Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update".


An:
Emitent: Tipologie document:
Tip document:
Categorie UE:
Subsidiaritate:
Tematici:
Comisii interesate:
Rezultate:45
Pagini: 
1   2   3  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2021)30

Emitent:Comisia Europeană
EN DRAFT AMENDING BUDGET No 1
TO THE GENERAL BUDGET 2021
Brexit Adjustment Reserve
2 COM(2021)24

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului
de gestiune pentru Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri sub
acoperirea carnetelor TIR în ceea ce privește propunerea de modificare a convenției
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care trebuie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului
  de gestiune pentru Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri sub
  acoperirea carnetelor TIR în ceea ce privește propunerea de modificare a convenției
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union in the Administrative
Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under
cover of TIR Carnets as regards the proposal to amend the Convention
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  on the position to be taken on behalf of the European Union in the Administrative
  Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under
  cover of TIR Carnets as regards the proposal to amend the Convention
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de
gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises
sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement à la
convention
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de
  gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises
  sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne la proposition d’amendement à la
  convention
3 COM(2021)13

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere modificată de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului de modificare a Acordului privind
transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea
Europeană și statele sale membre, pe de altă parte
EN Amended proposal for a
COUNCIL DECISION
on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol to amend the Air Transport
Agreement between the United States of America, of the one part, and the European
Community and its Member States, of the other part.
FR Proposition modifiée de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la conclusion, au nom de l’Union, du protocole modifiant l’accord de
transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté
européenne et ses États membres, d’autre part
4 COM(2021)23

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de autorizare a Țărilor de Jos să aplice o cotă redusă de impozitare pentru energia
electrică furnizată [stațiilor de încărcare a] vehiculelor electrice în conformitate cu
articolul 19 din Directiva 2003/96/CE
EN Proposal for a
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION
authorising the Netherlands to apply a reduced rate of taxation to electricity supplied to
[charging stations for] electric vehicles in accordance with Article 19 of Directive
2003/96/EC
FR Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité fournie aux
[stations de recharge pour] véhicules électriques conformément à l’article 19 de la
directive 2003/96/CE
5 COM(2021)4

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul
Comitetului mixt al SEE instituit prin Acordul privind Spațiul Economic European în
legătură cu modificarea capitolului IIa și a anexelor I și II la Protocolul 10 la Acordul
privind SEE referitor la simplificarea controalelor și formalităților la transportul de
mărfuri
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul
  Comitetului mixt al SEE instituit prin Acordul privind Spațiul Economic European în
  legătură cu modificarea capitolului IIa și a anexelor I și II la Protocolul 10 la Acordul
  privind SEE referitor la simplificarea controalelor și formalităților la transportul de
  mărfuri
 2. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul
  Comitetului mixt al SEE instituit prin Acordul privind Spațiul Economic European în
  legătură cu modificarea capitolului IIa și a anexelor I și II la Protocolul 10 la Acordul
  privind SEE referitor la simplificarea controalelor și formalităților la transportul de
  mărfuri
 3. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de Decizie a Consiliului
  privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul
  Comitetului mixt al SEE instituit prin Acordul privind Spațiul Economic European în
  legătură cu modificarea capitolului IIa și a anexelor I și II la Protocolul 10 la Acordul
  privind SEE referitor la simplificarea controalelor și formalităților la transportul de
  mărfuri
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union in the EEA Joint
Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards
the amendment of Chapter IIa and Annexes I and II of Protocol 10 to the EEA
Agreement, on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of
goods
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  on the position to be taken on behalf of the European Union in the EEA Joint
  Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards
  the amendment of Chapter IIa and Annexes I and II of Protocol 10 to the EEA
  Agreement, on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of
  goods
 2. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  on the position to be taken on behalf of the European Union in the EEA Joint
  Committee established by the Agreement on the European Economic Area as regards
  the amendment of Chapter IIa and Annexes I and II of Protocol 10 to the EEA
  Agreement, on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of
  goods
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte
de l'EEE institué par l’accord sur l’espace économique européen en ce qui concerne la
modification du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 de l’accord EEE,
concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de
marchandises
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte
  de l'EEE institué par l’accord sur l’espace économique européen en ce qui concerne la
  modification du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 de l’accord EEE,
  concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de
  marchandises
 2. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte
  de l'EEE institué par l’accord sur l’espace économique européen en ce qui concerne la
  modification du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 de l’accord EEE,
  concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de
  marchandises
 3. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte
  de l'EEE institué par l’accord sur l’espace économique européen en ce qui concerne la
  modification du chapitre II bis et des annexes I et II du protocole 10 de l’accord EEE,
  concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de
  marchandises
6 COM(2021)32

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE
OF THE REGIONS
The European economic and financial system: fostering openness, strength and
resilience
7 COM(2021)35

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL
A united front to beat COVID-19
8 COM(2021)21

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele
UE privind protecția datelor cu caracter personal
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Directive 2014/41/EU, as regards its alignment with EU rules on the
protection of personal data
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2014/41/UE en ce qui concerne son alignement sur les règles de
l’UE relatives à la protection des données à caractère personnel
9 COM(2021)14

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/563 prin care Republica
Estonia este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din
Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
EN Proposal for a
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION
amending Implementing Decision (EU) 2017/563 authorising the Republic of Estonia to
apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the
common system of value added tax
FR Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/563 autorisant la République d’Estonie à
appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
10 COM(2021)20

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea
acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Council Framework Decision 2002/465/JHA, as regards its alignment with EU
rules on the protection of personal data
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil en ce qui concerne son alignement
sur les règles de l’UE relatives à la protection des données à caractère personnel
11 COM(2021)25

Emitent:Comisia Europeană
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
laying down specific and temporary measures in view of the COVID-19 outbreak
concerning the renewal or extension of certain certificates, licences and authorisations
and the postponement of certain periodic checks and periodic training in certain areas
of transport legislation, for reference periods subsequent to those referred to in
Regulation (EU) 2020/698
12 SWD(2021)2

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Third Progress Report on the Implementation of the EU Strategy and Action Plan for
Customs Risk Management
13 COM(2021)9

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN
Al treilea raport intermediar privind punerea în aplicare a strategiei și a planului de
acțiune UE pentru gestionarea riscurilor vamale
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT
Third Progress Report on the implementation of the EU Strategy and Action Plan for
customs risk management
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN
Troisième rapport d’étape relatif à la mise en oeuvre de la stratégie et du plan d’action
de l’UE sur la gestion des risques en matière douanière
14 INFO-CONS2(2021)CM 1034/1/21 REV 1

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
RO CONVOCARE ȘI ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Agricultură și Pescuit)
EN NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
(Agriculture and Fisheries)
FR CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Agriculture et pêche)
15 CONS(2021)5312/21

Emitent:Consiliul Uniunii Europene
EN COM (2020)610 - Council ST 11213/20 - 2020/0279 (COD)
COM (2020)611 - Council ST 11202/20 - 2016/0224 (COD)
COM (2020)612 - Council ST 11224/20 - 2020/0278 (COD)
COM (2020)613 - Council ST 11207/20 - 2020/0277 (COD)
COM (2020)614 - Council ST 11205/20 - 2016/0132 (COD)
Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity
and Proportionality1
16 C(2021)171

Emitent:Comisia Europeană
RO COMUNICARE A COMISIEI
privind inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack – one million signatures
for diversity in Europe”
EN COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
on the European Citizens' Initiative 'Minority SafePack – one million signatures for
diversity in Europe'
FR COMMUNICATION DE LA COMMISSION
relative à l’initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack - One million
signatures for diversity in Europe»
17 COM(2021)6

Emitent:Comisia Europeană
RO Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziția care trebuie să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul comitetului mixt UE-CTC instituit prin Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun, în ceea ce privește modificările aduse convenției respective
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  Propunerea de decizie a Consiliului
  privind poziția care trebuie să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul
  comitetului mixt UE-CTC instituit prin Convenția din 20 mai 1987 privind regimul de
  tranzit comun, în ceea ce privește modificările aduse convenției respective
EN Proposal for a
COUNCIL DECISION
on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure as regards amendments to that Convention
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the
  Proposal for a Council Decision
  on the position to be taken on behalf of the European Union in the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure as regards amendments to that Convention
FR Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  Proposition de décision du Conseil
  relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission
  mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit
  commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention
18 SWD(2021)1

Emitent:Comisia Europeană
EN COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
Accompanying the document
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
Seventh monitoring report on the development of the rail market under Article 15(4) of
Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council
19 COM(2021)5

Emitent:Comisia Europeană
RO RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU
Al șaptelea raport de monitorizare a evoluției pieței feroviare în temeiul articolului 15
alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului
EN REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
THE COUNCIL
Seventh monitoring report on the development of the rail market under Article 15(4) of
Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council
FR RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL
Septième rapport de suivi sur l’évolution du marché ferroviaire au titre de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil
20 COM(2020)712

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[14-01-2021]  - Dată final:[11-03-2021]
Nr. zile rămase:44
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726
(Text cu relevanță pentru SEE)
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la
  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726
Scrisoare de sesizare
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 25 ianuarie 2021, 18:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro