Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme

Număr înregistrare:
»Birou permanent:BPI-225/E-s
»Document UE:COM(2015)750
 - Emitent:Comisia Europeană
 - Categorie:Proiecte de acte legislative
 - Tipologie:legislativ
 - Domenii/Tematici: Politica de securitate și apărare
 - Titlu:
RO Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme
EN Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons
FR Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes
Examinare:
  -  pe fond
  -  privind încălcarea principiului subsidiarității
în intervalul de 8 săptămâni: 08.12.2015 - 02.02.2016
Stadiu la data 09.03.2016: Procedura finalizata

Derularea procedurii de examinare parlamentară
Data   Acțiunea
16.12.2015   Prezentare în Biroul permanent
consultați:Nota BP (27/E/16.12.2015)
 dosar IPEX
17.12.2015   Trimis spre examinare la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
termen: 11.02.2016
    Trimis spre examinare la Comisia pentru afaceri europene
termen: 25.02.2016
02.02.2016   Primire proiect de opinie de la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
consultați:Proiect de opinie (4c-12/424/02.02.2016)
02.03.2016   Comisia pentru afaceri europene depune proiectul final de opinie
consultați:Proiect de opinie (4c-19/186/02.03.2016)
09.03.2016   BP propune includerea pe OZ a plenului
    Înscris pe ordinea de zi a Plenului (PHCD nr.18/2016)
consultați:Proiect de Hotărâre de adoptare a Opiniei (18/09.03.2016)
    Dezbatere în plen
    Adoptare OPINIE de către plen
consultați:Hotărâre a Camerei Deputaților de adoptare a Opiniei (15/09.03.2016)
    Încetarea procedurii de examinare
10.03.2016   Publicare HCD in MOF nr. 181 din 10 martie 2016
28.07.2016   Răspunsul Comisiei Europene
consultați:Răspunsul CE (C(2016) 4884/28.07.2016)