Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare
Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură

Număr înregistrare:
»Birou permanent:BPI-62/E-s
»Document UE:COM(2012)93
 - Emitent:Comisia Europeană
 - Categorie:Proiecte de acte legislative
 - Tipologie:legislativ
 - Domenii/Tematici: Mediu
Politica agricolă comună și pescuit
 - Titlu:
RO Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură
EN Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on accounting rules and action plans on greenhouse gas emissions and removals resulting from activities related to land use, land use change and forestry
FR Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux règles comptables et aux plans d'action concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie
Examinare:
  -  privind încălcarea principiului subsidiarității
în intervalul de 8 săptămâni: 13.03.2012 - 08.05.2012
Stadiu la data 08.05.2012: Procedura in derulare

Derularea procedurii de examinare parlamentară
Data   Acțiunea
19.03.2012   Prezentare în Biroul permanent
consultați:Notă BP (6/E/19.03.2012)
 dosar IPEX
    Trimis spre examinare la:
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
- Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
termen: 20.04.2012
    Trimis spre examinare la Comisia pentru afaceri europene
termen: 27.04.2012
26.04.2012   Primire proces verbal de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
consultați:Proces verbal (24/133/26.04.2012)
08.05.2012   Primire proces verbal de la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
consultați:Proces verbal (26/94/08.05.2012)

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 15 ianuarie 2021, 23:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro