Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 3 - 4 mai 2016

Aprobată: 26.04.2016
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
2. - Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, domnul Dacian Julien Cioloș, la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, cu tema "Probleme grave din sistemul de educație încă nerezolvate".
Marți, 3 mai 2016, ora 16,00
PDF format
3. Pl-x 67/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 67/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -7.03.2016
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 25.04.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională

     II. PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

 
4. Pl-x 38/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (Pl-x 38/2016) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Propunerea de adoptare a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi)- distribuit - 13.04.2016
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -22.02.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 22.04.2016,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

     III. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
5. Pl-x 675/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 675/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
6. Pl-x 840/2015 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare (PL-x 840/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.11.2015
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
7. Pl-x 94/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 94/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 21.04.2016
Cameră decizională
8. Pl-x 26/2016 Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități (PL-x 26/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -15.02.2016
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 25.04.2016
Cameră decizională

     IV. REEXAMINĂRI

 
9. Pl-x 230/2008 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (PL-x 230/2008/2009) - lege organică- Reexaminată și adoptată de Senat - 7.09.2009
Raport - Comisia pentru mediu - (Admiterea cererii de reexaminare și respingerea Legii pentru modificarea OUG nr.202/2002) - distribuit - 10.02.2016
Cameră decizională
10. Pl-x 185/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 185/2013/2014) - lege ordinară - Reexaminată de Senat- 27.05.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingerea cererii de reexaminare și Adoptarea Legii privind respingerea OUG nr. 31/2013) - distribuit - 17.02.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 141/2013 Reexaminarea Legii privind aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.494 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.819 din 21.12.2013 (PL-x 141/2013/2014) - lege ordinară
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 23.02.2016
Prima Cameră sesizată
12. Pl-x 450/2015 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 450/2015/2016) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru sănătate (Admiterea cererii de reexaminare și Respingerea legii) - distribuit - 1.03.2016
Prima Cameră sesizată
13. Pl-x 467/2012 Reexaminarea Legii pentru modificarea art.2539 din Codul penal, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.2 din 15.01.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29.01.2014 (Pl-x 467/2012/2014) - lege organică- Reexaminată de Senat -18.03.2014
Raport - Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit - 3.03.2016
Cameră decizională
14. Pl-x 364/2015 Reexaminarea Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.34/2004 privind prefectul și instituția prefectului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.747 din 4 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.922 din 11 decembrie 2015 (Pl-x 364/2015/14.12.2015) - lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingerea Legii) - distribuit - 16.03.2016
Prima Cameră sesizată

     V. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
15. Pl-x 420/2015 Propunerea legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 (Pl-x 420/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
16. Pl-x 421/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 421/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
17. Pl-x 469/2015 Propunerea legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice (Pl-x 469/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
18. Pl-x 249/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 249/2014) - lege ordinară -Adoptat de Senat -22.04.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
19. Pl-x 573/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 573/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
20. Pl-x 576/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 1122, alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003 (Pl-x 576/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.09.2015
Cameră decizională
21. Pl-x 388/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 16.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar(menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 29.09.2015
Cameră decizională
22. Pl-x 505/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 505/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport- Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 29.09.2015
Cameră decizională
23. Pl-x 518/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 518/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 29.09.2015
Cameră decizională
24. Pl-x 549/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 549/2013) - lege ordinară -Adoptat de Senat -28.11.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 15.12.2014 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 29.09.2015

Cameră decizională
25. Pl-x 278/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (Pl-x 278/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport-Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 29.09.2015

Cameră decizională
26. Pl-x 424/2015 Propunerea legislativă pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice (Pl-x 424/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 30.09.2015

Cameră decizională
27. Pl-x 401/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x 401/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -4.05.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 30.09.2015
Cameră decizională
28. Pl-x 208/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 208/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit- 11.05.2015 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 1.10.2015
Cameră decizională
29. Pl-x 74/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 74/2014) - lege organică -Adoptat de Senat -18.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.10.2015
Cameră decizională
30. Pl-x 86/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război (PL-x 86/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -24.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.10.2015
Cameră decizională
31. Pl-x 587/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 587/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.10.2015
Cameră decizională
32. Pl-x 406/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 (Pl-x 406/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.10.2015
Cameră decizională
33. Pl-x 336/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.09.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)- distribuit - 5.10.2015
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.05.2015) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. S-a primit raport suplimentar - 5.10.2015
Cameră decizională
34. Pl-x 586/2015 Propunerea legislativă privind pensiile militare de stat (Pl-x 586/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 6.10.2015
Cameră decizională
35. Pl-x 273/2014 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 273/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
36. Pl-x 441/2013
Pl-x 495/2015
- Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
- Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (Pl-x 495/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru administrație publică (menține raportul de Respingere - Pl-x 441/2013 și Respingere - Pl-x 495/2015) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
37. Pl-x 327/2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 327/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.03.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
38. Pl-x 509/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității (Pl-x 509/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
39. Pl-x 319/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.188 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 319/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -24.03.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
40. Pl-x 292/2015 Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor (Pl-x 292/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 8.10.2015
Cameră decizională
41. Pl-x 197/2014 Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 197/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.09.2014 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.05.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. S-a primit raport suplimentar - 13.10.2015.
42. Pl-x 173/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 173/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională
43. Pl-x 243/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 243/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională
44. Pl-x 251/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române (PL-x 251/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională
45. Pl-x 486/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport -Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2015
Cameră decizională
46. Pl-x 413/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 (Pl-x 413/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.10.2015
Cameră decizională
47. Pl-x 418/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 418/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.10.2015
Cameră decizională
48. Pl-x 491/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 491/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 14.10.2015
Cameră decizională
49. Pl-x 561/2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 561/2009) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2009
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 13.04.2010, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 12.05.2010, un nou raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 2.10.2012, Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 3.09.2013 și ultimul Raport comun suplimentar (menține raportul de Respingere) - distribuit - 14.10.2015
Cameră decizională
50. Pl-x 582/2013 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia (Pl-x 582/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014, Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit -2.10.2014 și ultimul Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 15.10.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.05.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. S-a primit raport suplimentar - 15.10.2015.
51. Pl-x 335/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 335/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -30.03.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) - 15.10.2015
Cameră decizională
52. Pl-x 623/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 359 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014 (Pl-x 623/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.09.2015
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 20.10.2015
Cameră decizională
53. Pl-x 270/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 270/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 20.10.2015
Cameră decizională
54. Pl-x 36/2015 Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale (Pl-x 36/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 20.10.2015
Cameră decizională
55. Pl-x 260/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 260/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.09.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.05.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. S-a primit raport suplimentar - 22.10.2015.
56. Pl-x 613/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 (Pl-x 613/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.09.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
57. Pl-x 560/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 560/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -29.06.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
58. Pl-x 487/2015 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
59. Pl-x 546/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 546/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.12.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
60. Pl-x 488/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 488/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
61. Pl-x 481/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 481/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
62. Pl-x 307/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 307/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
63. Pl-x 290/2014 Proiectul de Lege privind proclamarea Zilei naționale a martirilor români anticomuniști (PL-x 290/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
64. Pl-x 470/2015 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 470/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
65. Pl-x 515/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (Pl-x 515/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
66. Pl-x 257/2015 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 257/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 4.06.2015 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
67. Pl-x 288/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 (PL-x 288/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -18.03.2015
Raport comun- Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 22.10.2015
Cameră decizională
68. Pl-x 443/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 443/2014) - lege organică -Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.10.2015
Cameră decizională
69. Pl-x 490/2015 Propunerea legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 490/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.10.2015
Cameră decizională
70. Pl-x 251/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (Pl-x 251/2010) - lege organică- Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru mediu (Respingere)-distribuit - 28.10.2015
Cameră decizională
71. Pl-x 338/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (PL-x 338/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 29.10.2015
Cameră decizională
72. Pl-x 677/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 (Pl-x 677/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.10.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 29.10.2015

Cameră decizională
73. Pl-x 388/2015 Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani (PL-x 388/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -29.04.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
74. Pl-x 61/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 61/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 12.02.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
75. Pl-x 165/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 165/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.03.2015 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
76. Pl-x 703/2015 Propunerea legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Române (Pl-x 703/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 5.11.2015
Cameră decizională
77. Pl-x 571/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 571/2015) - lege organică -Adoptat de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 10.11.2015
Cameră decizională
78. Pl-x 427/2015 Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Creației Populare Românești (PL-x 427/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 12.11.2015
Cameră decizională
79. Pl-x 429/2013 Proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (PL-x 429/2013) - lege ordinară -Adoptat de Senat -29.10.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 17.03.2014 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.11.2015
Cameră decizională
80. Pl-x 120/2015 Propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preșcolar de învățământ (Pl-x 120/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământși Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.11.2015
Cameră decizională
81. Pl-x 625/2015 Propunerea legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean (Pl-x 625/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.09.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.11.2015
Cameră decizională
82. Pl-x 700/2015 Propunerea legislativă privind abrogarea art.8, alin.(1), litera b din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 (Pl-x 700/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -12.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.11.2015
Cameră decizională
83. Pl-x 706/2015 Propunerea legislativă privind Fondul pentru Viitorul României (Pl-x 706/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.11.2015
Cameră decizională
84. Pl-x 755/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 755/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -27.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.11.2015
Cameră decizională
85. Pl-x 757/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 757/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -27.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.11.2015
Cameră decizională
86. Pl-x 759/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 759/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -27.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.11.2015
Cameră decizională
87. Pl-x 287/2015 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 287/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -18.03.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere)- distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
88. Pl-x 611/2015 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată (Pl-x 611/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -21.09.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
89. Pl-x 551/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 (Pl-x 551/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -29.06.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
90. Pl-x 303/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 303/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
91. Pl-x 263/2015 Propunerea legislativă de completare și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 263/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
92. Pl-x 162/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 162/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
93. Pl-x 157/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul de pensii publice (Pl-x 157/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
94. Pl-x 584/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 584/2014) - lege organică -Adoptat de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
95. Pl-x 580/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 580/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
96. Pl-x 461/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 461/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport comun Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 16.11.2015
Cameră decizională
97. Pl-x 605/2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 605/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.09.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 18.11.2015
Cameră decizională
98. Pl-x 521/2015 Propunerea legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale (Pl-x 521/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.11.2015 și Raport comun înlocuitor (Respingere) - distribuit - 2.12.2015
Cameră decizională
99. Pl-x 360/2015 Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia juridică și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.11.2015
Cameră decizională
100. Pl-x 770/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (Pl-x 770/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -28.10.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 26.11.2015
Cameră decizională
101. Pl-x 666/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 666/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 26.11.2015
Cameră decizională
102. Pl-x 415/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 415/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.05.2015
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 26.11.2015
Cameră decizională
103. Pl-x 749/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 749/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.11.2015
Cameră decizională
104. Pl-x 747/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 747/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.11.2015
Cameră decizională
105. Pl-x 748/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 748/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.11.2015
Cameră decizională
106. Pl-x 771/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 771/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -28.10.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.11.2015
Cameră decizională
107. Pl-x 803/2015 Propunerea legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "țigani" a persoanelor intitulate "de etnie romă" (Pl-x 803/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.11.2015
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 3.12.2015 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 8.12.2015
Cameră decizională
108. Pl-x 471/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 471/2014) - lege ordinară -Adoptat de Senat -30.09.2014
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 3.12.2015
Cameră decizională
109. Pl-x 523/2015 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare națională (Pl-x 523/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.06.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.12.2015
Cameră decizională
110. Pl-x 143/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România (Pl-x 143/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.12.2015
Cameră decizională
111. Pl-x 129/2015 Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative (PL-x 129/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.12.2015
Cameră decizională
112. Pl-x 791/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 791/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.12.2015
Cameră decizională
113. Pl-x 705/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic al României (Pl-x 705/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 9.12.2015
Cameră decizională
114. Pl-x 553/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 553/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -29.06.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 9.12.2015
Cameră decizională
115. Pl-x 414/2015 Propunerea legislativă privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice (Pl-x 414/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 9.12.2015
Cameră decizională
116. Pl-x 32/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 32/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport -Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.06.2015 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 9.12.2015
Cameră decizională
117. Pl-x 485/2015 Propunerea legislativă privind răspunderea ministerială (Pl-x 485/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 9.12.2015
Cameră decizională
118. Pl-x 744/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 744/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 17.02.2014 și Raport comun suplimentar (Menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 10.12.2015
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. S-a primit raport comun suplimentar - menține raportul inițial de respingere - 10.12.2015.
119. Pl-x 229/2014 Propunerea legislativă privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor (Pl-x 229/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 10.12.2015
Cameră decizională
120. Pl-x 219/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) și (5), al art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 219/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.12.2015
Cameră decizională
121. Pl-x 31/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 31/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
122. Pl-x 296/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice(Pl-x 296/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
123. Pl-x 419/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 419/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -12.05.2015
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
124. Pl-x 557/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (PL-x 557/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
125. Pl-x 818/2015 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator (Pl-x 818/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -11.11.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
126. Pl-x 314/2014 Propunerea legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 314/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere)- distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
127. Pl-x 225/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 225/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit-15.12.2015
Procedură de urgență
Cameră decizională
128. Pl-x 584/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, republicată (Pl-x 584/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
129. Pl-x 233/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 233/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 2.07.2014 și Raport comun înlocuitor (Respingere)- distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
130. Pl-x 145/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.51 din Legea nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României (PL-x 145/2014) - lege ordinară -Adoptat de Senat -25.03.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere)- distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
131. Pl-x 210/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 (Pl-x 210/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.06.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere)- distribuit-15.12.2015
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. S-a primit raport suplimentar cu propunere de respingere -15.12.2015.
132. Pl-x 676/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 676/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 16.12.2015
Cameră decizională
133. Pl-x 276/2015 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (Pl-x 276/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 16.12.2015
Cameră decizională
134. Pl-x 678/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (Pl-x 678/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.10.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 16.12.2015
Cameră decizională
135. Pl-x 875/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Poliției Române nr.218/2002 (Pl-x 875/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -7.12.2015
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 17.12.2015

Cameră decizională
136. Pl-x 475/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014, Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 23.04.2015 și ultimul Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 22.12.2015
Cameră decizională
137. Pl-x 125/2013 Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public și, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Băncii Naționale a României (PL-x 125/2013) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 22.04.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 11.01.2016
Cameră decizională
138. Pl-x 291/2015 Propunerea legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea (Pl-x 291/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -11.01.2016
Cameră decizională
139. Pl-x 870/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (Pl-x 870/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -8.12.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 2.02.2016
Cameră decizională
140. Pl-x 868/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 868/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.12.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 2.02.2016
Cameră decizională
141. Pl-x 255/2015 Propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și al altor acte normative (Pl-x 255/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 2.02.2016
Cameră decizională
142. Pl-x 650/2015 Propunerea legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav" (Pl-x 650/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -6.10.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.02.2016
Cameră decizională
143. Pl-x 547/2014 Propunerea legislativă "Legea antreprenorului social" (Pl-x 547/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.12.2014
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribui - 4.02.2016
Cameră decizională
144. Pl-x 624/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 624/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.09.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.02.2016
Cameră decizională
145. Pl-x 758/2015 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 758/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -27.10.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.02.2016
Cameră decizională
146. Pl-x 800/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (Pl-x 800/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.11.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 9.02.2016
Cameră decizională
147. Pl-x 481/2014 Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș (PL-x 481/2014) - lege ordinară -Adoptat de Senat -1.10.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 9.02.2016
Cameră decizională
148. Pl-x 702/2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment (Pl-x 702/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 9.02.2016
Cameră decizională
149. Pl-x 733/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 733/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică - (Respingere) - distribuit - 10.02.2016
Cameră decizională
150. Pl-x 152/2015 Propunerea legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale și a oricărei forme de secesionism (Pl-x 152/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.02.2016
Cameră decizională
151. Pl-x 348/2015 Propunerea legislativă pentru stimularea investițiilor străine directe în România (Pl-x 348/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.02.2016
Cameră decizională
152. Pl-x 696/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 696/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -14.10.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.02.2016
Cameră decizională
153. Pl-x 404/2014 Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi (Pl-x 404/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.02.2016
Cameră decizională
154. Pl-x 337/2015 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (PL-x 337/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -31.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit -10.02.2016
Cameră decizională
155. Pl-x 16/2010 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România (PL-x 16/2010) - lege organică - Adoptat de Senat - 1.02.2010
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.02.2016
Cameră decizională
156. Pl-x 853/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014 (Pl-x 853/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.11.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.02.2016
Cameră decizională
157. Pl-x 515/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea Muzeului Istoriei Totalitarismului (Pl-x 515/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 11.02.2016
Cameră decizională
158. Pl-x 175/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență (PL-x 175/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație și Comisia pentru apărare publică (Respingere) - distribuit - 7.05.2015 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 15.02.2016
Cameră decizională
159. Pl-x 107/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică (Pl-x 107/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 15.02.2016
Cameră decizională
160. Pl-x 293/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (PL-x 293/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 17.02.2016
Cameră decizională
161. Pl-x 602/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 602/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 17.02.2016
Cameră decizională
162. Pl-x 622/2011 Propunerea legislativă privind măsuri temporare de combatere a creșterii prețurilor la combustibili (Pl-x 622/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.11.2011
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 17.02.2016
Cameră decizională
163. Pl-x 893/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 21/1991 privind cetățenia română (Pl-x 893/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -14.12.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.02.2016
Cameră decizională
164. Pl-x 651/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.68 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 651/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -6.10.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.02.2016
Cameră decizională
165. Pl-x 498/2014 Proiectul de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x 498/2014) - lege ordinară -Adoptat de Senat -25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.02.2016
Cameră decizională
166. Pl-x 452/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 452/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 17.02.2016
Cameră decizională
167. Pl-x 331/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 24.10.2013, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 14.11.2013, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 29.05.2014 și ultimul Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 17.02.2016
Cameră decizională
168. Pl-x 854/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 854/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.11.2015
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 17.02.2016
Cameră decizională
169. Pl-x 482/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Art.48, alin.(1) și (2), din Legea nr.67/2004 din 25 martie 2004 (Republicată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale (Pl-x 482/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 18.02.2016
Cameră decizională
170. Pl-x 384/2014 Propunerea legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii (Pl-x 384/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 18.02.2016
Cameră decizională
171. Pl-x 585/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 585/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -7.09.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.02.2016
Cameră decizională
172. Pl-x 836/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 836/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -18.11.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2016
Cameră decizională
173. Pl-x 897/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 897/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -14.12.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2016
Cameră decizională
174. Pl-x 72/2011 Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului (Pl-x 72/2011) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.02.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 28.09.2011 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 18.11.2011, Raport comun înlocuitor - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit 12.03.2013 și Raport comun înlocuitor (Respingere) - distribuit- 22.02.2016
Cameră decizională
175. Pl-x 525/2009 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/2009) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2016

Cameră decizională
176. Pl-x 302/2008 Proiectul de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată (PL-x 302/2008) - lege organică - Adoptat de Senat - 5.05.2008
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2016
Cameră decizională
177. Pl-x 584/2011 Proiectul de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL-x 584/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 23.02.2016
Cameră decizională
178. Pl-x 556/2014 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 556/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.02.2016
Cameră decizională
179. Pl-x 604/2015 Propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Pl-x 604/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.09.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.02.2016
Cameră decizională
180. Pl-x 799/2015 Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare (Pl-x 799/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.11.2015
Raport comun- Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2016
Cameră decizională
181. Pl-x 310/2014 Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea (Pl-x 310/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2016
Cameră decizională
182. Pl-x 377/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorului (Pl-x 377/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun- Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2016
Cameră decizională
183. Pl-x 657/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 657/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -7.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 29.02.2016
Cameră decizională
184. Pl-x 167/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial- Respingere) - distribuit - 29.02.2016
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 11.11.2015)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. S-a primit raport suplimentar cu propunere de respingere -29.02.2016.
185. Pl-x 140/2015 Propunerea legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic (Pl-x 140/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.03.2016
Cameră decizională
186. Pl-x 633/2015 Proiectul de Lege privind conflictele de muncă (PL-x 633/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 2.03.2016
Cameră decizională
187. Pl-x 867/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 867/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -8.12.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 2.03.2016
Cameră decizională
188. Pl-x 119/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 119/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 20.05.2015 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.03.2016
Cameră decizională
189. Pl-x 592/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
190. Pl-x 231/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 231/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
191. Pl-x 72/2012 Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 27.06.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
192. Pl-x 105/2014 Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală (Pl-x 105/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
193. Pl-x 29/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 29/2016) - lege organică - Adoptat de Senat- 15.02.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.03.2016
Cameră decizională
194. Pl-x 503/2015 Propunerea legislativă privind asociațiile de elevi (Pl-x 503/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 9.03.2016
Cameră decizională
195. Pl-x 297/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2015 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 9.03.2016
Cameră decizională
196. Pl-x 34/2016 Propunerea legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, republicată (Pl-x 34/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 9.03.2016
Cameră decizională
197. Pl-x 403/2014 Propunerea legislativă - Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României (Pl-x 403/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 9.03.2016
Cameră decizională
198. Pl-x 500/2015 Propunerea legislativă pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii nr.118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare (Pl-x 500/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.03.2016
Cameră decizională
199. Pl-x 170/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.03.2015 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 10.03.2016
Cameră decizională
Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 13.10.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar - 10.03.2016
200. Pl-x 40/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.42 și 55 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 40/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.02.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.03.2016

Cameră decizională
201. Pl-x 390/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 390/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit- 14.03.2016
Cameră decizională
202. Pl-x 579/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții (PL-x 579/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -2.09.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.03.2016
Cameră decizională
203. Pl-x 842/2015 Proiectul de Lege privind combaterea risipei alimentare (PL-x 842/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.11.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.03.2016
Cameră decizională
204. Pl-x 578/2015 Proiectul Legii Turismului (PL-x 578/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.03.2016
Cameră decizională
205. Pl-x 16/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.33 alin.1 lit.g și a art. 34 alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 16/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.02.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.03.2016
Cameră decizională
206. Pl-x 149/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (Pl-x 149/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2016
Cameră decizională
207. Pl-x 816/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/19901 societăților și reglementarea echivalării funcțiilor (Pl-x 816/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 22.03.2016
Cameră decizională
208. Pl-x 894/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 894/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -14.12.2015
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 22.03.2016
Cameră decizională
209. Pl-x 752/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (Pl-x 752/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit -30.03.2016
Cameră decizională
210. Pl-x 334/2015 Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 334/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 31.03.2016
Cameră decizională
211. Pl-x 625/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 625/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
212. Pl-x 110/2014 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 110/2014) - lege organică -Respins de Senat -3.03.2014
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
213. Pl-x 600/2013 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 600/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
214. Pl-x 614/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 614/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
215. Pl-x 635/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 635/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
216. Pl-x 615/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 615/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.04.2016
Cameră decizională
217. Pl-x 202/2014 Propunerea legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 202/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 24.06.2015 și Raport înlocuitor (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 6.04.2016
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 9.03.2016)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raport înlocuitor - 6.04.2016.
218. Pl-x 616/2015 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (PL-x 616/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -22.09.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.11.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.04.2016
Cameră decizională
219. Pl-x 891/2015 Proiectul de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare (PL-x 891/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -14.12.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 7.04.2016
Cameră decizională
220. Pl-x 790/2015 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare (Pl-x 790/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 12.04.2016
Cameră decizională
221. Pl-x 28/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 28/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.04.2016
Cameră decizională
222. Pl-x 753/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 753/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.04.2016
Cameră decizională
223. Pl-x 294/2014 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Formatorilor Auto din România (PL-x 294/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 18.04.2016
Cameră decizională
224. Pl-x 465/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 (Pl-x 465/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -10.06.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
225. Pl-x 51/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 51/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -23.02.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
226. Pl-x 754/2015 Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 190 și 1909 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 754/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -27.10.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
227. Pl-x 254/2014 Propunerea legislativă privind medicina școlară (Pl-x 254/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
228. Pl-x 561/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.1909 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 561/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
229. Pl-x 788/2015 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România (Pl-x 788/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.04.2016
Cameră decizională
230. Pl-x 342/2012 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Instructorilor Auto din România (Pl-x 342/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.09.2012
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 21.04.2016
Cameră decizională
231. Pl-x 27/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 27/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.04.2016
Cameră decizională

     VI. COMISII DE ANCHETĂ

 
232. PHCD 29/2013 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 (PHCD 29/2013)
(B.P. și C.L.G.P./9.12.2013 - nu există propuneri nominale pentru componența Comisiei)
Format PDF

     VII. AMÂNATE

 
233. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
VOT FINAL
Miercuri, 4 mai 2016, la încheierea dezbaterilor
1. PHCD 43/2016 I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR


Proiectul de Hotărâre privind completarea articolului 113 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 43 /2016).
Comisia pentru regulament propune RESPINGEREA proiectului de hotărâre.

Se respinge cu votul majorității deputaților (adică a cel puțin 190).
2. PHCD 44/2016 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind stadiul de realizare a acțiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migrația COM(2016) 85 (PH CD 44 /2016).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.
Format PDF
3. PHCD 45/2016 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Următoarele etape operaționale ale cooperării dintre UE și Turcia în domeniul migrației COM (2016) 166 (PH CD 45 /2016).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.
Format PDF
4. PHCD 46/2016 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene de securitate: planul de acțiune al UE împotriva traficului și utilizării ilegale de arme de foc și explozivi COM (2015) 624 (PH CD 46 /2016).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.
Format PDF
5. PHCD 47/2016 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Document de lucru al serviciilor Comisiei - Raportul de țară al României pentru 2016, inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD (2016) 91 (PH CD 47 /2016).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.
Format PDF
6. PHCD 48/2016 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului COM(2016)50 (PH CD 48 /2016).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.
Format PDF
7. PHCD 49/2016 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului COM (2015) 625
(PH CD 49 /2016).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.
Format PDF
8. Pl-x 17/2016
II. LEGI ORDINARE
A.ADOPTĂRI


Proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale (PL-x 17/2016) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
reglementarea achizițiilor sectoriale în România, intervențiile legislative fiind argumentate în Expunerea de motive prin asigurarea transpunerii prevederilor obligatorii ale Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L94/243 din 28 martie 2014.
Comisia pentru industrii și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Prioritate legislativă
Cameră decizională
9. Pl-x 18/2016 Proiectul de Lege privind achizițiile publice (PL-x 18/2016) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
crearea cadrului legal privind achizițiile publice din România, urmărind transpunerea parțială a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.
Comisia pentru industrii și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Prioritate legislativă
Cameră decizională
10. Pl-x 19/2016 Proiectul de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 19/2016) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
reglementarea unui sistem de remedii și căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de achiziție sectorială și a contractelor de concesiune, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestatțiilor, în vederea transpunerii prevederilor Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, precum și ale Directivei 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfoșoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor.
Comisia pentru industrii și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Prioritate legislativă
Cameră decizională
11. Pl-x 20/2016 Proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (PL-x 20/2016) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
crearea cadrului legal aplicabil procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și contractelor de concesiune de servicii de către autoritățile contractante și entitățile contractante, urmărind transpunerea parțială a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, pe coordonatele necesității adaptării și actualizării legislației naționale cu noile reglementări europene în acest domeniu, în contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României și care derivă din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.
Comisia pentru industrii și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Prioritate legislativă
Cameră decizională
12. Pl-x 646/2015 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (PL-x 646/2015) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
instituirea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor europene prin identificarea unor proiecte finanțate din surse naționale a căror finanțare să fie transferată către Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, în scopul atragerii în totalitate a fondurilor europene disponibile.
Comisia pentru buget și Comisia pentru mediu propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Prioritate legislativă
Cameră decizională
13. Pl-x 84/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor (PL-x 84/2016) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare nominalizarea Ministerului Transporturilor ca organism intermediar în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, care va gestiona funcțiile de selecție, evaluare, monitorizarea implementării și verificarea tehnică și financiară a proiectelor din domeniul transporturilor, finanțate din fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020.
Comisia pentru transporturi propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
14. Pl-x 715/2015 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 715/2015) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
stabilirea cadrului general de gestionare financiară a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții pentru perioada de programare 2014-2020.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Prioritate legislativă
Cameră decizională
15. Pl-x 49/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene (PL-x 49/2016) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015, în vederea asigurării resurselor financiare pentru efectuarea plăților către beneficiari și pentru a evita dezangajarea unor fonduri pe anumite programe operaționale.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
16. Pl-x 620/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.391 alin.(8) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 620/2015) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
eliminarea discriminării dintre medicii de familie ce lucrează în mediul urban față de cei ce lucrează în mediul rural referitor la posibilitatea continuării activității după împlinirea vârstei de pensionare.
Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
17. Pl-x 56/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov (PL-x 56/2016) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
prorogarea termenului prevăzut la alin.(2) al articolului unic al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013, în scopul asigurării continuității efectuării serviciilor regulate de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, evitării practicilor ilicite în activitățile de transport persoane și al asigurării cadrului legal de efectuare a acestor servicii de transport, precum și al evitării impactului negativ asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplății taxelor și impozitelor aferente activităților de transport de persoane, ce sunt defășurate în afara/lipsa cadrului legal în vigoare.
Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
18. Pl-x 80/2016 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 (PL-x 80/2016) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015. Prin încheierea acordului, se va constitui cadrul juridic bilateral în acest domeniu, care va conduce la posibilitatea promovării cooperării în materie fiscală, precum și la combaterea practicilor fiscale neloiale în relațiile dintre două părți. Se stabilesc, printre altele, sfera teritorială de aplicare a acordului, impozitele care fac obiectul schimbului de informații în domeniul fiscal, modalitatea de efectuare a schimbului de informații și confidențialitatea informațiilor.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -21.03.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
23.05.2016,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
19. Pl-x 765/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 765/2015) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
completarea alineatului (1) al articolului 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, prin inserarea unei noi litere, lit. e1)., literă al cărui cuprins a făcut obiectul fostei litere f), normă ce a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. În fapt, se dorește reintroducerea unei contribuții de 4% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc pentru constituirea fondului cinematografic.
Comisia pentru cultură propune ADOPTAREA proiectului de lege.


Cameră decizională
20. Pl-x 764/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 764/2015) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
completarea alin.(3) al art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin inserarea unei noi litere, lit. c1)., literă al cărui cuprins a făcut obiectul fostei litere d), normă ce a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. În fapt, se dorește reintroducerea colectării unor contribuții din partea operatorilor economici care se ocupă cu organizarea activităților de jocuri de noroc și jocuri mecanice, spre a fi folosite pentru restaurarea monumentelor istorice.
Comisia pentru cultură propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
21. Pl-x 47/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
reglementarea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, intervențiile legislative vizând delimitarea sferei întreprinderilor publice, stabilirea atribuțiilor autorității tutelare a unei întreprinderi publice, a condițiilor în care sunt selectați administratorii și managerii societații, reglementarea unor norme pentru o mai accentuată protecție și reprezentare a acționarilor minoritari, precum și asigurarea transparenței deciziei de administrare față de acționari și public
Comisia pentru politică economică și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
22. Pl-x 6/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
(PL-x 6/2016) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008, în vederea stabilirii condițiilor de înființare și practicare a acvaculturii marine, precum și a condițiilor în care luciul de apă marină va fi supus concesionării.
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
23. Pl-x 744/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (PL-x 744/2015) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
crearea cadrului juridic pentru acordarea de către comercianți, la cererea clientului, de avansuri în numerar care nu pot depăși suma de 200 lei, la terminalele de plată în combinație cu plata aferentă bunurilor și/sau serviciilor achiziționate.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
24. Pl-x 869/2015 II. LEGI ORDINARE
B.RESPINGERI


Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 869/2015) - lege ordinară
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Cameră decizională
25. Pl-x 492/2015 III. LEGI ORGANICE
A.ADOPTĂRI


Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 492/2015/2016) - lege organică
Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică propun Adoptarea Legii în forma adoptată inițial.

Prima Cameră sesizată
26. Pl-x 665/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2015 pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 665/2015) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii termenelor pentru care poate fi dispusă măsura arestului la domiciliu pe durata procedurii în camera preliminară sau judecării în primă instanță, precum și durata maximă a acestei măsuri.
Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Prioritate legislativă
Cameră decizională
27. Pl-x 740/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 740/2015) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea unor acte normative din mai multe domenii de activitate, respectiv: Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de contrucții, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, Legea educației naționale nr. 1/2011. Totodată se asigură armonizarea acestora cu alte acte normative.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Prioritate legislativă
Cameră decizională
28. Pl-x 713/2015 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.889 din 16 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 17 februarie 2016 (PLx 713/2015/2016) - lege organică
Procedură de urgență
Comisia juridică propune ADOPTAREA legii cu amendamente.

Cameră decizională
29. Pl-x 83/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 83/2016) - lege organică
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
completarea art.29 din Legea nr. 263/2010, în sensul stabilirii, pentru angajatori, a unui termen limită de 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen necesar pentru normalizarea condițiilor de muncă. Totodată, se reglemnetează ca perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2015 și data reînoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, să constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de către aceștia.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
30. Pl-x 35/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 (Pl-x 35/2016) - lege organică
Obiect de reglementare:
modificarea Legii dialogului social nr.62/2011, în sensul ca, în timpul mandatului reprezentanților aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale precum și în termen de doi ani de la finalizarea acestuia, să nu li se poată modifica ori desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lor din punct de vedere profesional, fără acordul scris al organului colectiv de conducere ales în aceste organizații sindicale.Totodată, se stabilește și obligația angajatorului de a invita delegații desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel de unitate pentru a participa la ședințele consiliului de administrație sau altor organe asimilate acestora, pentru rezolvarea problemelor de interes profesional, economic, social, cultural sau sportiv.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA propunerii legislative

Cameră decizională
31. Pl-x 72/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 72/2016) - lege organică
Obiect de reglementare:
completarea cu un nou alineat a art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de frontieră Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii competenței de numire și eliberare din funcție a șefilor serviciilor teritoriale ale poliției de frontieră.
Comisia juridică și Comisia pentru apărare propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională
32. Pl-x 44/2016 III. LEGI ORGANICE
B.RESPINGERI


Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 44/2016) - lege organică
Comisia pentru învățământ propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -29.02.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.04.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
33. Pl-x 42/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u și art.32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
(Pl-x 42/2016) - lege organică
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -29.02.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
29.04.2016,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
34. Pl-x 48/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 48/2016) - lege organică
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -29.02.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
29.04.2016,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
35. Pl-x 46/2016 Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu (Pl-x 46/2016) - lege organică
Comisia pentru învățământ și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -29.02.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
29.04.2016,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
36. Pl-x 47/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (Pl-x 47/2016) - lege organică
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA propunerii legislative.

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -29.02.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
29.04.2016,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 29 aprilie 2016, 15:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro