Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 17 - 18 martie 2014

Aprobată: 17.03.2014
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 33/2014 Solicitarea Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Proiectului de Lege privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă aceasta (PL-x 33/2014) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -11.02.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
27.03.2014 - prelungire până la data de 11.04.2014,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
3. PHCD 16/2014 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
(PH CD 16/2014).
Format PDF
4. MS 5/2014 Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 51 de deputați (MS 5/ 2014)
Se dezbate luni, 17 martie 2014, ora 16,00
PDF format
5. Pl-x 105/2010 Proiectul de Lege privind insolvența persoanelor fizice (PL-x 105/2010) - lege organică - Adoptat de Senat - 23.03.2010
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului

     I. PROCEDURĂ DE URGENȚĂ

 
6. Pl-x 186/2013 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 186/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.06.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 26.02.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 185/2013 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.bą) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 185/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.06.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică
(Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG) - distribuit - 26.02.2014
Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 18/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE (PL-x 18/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 27.02.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
9. Pl-x 17/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara"- S.A. (PL-x 17/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 27.02.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
10. Pl-x 83/2014 Proiectul de Lege privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (PL-x 83/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.02.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit - 5.03.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 64/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și a protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011 (PL-x 64/2014) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 6.03.2014

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 20.02.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final-
21.03.2014 , potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
12. Pl-x 70/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană" (PL-x 70/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 6.03.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
13. Pl-x 47/2014
Pl-x 40/2014
-Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic (Pl-x 47/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Cameră decizională

-Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic (PL-x 40/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.02.2014
Procedură de urgență
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legisaltive -Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Adoptarea Pl-x47/2014 și Respingerea PL-x40/2014) - distribuit - 6.03.2014
14. Pl-x 391/2013 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură (PL-x 391/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.10.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) -distribuit- 12.03.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 174/2009 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (PL-x 174/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 4.03.2009
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingerea OUG) - distribuit - 23.04.2009 și Raport înlocuitor (Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea OUG) - distribuit - 13.03.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
16. Pl-x 495/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și a Tabelelor - anexă la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 495/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.11.2013
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 13.03.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
17. Pl-x 503/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercial㠄UCM" - S.A. Reșița (PL-x 503/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.11.2013
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 13.03.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     II. PRIMĂ CAMERĂ SESIZATĂ

 
18. Pl-x 15/2014 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale (Pl-x 15/2014) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -10.02.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
26.03.2014, prelungit la 10.04.2014 - Plen- 11.03.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
19. Pl-x 34/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului (Pl-x 34/2014) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -11.02.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
27.03.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
20. Pl-x 37/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 96 alin.(2) și (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011(Pl-x 37/2014) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -17.02.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
2.04.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
21. Pl-x 38/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 38/2014) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -17.02.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
2.04.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

     III. REEXAMINĂRI

 
22. Pl-x 353/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară (PL-x 353/2013/23.12.2013) - lege ordinară - Reexaminată și adoptată de Senat -16.12.2013
Raport -Comisia pentru buget (Respingerea cererii de reexaminare și Adoptarea legii) - distribuit - 5.02.2014 și Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare și Adoptarea Legii pentru aprobarea OG nr.26/2013)
Cameră decizională

Prioritate legislativă
23. Pl-x 382/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 382/2013/2014) - lege organică - Reexaminată de Senat -11.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Admiterea cererii de reexaminare) - distribuit - 25.10.2012 și Raport înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind aprobarea OUG, în forma adoptată de Senat) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională

Prioritate legislativă
24. Pl-x 592/2009 Reexaminarea, la cererea Președintelui României , a Legii privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (PL-x 592/2009/2011)- lege ordinară - Respinsă de Senat- 26.04.2011
Raport - Comisia juridică (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea legii cu amendamente) - distribuit - 25.10.2012 și Raport înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit 13.03.2014
Cameră decizională

     IV. PRIORITĂȚI LEGISLATIVE

 
25. Pl-x 671/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 (PL-x 671/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.12.2013
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 19.02.2014
Cameră decizională

Prioritate legislativă

     V. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

 
26. Pl-x 152/2013 Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 152/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.05.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură

Termenul de depunere a raportului -6.06.2013
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
27. Pl-x 529/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 529/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 4.02.2014
Cameră decizională
28. Pl-x 522/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (PL-x 522/2013) - lege organică - Adoptat de Senat -18.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare ) - distribuit - 10.02.2014
Cameră decizională
29. Pl-x 456/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice (Pl-x 456/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 11.02.2014
Cameră decizională
30. Pl-x 598/2013 Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, județul Cluj (PL-x 598/2013) - lege organică - Adoptat de Senat -10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 13.02.2014
Cameră decizională
31. Pl-x 576/2013 Proiectul de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului (PL-x 576/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă
(Adoptare) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
32. Pl-x 32/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 32/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
33. Pl-x 518/2013 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei (PL-x 518/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.11.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
34. Pl-x 525/2013 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Școlii Ardelene (PL-x 525/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -19.11.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
35. Pl-x 461/2013 Proiectul de Lege pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 461/2013) - lege organică - Adoptat de Senat -6.11.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 27.02.2014
Cameră decizională
36. Pl-x 99/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale (PL-x 99/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională

     VI. ALTE INIȚIATIVE CU PROPUNERE DE RESPINGERE

 
37. Pl-x 469/2010 Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței (PL-x 469/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2010
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 22.10.2013
Cameră decizională
38. Pl-x 300/2013 Propunerea legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (Pl-x 300/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.10.2013
Cameră decizională
39. Pl-x 299/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct. 2011 (Pl-x 299/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.10.2013
Cameră decizională
40. Pl-x 310/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 310/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.09.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.10.2013
Cameră decizională
41. Pl-x 377/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 377/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.10.2013
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 28.10.2013
Cameră decizională
42. Pl-x 289/2013 Propunerea legislativă privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 289/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 30.10.2013
Cameră decizională
43. Pl-x 329/2013 Propunerea legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri (Pl-x 329/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.10.2013
Cameră decizională
44. Pl-x 356/2013 Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România (Pl-x 356/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 31.10.2013
Cameră decizională
45. Pl-x 358/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 358/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 31.10.2013
Cameră decizională
46. Pl-x 357/2013 Propunerea legislativă privind abrogarea legii 220/2011 și modificarea legii 95/2006 (Pl-x 357/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 31.10.2013
Cameră decizională
47. Pl-x 334/2011
Pl-x 339/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 334/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 339/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.11.2013
48. Pl-x 359/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 359/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 7.11.2013
Cameră decizională
49. Pl-x 411/2013 Propunerea legislativă de completare și modificare a articolului 56, alineatul 5 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 411/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 22.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.11.2013
Cameră decizională
50. Pl-x 410/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificată de Legea 40/2011 (Pl-x 410/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 22.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.11.2013
Cameră decizională
51. Pl-x 339/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 339/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 14.11.2013
Cameră decizională
52. Pl-x 331/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 24.10.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 14.11.2013
Cameră decizională
53. Pl-x 328/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 328/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.11.2013
Cameră decizională
54. Pl-x 441/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat (Pl-x 441/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
55. Pl-x 438/2013 Propunerea legislativă privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă (Pl-x 438/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
56. Pl-x 432/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 432/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
57. Pl-x 402/2013 Propunerea legislativă privind unele măsuri de organizare și funcționare a activității Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F. - „ISPIF" București (Pl-x 402/2013) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 22.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
58. Pl-x 388/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 16.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
59. Pl-x 609/2011 Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular (Pl-x 609/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 25.06.2013 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Raport - Cameră decizională
60. Pl-x 279/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 279/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.09.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.10.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
61. Pl-x 293/2013 Propunerea legislativă privind încurajarea absolvenților sistemului de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone (Pl-x 293/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.10.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
62. Pl-x 211/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (Pl-x 211/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.06.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 29.11.2013
Cameră decizională
63. Pl-x 124/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 124/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.04.2013
Raport - Comisia juridică
(Respingere) - distribuit - 29.11.2013
Cameră decizională
64. Pl-x 285/2013 Propunerea legislativă - Legea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu (Pl-x 285/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit- 4.12.2013
Cameră decizională
65. Pl-x 361/2013 Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (Pl-x 361/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2013
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit- 11.12.2013
Cameră decizională
66. Pl-x 510/2013 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 510/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
67. Pl-x 505/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 505/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
68. Pl-x 481/2013 Propunerea legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii (Pl-x 481/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
69. Pl-x 479/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 479/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
70. Pl-x 470/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (Pl-x 470/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
71. Pl-x 468/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2011 privind Codul Fiscal (Pl-x 468/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
72. Pl-x 465/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 465/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
73. Pl-x 467/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată (Pl-x 467/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
74. Pl-x 490/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 490/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
75. Pl-x 513/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 513/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013-
Cameră decizională
76. Pl-x 466/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată (Pl-x 466/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport -Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 17.12.2013
Cameră decizională
77. Pl-x 489/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (Pl-x 489/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport -Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 17.12.2013
Cameră decizională
78. Pl-x 435/2013 Propunerea legislativă privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, „Un copac pentru fiecare copil" (Pl-x 435/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport -Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 17.12.2013
Cameră decizională
79. Pl-x 561/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 561/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.10.2010
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 2.04.2013 și Raport comun înlocuitor (Respingere) - distribuit - 18.12.2013
Cameră decizională
80. Pl-x 400/2013 Propunerea legislativă privind înființarea Registrului Industriilor Alimentare (Pl-x 400/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.10.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 18.12.2013
Cameră decizională
81. Pl-x 494/2013 Propunerea legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual (Pl-x 494/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.12.2013
Cameră decizională
82. Pl-x 477/2013 Propunerea legislativă privind butonul de panică (Pl-x 477/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.12.2013
Cameră decizională
83. Pl-x 483/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 483/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 19.12.2013
Cameră decizională
84. Pl-x 439/2013 Propunerea legislativă pentru susținerea creșterii natalității (Pl-x 439/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2013
Cameră decizională
85. Pl-x 433/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 433/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.01.2014
Cameră decizională
86. Pl-x 520/2013 Proiectul de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România (PL-x 520/2013) - lege organică - Respins de Senat - 19.11.2013
Raport - Comisia specială comună pentru avizarea Proiectului de lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro- argentifere din Perimetrul Roșia Montană (Respingere) - distribuit - 6.02.2014
Cameră decizională
87. Pl-x 528/2013 Propunerea legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice (Pl-x 528/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.02.2014
Cameră decizională
88. Pl-x 686/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat (Pl-x 686/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 4.02.2014
Cameră decizională
89. Pl-x 559/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 559/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.02.2014
Cameră decizională
90. Pl-x 478/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 478/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 6.02.2014
Cameră decizională
91. Pl-x 493/2013 Propunerea legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat (Pl-x 493/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014
Cameră decizională
92. Pl-x 603/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6 - din Legea (r) nr.61 din 22/09/1993 (Pl-x 603/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014
Cameră decizională
93. Pl-x 604/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților (Pl-x 604/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014
Cameră decizională
94. Pl-x 648/2013 Propunerea legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice (Pl-x 648/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014
Cameră decizională
95. Pl-x 440/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților (Pl-x 440/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014
Cameră decizională
96. Pl-x 622/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (Pl-x 622/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 11.02.2014
Cameră decizională
97. Pl-x 492/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.89/1998 - Legea apiculturii (Pl-x 492/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.02.2014
Cameră decizională
98. Pl-x 512/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 512/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
99. Pl-x 511/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 511/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
100. Pl-x 476/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 476/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
101. Pl-x 472/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată (Pl-x 472/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
102. Pl-x 556/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 556/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
103. Pl-x 554/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal (Pl-x 554/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
104. Pl-x 652/2013 Propunerea legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 652/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
105. Pl-x 638/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 638/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
106. Pl-x 628/2013 Propunerea legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele de majorări de preț la facturile de utilități pentru agenții economici (Pl-x 628/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
107. Pl-x 624/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 624/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
108. Pl-x 647/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 647/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
109. Pl-x 623/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanța Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 623/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
110. Pl-x 588/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 588/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
111. Pl-x 639/2013 Propunerea legislativă privind facilitățile acordate șomerilor pentru transportul intern
(Pl-x 639/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
112. Pl-x 687/2013 Propunerea legislativă pentru reintrarea în administrația Statului a clădirii „Casa radio" din Calea Plevnei, București, în vederea construirii unui complex muzeal și de săli de conferințe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste (Pl-x 687/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
113. Pl-x 646/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 646/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
114. Pl-x 595/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (Pl-x 595/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
115. Pl-x 547/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 547/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
116. Pl-x 480/2013 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului (Pl-x 480/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
117. Pl-x 582/2013 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia (Pl-x 582/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit -13.02.2014
Cameră decizională
118. Pl-x 744/2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 744/2010) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.11.2010
Raport - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 17.02.2014
Cameră decizională
119. Pl-x 555/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 555/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.02.2014
Cameră decizională
120. Pl-x 318/2013 Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (PL-x 318/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.02.2014
Cameră decizională
121. Pl-x 210/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 (Pl-x 210/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.06.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.02.2014
Cameră decizională
122. Pl-x 455/2013 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 455/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
123. Pl-x 643/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 643/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
124. Pl-x 640/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii (Pl-x 640/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
125. Pl-x 634/2013 Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște drept sărbătoare legală în care nu se lucrează (Pl-x 634/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
126. Pl-x 630/2013 Propunerea legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate (Pl-x 630/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
127. Pl-x 626/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.33ądin Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 626/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
128. Pl-x 620/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată (Pl-x 620/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
129. Pl-x 618/2013 Propunerea legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea nr.53/2003, codul muncii (Pl-x 618/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
130. Pl-x 617/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 617/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
131. Pl-x 683/2013 Propunerea legislativă pentru interzicerea manifestărilor și organizațiilor de tip extremist (Pl-x 683/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
132. Pl-x 19/2014 Propunerea legislativă privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 19/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.02.2014
Cameră decizională
133. Pl-x 452/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (Pl-x 452/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.02.2014
Cameră decizională
134. Pl-x 473/2013
Pl-x 544/2013
Pl-x 553/2013
- Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 473/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
- Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 544/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2013
-Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 553/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2013
Raport comun pentru cele 3 inițiative legislative - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 19.02.2014
Cameră decizională
135. Pl-x 585/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 585/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
136. Pl-x 631/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x 631/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport -Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
137. Pl-x 546/2013 Propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare (Pl-x 546/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
138. Pl-x 584/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x 584/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
139. Pl-x 589/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x 589/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
140. Pl-x 682/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1991 - Legea contabilității (Pl-x 682/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
141. Pl-x 677/2013 Propunerea legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora (Pl-x 677/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.02.2014
Cameră decizională
142. Pl-x 558/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (Pl-x 558/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 24.02.2014
Cameră decizională
143. Pl-x 593/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (Pl-x 593/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.02.2014
Cameră decizională
144. Pl-x 205/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 205/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2014
Cameră decizională
145. Pl-x 619/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007 (Pl-x 619/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2014
Cameră decizională
146. Pl-x 552/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (Pl-x 552/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 25.02.2014
Cameră decizională
147. Pl-x 540/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 540/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -28.11.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
148. Pl-x 590/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului (Pl-x 590/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
149. Pl-x 601/2013 Propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 601/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
150. Pl-x 531/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 531/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.11.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
151. Pl-x 239/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 239/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.06.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
152. Pl-x 58/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006, privind activitatea de Voluntariat din România (Pl-x 58/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
153. Pl-x 24/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 24/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.02.2014
Cameră decizională
154. Pl-x 31/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 31/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit -27.02.2014
Cameră decizională
155. Pl-x 426/2011 Proiectul de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal (PL-x 426/2011) - lege organică - Adoptat de Senat -14.06.2011
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
156. Pl-x 688/2013 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Art.244 al Legii 286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 688/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
157. Pl-x 681/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (Pl-x 681/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
158. Pl-x 679/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 679/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
159. Pl-x 610/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 610/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014
Cameră decizională
160. Pl-x 278/2012 Propunerea legislativă privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică
(Pl-x 278/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.03.2014
Cameră decizională
161. Pl-x 454/2013 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1 1 ) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 5.03.2014
Cameră decizională
162. Pl-x 488/2013 Propunerea legislativă privind completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (Pl-x 488/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 5.03.2014
Cameră decizională
163. Pl-x 482/2013 Propunerea legislativă privind Programul Național O Șansă prin Sport pentru copiii instituționalizați (Pl-x 482/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 5.03.2014
Cameră decizională
164. Pl-x 56/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 56/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
165. Pl-x 27/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (Pl-x 27/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
166. Pl-x 532/2013 Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale (Pl-x 532/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
167. Pl-x 665/2013 Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului (Pl-x 665/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
168. Pl-x 458/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 (PL-x 458/2013) - lege organică - Adoptat de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 6.03.2014
Cameră decizională
169. Pl-x 453/2013 Propunerea legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 453/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere)- distribuit - 10.03.2014
Cameră decizională
170. Pl-x 627/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (Pl-x 627/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit - 10.03.2014
Cameră decizională
171. Pl-x 632/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 632/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) -distribuit - 12.03.2014
Cameră decizională
172. Pl-x 670/2013 Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 670/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
173. Pl-x 29/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 29/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
174. Pl-x 676/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 676/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
175. Pl-x 621/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 621/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
176. Pl-x 611/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1 1 ) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 611/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
177. Pl-x 602/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/18 august 1997 (Pl-x 602/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
178. Pl-x 596/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 - Legea apelor (Pl-x 596/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
179. Pl-x 61/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 61/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
180. Pl-x 30/2014 Propunerea legislativă privind educația prin sport (Pl-x 30/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională

     VII. COMISII DE ANCHETĂ

 
181. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 -

     VIII. AMÂNATE

 
182. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
183. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
184. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară - redistribuit - 30.01.2009
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Vot final
Marți, 18 martie 2014, ora 12,30

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 20 august 2019, 15:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro