Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare
Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI cu privire la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin

Număr înregistrare:
»Birou permanent:BPI-65/E-s
»Document UE:COM(2011)453
 - Emitent:Comisia Europeană
 - Categorie:Proiecte de acte legislative
 - Tipologie:legislativ
 - Domenii/Tematici: Economie și finanțe
 - Titlu:
RO Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI cu privire la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin
EN Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate
FR Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier
Examinare:
  -  pe fond
  -  privind încălcarea principiului subsidiarității
în intervalul de 8 săptămâni: 29.07.2011 - 24.10.2011
Stadiu la data 01.11.2011: Procedura finalizata

Derularea procedurii de examinare parlamentară
Data   Acțiunea
05.09.2011   Prezentare în Biroul permanent
consultați:Notă BP (10E/05.09.2011)
 dosar IPEX
    Trimis spre examinare la Comisia pentru buget, finanțe și bănci
termen: 07.10.2011
    Trimis spre examinare la Comisia pentru afaceri europene
termen: 14.10.2011
03.10.2011   Comisia pentru afaceri europene solicită modificarea termenului pentru examinarea fondului
consultați:Soliciare amânare CAE (03.10.2011)
19.10.2011   Primire proces verbal de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci
consultați:Proces verbal (22/385/19.10.2011)
24.10.2011   Primire documente de la Comisia pentru afaceri europene
consultați:Proiect de Aviz Motivat (40/356/24.10.2011)
    Emitere Aviz motivat
consultați:Aviz motivat (4/78/24.10.2011)
    Comisia pentru afaceri europene depune proiectul de opinie
consultați:Proiect de opinie (40/362/24.10.2011)
26.10.2011   Primire proiect de opinie de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci
consultați:Proiect de opinie (22/385/26.10.2011)
01.11.2011   Emitere Opinie finală
consultați:Opinie Președinte CDep (1/1760/RA/01.11.2011)
    Încetarea procedurii de examinare
26.09.2012   Răspunsul Comisiei Europene
consultați:Răspunsul CE (C(2012) 4457/06.07.2012)
dialogul politic informal

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 23 ianuarie 2021, 15:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro