Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 4 martie 2015

Aprobată: 25.02.2015
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. PHCD 18/2015 Proiectul de Hotărâre privind înființarea Comisiei de anchetă pentru verificarea modului în care s-a utilizat Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în anii 2013 și 2014, precum și a modului în care s-au finanțat obiectivele de investiții în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013, în anul 2014 (PH CD 18 /2015).
Amânată dezbaterea - Termen- 4.03.2015 (Plen- 25.02.2015)
Format PDF
3. Pl-x 15/2015 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 15/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică

Termenul de depunere a raportului 19.02.2015
Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
4. Pl-x 131/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 131/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2014
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
5. Pl-x 28/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 28/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport - Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 23.02.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     II. REEXAMINĂRI

 
6. Pl-x 277/2014 Reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 461 din 16.09.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 775 din 24 octombrie 2014 (PL-x 277/2014/2015)- lege ordinară - Reexaminată de Senat -5.02.2015.
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingerea Legii) - distribuit - 23.02.2015
Cameră decizională
7. Pl-x 263/2014 Reexaminarea Legii privind securitatea cibernetică a României, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.17 din 21.01.2015 (PL-x 263/2014/2015)- lege organică
Raport comun - Comisia pentru apărare, Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică (Respingerea Legii)- distribuit - 23.02.2015
Prima Cameră sesizată

     III. PRIORITĂȚI LEGISLATIVE

 
8. Pl-x 39/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare (PL-x 39/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport - Comisia pentru apărare(Adoptare) - distribuit - 25.02.2015
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     IV. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
9. Pl-x 147/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998, înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 147/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.03.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
10. Pl-x 53/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 53/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
11. Pl-x 54/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 54/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
12. Pl-x 42/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 42/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
13. Pl-x 174/2014 Propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (Pl-x 174/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 23.04.2014
Cameră decizională
14. Pl-x 271/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 271/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.06.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 12.09.2013 și Raport suplimentar distribuit - 27.03.2014 (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
15. Pl-x 649/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 649/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.04.2014
Cameră decizională
16. Pl-x 586/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (Pl-x 586/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
17. Pl-x 153/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 153/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 23.04.2014
Cameră decizională
18. Pl-x 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ - teritoriale (PL-x 589/2011) - lege ordinară -Respins de Senat - 31.10.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.04.2014
Cameră decizională
19. Pl-x 664/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 664/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.04.2014
Cameră decizională
20. Pl-x 616/2013 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenței României (Pl-x 616/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
21. Pl-x 19/2014 Propunerea legislativă privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 19/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.02.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 7.05.2014
Cameră decizională
22. Pl-x 232/2012 Propunerea legislativă privind modificarea art.40 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Pl-x 232/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit -7.05.2014
Cameră decizională
23. Pl-x 278/2012 Propunerea legislativă privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică
(Pl-x 278/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.03.2014
Cameră decizională
24. Pl-x 193/2013 Propunerea legislativă privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comerțului (Pl-x 193/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.06.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.05.2014
Cameră decizională
25. Pl-x 573/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 573/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 1.11.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.11.2014
Cameră decizională
26. Pl-x 877/2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 877/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.12.2010
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 1.11.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.11.2014
Cameră decizională
27. Pl-x 127/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 127/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 7.03.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingerea) - distribuit - 1.11.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.11.2014
Cameră decizională
28. Pl-x 336/2012 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic (Pl-x 336/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.09.2012
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingerea) - distribuit - 1.11.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.11.2014
Cameră decizională
29. Pl-x 436/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 436/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport -Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
30. Pl-x 81/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 81/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
31. Pl-x 137/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (Pl-x 137/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport -Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
32. Pl-x 62/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 62/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
33. Pl-x 609/2011 Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular (Pl-x 609/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 25.06.2013, Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
34. Pl-x 279/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 279/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.09.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.10.2013, Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
35. Pl-x 410/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificată de Legea 40/2011 (Pl-x 410/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.11.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
36. Pl-x 467/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată (Pl-x 467/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
37. Pl-x 490/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 490/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
38. Pl-x 620/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată (Pl-x 620/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
39. Pl-x 643/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 643/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
40. Pl-x 465/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 465/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
41. Pl-x 440/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților (Pl-x 440/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 10.02.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
42. Pl-x 604/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților (Pl-x 604/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014 și Raport comun suplimentar (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 14.05.2014
Cameră decizională
43. Pl-x 213/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010 (Pl-x 213/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2014
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 14.05.2014
Cameră decizională
44. Pl-x 622/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (Pl-x 622/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 11.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 15.05.2014
Cameră decizională
45. Pl-x 235/2014 Propunerea legislativă privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli (Pl-x 235/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 19.05.2014
Cameră decizională
46. Pl-x 360/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 (Pl-x 360/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.05.2014
Cameră decizională
47. Pl-x 511/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 511/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -13.02.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.05.2014
Cameră decizională
48. Pl-x 358/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 358/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 31.10.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.05.2014
Cameră decizională
49. Pl-x 136/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului (Pl-x 136/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
50. Pl-x 237/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 237/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
51. Pl-x 377/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 377/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.10.2013
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 28.10.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
52. Pl-x 230/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 230/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
53. Pl-x 469/2010 Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței (PL-x 469/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2010
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 22.10.2013 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
54. Pl-x 261/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 (Pl-x 261/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
55. Pl-x 340/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 340/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
56. Pl-x 592/2013 Propunerea legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României și nivelul taxelor aferente acestora (Pl-x 592/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru politică extenă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
57. Pl-x 331/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 24.10.2013, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 14.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
58. Pl-x 636/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (Pl-x 636/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
59. Pl-x 55/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 55/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
60. Pl-x 173/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 173/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
61. Pl-x 257/2014 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României (Pl-x 257/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 2.06.2014
Cameră decizională
62. Pl-x 651/2013 Propunerea legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 (Pl-x 651/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
63. Pl-x 680/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 680/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
64. Pl-x 599/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 599/2013) - lege organică - Adoptat de Senat -10.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
65. Pl-x 177/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului (Pl-x 177/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
66. Pl-x 199/2014 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române (Pl-x 199/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
67. Pl-x 103/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 103/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
68. Pl-x 298/2013 Propunerea legislativă privind desființarea societăților comerciale, ONG-urilor și fundațiilor sub acoperire (Pl-x 298/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
69. Pl-x 474/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului (Pl-x 474/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
70. Pl-x 21/2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii (Pl-x 21/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
71. Pl-x 22/2014 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 22/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
72. Pl-x 255/2014 Propunerea legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013 (Pl-x 255/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
73. Pl-x 175/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 175/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 11.06.2014
Cameră decizională
74. Pl-x 168/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (Pl-x 168/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.06.2014
Cameră decizională
75. Pl-x 591/2013 Propunerea legislativă privind prorogarea termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 591/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.06.2014
Cameră decizională
76. Pl-x 593/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (Pl-x 593/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 11.06.2014
Cameră decizională
77. Pl-x 432/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 432/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
78. Pl-x 256/2014 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.42 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 256/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
79. Pl-x 129/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 129/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
80. Pl-x 505/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 505/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
81. Pl-x 623/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanța Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 623/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
82. Pl-x 652/2013 Propunerea legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 652/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014 șl Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
83. Pl-x 677/2013 Propunerea legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora (Pl-x 677/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
84. Pl-x 176/2014 Propunerea legislativă privind funcționarea și desfășurarea activității științifice și tehnologice a I.N.C.D.M.I. Cantacuzino (Pl-x 176/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
85. Pl-x 674/2013 Proiectul de Lege privind modificarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 674/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
86. Pl-x 300/2013 Propunerea legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (Pl-x 300/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.10.2013 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 16.06.2014
87. Pl-x 329/2013 Propunerea legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri (Pl-x 329/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.10.2013 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
88. Pl-x 217/2014 Propunerea legislativă privind acordarea de asistență tehnică și socială persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire (Pl-x 217/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
89. Pl-x 201/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 201/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
90. Pl-x 220/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 220/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
91. Pl-x 78/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției (Pl-x 78/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
92. Pl-x 667/2013 Propunerea legislativă privind completarea art.8 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată (Pl-x 667/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
93. Pl-x 506/2013 Propunerea legislativă privind adopția în România (Pl-x 506/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
94. Pl-x 274/2014 Propunerea legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi (Pl-x 274/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 18.06.2014
Cameră decizională
95. Pl-x 111/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 111/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.03.2014
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
96. Pl-x 149/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 149/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
97. Pl-x 200/2014 Propunerea legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului - Ziua Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare (Pl-x 200/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
98. Pl-x 214/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 214/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
99. Pl-x 63/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare (Pl-x 63/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
100. Pl-x 481/2013 Propunerea legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii (Pl-x 481/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 19.06.2014
101. Pl-x 49/2014 Propunerea legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților (Pl-x 49/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
102. Pl-x 146/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea TITLULUI XV - „Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 146/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.03.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 25.06.2014
Cameră decizională
103. Pl-x 211/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 211/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2014
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
104. Pl-x 688/2013 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Art.244 al Legii 286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 688/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 26.06.2014
105. Pl-x 679/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 679/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 26.06.2014
106. Pl-x 675/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 675/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
107. Pl-x 262/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 262/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
108. Pl-x 486/2013 Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale (Pl-x 486/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
109. Pl-x 206/2014 Propunerea legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată (Pl-x 206/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
110. Pl-x 662/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 662/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
111. Pl-x 138/2014 Propunerea legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare (Pl-x 138/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
112. Pl-x 234/2014 Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării (Pl-x 234/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
113. Pl-x 275/2014 Propunerea legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe (Pl-x 275/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
114. Pl-x 233/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 233/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
115. Pl-x 128/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic (Pl-x 128/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.03.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
116. Pl-x 648/2013 Propunerea legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice (Pl-x 648/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014 și Raport suplimentar ( menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014
117. Pl-x 221/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 221/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
118. Pl-x 198/2014 Propunerea legislativă privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun (Pl-x 198/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
119. Pl-x 216/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (Pl-x 216/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
120. Pl-x 150/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 150/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
121. Pl-x 29/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 29/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere)- distribuit - 1.09.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 11.06.2014)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar- 1.09.2014.
122. Pl-x 148/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 148/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.09.2014
Cameră decizională
123. Pl-x 260/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 260/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.09.2014
Cameră decizională
124. Pl-x 197/2014 Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 197/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.09.2014
Cameră decizională
125. Pl-x 336/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.09.2014
Cameră decizională
126. Pl-x 286/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii (Pl-x 286/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.09.2014
Cameră decizională
127. Pl-x 619/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007 (Pl-x 619/2013) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 9.09.2014
Cameră decizională
128. Pl-x 385/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 385/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 10.09.2014
Cameră decizională
129. Pl-x 326/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (Pl-x 326/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - 11.09.2014
Cameră decizională
130. Pl-x 339/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 339/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru politică externă (Respingere) - 11.09.2014
Cameră decizională
131. Pl-x 626/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.33ą din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 626/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014. Primit raport suplimentar - 11.09.2014
132. Pl-x 215/2014 Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protecție și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară (Pl-x 215/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională
133. Pl-x 259/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (Pl-x 259/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi (Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională
134. Pl-x 205/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 205/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională
135. Pl-x 109/2012 Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17 - 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 109/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.10.2012 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit -10.09.2013 și Raport comun suplimentar(Respingere) - distribuit -16.09.2014
Cameră decizională
136. Pl-x 175/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (PL-x 175/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
137. Pl-x 22/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 22/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
138. Pl-x 14/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 14/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.12.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
139. Pl-x 301/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale (Pl-x 301/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru buget(Respingere)- distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
140. Pl-x 196/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 - Legea Poliției Locale (Pl-x 196/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Rapor comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
141. Pl-x 299/2014 Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice (Pl-x 299/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
142. Pl-x 313/2014 Propunerea legislativă pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidența într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României (Pl-x 313/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.09.2014
Cameră decizională
143. Pl-x 171/2014 Proiectul de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni (PL-x 171/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică
și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.09.2014
Cameră decizională
144. Pl-x 167/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina (Pl-x 167/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.09.2014
Cameră deciziona
145. Pl-x 285/2013 Propunerea legislativă - Legea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu (Pl-x 285/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură ( Respingere ) - distribuit - 4.12.2013 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar - 25.09.2014
146. Pl-x 374/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 374/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -25.09.2014
Cameră decizională
147. Pl-x 298/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 298/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -25.09.2014
Cameră decizională
148. Pl-x 332/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică (Pl-x 332/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
149. Pl-x 373/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 373/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
150. Pl-x 400/2014 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Egalitate Salarială (Pl-x 400/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
151. Pl-x 152/2014 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice (Pl-x 152/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere)- distribuit - 29.09.2014
Cameră decizională
152. Pl-x 582/2013 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia (Pl-x 582/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit -2.10.2014
Cameră decizională
153. Pl-x 284/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 284/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 14.10.2014
Cameră decizională
154. Pl-x 433/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 433/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 14.10.2014
Cameră decizională
155. Pl-x 253/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic (Pl-x 253/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere)- distribuit - 14.10.2014
Cameră decizională
156. Pl-x 448/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (PL-x 448/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 16.10.2014
Cameră decizională
157. Pl-x 304/2014 Propunerea legislativă de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal (Pl-x 304/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 20.10.2014
Cameră decizională
158. Pl-x 305/2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (Pl-x 305/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.10.2014
Cameră decizională
159. Pl-x 309/2014 Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea (Pl-x 309/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.10.2014
Cameră decizională
160. Pl-x 317/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (Pl-x 317/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.10.2014
Cameră decizională
161. Pl-x 650/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 650/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.10.2014
Cameră decizională
162. Pl-x 295/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 295/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 3.11.2014
Cameră decizională
163. Pl-x 316/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (Pl-x 316/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 10.11.2014
Cameră decizională
164. Pl-x 268/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 268/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.05.20116
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 17.11.2014
Cameră decizională
165. Pl-x 149/2012 Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole (PL-x 149/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 1.10.2012, Raport comun suplimentar - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.09.2013 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 19.11.2014
Cameră decizională
166. Pl-x 669/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 669/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.11.2014
Cameră decizională
167. Pl-x 781/2010 Propunerea legislativă privind organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină și medicină dentară (Pl-x 781/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 24.11.2014
Cameră decizională
168. Pl-x 387/2014 Propunerea legislativă pentru desemnarea activului funcțional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014 (Pl-x 387/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 26.11.2014
Cameră decizională
169. Pl-x 252/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 252/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.11.2014
Cameră decizională
170. Pl-x 447/2014 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor (PL-x 447/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 27.11.2014
Cameră decizională
171. Pl-x 490/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 490/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 27.11.2014
Cameră decizională
172. Pl-x 435/2013 Propunerea legislativă privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, „Un copac pentru fiecare copil" (Pl-x 435/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport -Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 17.12.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 3.12.2014
Cameră decizională
173. Pl-x 135/2014 Propunerea legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internaționale ale României (Pl-x 135/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.12.2014
Cameră decizională
174. Pl-x 432/2014 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu completările și modificările ulterioare (Pl-x 432/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.12.2014
Cameră decizională
175. Pl-x 77/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată (Pl-x 77/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.12.2014
Cameră decizională
176. Pl-x 452/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.e) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 452/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
177. Pl-x 450/2014 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (Pl-x 450/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
178. Pl-x 26/2014 Propunerea legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite școlare (Pl-x 26/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
179. Pl-x 258/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 258/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
180. Pl-x 178/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 - Codul Penal (Pl-x 178/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
181. Pl-x 545/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Codului penal (Pl-x 545/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.12.2014
Cameră decizională
182. Pl-x 334/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 334/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 9.12.2014
Cameră decizională
183. Pl-x 382/2014 Propunerea legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior „.ro" (Pl-x 382/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 9.12.2014
Cameră decizională
184. Pl-x 232/2014 Propunerea legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici (Pl-x 232/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 9.12.2014
Cameră decizională
185. Pl-x 45/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 45/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 11.12.2014
Cameră decizională
186. Pl-x 388/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 388/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 11.12.2014
Cameră decizională
187. Pl-x 502/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 502/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 11.12.2014
Cameră decizională
188. Pl-x 511/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 511/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 11.12.2014
Cameră decizională
189. Pl-x 133/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.24č din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 133/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2014
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 15.12.2014
Cameră decizională
190. Pl-x 324/2014 Propunerea legislativă privind localitatea Pungești (Pl-x 324/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 15.12.2014
Cameră decizională
191. Pl-x 333/2014 Propunerea legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane (Pl-x 333/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 15.12.2014
Cameră decizională
192. Pl-x 60/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 60/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2014 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial- Respingere) - distribuit - 2.02.2015
Cameră decizională
193. Pl-x 528/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 528/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.02.2015
Cameră decizională
194. Pl-x 564/2013 Propunerea legislativă privind Clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și al Pieței Valorilor Mobiliare Necotate (Pl-x 564/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.02.2015
Cameră decizională
195. Pl-x 506/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (Pl-x 506/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 5.02.2015
Cameră decizională
196. Pl-x 646/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 646/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit- 9.02.2015
Cameră decizională
197. Pl-x 402/2013 Propunerea legislativă privind unele măsuri de organizare și funcționare a activității Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F. - „ISPIF" București (Pl-x 402/2013) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 22.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit- 9.02.2015
Cameră decizională
198. Pl-x 524/2014 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 524/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2015
Cameră decizională
199. Pl-x 519/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 519/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 11.02.2015
Cameră decizională
200. Pl-x 543/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001 (Pl-x 543/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.12.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit- 11.02.2015
Cameră decizională
201. Pl-x 522/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale (Pl-x 522/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit- 12.02.2015
Cameră decizională
202. Pl-x 597/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (Pl-x 597/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.02.2015
Cameră decizională
203. Pl-x 589/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 589/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.12.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 12.02.2015
Cameră decizională
204. Pl-x 503/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 503/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.02.2015
Cameră decizională
205. Pl-x 82/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.03.2014 și Raport comun suplimentar(menține Raportul inițial- Respingere) -distribuit - 16.02.2015
Cameră decizională
206. Pl-x 25/2014 Propunerea legislativă privind economia socială (Pl-x 25/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 18.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 17.02.2015
Cameră decizională
207. Pl-x 562/2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 562/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 17.02.2015
Cameră decizională
208. Pl-x 598/2014 Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor din activitățile agricole, silvice și din piscicultură (Pl-x 598/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.02.2015
Cameră decizională
209. Pl-x 405/2014 Propunerea legislativă privind statutul artistului (Pl-x 405/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2015
Cameră decizională
210. Pl-x 560/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 560/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.02.2015
Cameră decizională
211. Pl-x 489/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 489/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.02.2015
Cameră decizională
212. Pl-x 451/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 451/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.09.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.02.2015
Cameră decizională
213. Pl-x 445/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 445/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.02.2015
Cameră decizională

     V. COMISII DE ANCHETĂ

 
214. PHCD 29/2013 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 (PHCD 29/2013)
(B.P. și C.L.G.P./9.12.2013 - nu există propuneri nominale pentru componența Comisiei)
Format PDF

     VI. AMÂNATE

 
215. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
216. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea

Vot final
Miercuri, 4 martie 2015, ora 17,30

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 3 martie 2015, 1:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro