Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 6 - 7 mai 2014

Aprobată: 23.04.2014

Nr.
Crt.
Proiect Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -

     I. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
2. Pl-x 518/2013 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei (PL-x 518/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.11.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
3. Pl-x 117/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica"- S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud"-S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord"-S.A. Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova" - S.A. și „Electrica Oltenia" - S.A. (PL-x 117/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.03.2014
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 3.04.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
4. Pl-x 86/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 86/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.02.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 9.04.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 529/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 529/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 4.02.2014
Cameră decizională
6. Pl-x 522/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (PL-x 522/2013) - lege organică - Adoptat de Senat -18.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare ) - distribuit - 10.02.2014
Cameră decizională
7. Pl-x 456/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice (Pl-x 456/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 11.02.2014
Cameră decizională
8. Pl-x 576/2013 Proiectul de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului (PL-x 576/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă
(Adoptare) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
9. Pl-x 32/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 32/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
10. Pl-x 525/2013 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Școlii Ardelene (PL-x 525/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.11.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
11. Pl-x 99/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale (PL-x 99/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
12. Pl-x 20/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (PL-x 20/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.02.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
13. Pl-x 459/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane (PL-x 459/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.11.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
14. Pl-x 124/2012 Proiectul de Lege privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste (PL-x 124/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 7.03.2013 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 19.03.2014
Cameră decizională
15. Pl-x 548/2013 Proiectul de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 (PL-x 548/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -27.11.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 24.03.2014
Cameră decizională
16. Pl-x 619/2010 Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 619/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.10.2010
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.02.2011 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 18.11.2011, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 19.04.2012, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 11.10.2012 și ultimul Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 26.03.2014
Cameră decizională
17. Pl-x 524/2013 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 23 aprilie drept Ziua Cărții (PL-x 524/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.11.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 26.03.2014
Cameră decizională
18. Pl-x 485/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (Pl-x 485/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 3.04.2014
Cameră decizională
19. Pl-x 519/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 519/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 3.04.2014
Cameră decizională

     II. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
20. Pl-x 590/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului (Pl-x 590/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
21. Pl-x 601/2013 Propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 601/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
22. Pl-x 531/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 531/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.11.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
23. Pl-x 239/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 239/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.06.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
24. Pl-x 58/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006, privind activitatea de Voluntariat din România (Pl-x 58/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
25. Pl-x 24/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 24/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
26. Pl-x 31/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 31/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -27.02.2014
Cameră decizională
27. Pl-x 426/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal (PL-x 426/2011) - lege organică - Adoptat de Senat -14.06.2011
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
28. Pl-x 688/2013 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Art.244 al Legii 286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 688/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
29. Pl-x 681/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (Pl-x 681/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
30. Pl-x 679/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 679/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
31. Pl-x 610/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 610/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
32. Pl-x 278/2012 Propunerea legislativă privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică
(Pl-x 278/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.03.2014
Cameră decizională
33. Pl-x 454/2013 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1 1 ) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 5.03.2014
Cameră decizională
34. Pl-x 488/2013 Propunerea legislativă privind completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (Pl-x 488/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 5.03.2014
Cameră decizională
35. Pl-x 482/2013 Propunerea legislativă privind Programul Național O Șansă prin Sport pentru copiii instituționalizați (Pl-x 482/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 5.03.2014
Cameră decizională
36. Pl-x 56/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 56/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
37. Pl-x 27/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (Pl-x 27/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
38. Pl-x 532/2013 Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale (Pl-x 532/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
39. Pl-x 665/2013 Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului (Pl-x 665/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
40. Pl-x 458/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 (PL-x 458/2013) - lege organică - Adoptat de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
41. Pl-x 453/2013 Propunerea legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 453/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere)- distribuit - 10.03.2014
Cameră decizională
42. Pl-x 627/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (Pl-x 627/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 10.03.2014
Cameră decizională
43. Pl-x 632/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 632/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) -distribuit - 12.03.2014
Cameră decizională
44. Pl-x 670/2013 Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 670/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
45. Pl-x 29/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 29/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
46. Pl-x 676/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 676/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
47. Pl-x 621/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 621/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
48. Pl-x 611/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1 1 ) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 611/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
49. Pl-x 602/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/18 august 1997 (Pl-x 602/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
50. Pl-x 596/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 - Legea apelor (Pl-x 596/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
51. Pl-x 61/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 61/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
52. Pl-x 30/2014 Propunerea legislativă privind educația prin sport (Pl-x 30/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
53. Pl-x 464/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 (Pl-x 464/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2014
Cameră decizională
54. Pl-x 437/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Pl-x 437/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2014
Cameră decizională
55. Pl-x 57/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 57/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2014
Cameră decizională
56. Pl-x 429/2013 Proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (PL-x 429/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -29.10.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2014
Cameră decizională
57. Pl-x 560/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoanele care aduc daune sănătății altor persoane (Pl-x 560/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
58. Pl-x 668/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (Pl-x 668/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
59. Pl-x 608/2013 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României (Pl-x 608/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
60. Pl-x 25/2014 Propunerea legislativă privind economia socială (Pl-x 25/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
61. Pl-x 82/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
62. Pl-x 563/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 563/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014
Cameră decizională
63. Pl-x 484/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (Pl-x 484/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publlică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014
Cameră decizională
64. Pl-x 475/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014
Cameră decizională
65. Pl-x 60/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 60/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2014
Cameră decizională
66. Pl-x 79/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 79/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2014
Cameră decizională
67. Pl-x 106/2014 Propunerea legislativă privind egalitatea în drepturi a cetățenilor români aparținând majorității cu cetățenii români aparținând minorităților etnice (Pl-x 106/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 20.03.2014
Cameră decizională
68. Pl-x 108/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice (Pl-x 108/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 24.03.2014
Cameră decizională
69. Pl-x 44/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (Pl-x 44/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.03.2014
Cameră decizională
70. Pl-x 46/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (Pl-x 46/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.03.2014
Cameră decizională
71. Pl-x 41/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli (Pl-x 41/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 25.03.2014
Cameră decizională
72. Pl-x 338/2013 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe prospete în școli (Pl-x 338/2013) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 30.09.2013
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 25.03.2014
Cameră decizională
73. Pl-x 43/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (Pl-x 43/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2014
Cameră decizională
74. Pl-x 451/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 451/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
75. Pl-x 52/2014 Propunerea legislativă privind cartela de acces în instituțiile de învățământ și sanitare (Pl-x 52/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
76. Pl-x 271/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 271/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.06.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 12.09.2013 și Raport suplimentar distribuit - 27.03.2014 (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
77. Pl-x 643/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 643/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.10.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
78. Pl-x 50/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (Pl-x 50/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
79. Pl-x 23/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) -distribuit - 31.03.2014
Cameră decizională
80. Pl-x 586/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (Pl-x 586/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
81. Pl-x 101/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 101/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2014
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
82. Pl-x 678/2013 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (Pl-x 678/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
83. Pl-x 562/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral (Pl-x 562/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
84. Pl-x 549/2009 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 (PL-x 549/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.10.2009
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
85. Pl-x 107/2014 Propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate (Pl-x 107/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.04.2014
Cameră decizională
86. Pl-x 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ - teritoriale (PL-x 589/2011) - lege ordinară -Respins de Senat - 31.10.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.04.2014
Cameră decizională
87. Pl-x 721/2011 Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 10 Mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională (PL-x 721/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 7.04.2014
Cameră decizională
88. Pl-x 609/2013 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare națională (Pl-x 609/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.04.2014
Cameră decizională
89. Pl-x 28/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 28/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 9.04.2014
Cameră decizională
90. Pl-x 616/2013 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenței României (Pl-x 616/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
91. Pl-x 559/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 559/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.02.2014
Cameră decizională
92. Pl-x 478/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 478/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 6.02.2014
Cameră decizională
93. Pl-x 112/2014 Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat (PL-x 112/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
94. Pl-x 51/2014 Propunerea legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 51/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
95. Pl-x 388/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 16.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
96. Pl-x 583/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 583/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
97. Pl-x 477/2013 Propunerea legislativă privind butonul de panică (Pl-x 477/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.12.2013
Cameră decizională
98. Pl-x 642/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 642/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
99. Pl-x 644/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 644/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
100. Pl-x 299/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct. 2011 (Pl-x 299/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.10.2013
Cameră decizională
101. Pl-x 479/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 479/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
102. Pl-x 483/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 483/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 19.12.2013
Cameră decizională
103. Pl-x 685/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 685/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
104. Pl-x 581/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 581/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
105. Pl-x 80/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (Pl-x 80/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
106. Pl-x 438/2013 Propunerea legislativă privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă (Pl-x 438/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
107. Pl-x 102/2014 Propunerea legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului (Pl-x 102/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
108. Pl-x 147/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998, înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 147/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.03.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
109. Pl-x 53/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 53/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
110. Pl-x 54/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 54/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
111. Pl-x 42/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 42/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională

     III. COMISII DE ANCHETĂ

 
112. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 -

     IV. AMÂNATE

 
113. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
114. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
Vot final
Miercuri, 7 mai 2014, ora 12,30
1. Pl-x 176/2013 I. LEGI ORDINARE
A. RESPINGERI

Propunerea legislativă pentru modificarea lit.l) a alin.(3) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 176/2013) - lege ordinară
Procedură de urgență
Obiect de reglementare:
Modificarea lit.l) a alin.(3) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, în sensul eliminării a obligativității efectuării la 3 ani a inspecțiilor tehnice periodice a remorcilor și semiremorcilor apicole, precum și a rulotelor în funcție de masa totală a acestor vehicule.
Comisia pentru transporturi propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională

2. Pl-x 310/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 310/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2011, cu modificările ulterioare, urmărindu-se asigurarea unui tratament egal al cetățenilor, în aplicarea programului național de rabilitare termică. Măsurile preconizate constatu în posibilitatea ca și asociațiile de proprietari care au reabilitat pe cont propriu blocurile de locuințe să-și recupereze cheltuielile din partea autorităților locale, în limita fondurilor aprobate, sume pe care le-ar fi primit dacă ar fi fost incluse în programul național de reablitare termică.
Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
3. Pl-x 356/2013 Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România (Pl-x 356/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea cadrului legal pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3149/92 al Comisiei pentru stabilirea normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din comunitate.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
4. Pl-x 359/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 359/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art. 137 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat, alin.(4), în scopul asigurării cadrului legislativ pentru efectuarea de operațiuni de radiere din evidența organelor fiscale a bunurilor rămase înregistrate, ca urmare a închiderii procedurii falimentului, bunuri care nu au putut fi identificate și valorificate motivat de neprezentarea documentelor contabile în timpul procedurii insolvenței de către reprezentanții societăților radiate de la Registrul Comerțului.
Comisia juridică și Comisia pentru politică economică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
5. Pl-x 339/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 339/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea art.250 alin.(l) pct.17 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, în sensul inserării în categoria imobilelor pentru care nu se datorează impozit prin efectul legii a adăposturilor pentru bovine.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
6. Pl-x 328/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 328/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât, la momentul înmatriculării, valoarea totală a taxei pentru autovehiculele fabricate în România și achiziționate de la distribuitori autorizați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, va fi de 25% din cuantumul total calculat de către organul fiscal competent pentru înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate a autovehiculului.
Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
7. Pl-x 357/2013 Propunerea legislativă privind abrogarea legii 220/2011 și modificarea legii 95/2006 (Pl-x 357/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prin abrogarea, pe de o parte, a dispozițiilor referitoare la coplată, prevăzute la art.80 lit.h) și art. 217 alin.(3) lit. k și, pe de altă parte, a modificărilor instituite prin Legea nr. 220/2011, urmărindu-se repunerea în situația anterioară intrării în vigoare a acestei din urmă legi.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
8. Pl-x 293/2013 Propunerea legislativă privind încurajarea absolvenților sistemului de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone (Pl-x 293/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Crearea cadrului legal privind încurajarea absolvenților sistemului de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone, precum și încurajarea angajatorilor de a crea locuri de muncă destinate acestei categorii de absolvenți.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
9. Pl-x 361/2013 Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (Pl-x 361/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea unor măsuri privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil de tip Prepay în vederea împiedicării unor atentate la siguranța națională, precum și a identificării persoanelor care apelează abuziv numărul de urgență 112.
Comisia pentru tehnologia informației propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
10. Pl-x 510/2013 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 510/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea unei derogări în sensul deblocării posturilor în cadrul autorităților și instituțiilor publice care derulează proiecte din fondurile structurale și în cadrul cărora indicatorii de rezultat prevăd crearea de locuri de muncă, conform calendarului de ocupare evidențiat în proiectul respectiv.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
11. Pl-x 470/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (Pl-x 470/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, vizând procedura de comunicare a somației de plată, precum și colectarea veniturilor de la bugetele locale.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
12. Pl-x 468/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2011 privind Codul Fiscal (Pl-x 468/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea punctului 4 al alineatului (2) al articolului 160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul excluderii din sfera livrărilor pentru care se aplică taxarea inversă a T.V.A. a livrărilor de lingouri de metale neferoase pentru obținerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
13. Pl-x 466/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată (Pl-x 466/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, în scopul unei mai bune reglementări a anumitor aspecte referitoare la atribuțiile autorităților administrației publice locale în ceea ce privește autorizarea și controlul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
14. Pl-x 489/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (Pl-x 489/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, în sensul ca unitățile de învățământ, campusurile liceale și universitare să beneficieze de pază permanentă sau supraveghere asigurată de efective ale Jandarmeriei Române.
Comisia pentru învățământ propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
15. Pl-x 561/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 561/2010) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate în sensul introducerii președinților consiliilor județene în categoria persoanelor cărora li se eliberează pașaport diplomatic.
Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
16. Pl-x 400/2013 Propunerea legislativă privind înființarea Registrului Industriilor Alimentare (Pl-x 400/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Reglementarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care desfășoară activități în domeniul producerii și comercializării produselor alimentare, în vederea înscrierii în Registrul Industriilor Alimentare.
Comisia pentru agricultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
17. Pl-x 494/2013 Propunerea legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual (Pl-x 494/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual, în scopul asigurării cadrului legal pentru organizarea și exercitarea acestei profesii.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
18. Pl-x 439/2013 Propunerea legislativă pentru susținerea creșterii natalității (Pl-x 439/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Măsuri de susținere a creșterii natalității.Aceste măsuri vizează:
-scutirea de impozit pe veniturile din salarii;
- scutirea de la plata impozitului pentru o singură clădire și un singur teren de subvenționare, de la bugetul de stat, a dobânzii la un singur credit ipotecar în valoare de maxim 50.000 euro, facilități de care urmează să beneficieze, fără discriminare, orice cetățean român care este părintele natural a cel puțin 3 copii.
Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
19. Pl-x 493/2013 Propunerea legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat (Pl-x 493/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Crearea cadrului legal privind utilizarea limbajului semnelor românești sau a limbajului mimico-gestual oficial, prin interpret autorizat, cu scopul de a se diminua numărul situațiilor în care persoanele cu deficiențe de auz nu pot comunica în mod corespunzător pentru a-și cunoaște drepturile și obligațiile.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
20. Pl-x 492/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.89/1998 - Legea apiculturii (Pl-x 492/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea Legii apiculturii nr.89/1998, republicată, în vederea prevenirii intoxicațiilor familiilor de albine datorate substanțelor chimice folosite în acțiunile de fito-protecție.
Comisia pentru agricultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
21. Pl-x 512/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 512/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea creării cadrului juridic pentru coplata, în regim de urgență, a serviciilor medicale acordate consumatorilor de alcool și stupefiante.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
22. Pl-x 476/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 476/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în sensul asigurării de către stat a serviciilor medicale stomatologice pentru copii, precum și pentru tinerii cu vârsta de la 18 la 26 de ani care sunt încadrați într-o formă de învățământ și nu realizează venituri din muncă.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
23. Pl-x 472/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată (Pl-x 472/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.17 alin.(3) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul exceptării de la scutirea plății de taxe pentru afișarea emblemei și a firmei farmaciei comunitare, a "taxelor prevăzute la titlul IX din Legea 571/2003 privind Codul fiscal".
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
24. Pl-x 556/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 556/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, în sensul reducerii cotei de impozit pe venitul din salarii și pensii de la 16% la 13%.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
25. Pl-x 554/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal (Pl-x 554/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Acordarea deducerilor pentru economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ și în cazul veniturilor impozabile din pensii. Potrivit expunerii de motive, inițiatorii consideră că în forma actuală a legii deducerile se acordă numai pentru veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, făcându-se astfel o discriminare între salariați și pensionari.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
26. Pl-x 638/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 638/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, în sensul:
-reglementării pieței pentru jocurile de noroc din segmentul on-line și aplicării unui sistem de impozitare bazat pe câștigurile brute și nu pe mize/venituri totale;
-includerii în categoria jocurilor de noroc a pariurilor în contra partidă (bursa de pariuri - betting exchange);
-impozitării trimestriale a câștigurilor din jocurile de noroc ca diferență dintre câștigurile realizate și pierderile corespunzătoare.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
27. Pl-x 628/2013 Propunerea legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele de majorări de preț la facturile de utilități pentru agenții economici (Pl-x 628/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea obligației statului de a asigura diferențele de majorări de preț la facturile de utilități (curent, gaz, apă, canal și combustibil) pentru agenții economici care prestează servicii și au contracte în derulare, modificându-se și prețurile de livrare.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
28. Pl-x 624/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 624/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, în sensul creării cadrului legal pentru scăderea TVA la 5% la medicamentele de uz uman, pentru care în prezent se aplică o cotă de TVA de 9%.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
29. Pl-x 647/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 647/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art. 77 1 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, cu o nouă literă, lit.c), în sensul eliminării impozitului aferent transmiterii dreptului de proprietate prin succesiune.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
30. Pl-x 588/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 588/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Extinderea cotei de impozitare stabilite pentru persoanele juridice și în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate clădiri cu destinație de spațiu comercial; instituirea obligației de a comunica autorităților publice locale tranzacțiile având ca obiect construcții speciale și terenuri atât de către cumpărător, cât și de către vânzător precum și instituirea sancțiunilor pentru nerespectarea obligațiilor de comunicare menționate.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
31. Pl-x 639/2013 Propunerea legislativă privind facilitățile acordate șomerilor pentru transportul intern (Pl-x 639/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Propunerea ca șomerii indemnizați sau neindemnizați să beneficieze lunar de un număr total de două călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri de persoane ori accelerate cu regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători, la transmportul intern în comun între localități.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
32. Pl-x 687/2013 Propunerea legislativă pentru reintrarea în administrația Statului a clădirii „Casa radio" din Calea Plevnei, București, în vederea construirii unui complex muzeal și de săli de conferințe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste (Pl-x 687/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
"Reintrarea" în administrarea Ministerului Culturii a clădirii " Casa Radio" din Calea Plevnei București, în vederea construirii unui complex muzeal și de săli de conferințe numit "Muzeul Dictaturii Comuniste". De asemenea, se prevede că fondurile necesare pentru realizarea și funcționarea acestui complex muzeal să fie asigurate de la bugetul de stat, din contribuții private și dintr-un procent de 10% din profitul Loteriei Române.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
33. Pl-x 595/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (Pl-x 595/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, în sensul majorării la 30 de zile a perioadei suplimentare cu care se poate prelungi termenul în care autoritățile sau instituțiile publie au obligația de a răspunde la petiții în cazul în care aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțite. În prezent, acest termen este de 15 zile și el se adaugă termenului general de 30 de zile prevăzut de art.8 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
34. Pl-x 547/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 547/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii interdicției închirierii unei locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în sensul deținerii unui teren în conițiile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate persoanlă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
35. Pl-x 480/2013 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului (Pl-x 480/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului. Potrivit Expunerii de motive, "În ziua de 18 februarie 1926 au avut loc primele alegeri locale din România modernă", iar prin prezenta propunere se intenționează marcarea rolului instituției primarului în cadrul sistemului administrației publice locale.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
36. Pl-x 318/2013 Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (PL-x 318/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice cu un nou alineat alin (1 1 ) prin care se propune exonerarea de la plată și pentru sumele date în plată și după 1 ianaurie 2011, pe baza contractelor colective de muncă, prelungite prin acte adiționale anterior intrării în vigoare a Legii cadru nr. 284/2010.
Comisia juridică propune RESPINGEREA proiectului de lege.
Cameră decizională
37. Pl-x 455/2013 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 455/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea alin (4) al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, în sensul că una din condițiile de eligibilitate va fi folosirea pentru semănat a semințelor certificate.
Comisia pentru agricultură propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
38. Pl-x 640/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii (Pl-x 640/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii, în sensul declarării zilelor de sărbătoare legală ca zile lucrătoare pentru societățile comerciale private ce au ca domeniu de activitate cocmerțul cu amănuntul al florilor, platelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei acestora, în magazine specializate și compensarea cu timp liber corespunzător, în următoarele 30 de zile pentru salariații care lucrează în aceste societăți.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
39. Pl-x 630/2013 Propunerea legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate (Pl-x 630/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Crearea cadrului legal cu privire la acordarea unui ajutor financiar persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați temporar la muncă în străinătate.
Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget propun RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
40. Pl-x 617/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 617/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art. 4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu un nou alineat, alin.(4 1 ), în sensul ca în cazul în care beneficiarul este o instituție publică sau munca persoanelor care exercită activități cu caracter ocazițional este necesară pentru realizarea unor obiective de intereas public ce sunt condiționate de existența unor termene stabilite printr-un contract ferm, durata prestării acestor activități cu caracter ocazițional să fie mai mare de 90 de zile, cât este în prezent, respectiv să poată fi de 150 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
41. Pl-x 683/2013 Propunerea legislativă pentru interzicerea manifestărilor și organizațiilor de tip extremist (Pl-x 683/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Instituirea interdicției desfășurării pe teritoriul României a oricăror manifestări care, prin desfășurarea sau mesajele lor aduc atingere art.1 alin(1) din Constituția României.
Comisia juridică și Comisia pentru apărare propun RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
42. Pl-x 473/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 473/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea Ordonanței de Guvern nr.2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, în scopul îmbunătățirii unor aspecte ale reglementării actuale care au condus la dificultăți în aplicarea în practică.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
43. Pl-x 544/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 544/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în sensul stabilirii unor noi reguli privind comunicarea procesului- verbal de constatare a contravenției și de stabilire a sancțiunii, precum și a înființării de plată.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
44. Pl-x 553/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 553/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art.27 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, în sensul eliminării posibilității procesului verbal și a înștiințării de plată prin afișare domiciliul sau la sediul contravenientului.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
45. Pl-x 585/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 585/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Amendarea unor dispoziții ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, propunând în principal, lărgirea categoriei titularilor unor drepturi asupra terenului pe care urmează să se edifice, să modifice sau să desființeze o construcție, care pot solicita autorizație de construcție sau desființare.
Comisia pentru administrație publică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
46. Pl-x 631/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x 631/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, în sensul ca, pentru uleiurile ce fac obiectul HG. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, operatorii economici care introduc pe piață astfel de produse să achite o taxă de 0,3 lei/l de ulei uzat. Totodată, se preconizează abrogarea anexei nr.4 la actul normativ de bază, care cuprinde etapizarea obligațiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate ale operatoruilor economici care introduc pe piața națională astfel de produse.
Comisia pentru mediu propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
47. Pl-x 546/2013 Propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare (Pl-x 546/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Stabilirea cadrului legal privind instituirea, colectarea și utilizarea unei noi taxe de poluare pentru autovehicule, și abrogarea expresă a reglementărilor legale în vigoare privitoare la timbrul de mediu, având ca principii de bază, eliminarea inechităților generate de aplicarea timbrului de mediu, eliminarea discriminării între cei care au înmatriculat vehicule înainte de anul 2007 și cei care le-au înmatriculat după acest an, precum și asigurarea egalității de tratament pentru deținătorii de autovehicule, prin aplicarea unei contribuții proporționale cu consumul de carburant.
Comisia pentru mediu propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
48. Pl-x 584/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x 584/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, în sensul ca ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, să se achite și pentru pet-urile și spay-urile fabricate din aceleași materiale de către operatorii economici care introduc pe piață națională astfel de ambalaje, în vederea descurajării abandonării acestora în mediu, precum și a încurajării colectării și respectiv, a reciclării acestora.
Comisia pentru mediu
propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Cameră decizională
49. Pl-x 589/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x 589/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în sensul ca sumele prevăzute la art. 9 alin.(1) lit.f) din respectivul act normativ să nu se plătească în cazul în care reciclatorii utilizează, ca materii prime secundare, deșeurile lemnoase rezultate din exploatarea masei lemnoase pe picior.
Comisia pentru mediu propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
50. Pl-x 682/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1991 - Legea contabilității (Pl-x 682/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea art. 10 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilității, în sensul introducerii unei divizări a răspunderii pentru organizarea și conducerea contabilității între administrator și contabil/ compartimentul de contabilitate.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
51. Pl-x 558/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (Pl-x 558/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, în vederea stabilirii modalității de plată a contribuției trimestriale pentru medicamentele distribuite în unitățile sanitare publice și suportate din Fondul național unic de asigurări de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, raportată la prețul de producător al medicamentelor, pentru o perioadă de 5 ani.
Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
52. Pl-x 205/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 205/2011) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, în sensul consolidării cadrului legal din acest domeniu.
Comisia pentru industrii propune RESPINGEREA proiectului de lege.


Cameră decizională
53. Pl-x 540/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 540/2013) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în sensul instituirii unor excepții în ceea ce privește indemnizațiile pentru persoanele alese din cadrul organelor autorităților publice locale.
Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget propun RESPINGEREA proiectului de lege.


Cameră decizională
54. Pl-x 125/2014 II. LEGI ORGANICE
A.RESPINGERI

Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 125/2014) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea alin.(2) al art.104 din Legea educației naționale nr.1/2011, în sensul finanțării unor cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor din economii sau din sume alocate din bugetele locale.
Comisia pentru învățământ propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -24.03.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
7.05.2014,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
55. Pl-x 300/2013 Propunerea legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (Pl-x 300/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Aprobarea eliberării gratuite a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie.
Comisia pentru sănătate propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
56. Pl-x 289/2013 Propunerea legislativă privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 289/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Stabilirea cadrului judidic general referitor la activitatea de pescuit și acvacultură, urmând a fi abrogat actualul act normativ- cadru în domeniu, respectiv OUG nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.
Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură propun RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
57. Pl-x 334/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 334/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în sensul introducerii scrutinului uninominal majoritar într-o singură etapă, urmărindu-se creșterea responsabilității clasei politice față de electorat.
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică propun RESPINGEREA proiectului de lege.
Cameră decizională
58. Pl-x 339/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 339/2011) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în sensul introducerii scrutinului uninominal majoritar într-o singură etapă, urmărindu-se creșterea responsabilității clasei politice față de electorat.
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică propun RESPINGEREA proiectului de lege.


Cameră decizională
59. Pl-x 411/2013 Propunerea legislativă de completare și modificare a articolului 56, alineatul 5 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 411/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.56 alin.(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, preconizându-se modificarea stagiului complet de cotizare de la 30 de ani la 20 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
60. Pl-x 211/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (Pl-x 211/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:Modificarea
Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, în sensul reglementării modului de dobândire asupra terenurilor și grădinilor din intravilan aferente locuințelor, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor restituite în natura foștilor proprietari.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
61. Pl-x 124/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 124/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în sensul eliminării prevederilor de plată a orelor suplimentare efectuate de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate care prestează muncă în program de 10 ore pe zi, dar nu mai mult de 50 de ore pe săptămână, precum și de majorare a numărului de zile acordate în plus pentru persoanele condamnate care elaborează lucrări științifice publicate sau invenții brevetate, de la 3 la la 4 zile pentru 2 zile de muncă.
Comisia juridică
propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
62. Pl-x 285/2013 Propunerea legislativă - Legea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu (Pl-x 285/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, precum și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.Totodată la data intrării în vigoare a prezentei propuneri legislative, este prevăzută abrogarera Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor.
Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
63. Pl-x 481/2013 Propunerea legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii (Pl-x 481/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Reducerea contribuțiilor sociale în proporție de 2% pentru angajatorii care creează locuri de muncă și angajează pe o perioadă de minim 3 ani șomeri sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și care nu au concediat personal cu 6 luni înainte de adresarea cererii.
Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
64. Pl-x 513/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 513/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alineatului (1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmărind includerea în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează a zilei de 10 mai.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
65. Pl-x 433/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 433/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul majorării numărului biletelor de tratament balnear gratuit pentru persoanele cu handicap, formarea unui sistem de examinare în școli și în universități adaptat la particularitățile persoanelor cu dizabilități, promovarea conceptului de educație permanentă pentru persoanele cu handicap, precum și acordarea contravalorii biletelor de călătorie indiferent de mijlocul de transport, dacă din motive obiective acestea nu au fost solicitate sau nu au putut fi utilizate.
Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate propun RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
66. Pl-x 686/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat (Pl-x 686/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat, în sensul acordării acordării posibilității efectuării în zona de frontieră a activităților privind managementul vânatului precum și permiterii vânătorii de-a lungul frontierii de stat, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior.
Comisia pentru apărare propune RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
67. Pl-x 603/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6 - din Legea (r) nr.61 din 22/09/1993 (Pl-x 603/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(5) al art.6 din Legea nr.61/1993, în sensul ca plata alocației de stat pentru copii să se poată face și pentru perioadele anterioare introducerii cererii de plată, dar nu mai mult de 3 ani de la nașterea copilului, în loc de 12 luni, așa cum este în prezent.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
68. Pl-x 648/2013 Propunerea legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice (Pl-x 648/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Crearea cadrului legal privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice, în sensul instituirii prestației de dependență al cărei beneficiar este persoana vârstnică, evaluată și încadrată într-un grad de dependență, de către o comisie specializată. De asemenea, se dorește stabilirea atribuțiilor autorităților administrației publice locale privind serviciul public de asistență socială.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
69. Pl-x 744/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 744/2010) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997. Prin proiect se propune ca, reconstituriea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere pentru diferența dintre suprafața primită din aplicarea legilor fondului funciar și cea avută în proprietate, persoanelor juridice sau fizice după caz, moștenitorilor acestora, să se facă pe vechile amplasamente, avându-se în vedere structura de proprietate forestieră existentă în momentul deposedării abuzive de către regimul comunist.
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun RESPINGEREA propunerii legislative.
Cameră decizională
70. Pl-x 555/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 555/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.11 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare. Măsura propusă vizează extinderea interzicerii finanțării și pentru organizațiile nonguvernamentale înființate și dezvoltate în jurul unor partide politice și care ar putea atrage fonduri externe în mod direct sau mascat.
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
71. Pl-x 210/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 (Pl-x 210/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea și completarea Legii nr.3/2000, în sensul creării unui cadru normativ echilibrat prin care să se preia în dreptul intern recomandările principalei instituții care monitorizează democrația în Europa, respectiv ale Comisiei Europene pentru democrație prin drept - "Comisia de la Veneția".
Comisia juridică propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
72. Pl-x 634/2013 Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște drept sărbătoare legală în care nu se lucrează (Pl-x 634/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea alin. (1) al art 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, urmărindu-se instituirea celei de-a treia zi de Paște drept sărbătoare legală în care nu se lucrează.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.

Cameră decizională
73. Pl-x 626/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.33ądin Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 626/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Modificarea art.33čdin Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, în sensul majorării valorii indicatorului social de referință (ISR) de la 500 lei, cât este în prezent, la 600 lei.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
74. Pl-x 618/2013 Propunerea legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea nr.53/2003, codul muncii (Pl-x 618/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Declararea zilei de 21 mai - ziua Sfinților Impărați Constantin și Elena - ca zi de sărbătoare legală, în care nu se lucrează.
Comisia pentru muncă propune RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
75. Pl-x 552/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (Pl-x 552/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Completarea art.3 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului, în scopul limitării numărului de mandate ale parlamentarilor la cel mult două, pentru îmbunătățirea activității parlamentare și pentru îmbunătățirea percepției pupulației în legătură cu Parlamentul și creșterea încrederii în reprezentanți.
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică propun RESPINGEREA propunerii legislative.


Cameră decizională
76. Pl-x 520/2013 Proiectul de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România (PL-x 520/2013) - lege organică
Obiect de reglementare:
Măsuri aferente exploatării minereurilor auro- argentifere din perimetrul Roșia Montană, precum și pentru stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România.
Comisia specială comună pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro- argentifere din Perimetrul Roșia Montană propune RESPINGEREA proiectului de lege.
Cameră decizională

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 25 aprilie 2014, 9:22
Telefoane (centrala): 021 316 0300, 021 414 1111
E-mail: webmaster@cdep.ro