Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente supuse procedurii de SUBSIDIARITATE

Subsidiaritate:

Notă:
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update"

Rezultate:38
Pagini: 
1   2  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2018)630

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[18-09-2018]  - Dată final:[13-11-2018]
Nr. zile rămase:53
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în
materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din
19-20 septembrie 2018 de la Salzburg
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research
Competence Centre and the Network of National Coordination Centres
A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de
recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination
Contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants des 19 et 20 septembre 2018 à Salzbourg
2 COM(2018)639

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[18-09-2018]  - Dată final:[13-11-2018]
Nr. zile rămase:53
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
mettant fin aux changements d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE
2 COM(2018)568

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[02-08-2018]  - Dată final:[29-10-2018]
Nr. zile rămase:38
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) No 1316/2013 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1316/2013 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union
2 COM(2018)567

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[02-08-2018]  - Dată final:[29-10-2018]
Nr. zile rămase:38
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EC) No 391/2009 with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union
2 COM(2018)498

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[03-07-2018]  - Dată final:[28-09-2018]
Nr. zile rămase:7
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce privește resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială și de rectificare a regulamentului respectiv în ceea ce privește resursele pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for economic, social and territorial cohesion and correcting that Regulation as regards the resources for the investment for growth and jobs goal
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for economic, social and territorial cohesion and correcting that Regulation as regards the resources for the investment for growth and jobs goal
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et rectifiant ce règlement en ce qui concerne les ressources affectées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  modifiant le règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et rectifiant ce règlement en ce qui concerne les ressources affectées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi»
2 COM(2018)461

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[27-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv
relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte
(„Decizia de asociere peste mări”)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 4
  ANEXE
  la
  Propunerea de
  DECIZIE A CONSILIULUI
  privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv
  relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte
  („Decizia de asociere peste mări”)
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the European Union on the one hand, and Greenland and the Kingdom of Denmark on the other
('Overseas Association Decision')
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 4
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a
  COUNCIL DECISION
  on the Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the European Union on the one hand, Greenland and the Kingdom of Denmark on the other
  ('Overseas Association Decision')
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, y compris les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part
(«décision d’association outre-mer»)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 4
  ANNEXES
  de la proposition de
  DÉCISION DU CONSEIL
  relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, y
  compris les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Groenland et le
  Royaume de Danemark, d'autre part
  («décision d’association outre-mer»)
2 COM(2018)460

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 7
  ANEXE
  la
  Propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 7
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
  establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 7
  ANNEXES
  de la
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale
2 COM(2018)476

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Fondului european de apărare
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Fondului european de apărare
 2. ANNEX
  CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018) 476 final of 13.6.2018.
  Update of the cover page (date and cross-reference inserted).
  All languages are concerned except DE, FR and EN.
  The text shall read as follows:
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
  CONSILIULUI
  de instituire a Fondului european de apărare
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund (Text with EEA relevance)
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  establishing the European Defence Fund
FR Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le Fonds européen de la défense
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le Fonds européen de la défense
2 COM(2018)465

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 4
  ANEXE
  la
  Propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA III)
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 4
  ANNEXES
  to the Proposal
  for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III)
FR Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 4 ANNEXES à la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III)
2 COM(2018)462

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[27-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL CONSILIULUI
de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL REGULATION
establishing a European Instrument for Nuclear Safety complementing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument on the basis of the Euratom Treaty
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
instituant un instrument européen en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale sur la base du traité Euratom
2 COM(2018)474

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la Propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier
2 COM(2018)473

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 8
  ANEXE
  la
  REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for border management and visa
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 8
  ANNEXES
  to the
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
  establishing, as part of the Integrated Border Managament Fund, the instrument for financial support for border management and visa
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 8
  ANNEXES
  du
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas
2 COM(2018)471

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Fondului pentru azil și migrație
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 8
  ANEXE
  la
  REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de instituire a Fondului pentru azil și migrație
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the Asylum and Migration Fund
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 8
  ANNEXES
  to the
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  establishing the Asylum and Migration Fund
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le Fonds «Asile et migration»
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 8
  ANNEXES
  du
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le Fonds «Asile et migration»
 2. ANNEXES 1 to 8
  CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018) 471 final of 12.6.2018.
  Concerns the French language version.
  Numbering errors corrected in Annexes II, III and VIII.
  The text shall read as follows:
  ANNEXES
  du
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le Fonds «Asile et migration»
2 COM(2018)284

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
(Text cu relevanță pentru SEE)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
 2. ANNEXES 1 to 2
  CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018) 284 final of 17.05.2018
  Concerns all language versions.
  Correction of minor non-substantial errors in the act and its annexes.
  The text shall read as follows:
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
 3. CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018) 284 final of 17.05.2018
  Concerns all language versions.
  Correction of minor non-substantial errors in the act and its annexes.
  The text shall read as follows:
  Propunere de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi
  (Text cu relevanță pentru SEE)
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles
(Text with EEA relevance)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles
 2. ANNEXES 1 to 2
  CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018) 284 final of 17.05.2018
  Concerns all language versions.
  Correction of minor non-substantial errors in the act and its annexes.
  The text shall read as follows:
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles
 3. CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018) 284 final of 17.05.2018
  Concerns all language versions.
  Correction of minor non-substantial errors in the act and its annexes.
  The text shall read as follows:
  Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles
  (Text with EEA relevance)
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  de la
  proposition du règlement du Parlement européen et du Conseil
  établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les
  nouveaux véhicules lourds
 2. ANNEXES 1 to 2
  CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018) 284 final of 17.05.2018
  Concerns all language versions.
  Correction of minor non-substantial errors in the act and its annexes.
  The text shall read as follows:
  ANNEXES
  de la
  proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds
 3. CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018) 284 final of 17.05.2018
  Concerns all language versions.
  Correction of minor non-substantial errors in the act and its annexes.
  The text shall read as follows:
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules lourds
2 COM(2018)476

Emitent:Comisia Europeană
EN Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund (Text with EEA relevance)
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  establishing the European Defence Fund
FR Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant le Fonds européen de la défense
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le Fonds européen de la défense
3 COM(2018)472

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Fondului pentru securitate internă
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 8
  ANEXE
  la
  Propunere de
  Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului
  de instituire a Fondului pentru securitate internă
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the Internal Security Fund
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 8
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
  establishing the Internal Security Fund
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le Fonds pour la sécurité intérieure
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 8
  ANNEXES
  de la proposition de
  règlement du Parlement européen et du Conseil
  établissant le Fonds pour la sécurité intérieure
2 COM(2018)480

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-07-2018]  - Dată final:[12-10-2018]
Nr. zile rămase:21
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)]
Scrisoare de sesizare
EN Amended proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) and amending [Regulation (EU) 2018/XX [the Eurodac Regulation],] Regulation (EU) 2018/XX [the Regulation on SIS in the field of law enforcement], Regulation (EU) 2018/XX [the ECRIS-TCN Regulation] and Regulation (EU) 2018/XX [the eu-LISA Regulation]
FR Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration) et modifiant [le règlement (UE) 2018/XX [le règlement Eurodac],] le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine répressif], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ECRIS-TCN] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA]
2 COM(2018)478

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-07-2018]  - Dată final:[12-10-2018]
Nr. zile rămase:21
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA]
Scrisoare de sesizare
EN Amended proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399, Regulation (EU) 2017/2226, Regulation (EU) 2018/XX [the ETIAS Regulation], Regulation (EU) 2018/XX [the Regulation on SIS in the field of border checks] and Regulation (EU) 2018/XX [the eu-LISA Regulation]
FR Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) nº 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ETIAS], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA]
2 COM(2018)439

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[28-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a Programului InvestEU
  Related documents:
 1. ANNEX 4
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU
 2. ANNEX 2
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
  de instituire a Programului InvestEU
 3. ANNEX 3
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU
 4. ANNEX 1
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the InvestEU Programme
  Related documents:
 1. ANNEX 4
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
 2. ANNEX 2
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
  establishing the InvestEU Programme
 3. ANNEX 3
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
 4. ANNEX 1
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
  establishing the InvestEU Programme
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant le programme InvestEU
  Related documents:
 1. CORRIGENDUM
  This document corrects document COM(2018) 439 final of 06.06.2018.
  Concerns the French language version.
  Numbering error.
  The text shall read as follows:
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 2. ANNEX 4
  ANNEXE
  de la
  proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
  établissant le programme InvestEU
 3. ANNEX 2
  ANNEXE
  de la
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 4. ANNEX 3
  ANNEXE
  de la
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
 5. ANNEX 1
  ANNEXE
  de la
  Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  établissant le programme InvestEU
2 COM(2018)435

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[29-06-2018]  - Dată final:[24-09-2018]
Nr. zile rămase:3
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 5
  ANEXE
  la
  Propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination
  Related documents:
 1. ANNEXES
  to the
  Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  establishing Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion
  Related documents:
 1. ANNEXES
  de la
  proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 20 septembrie 2018, 8:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro