Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2016)682 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană Procedura in derulare
2. BPI-2/E COM(2016)683 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) Procedura in derulare
3. BPI-3/E COM(2016)685 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală comună a societăților Procedura in derulare
4. BPI-4/E COM(2016)940 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR INVESTIȚIA ÎN TINERII EUROPEI Procedura finalizata
5. BPI-5/E COM(2016)941 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI MODERNIZAREA EDUCAȚIEI Procedura finalizata
6. BPI-6/E COM(2016)950 - COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul de acțiune european în domeniul apărării Procedura finalizata
7. BPI-7/E COM(2016)593 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind dreptul de autor pe piața unică digitală Procedura finalizata
8. BPI-8/E COM(2016)733 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora Procedura finalizata
9. BPI-9/E COM(2016)739 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Următorii pași către un viitor european durabil Acțiunea europeană pentru durabilitate Procedura finalizata
10. BPI-10/E COM(2016)860 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL SOCIAL ȘI ECONOMIC EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Energie curată pentru toți europenii Procedura finalizata
11. BPI-11/E COM(2016)763 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Accelerarea inovării în domeniul energiei curate Procedura finalizata
12. BPI-136/E COM(2017)34 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară Procedura in derulare
13. BPI-137/E/ JOIN(2017)4 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Migrația pe ruta central-mediteraneeană Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești Procedura finalizata
14. BPI-138/E COM(2017)2025 - CARTE ALBĂ PRIVIND VIITORUL EUROPEI Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 Procedura in derulare
15. BPI-139/E/ COM(2016)767 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
16. BPI-189/E COM(2017)200 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU PRIVIND EFICIENTIZAREA POLITICII DE RETURNARE A UNIUNII EUROPENE – UN PLAN DE ACȚIUNE REÎNNOIT Procedura finalizata
17. BPI-190/E JOIN(2017)11 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria Procedura finalizata
18. BPI-185/E COM(2016)861 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind piața internă a energiei electrice Procedura finalizata
19. BPI-208/E COM(2017)211 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Protecția copiilor migranți Procedura in derulare
20. BPI-232/E COM(2017)206 - Document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei Procedura in derulare
21. BPI-233/E COM(2017)250 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale Procedura in derulare
22. BPI-234/E COM(2017)253 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului Procedura in derulare
23. BPI-235/E COM(2017)252 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O INIȚIATIVĂ PENTRU SPRIJINIREA ECHILIBRULUI DINTRE VIAȚA PROFESIONALĂ ȘI CEA PRIVATĂ A PĂRINȚILOR ȘI ÎNGRIJITORILOR CARE LUCREAZĂ Procedura in derulare
24. BPI-245/E COM(2017)228 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală O piață unică digitală conectată pentru toți Procedura in derulare

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 28 mai 2017, 7:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro