2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2018)795 - COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul coordonat privind inteligența artificială Procedura in derulare
2. BPI-2/E COM(2019)22 - Document de reflecție Către o Europă durabilă până în 2030 Procedura in derulare