Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente supuse procedurii de SUBSIDIARITATE

Subsidiaritate:

Notă:
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update"

Rezultate:9
Pagini: 
1  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2020)712

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[14-01-2021]  - Dată final:[11-03-2021]
Nr. zile rămase:41
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726
(Text cu relevanță pentru SEE)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la
  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726
Scrisoare de sesizare
2 COM(2020)854

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[14-01-2021]  - Dată final:[11-03-2021]
Nr. zile rămase:41
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de înființare a rezervei de ajustare la Brexit
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANEXE
  la
  Propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  privind rezerva de ajustare la Brexit
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the Brexit Adjustment Reserve
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  on the Brexit Adjustment Reserve
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant la réserve d’ajustement au Brexit
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANNEXES
  de la
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant la réserve d'ajustement au Brexit
2 COM(2020)852

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[04-01-2021]  - Dată final:[23-03-2021]
Nr. zile rămase:53
RO Propunere de
DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența
materialului forestier de reproducere produs în Regatul Unit cu materialul respectiv
produs în Uniune
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la Propunerea de
  DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
  de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența
  materialului forestier de reproducere produs în Regatul Unit cu materialul respectiv
  produs în Uniune
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Council Decision 2008/971/EC as regards the equivalence of forest reproductive material produced in the United Kingdom to such material produced in
the Union
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the Proposal for a
  DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  amending Council Decision 2008/971/EC as regards the equivalence of forest
  reproductive material produced in the United Kingdom to such material produced in
  the Union
FR Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des
matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni à ceux produits dans
l’Union
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la proposition de
  DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des
  matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni à ceux produits dans
  l’Union
2 COM(2020)853

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[04-01-2021]  - Dată final:[23-03-2021]
Nr. zile rămase:53
RO Propunere de
DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Deciziilor 2003/17/CE și 2005/834/CE ale Consiliului în ceea ce privește
echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor privind selecțiile
conservative de plante agricole efectuate în Regatul Unit
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la Propunerea de
  DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
  de modificare a Deciziilor 2003/17/CE și 2005/834/CE ale Consiliului în ceea ce privește
  echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor privind selecțiile
  conservative de plante agricole efectuate în Regatul Unit
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Council Decisions 2003/17/EC and 2005/834/EC as regards the equivalence of field inspections and the equivalence of checks on practices for the maintenance of varieties of agricultural plant species carried out in the United Kingdom
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the Proposal for a
  DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  amending Council Decisions 2003/17/EC and 2005/834/EC as regards the equivalence of
  field inspections and the equivalence of checks on practices for the maintenance of
  varieties of agricultural plant species carried out in the United Kingdom
FR Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les décisions 2003/17/CE et 2005/834/CE du Conseil en ce qui concerne
l’équivalence des inspections sur pied et l’équivalence des contrôles des sélections
conservatrices des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la proposition de
  DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  modifiant les décisions 2003/17/CE et 2005/834/CE du Conseil en ce qui concerne
  l’équivalence des inspections sur pied et l’équivalence des contrôles des sélections
  conservatrices des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni
2 COM(2020)798

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[23-12-2020]  - Dată final:[11-03-2021]
Nr. zile rămase:41
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind bateriile și deșeurile de baterii, de abrogare a Directivei 2006/66/CE și de
modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020
  Related documents:
Scrisoare de sesizare
FR .
  Related documents:
2 COM(2020)749

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[22-12-2020]  - Dată final:[10-03-2021]
Nr. zile rămase:40
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește conferirea de competențe de
executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții ale
directivei menționate
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL DIRECTIVE
amending Directive 2006/112/EC as regards conferral of implementing powers to the
Commission to determine the meaning of the terms used in certain provisions of that
Directive
FR Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’attribution de compétences
d’exécution à la Commission pour déterminer le sens des termes utilisés dans certaines
dispositions de cette directive
2 COM(2020)824

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[14-01-2021]  - Dată final:[11-03-2021]
Nr. zile rămase:41
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare
a Regulamentului (UE) nr. 347/2013
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 6
  ANEXE
  la
  Propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare
  a Regulamentului (UE) nr. 347/2013
 2. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în ceea ce
  privește Înțelegerea sectorială privind creditele la export pentru aeronave civile
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (EU)
No 347/2013
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 6
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (EU)
  No 347/2013
 2. ANNEX 7
  ANNEX
  to the
  Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (EU)
  No 347/2013
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et
abrogeant le règlement (UE) nº 347/2013
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 6
  ANNEXES
  de la
  proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et
  abrogeant le règlement (UE) nº 347/2013
 2. ANNEX 7
  ANNEXE
  de la
  proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et
  abrogeant le règlement (UE) nº 347/2013
2 COM(2020)798

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind bateriile și deșeurile de baterii, de abrogare a Directivei 2006/66/CE și de
modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020
  Related documents:
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending
Regulation (EU) No 2019/1020
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 14
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
  concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending
  Regulation (EU) No 2019/1020
3 COM(2020)712

Emitent:Comisia Europeană
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on a computerised system for communication in cross-border civil and criminal
proceedings (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
  on a computerised system for communication in cross-border civil and criminal
  proceedings (e-CODEX system), and amending Regulation (EU) 2018/1726
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à un système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales
transfrontières (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  de la
  proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
  relatif à un système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales
  transfrontières (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 28 ianuarie 2021, 1:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro