Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 3 - 4 aprilie 2017

Aprobată: 28.03.2017
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. - Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu (PH CD 23 /2017).
Proiectul de Hotărâre, întocmit de Comisia juridică
-
3. - Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 24 /2017). -
4. Pl-x 333/2016 Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (PL-x 333/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -13.09.2016
Raport comun- Comisia pentru buget, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
5. Pl-x 12/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății (PL-x 12/2017) - lege organică
Raport comun-Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților -15.12.2016; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 26.04.2017, potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun

     I. REEXAMINĂRI

 
6. Pl-x 21/2014 Reexaminarea Legii privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.710 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1014 din 16 decembrie 2016 (PL-x 21/2014/2017) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -13.02.2017
Raport -Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit- 27.03.2017
Cameră decizională
7. Pl-x 174/2010 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) din Legea gazelor nr.351/2004 - Reexaminată de Senat (admiterea cererii formulate și respingerea proiectului de lege) - 25.06.2012 (Pl-x 174/2010/2012) - lege ordinară
Raport-Comisia pentru industrii (Respingerea Legii) - distribuit- 27.03.2017
Cameră decizională

     II. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
8. Pl-x 547/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (547/2015) - lege organică -Adoptat de Senat -29.06.2015
Raport -Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 27.03.2017
Cameră decizională
9. Pl-x 896/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 896/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -14.12.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 27.03.2017
Cameră decizională

     III. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
10. Pl-x 219/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 219/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 29.11.2016
Cameră decizională
11. Pl-x 312/2014 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 312/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.12.2016
Cameră decizională
12. Pl-x 259/2015 Propunerea legislativă - Legea traducătorilor și interpreților (Pl-x 259/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport- Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.12.2016
Cameră decizională
13. Pl-x 228/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (Pl-x 228/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 4.03.2015
Raport- Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 21.12.2016
Cameră decizională
14. Pl-x 514/2016 Proiectul de Lege privind adopția în România (PL-x 514/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun -Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 06.01.2017
Cameră decizională
15. Pl-x 180/2015 Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate (PL-x 180/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere)
- distribuit - 11.01.2017
Cameră decizională
16. Pl-x 318/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor (Pl-x 318/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.06.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere)
- distribuit - 11.01.2017
Cameră decizională
17. Pl-x 356/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 356/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.09.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 17.01.2017
Cameră decizională
18. Pl-x 469/2016 Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară (Pl-x 469/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2016
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere)
- distribuit - 17.01.2017
Cameră decizională
19. Pl-x 281/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 281/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.06.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 19.01.2017
Cameră decizională
20. Pl-x 294/2016 Proiectul de Lege privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României" (PL-x 294/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.06.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 19.01.2017
Cameră decizională
21. Pl-x 408/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (Pl-x 408/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.09.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit -30.01.2017
Cameră decizională
22. Pl-x 41/2017 Proiectul de Lege pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale (PL-x 41/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru tehnologia informației -(Respingere) - distribuit -16.02.2017
Cameră decizională
23. Pl-x 307/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare (Pl-x 307/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit -20.02.2017
Cameră decizională
24. Pl-x 372/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (PL-x 372/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2016
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit -20.02.2017
Cameră decizională
25. Pl-x 338/2016 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 338/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2016
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit -21.02.2017
Cameră decizională
26. Pl-x 72/2014 Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor (Pl-x 72/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
27. Pl-x 384/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 384/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
28. Pl-x 15/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (Pl-x 15/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.02.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
29. Pl-x 238/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (Pl-x 238/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
30. Pl-x 218/2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației (Pl-x 218/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.04.2015 și raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 4.11.2015)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit raport suplimentar - 22.02.2017
31. Pl-x 173/2015 Proiectul de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 173/2015) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2015 și raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 15.06.2016)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit raport suplimentar - 22.02.2017
32. Pl-x 530/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 530/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
33. Pl-x 443/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 443/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
34. Pl-x 440/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 440/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.10.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
35. Pl-x 253/2016 Proiectul Legii sindicatelor (PL-x 253/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
36. Pl-x 187/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 187/2016) - lege organică - Adoptat de Senat 11.04.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
37. Pl-x 130/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 130/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
38. Pl-x 118/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012 (Pl-x 118/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -22.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
39. Pl-x 88/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 88/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -14.03.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
40. Pl-x 36/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 36/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -15.02.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
41. Pl-x 874/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (Pl-x 874/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -7.12.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
42. Pl-x 786/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 786/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
43. Pl-x 751/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 751/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -26.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
44. Pl-x 732/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 732/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
45. Pl-x 731/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 731/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -19.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
46. Pl-x 708/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 708/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -14.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
47. Pl-x 586/2014 Proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale (PL-x 586/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
48. Pl-x 487/2016 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 487/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.10.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
49. Pl-x 407/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (Pl-x 407/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.09.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
50. Pl-x 406/2016 Propunerea legislativă pentru reglementarea și organizarea votului electronic (Pl-x 406/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.09.2016
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit -22.02.2017
Cameră decizională
51. Pl-x 31/2017 Proiectul de Lege privind abrogarea art.23 alin.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (PL-x 31/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -23.02.2017
Cameră decizională
52. Pl-x 382/2014 Propunerea legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro" (Pl-x 382/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 9.12.2014 și Raport suplimentar(Respingere) - distribuit - 27.02.2017
Cameră decizională
53. Pl-x 730/2015 Proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale (PL-x 730/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -19.10.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere)- distribuit - 28.02.2017
Cameră decizională
54. Pl-x 516/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 516/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 28.02.2017
Cameră decizională
55. Pl-x 459/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal)
(Pl-x 459/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.10.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 28.02.2017
Cameră decizională
56. Pl-x 792/2015 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
(Pl-x 792/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -2.11.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 1.03.2017
Cameră decizională
57. Pl-x 289/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România (Pl-x 289/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere)- distribuit - 1.03.2017
Cameră decizională
58. Pl-x 306/2015 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (Pl-x 306/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 2.03.2017
Cameră decizională
59. Pl-x 452/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 452/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -8.06.2015
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 2.03.2017
Cameră decizională
60. Pl-x 51/2017 Proiectul de Lege privind înființarea, la nivelul administrației publice locale din comune, orașe și municipii, a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 51/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 2.03.2017
Cameră decizională
61. Pl-x 36/2017 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României (PL-x 36/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 2.03.2017
Cameră decizională
62. Pl-x 133/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 133/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -29.03.2016
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
63. Pl-x 779/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 779/2015) - lege organică - Adoptat de Senat -2.11.2015
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
64. Pl-x 481/2014 Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș (PL-x 481/2014) - lege ordinară -Adoptat de Senat -1.10.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 9.02.2016 și raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
65. Pl-x 98/2017 Proiectul de Lege privind răspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
(PL-x 98/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
66. Pl-x 704/2015 Propunerea legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor (Pl-x 704/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -13.10.2015
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
67. Pl-x 308/2013 Propunerea legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții Strategice în Energie și Resurse Energetice" - S.A. (Pl-x 308/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.09.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
68. Pl-x 274/2016 Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung (PL-x 274/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.06.2016
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru muncă (Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
69. Pl-x 486/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 486/2015) - lege organică - Respinsă de Senat -15.06.2015
Raport -Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.10.2015 și raport suplimentar(menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 7.03.2017
Cameră decizională
70. Pl-x 211/2015 Proiectul de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 211/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -4.03.2015
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere)
- distribuit - 8.03.2017
Cameră decizională
71. Pl-x 434/2012 Propunerea legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitatea publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmisegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești - Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara (Pl-x 434/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.10.2012
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere)- distribuit - 7.03.2013 și Raport suplimentar (Respingere)
- distribuit - 8.03.2017
Cameră decizională
72. Pl-x 337/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 337/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
73. Pl-x 346/2016 Propunerea legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 346/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
74. Pl-x 354/2016 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 354/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
75. Pl-x 382/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal (Pl-x 382/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
76. Pl-x 533/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 533/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
77. Pl-x 40/2017 Proiectul de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate (PL-x 40/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 9.03.2017
Cameră decizională
78. Pl-x 103/2017 Propunerea legislativă privind diferențierea substanțelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire (Pl-x 103/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 7.11.2016
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere)
- distribuit - 13.03.2017
Cameră decizională
79. Pl-x 231/2016 Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști (PL-x 231/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 28.06.2016și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 13.03.2017
Cameră decizională
80. Pl-x 13/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (Pl-x 13/2016) - lege organică - Respinsă de Senat -2.02.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere)
- distribuit - 14.03.2017
Cameră decizională
81. Pl-x 697/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art.44 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 697/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -14.10.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere)
- distribuit - 14.03.2017
Cameră decizională
82. Pl-x 164/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.42 și 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (Pl-x 164/2015) - lege organică- Respinsă de Senat - 25.02.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere)
- distribuit - 14.03.2017
Cameră decizională
83. Pl-x 80/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală (PL-x 80/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
84. Pl-x 117/2016 Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio" situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect.1 (Pl-x 117/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -21.03.2016
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 5.10.2016 și raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
85. Pl-x 344/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 344/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
86. Pl-x 723/2015 Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat (Pl-x 723/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
87. Pl-x 64/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (Pl-x 64/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.03.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
88. Pl-x 345/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 345/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
89. Pl-x 397/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 397/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.09.2016
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
90. Pl-x 535/2016 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri (PL-x 535/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
91. Pl-x 534/2016 Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (PL-x 534/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
92. Pl-x 56/2017 Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (PL-x 56/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere)
- distribuit - 16.03.2017
Cameră decizională
93. Pl-x 336/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 (Pl-x 336/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 20.03.2017
Cameră decizională
94. Pl-x 398/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 398/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.09.2016
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2017
Cameră decizională
95. Pl-x 362/2016 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 362/2016) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.09.2016
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2017
Cameră decizională
96. Pl-x 52/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei și a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 52/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 21.03.2017
Cameră decizională
97. Pl-x 84/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică (PL-x 84/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 21.03.2017
Cameră decizională
98. Pl-x 79/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 (PL-x 79/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 21.03.2017
Cameră decizională
99. Pl-x 471/2016 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Manageriale din România (Pl-x 471/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.10.2016
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 22.03.2017
Cameră decizională
100. Pl-x 290/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
(Pl-x 290/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
101. Pl-x 258/2015 Propunerea legislativă privind siguranța în unitățile de învățământ
(Pl-x 258/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 11.03.2015
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
102. Pl-x 292/2015 Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor (Pl-x 292/2015) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 18.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 8.10.2015 și raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
103. Pl-x 38/2010 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 38/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 15.06.2016 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
104. Pl-x 174/2016 Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat (Pl-x 174/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -12.07.2016 și raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
105. Pl-x 175/2016 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate (Pl-x 175/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
106. Pl-x 444/2016 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) și (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 444/2016) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.10.2016
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.03.2017
Cameră decizională
107. Pl-x 736/2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare (Pl-x 736/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat -20.10.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.03.2017
Cameră decizională
108. Pl-x 350/2015 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 350/2015) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2015
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 10.09.2015 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 24.03.2017
Cameră decizională
109. Pl-x 100/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 100/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 24.03.2017
Cameră decizională
110. Pl-x 457/2016 Proiectul de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 457/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit- 28.03.2017
Cameră decizională

     IV. AMÂNATE

 
111. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea

VOT FINAL
Marți, 4 aprilie 2017, ora 13,00

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 29 martie 2017, 2:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro