificarea controalelor și formalităților la transportul de
  mărfuri
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union in the EEA Joint
Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards
the amendment of Chapter IIa and Annexes I and II of Protocol 10 to the EEA
Agreement, on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of
goods
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  on the position to be taken on behalf of the European Union in the EEA Joint
  Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards
  the amendment of Chapter IIa and Annexes I and II of Protocol 10 to the EEA
  Agreement, on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of
  goods
 2. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  on the position to be taken on behalf of the European Union in the EEA Joint
  Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards
  the amendment of Chapter IIa and Annexes I and II of Protocol 10 to the EEA
  Agreement, on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of
  goods
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte
de l'EEE institué par l’accord sur l’espace économique européen en ce qui concerne la
modification du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 de l’accord EEE,
concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de
marchandises
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte
  de l'EEE institué par l’accord sur l’espace économique européen en ce qui concerne la
  modification du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 de l’accord EEE,
  concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de
  marchandises
 2. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte
  de l'EEE institué par l’accord sur l’espace économique européen en ce qui concerne la
  modification du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 de l’accord EEE,
  concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de
  marchandises
 3. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte
  de l'EEE institué par l’accord sur l’espace économique européen en ce qui concerne la
  modification du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 de l’accord EEE,
  concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de
  marchandises
11 COM(2021)32

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE
OF THE REGIONS
The European economic and financial system: fostering openness, strength and
resilience
12 COM(2021)35

Emitent:Comisia Europeană
RO COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL
EUROPEAN ȘI CONSILIU
Un front comun pentru a învinge COVID-19
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL
A united front to beat COVID-19
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL EUROPÉEN, ET AU CONSEIL
Un front uni pour vaincre la COVID-19
13 COM(2021)21

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele
UE privind protecția datelor cu caracter personal
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Directive 2014/41/EU, as regards its alignment with EU rules on the
protection of personal data
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2014/41/UE en ce qui concerne son alignement sur les règles de
l’UE relatives à la protection des données à caractère personnel
14 COM(2021)14

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/563 prin care Republica
Estonia este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din
Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
EN Proposal for a
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION
amending Implementing Decision (EU) 2017/563 authorising the Republic of Estonia to
apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the
common system of value added tax
FR Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à
appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
15 COM(2021)20

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea
acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Council Framework Decision 2002/465/JHA, as regards its alignment with EU
rules on the protection of personal data
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil en ce qui concerne son alignement
sur les règles de l’UE relatives à la protection des données à caractère personnel
16 INFO-CONS2(2020)6577/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING
3754th Council meeting
Environment
17 COM(2021)25

Emitent:Comisia Europeană
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
laying down specific and temporary measures in view of the COVID-19 outbreak
concerning the renewal or extension of certain certificates, licences and authorisations
and the postponement of certain periodic checks and periodic training in certain areas
of transport legislation, for reference periods subsequent to those referred to in
Regulation (EU) 2020/698
18 SWD(2021)2

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Third Progress Report on the Implementation of the EU Strategy and Action Plan for
Customs Risk Management
19 COM(2021)9

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN
Al treilea raport intermediar privind punerea în aplicare a strategiei și a planului de
acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Third Progress Report on the implementation of the EU Strategy and Action Plan for
customs risk management
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN
Troisième rapport d’étape relatif à la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d’action
de l’UE sur la gestion des risques en matière douanière
20 INFO-CONS2(2020)6117/20

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING
3747th Council meeting
Foreign Affairs
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 28 ianuarie 2021, 0:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro