Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 29 - 30 iunie 2020

Aprobată: 26.06.2020
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Aprobarea ordinii de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților pentru perioada 1-15 iulie 2020
Marți, 30 iunie 2020.
-
1. PHCD 26/2020 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 26/2020). Format PDF
1. PHCD 24/2020 - Raportul privind execuția bugetului Camerei Deputaților la 31 decembrie 2019 și

- Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2019 (PH CD 24 /2020).
2. Pl-x 258/2020 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua națională a comerțului electronic" (PL-x 258/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.05.2020
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 11.06.2020
Cameră decizională
3. Pl-x 513/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative (PL-x 513/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Cameră decizională
4. Pl-x 61/2019 Reexaminarea Legii pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.420 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.883 din 1 noiembrie 2019 (PL-x 61/2019/2020) - lege organică - Reexaminată de Senat - 23.06.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică(Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat)- distribuit-29.06.2020
Cameră decizională
5. Pl-x 64/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (Pl-x 64/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.02.2018
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 28.03.2018
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
6. Pl-x 587/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun (PL-x 587/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate, Comisia pentru buget și Comisia pentru cultură (Respingere)- distribuit- 29.06.2020
Cameră decizională
7. Pl-x 645/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr.502/2004 privind asociațiile pensionarilor (PL-x 645/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.12.2019
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-28.04.2020
Cameră decizională
8. Pl-x 388/2020 Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 388/2020) - lege ordinară -Respins de Senat - 16.06.2020
Raport - Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
9. Pl-x 306/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (PL-x 306/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare)-distribuit-3.03.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit-7.04.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 108/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice (Pl-x 108/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.03.2018
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit -20.11.2018 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Cameră decizională
11. Pl-x 329/2020 Proiectul de Lege privind declararea lui Mihai Viteazul, domn al Țării Românești, domn al Moldovei și principe al Transilvaniei, drept martir și erou al națiunii române (PL-x 329/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.05.2020
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 330/2020 Proiectul de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai națiunii române (PL-x 330/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.05.2020
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 428/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 428/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru muncă și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
14. Pl-x 232/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 232/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică(Adoptare)- distribuit-29.06.2020
Cameră decizională
15. Pl-x 256/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice (PL-x 256/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.05.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru tehnologia informației
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
16. Pl-x 112/2020 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval (PL-x 112/2020) - lege organică - Adoptat de Senat -9.03.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi (Adoptarea proiectului de lege privind aprobarea OUG nr.18/2020) - distribuit - 4.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 101/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 101/2020) - lege organică - Adoptat de Senat -2.03.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Cameră decizională
18. Pl-x 661/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdicției beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție (PL-x 661/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Cameră decizională
19. Pl-x 379/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
20. Pl-x 311/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (PL-x 311/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.05.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru mediu (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 328/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 328/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.05.2020
Raport - Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
22. Pl-x 219/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x 219/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 19.05.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-2 săptămâni (Plen-29.06.2020)
23. Pl-x 637/2019 Proiectul de Lege pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar (PL-x 637/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare)- distribuit -6.05.2020
Cameră decizională
24. Pl-x 783/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 783/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.10.2017
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
25. Pl-x 50/2020 Proiectul de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 50/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit- 22.06.2020
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
26. Pl-x 39/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 39/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
27. Pl-x 718/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii (Pl-x 718/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -19.11.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 25.06.2020
Cameră decizională
28. Pl-x 233/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 233/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-29.06.2020
Cameră decizională
29. PHCD 25/2020 Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 528/24.06.2020 PH CD 25/2020)
Raport - Comisia pentru regulament(Adoptare)- distribuit-29.06.2020
Procedură de urgență
30. Pl-x 342/2020 Propunerea legislativă privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor (Pl-x 342/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 27.05.2020
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit- 23.06.2020
Cameră decizională
31. Pl-x 350/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene (PL-x 350/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 204/2019 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 204/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -25.03.2019
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate(Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Cameră decizională
33. Pl-x 646/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 646/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.12.2019
Raport - Comisia pentru buget(Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Cameră decizională
34. Pl-x 650/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 650/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -24.10.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 10.06.2020
Cameră decizională
35. Pl-x 336/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto (PL-x 336/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.05.2020
Raport comun-Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit- 29.06.2020
Cameră decizională
36. Pl-x 252/2020 Propunerea legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Pl-x 252/2020) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit- 29.06.2020
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 3.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților

VOT FINAL ELECTRONIC LA DISTANȚĂ

Marți, 30 iunie 2020, la finalizarea dezbaterilor

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 15 august 2022, 0:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro