Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2016)682 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană Procedura finalizata
2. BPI-2/E COM(2016)683 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) Procedura finalizata
3. BPI-3/E COM(2016)685 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală comună a societăților Procedura finalizata
4. BPI-4/E COM(2016)940 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR INVESTIȚIA ÎN TINERII EUROPEI Procedura finalizata
5. BPI-5/E COM(2016)941 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI MODERNIZAREA EDUCAȚIEI Procedura finalizata
6. BPI-6/E COM(2016)950 - COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul de acțiune european în domeniul apărării Procedura finalizata
7. BPI-7/E COM(2016)593 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind dreptul de autor pe piața unică digitală Procedura finalizata
8. BPI-8/E COM(2016)733 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora Procedura finalizata
9. BPI-9/E COM(2016)739 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Următorii pași către un viitor european durabil Acțiunea europeană pentru durabilitate Procedura finalizata
10. BPI-10/E COM(2016)860 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL SOCIAL ȘI ECONOMIC EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Energie curată pentru toți europenii Procedura finalizata
11. BPI-11/E COM(2016)763 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Accelerarea inovării în domeniul energiei curate Procedura finalizata
12. BPI-136/E COM(2017)34 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară Procedura finalizata
13. BPI-137/E/ JOIN(2017)4 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Migrația pe ruta central-mediteraneeană Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești Procedura finalizata
14. BPI-138/E COM(2017)2025 - CARTE ALBĂ PRIVIND VIITORUL EUROPEI Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 Procedura finalizata
15. BPI-139/E/ COM(2016)767 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
16. BPI-189/E COM(2017)200 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU PRIVIND EFICIENTIZAREA POLITICII DE RETURNARE A UNIUNII EUROPENE – UN PLAN DE ACȚIUNE REÎNNOIT Procedura finalizata
17. BPI-190/E JOIN(2017)11 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria Procedura finalizata
18. BPI-185/E COM(2016)861 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind piața internă a energiei electrice Procedura finalizata
19. BPI-208/E COM(2017)211 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Protecția copiilor migranți Procedura finalizata
20. BPI-232/E COM(2017)206 - Document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei Procedura finalizata
21. BPI-233/E COM(2017)250 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale Procedura finalizata
22. BPI-234/E-s COM(2017)253 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului Procedura finalizata
23. BPI-235/E COM(2017)252 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O INIȚIATIVĂ PENTRU SPRIJINIREA ECHILIBRULUI DINTRE VIAȚA PROFESIONALĂ ȘI CEA PRIVATĂ A PĂRINȚILOR ȘI ÎNGRIJITORILOR CARE LUCREAZĂ Procedura finalizata
24. BPI-245/E COM(2017)228 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală O piață unică digitală conectată pentru toți Procedura finalizata
25. BPI-254/E COM(2017)240 - DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND VALORIFICAREA OPORTUNITĂȚILOR OFERITE DE GLOBALIZARE Procedura finalizata
26. BPI-258/E COM(2017)291 - DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND APROFUNDAREA UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE Procedura finalizata
27. BPI-259/E COM(2017)248 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață Procedura finalizata
28. BPI-261/E COM(2017)249 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților Procedura finalizata
29. BPI-261/E COM(2017)247 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior Procedura finalizata
30. BPI-262/E COM(2017)315 - DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND VIITORUL APĂRĂRII EUROPENE Procedura finalizata
31. BPI-263/E COM(2017)218 - Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a Comisiei să deschidă negocieri în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană Procedura in derulare
32. BPI-324/E COM(2017)294 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE Procedura finalizata
33. BPI-325/E COM(2017)295 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Lansarea Fondului european de apărare Procedura finalizata
34. BPI-326/E JOIN(2017)21 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU O abordare strategică privind reziliența în cadrul acțiunii externe a UE Procedura finalizata
35. BPI-327/E COM(2017)358 - DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND VIITORUL FINANȚELOR UE Procedura finalizata
36. BPI-328/E-s COM(2017)343 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) Procedura finalizata
37. BPI-416/E JOIN(2017)450 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE Procedura finalizata
38. BPI-417/E COM(2017)542 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare Procedura in derulare
39. BPI-418/E-s COM(2017)489 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului Procedura in derulare
40. BPI-419/E COM(2017)563 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace Procedura finalizata
41. BPI-420/E COM(2017)566 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN În continuarea Planului de acțiune privind TVA Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii Procedura in derulare
42. BPI-476/E COM(2017)558 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația Procedura in derulare
43. BPI-477/E-s COM(2017)569 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre Procedura in derulare
44. BPI-478/E-s COM(2017)538 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic Procedura in derulare
45. BPI-491/E COM(2017)570 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind menținerea și consolidarea spațiului Schengen Procedura in derulare
46. BPI-504/E COM(2017)637 - Propunere modificată de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 22 noiembrie 2017, 20:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro