Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente supuse procedurii de SUBSIDIARITATE

Subsidiaritate:

Notă:
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update"

Rezultate:4
Pagini: 
1  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2018)640

Emitent:Comisia Europeană
Tipologie:document legislativ
Categorie:Proiecte de acte legislative
Tematici:
 • Justiție, Libertate, Securitate
 • Politica de securitate și apărare
 • Telecomunicații
Comisii interesate:
 • Juridică
 • Apărare
 • Tehnologia informației
 • Afaceri europene
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-10-2018]  - Dată final:[12-12-2018]
Nr. zile rămase:26
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANEXE
  la propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on preventing the dissemination of terrorist content online
A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANNEXES
  to the proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  on preventing the dissemination of terrorist content online
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
Une contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANNEXES
  de la proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  relatif à la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne
2 COM(2018)633

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-10-2018]  - Dată final:[12-12-2018]
Nr. zile rămase:26
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010
O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 1920 septembrie 2018
Scrisoare de sesizare
EN Amended proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the European Union Agency for Asylum and repealing Regulation (EU) No 439/2010
A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018
FR Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010
Contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants à Salzbourg, les 19 et 20 septembre 2018
2 COM(2018)634

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-10-2018]  - Dată final:[12-12-2018]
Nr. zile rămase:26
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)
O contribuție din partea Comisiei Europene la reuniunea liderilor din Salzburg, 19-20 septembrie 2018
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la Propunerea de
  DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
  privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying
third-country nationals (recast)
A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the Proposal for a
  DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte)
Contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants des 19 et 20 septembre 2018 à Salzbourg
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  à la Proposition de
  DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte)
2 COM(2018)646

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[02-10-2018]  - Dată final:[27-11-2018]
Nr. zile rămase:11
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de
asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a
Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de
risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat
social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a
Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung,
a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind
indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al
contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a
Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei
oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la
tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea
utilizării sistemului financiar în scopul spăl
Scrisoare de sesizare
EN Amended proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory
Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a
European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions
Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory
Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013
on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social
entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial
instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds;
Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market; and (EU) Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money-laundering or
terrorist financing
  Related documents:
 1. CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018)646 of 12.09.2018.
  Concerns the English language version.
  Correction of numbering errors in Articles 1 to 9 bis; correction of references.
  The text shall read as follows:
  Amended proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory
  Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a
  European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions
  Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory
  Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013
  on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social
  entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial
  instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds;
  Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financ
FR Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 instituant une Autorité européenne de
surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) nº 1094/2010 instituant
une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles), le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement
(UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, le règlement (UE)
n° 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, le règlement (UE)
nº 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE)
2015/760 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, le règlement (UE)
2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre
d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds
d’investissement, le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas
d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à
la négociation sur un marché réglementé; et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financemen
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 15 noiembrie 2018, 12:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro