Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 27 mai 2015

Aprobată: 25.05.2015

Modificată plen

Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. PHCD 50/2015 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 50/2015). Format PDF
3. PHCD 51/2015 Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2012 (PH CD 51/2015).
4. Pl-x 122/2015 Proiectul de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative (PL-x 122/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport- Comisia juridică
Cameră decizională

Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva primirii raportului

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
5. Pl-x 51/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii (PL-x 51/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.02.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 20.05.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
6. Pl-x 458/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 458/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -30.09.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 21.05.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     II. PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

 
7. Pl-x 395/2015 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la București la 6 octombrie 2014 (PL-x 395/2015) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare(Adoptare)- distribuit - 19.05.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -6.05.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
19.06.2015, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 362/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990 (Pl-x 362/2015) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 20.05.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -20.04.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
03.06.2015, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
9. Pl-x 353/2015 Propunerea legislativă privind modificarea art.13 din Legea audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 353/2015) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 21.03.2015
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -14.04.2015; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
28.05.2015, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

     III. REEXAMINĂRI

 
10. Pl-x 280/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 280/2013/2015) - lege organic㠖Reexaminată de Senat - 21.04.2015
Raport comun-Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu

(Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit- 26.05.2015
Termenul de depunere a raportului înlocuitor - 11.05.2015
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului înlocuitor


     IV. PRIORITĂȚI LEGISLATIVE

 
11. Pl-x 191/2014 Proiectul de Lege - Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (PL-x 191/2014) - lege organică - Respins de Senat - 8.04.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională

Prioritate legislativă
12. Pl-x 38/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2014 privind modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.7/2005 (PL-x 38/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională

Prioritate legislativă
13. Pl-x 57/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 57/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.02.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     V. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
14. Pl-x 250/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (PL-x 250/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 2.04.2015 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 21.05.2015
Cameră decizională
15. Pl-x 248/2015 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 248/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse (Adoptare) - distribuit - 12.05.2015
Cameră decizională
16. Pl-x 230/2015 Proiectul de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie (PL-x 230/2015) - lege organică- Respins de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 12.05.2015
Cameră decizională
17. Pl-x 338/2015 Proiectul de Lege privind standardizarea națională (PL-x 338/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -31.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
18. Pl-x 122/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului (PL-x 122/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
19. Pl-x 159/2015 Propunerea legislativă privind declararea satului Bicaciu, județul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste (Pl-x 159/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
20. Pl-x 285/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială (PL-x 285/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
21. Pl-x 246/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate (PL-x 246/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 18.05.2015
Cameră decizională
22. Pl-x 59/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PL-x 59/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.02.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 18.05.2015
Cameră decizională
23. Pl-x 582/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (Pl-x 582/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -8.12.2014
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 18.05.2015
Cameră decizională
24. Pl-x 633/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 633/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 1.04.2015 și Raport suplimentar(Adoptare)- distribuit - 18.05.2015
Cameră decizională
25. Pl-x 507/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 507/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.03.2015 și Raport suplimentar(Adoptare) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
26. Pl-x 868/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București (Pl-x 868/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 03.12.2007
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia juridică(Adoptare) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională

     VI. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
27. Pl-x 503/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 503/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.02.2015
Cameră decizională
28. Pl-x 82/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.03.2014 și Raport comun suplimentar(menține Raportul inițial- Respingere) -distribuit - 16.02.2015
Cameră decizională
29. Pl-x 25/2014 Propunerea legislativă privind economia socială (Pl-x 25/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 18.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 17.02.2015
Cameră decizională
30. Pl-x 609/2011 Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular (Pl-x 609/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 25.06.2013, Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
31. Pl-x 279/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 279/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.09.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.10.2013, Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
32. Pl-x 490/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 490/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
33. Pl-x 562/2014 Propunerea legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 562/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 17.02.2015
Cameră decizională
34. Pl-x 598/2014 Propunerea legislativă pentru eliminarea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor din activitățile agricole, silvice și din piscicultură (Pl-x 598/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.02.2015
Cameră decizională
35. Pl-x 405/2014 Propunerea legislativă privind statutul artistului (Pl-x 405/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 23.02.2015
Cameră decizională
36. Pl-x 560/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 560/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.02.2015
Cameră decizională
37. Pl-x 592/2013 Propunerea legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României și nivelul taxelor aferente acestora (Pl-x 592/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
38. Pl-x 331/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 24.10.2013, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 14.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
39. Pl-x 326/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (Pl-x 326/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - 11.09.2014
Cameră decizională
40. Pl-x 448/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (PL-x 448/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 16.10.2014
Cameră decizională
41. Pl-x 340/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 340/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
42. Pl-x 489/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 489/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.02.2015
Cameră decizională
43. Pl-x 451/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 451/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.09.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.02.2015
Cameră decizională
44. Pl-x 445/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 445/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.09.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.02.2015
Cameră decizională
45. Pl-x 509/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (Pl-x 509/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
46. Pl-x 523/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.257 alin.(2) lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 523/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
47. Pl-x 566/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 566/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.12.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
48. Pl-x 603/2014 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 27 Martie Ziua Reunirii (Pl-x 603/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
49. Pl-x 35/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 35/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.02.2015
Cameră decizională
50. Pl-x 272/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (Pl-x 272/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.03.2015
Cameră decizională
51. Pl-x 499/2014 Propunerea legislativă privind achiziționarea de la persoanele fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase ce provin din sectorul de îmbunătățiri funciare (Pl-x 499/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 3.03.2015
Cameră decizională
52. Pl-x 378/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 378/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 5.03.2015
Cameră decizională
53. Pl-x 585/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic (PL-x 585/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 10.03.2015
Cameră decizională
54. Pl-x 62/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 62/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 12.02.2015
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 10.03.2015
Cameră decizională
55. Pl-x 379/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (Pl-x 379/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 10.03.2015
Cameră decizională
56. Pl-x 371/2014
Pl-x 542/2014
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 (Pl-x 371/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale (Pl-x 542/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.12.2014
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 11.03.2015
57. Pl-x 591/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 591/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
58. Pl-x 33/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 33/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
59. Pl-x 111/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 111/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
60. Pl-x 525/2014 Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei „Istoria Totalitarismului în România" în ciclul superior al liceului (Pl-x 525/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
61. Pl-x 47/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 47/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.03.2015
Cameră decizională
62. Pl-x 454/2013 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1 1 ) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 5.03.2014 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 18.03.2015
Cameră decizională

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014. A fost primit Raportul comun suplimentar - 18.03.2015.
63. Pl-x 163/2015 Propunerea legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român (Pl-x 163/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.03.2015
Cameră decizională
64. Pl-x 592/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției (Pl-x 592/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
65. Pl-x 590/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 590/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -9.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
66. Pl-x 714/2011 Proiectul de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă (PL-x 714/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
67. Pl-x 77/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar (Pl-x 77/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.02.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
68. Pl-x 179/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (PL-x 179/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.03.2015
Cameră decizională
69. Pl-x 137/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 137/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
70. Pl-x 130/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 130/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
71. Pl-x 545/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 545/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.12.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
72. Pl-x 170/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale (PL-x 170/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
73. Pl-x 46/2015 Propunerea legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune (Pl-x 46/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
74. Pl-x 44/2015 Propunerea legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor (Pl-x 44/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
75. Pl-x 431/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 431/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
76. Pl-x 51/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal (Pl-x 51/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.02.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 20.03.2015
Cameră decizională
77. Pl-x 165/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 165/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 24.03.2015
Cameră decizională
78. Pl-x 597/2013 Propunerea legislativă privind trecerea canalului și barajului de pe pârâul Bușmei din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în domeniul public al Comunei Farcașa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcașa, Județul Neamț (Pl-x 597/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.03.2015
Cameră decizională
79. Pl-x 613/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței (Pl-x 613/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 24.03.2015
Cameră decizională
80. Pl-x 508/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 508/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 25.03.2015
Cameră decizională
81. Pl-x 212/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (Pl-x 212/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 25.03.2015
Cameră decizională
82. Pl-x 583/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 583/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
83. Pl-x 306/2014 Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor (Pl-x 306/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
84. Pl-x 297/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (Pl-x 297/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
85. Pl-x 221/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilității (Pl-x 221/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.03.2015
Cameră decizională
86. Pl-x 407/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii (Pl-x 407/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
87. Pl-x 34/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 34/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
88. Pl-x 84/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 84/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 24.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
89. Pl-x 155/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii (Pl-x 155/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
90. Pl-x 205/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 205/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
91. Pl-x 372/2014 Propunerea legislativă pentru completarea lit.b) a alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (Pl-x 372/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
92. Pl-x 207/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit. a (Pl-x 207/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
93. Pl-x 203/2014 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României (Pl-x 203/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.03.2015
Cameră decizională
94. Pl-x 148/2015 Propunerea legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigație (Pl-x 148/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
95. Pl-x 139/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 139/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 7.05.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
96. Pl-x 181/2015 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 181/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
97. Pl-x 45/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 45/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 5.02.2015
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
98. Pl-x 600/2014 Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități (Pl-x 600/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 1.04.2015
Cameră decizională
99. Pl-x 174/2015 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii (PL-x 174/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 2.04.2015
Cameră decizională
100. Pl-x 161/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 161/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.04.2015
Cameră decizională
101. Pl-x 166/2015 Propunerea legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 166/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.04.2015
Cameră decizională
102. Pl-x 226/2015 Propunerea legislativă privind modificarea art.9 alin.(3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil (Pl-x 226/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.04.2015
Cameră decizională
103. Pl-x 165/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura (PL-x 165/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.04.2015
Cameră decizională
104. Pl-x 113/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată (Pl-x 113/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 17.04.2015
Cameră decizională
105. Pl-x 277/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală (Pl-x 277/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 22.04.2015
Cameră decizională
106. Pl-x 283/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 283/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
107. Pl-x 274/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului „Schi în România" (Pl-x 274/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
108. Pl-x 351/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 351/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru buget - (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
109. Pl-x 218/2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației (Pl-x 218/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
110. Pl-x 475/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
111. Pl-x 376/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre (Pl-x 376/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
112. Pl-x 517/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 517/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015
Cameră decizională
113. Pl-x 224/2015 Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Ordinului nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.(Pl-x 224/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 27.04.2015
Cameră decizională
114. Pl-x 501/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (Pl-x 501/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
115. Pl-x 518/2014 Propunerea legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 518/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
116. Pl-x 293/2015 Propunerea legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 293/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
117. Pl-x 449/2014 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată (Pl-x 449/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.09.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.04.2015
Cameră decizională
118. Pl-x 386/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii Locuinței nr.114/1996 (Pl-x 386/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia și pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 29.04.2015
Cameră decizională
119. Pl-x 324/2015 Propunerea legislativă privind acordarea de periuțe și paste de dinți preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat (Pl-x 324/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.03.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
120. Pl-x 23/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) -distribuit - 31.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
121. Pl-x 95/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 95/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -25.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 30.04.2015
Cameră decizională
122. Pl-x 225/2015 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-născuți și încurajarea prezentării la consultațiile prenatale (Pl-x 225/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
123. Pl-x 299/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 299/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
124. Pl-x 295/2015 Propunerea legislativă pentru stimularea natalității (Pl-x 295/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
125. Pl-x 262/2015 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Iei Românești (Pl-x 262/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 4.05.2015
Cameră decizională
126. Pl-x 565/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sculeni" (Pl-x 565/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.12.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
127. Pl-x 397/2014 Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România (PL-x 397/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
128. Pl-x 116/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 116/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
129. Pl-x 167/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 167/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
130. Pl-x 203/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale (Pl-x 203/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
131. Pl-x 232/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 232/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
132. Pl-x 112/2014 Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat (PL-x 112/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
133. Pl-x 487/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 487/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014 și Raport suplimentat (Respingere) - distribuit - 5.05.2015
Cameră decizională
134. Pl-x 88/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea lit.b) a art.3 din Ordonanța de urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 88/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 24.02.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
135. Pl-x 105/2015 Propunerea legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere (Pl-x 105/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
136. Pl-x 254/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (Pl-x 254/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
137. Pl-x 344/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (Pl-x 344/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
138. Pl-x 114/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 114/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
139. Pl-x 175/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență (PL-x 175/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.05.2015
Cameră decizională
140. Pl-x 102/2015 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România (Pl-x 102/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit- 11.05.2015
Cameră decizională
141. Pl-x 208/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 208/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit- 11.05.2015
Cameră decizională
142. Pl-x 204/2015 Propunerea legislativă privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum și pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative (Pl-x 204/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit- 12.05.2015
Cameră decizională
143. Pl-x 177/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI (PL-x 177/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 12.05.2015
Cameră decizională
144. Pl-x 422/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (Pl-x 422/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 12.05.2015

Procedură de urgență
Cameră decizională
145. Pl-x 488/2014 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc (Pl-x 488/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.09.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.05.2015
Cameră decizională
146. Pl-x 245/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 245/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.05.2015
Cameră decizională
147. Pl-x 504/2014 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 504/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.05.2015
Cameră decizională
148. Pl-x 341/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 341/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
149. Pl-x 280/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 (Pl-x 280/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
150. Pl-x 216/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 216/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
151. Pl-x 294/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 294/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
152. Pl-x 559/2014 Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 559/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
153. Pl-x 296/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (Pl-x 296/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
154. Pl-x 275/2015 Propunerea legislativă - Legea Tăcerii (Pl-x 275/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
155. Pl-x 345/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.60 din 1991 (republicată) (Pl-x 345/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
156. Pl-x 256/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României (Pl-x 256/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.05.2015
Cameră decizională
157. Pl-x 223/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (Pl-x 223/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.05.2015
Cameră decizională
158. Pl-x 139/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții (Pl-x 139/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii(Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
159. Pl-x 141/2015 Propunerea legislativă privind decuplarea consumului de energie de creșterea economică a țării (Pl-x 141/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
160. Pl-x 119/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 119/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
161. Pl-x 52/2015 Proiectul de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici și mijlocii (PL-x 52/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.02.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 20.05.2015
Cameră decizională
162. Pl-x 312/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 republicată privind Codul civil (Pl-x 312/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 23.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.03.2015
Cameră decizională
163. Pl-x 313/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă și a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 313/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 23.03.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.03.2015
Cameră decizională
164. Pl-x 41/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 41/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.02.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.05.2015
Cameră decizională

     VII. COMISII DE ANCHETĂ

 
165. PHCD 29/2013 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 (PHCD 29/2013)
(B.P. și C.L.G.P./9.12.2013 - nu există propuneri nominale pentru componența Comisiei)
Format PDF

     VIII. AMÂNATE

 
166. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
167. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea

Vot final
Miercuri, 27 mai 2015, ora 16,00

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 27 mai 2015, 8:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro