Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2018)10 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu Procedura finalizata
2. BPI-2/E COM(2018)29 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară Procedura finalizata
3. BPI-3/E COM(2017)797 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană Procedura finalizata
4. BPI-4/E COM(2018)2 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE Procedura finalizata
5. BPI-5/E COM(2018)23 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării Procedura finalizata
6. BPI-6/E COM(2018)22 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind Planul de acțiune pentru educația digitală Procedura finalizata
7. BPI-7/E COM(2018)24 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții Procedura finalizata
8. BPI-10/E COM(2018)28 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară Procedura in derulare
9. BPI-13/E COM(2018)32 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile Procedura in derulare
10. BPI-31/E COM(2017)787 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piața unică Procedura in derulare
11. BPI-117/E COM(2018)114 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Finalizarea uniunii piețelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul Procedura in derulare
12. BPI-118/E COM(2018)132 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind accesul la protecție socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă Procedura in derulare
13. BPI-138/E COM(2018)109 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator Procedura in derulare
14. BPI-139/E JOIN(2018)5 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind Planul de acțiune vizând mobilitatea militară Procedura in derulare
15. BPI-140/E COM(2018)138 - Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a deschiderii negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu Procedura in derulare
16. BPI-141/E COM(2018)250 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația Procedura in derulare
17. BPI-185/E COM(2018)183 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Noile avantaje pentru consumatori Procedura in derulare
18. BPI-186/E COM(2018)233 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase Procedura in derulare

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 22 mai 2018, 11:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro