Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 27 - 28 februarie 2017

Aprobată: 21.02.2017
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 333/2016 Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (PL-x 333/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -13.09.2016
Raport comun- Comisia pentru buget, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
3. Pl-x 270/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere (PL-x 270/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.06.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 01.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
4. Pl-x 474/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 474/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -15.06.2015
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia juridică (Adoptarea Proiectului de lege privind respingerea O.U.G. nr.10/2015) - distribuit - 01.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 264/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 264/2013) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 25.06.2013
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 01.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
6. Pl-x 416/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PL-x 416/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.10.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 01.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 418/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 418/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.10.2016
Raport - Comisia pentru buget- (Adoptare) - distribuit - 04.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 242/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 242/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 02.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 394/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (PL-x 394/2013) - lege ordinară -Adoptat de Senat -21.10.2013
Raport -Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 29.11.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 128/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe (PL-x 128/2016) - lege organică - Adoptat de Senat -29.03.2016
Raport- Comisia juridică(Adoptare) - distribuit - 12.12.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 477/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră (PL-x 477/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport -Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 12.12.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 311/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea alin.(4) al art.249 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1.191/69 și nr.1.107/70 ale Consiliului (PL-x 311/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.06.2016
Raport comun- Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 13.12.2016
Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 2/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 2/2017) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit- 19.01.2017
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 5.01.2017; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final-
16.02.2017, potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.115 alin.(5) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
14. Pl-x 13/2017 Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 (PL-x 13/2017) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 15.02.2017
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.02.2017; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.04.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
15. Pl-x 14/2017 Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016 (PL-x 14/2017) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 15.02.2017
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.02.2017; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.04.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților

     II. PRIMĂ CAMERĂ SESIZATĂ

 
16. Pl-x 364/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (Pl-x 364/2016) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 02.11.2016 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.09.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 25.11.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
17. Pl-x 320/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (PL-x 320/2016) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 01.11.2016
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 6.09.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 07.11.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
18. Pl-x 366/2016 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002 (Pl-x 366/2016) - lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 8.11.2016
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.09.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 25.11.2016, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
19. Pl-x 19/2017 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 (PL-x 19/2017) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 15.02.2017
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.02.2017; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.04.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
20. Pl-x 18/2017 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București, la 4 iulie 2016 (PL-x 18/2017) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 15.02.2017
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.02.2017; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.04.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
21. Pl-x 17/2017 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015 (PL-x 17/2017) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare)- distribuit - 16.02.2017
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.02.2017; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.04.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
22. Pl-x 16/2017 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București (PL-x 16/2017) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit - 20.02.2017
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.02.2017; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.04.2017, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților

     III. REEXAMINĂRI

 
23. Pl-x 242/2008 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (PL-x 242/2008/2009)- lege organică
Raport - Comisia juridică (Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea OUG) - distribuit- 8.11.2016

Prima Cameră sesizată
24. Pl-x 881/2015 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 881/2015/2016) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -5.10.2016
Raport -Comisia pentru sănătate -(Respingerea legii) - distribuit 20.02.2017
Cameră decizională

     IV. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
25. Pl-x 423/2016 Proiectul de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi (PL-x 423/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.10.2016
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 27.10.2016
Cameră decizională
26. Pl-x 396/2016 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua națională a pădurilor (PL-x 396/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.09.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 28.10.2016
Cameră decizională
27. Pl-x 466/2016 Propunerea legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" (Pl-x 466/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 31.10.2016
Cameră decizională
28. Pl-x 199/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (PL-x 199/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 31.10.2016
Cameră decizională
29. Pl-x 176/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție (PL-x 176/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 31.10.2016
Cameră decizională
30. Pl-x 673/2015 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 673/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -13.10.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
31. Pl-x 327/2016 Proiectul de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (PL-x 327/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.09.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse (Adoptare) - distribuit- 8.11.2016
Cameră decizională
32. Pl-x 159/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 159/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.04.2016
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 8.11.2016 și Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 21.11.2016
Cameră decizională

     V. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
33. Pl-x 236/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 236/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016
Cameră decizională
34. Pl-x 563/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 563/2014) - lege organică - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016
Cameră decizională
35. Pl-x 398/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial nr.486 din 15 iulie 2010, în vigoare din 1 februarie 2014 (Pl-x 398/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -4.05.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016
Cameră decizională
36. Pl-x 235/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 235/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.04.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 6.10.2016
Cameră decizională
37. Pl-x 111/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 111/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.03.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.10.2016
Cameră decizională
38. Pl-x 192/2013 Propunerea legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetățenilor persoane fizice din imobile cu destinație de locuință (Pl-x 192/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.06.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 5.10.2016
Cameră decizională
39. Pl-x 579/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții (PL-x 579/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -2.09.2015
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.03.2016 și Raport suplimentar (menține raportul inițial- Respingere)- distribuit - 5.10.2016
Cameră decizională
40. Pl-x 117/2016 Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio" situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect.1 (Pl-x 117/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.03.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.10.2016
Cameră decizională
41. Pl-x 625/2015 Propunerea legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean (Pl-x 625/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.09.2015
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.11.2015 și Raport suplimentar (menține raportul inițial- Respingere)- distribuit - 5.10.2016
Cameră decizională
42. Pl-x 285/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale (Pl-x 285/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 28.05.2015și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 11.10.2016
Cameră decizională
43. Pl-x 244/2011 Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist (PL-x 244/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.05.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 11.10.2016
Cameră decizională
44. Pl-x 412/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate (Pl-x 412/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.10.2016
Cameră decizională
45. Pl-x 287/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 287/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2016
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 12.10.2016
Cameră decizională
46. Pl-x 197/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului (Pl-x 197/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.04.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.10.2016
Cameră decizională
47. Pl-x 295/2016 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 295/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.06.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.10.2016
Cameră decizională
48. Pl-x 831/2015 Proiectul de Lege privind completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 831/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -18.11.2015
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 17.10.2016
Cameră decizională
49. Pl-x 267/2016 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei (PL-x 267/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 17.10.2016
Cameră decizională
50. Pl-x 151/2016 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (Pl-x 151/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.10.2016
Cameră decizională
51. Pl-x 157/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (Pl-x 157/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 18.10.2016
Cameră decizională
52. Pl-x 832/2015 Proiectul de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 832/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.11.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
53. Pl-x 890/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 890/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -14.12.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
54. Pl-x 229/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 229/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
55. Pl-x 245/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 245/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
56. Pl-x 211/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (Pl-x 211/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.04.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
57. Pl-x 246/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 246/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
58. Pl-x 263/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 263/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
59. Pl-x 381/2016 Propunerea legislativă de completare a Ordonanței de urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 381/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit- 19.10.2016
Cameră decizională
60. Pl-x 510/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 510/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 20.10.2016
Cameră decizională
61. Pl-x 170/2016 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 170/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.10.2016
Cameră decizională
62. Pl-x 446/2016 Propunerea legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet (Pl-x 446/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.10.2016
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 26.10.2016
Cameră decizională
63. Pl-x 363/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (Pl-x 363/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.09.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.10.2016
Cameră decizională
64. Pl-x 65/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice (Pl-x 65/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -1.03.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 31.10.2016
Cameră decizională
65. Pl-x 360/2015 Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România (Pl-x 360/2015) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia juridică și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 24.11.2015 și raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 6.09.2016)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar -01.11.2016.
66. Pl-x 749/2010 Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (Pl-x 749/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) -distribuit - 14.05.2013, Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 9.12.2015 și ultimul Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
67. Pl-x 109/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 109/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport comun -Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
68. Pl-x 116/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 116/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.03.2016
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
69. Pl-x 404/2016 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (PL-x 404/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.09.2016
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică externă (Respingere)- distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
70. Pl-x 186/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 186/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat 11.04.2016
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
71. Pl-x 194/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 al Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 194/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat 12.04.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
72. Pl-x 504/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 504/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.06.2015
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
73. Pl-x 572/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 572/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.09.2015
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
74. Pl-x 871/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 871/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -8.12.2015
Raport comun - Comisia pentru juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere)- distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
75. Pl-x 264/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (PL-x 264/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
76. Pl-x 265/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (PL-x 265/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 01.11.2016
Cameră decizională
77. Pl-x 380/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare (Pl-x 380/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 03.11.2016
Cameră decizională
78. Pl-x 483/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (PL-x 483/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.10.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 8.11.2016
Cameră decizională
79. Pl-x 110/2016 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice (PL-x 110/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.03.2016
Raport comun- Comisia juridică, Comisia pentru tehnologia informațiilor și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 15.11.2016
Cameră decizională
80. Pl-x 279/2016 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată (Pl-x 279/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.06.2016
Raport comun- Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Cameră decizională
81. Pl-x 373/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" (PL-x 373/2016) - lege organică - Adoptat de Senat - 20.09.2016
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Cameră decizională
82. Pl-x 410/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 576 din 13 august 2010 (Pl-x 410/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.09.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Cameră decizională
83. Pl-x 278/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 278/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.06.2016
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Cameră decizională
84. Pl-x 144/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (Pl-x 144/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Cameră decizională
85. Pl-x 564/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 (Pl-x 564/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Cameră decizională
86. Pl-x 605/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (Pl-x 605/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Cameră decizională
87. Pl-x 288/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2012 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (Pl-x 288/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.09.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Cameră decizională
88. Pl-x 292/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România (Pl-x 292/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.11.2016
Cameră decizională
89. Pl-x 360/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 360/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.09.2016
Raport -Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 28.11.2016
Cameră decizională
90. Pl-x 219/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 219/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 29.11.2016
Cameră decizională
91. Pl-x 312/2014 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 312/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.12.2016
Cameră decizională
92. Pl-x 259/2015 Propunerea legislativă - Legea traducătorilor și interpreților (Pl-x 259/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport- Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.12.2016
Cameră decizională
93. Pl-x 228/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Pl-x 228/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport- Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.12.2016
Cameră decizională
94. Pl-x 514/2016 Proiectul de Lege privind adopția în România (PL-x 514/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun -Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 06.01.2017
Cameră decizională
95. Pl-x 180/2015 Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate (PL-x 180/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere)
- distribuit - 11.01.2017
Cameră decizională
96. Pl-x 318/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor (Pl-x 318/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.06.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere)
- distribuit - 11.01.2017
Cameră decizională
97. Pl-x 356/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 356/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.09.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 17.01.2017
Cameră decizională
98. Pl-x 469/2016 Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară (Pl-x 469/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2016
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere)
- distribuit - 17.01.2017
Cameră decizională
99. Pl-x 521/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (Pl-x 521/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.11.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 19.01.2017
Cameră decizională
100. Pl-x 281/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 281/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.06.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 19.01.2017
Cameră decizională
101. Pl-x 294/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României" (PL-x 294/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.06.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 19.01.2017
Cameră decizională
102. Pl-x 408/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (Pl-x 408/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.09.2016
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit -30.01.2017
Cameră decizională
103. Pl-x 41/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale (PL-x 41/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru tehnologia informației -(Respingere) - distribuit -16.02.2017
Cameră decizională
104. Pl-x 307/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare (Pl-x 307/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit -20.02.2017
Cameră decizională
105. Pl-x 372/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (PL-x 372/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2016
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit -20.02.2017
Cameră decizională

     VI. AMÂNATE

 
106. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea

VOT FINAL
Marți, 28 februarie 2017, ora 13,00

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 26 februarie 2017, 3:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro