Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 28 iulie 2020

Aprobată: 27.07.2020
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 326/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 (PL-x 326/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.05.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-27.07.2020 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit-27.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. Pl-x 56/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public (PL-x 56/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 19.05.2020
Cameră decizională
3. Pl-x 410/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 410/2020) - lege ordinară -Respins de Senat - 23.06.2020
Raport comun- Comisia pentru apărare și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
4. Pl-x 507/2019 Proiectul de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100%" pentru produsele de origine animală din România (PL-x 507/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 28.05.2020
Cameră decizională
5. Pl-x 668/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 668/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.10.2018
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
6. Pl-x 356/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 356/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
7. Pl-x 41/2020 Proiectul de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile (PL-x 41/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru mediu (Adoptare)- distribuit- 27.07.2020
Cameră decizională
8. Pl-x 661/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (PL-x 661/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -18.02.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii cu amendamente) -distribuit-14.03.2019 și Raport suplimentar (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit 16.07.2020
Cameră decizională
9. Pl-x 188/2020 Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari (PL-x 188/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare)- distribuit- 30.06.2020
Cameră decizională
10. Pl-x 96/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 (PL-x 96/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.03.2020
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit -13.05.2020 și Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 9.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 110/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 (PL-x 110/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.03.2020
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit -6.05.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit -8.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 103/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 103/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 17.12.2019
Cameră decizională
13. Pl-x 630/2019 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 630/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit -22.06.2020,Raport comun inlocuitor (Adoptare)- distribuit 29.06.2020 și ultimul raport suplimentar (Adoptare)- distribuit 27.07.2020
Cameră decizională
14. Pl-x 320/2020 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 320/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 19.05.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
15. Pl-x 226/2019 Proiectul de Lege privind statutul polițistului local (PL-x 226/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
16. Pl-x 398/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației (Pl-x 398/2020) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru învățământ
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 12.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
17. Pl-x 399/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 399/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 12.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
18. Pl-x 400/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 400/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 12.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
19. Pl-x 50/2020 Proiectul de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 50/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit- 22.06.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit- 27.07.2020
Cameră decizională
20. Pl-x 359/2017 Proiectul de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman (PL-x 359/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 10.10.2017
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 21.10.2019
Cameră decizională
21. Pl-x 53/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (PL-x 53/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun -Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
22. Pl-x 373/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (PL-x 373/2020) - lege organică -Respins de Senat - 10.06.2020
Raport comun -Comisia juridică și Comisia pentru apărare
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
23. Pl-x 558/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE (PL-x 558/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru sănătate
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
24. Pl-x 546/2017 Proiectul de Lege privind completarea art.45 din Legea minelor nr.85/2003 (PL-x 546/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
25. Pl-x 47/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 47/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
26. Pl-x 395/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (PL-x 395/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse (Adoptare)- distribuit- 27.07.2020
Cameră decizională
27. Pl-x 485/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 485/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
28. Pl-x 622/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (PL-x 622/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
29. Pl-x 241/2018 Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.04.2018
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
30. Pl-x 352/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 352/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptarea
Proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020) - distribuit- 27.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 431/2019 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 431/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Raport - Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
32. Pl-x 379/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
33. Pl-x 291/2020 Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim (Pl-x 291/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 12.05.2020
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
34. Pl-x 285/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (PL-x 285/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 27.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 324/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 324/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.05.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 23.11.2018 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit-8.07.2020
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
36. Pl-x 163/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 163/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 3.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
37. Pl-x 409/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. (PL-x 409/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.06.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 9.07.2020 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial- Adoptare)- distribuit- 27.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
38. Pl-x 386/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 386/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun
- Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
39. Pl-x 521/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 521/2018/2019) - lege organică - Reexaminată de Senat - 7.10.2019
Raport comun
- Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptarea Legii în forma trimisă la promulgare) - distribuit - 23.07.2020
Cameră decizională
40. Pl-x 283/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 (PL-x 283/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport- Comisia pentru buget(Adoptare)- distribuit-28.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
41. Pl-x 384/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) (PL-x 384/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport-Comisia pentru buget(Adoptare)- distribuit-27.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
42. Pl-x 317/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice (PL-x 317/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.05.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 27.07.2020
Cameră decizională
43. Pl-x 254/2020
Pl-x 255/2020
Pl-x 275/2020
Pl-x 377/2020
Propunerea legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 254/2020) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 3.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților

-Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 255/2020) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 3.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților

-Propunerea legislativă privind digitalizarea învățământului românesc (Pl-x 275/2020) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 08.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților

-Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Pl-x 377 /2020) - lege organică
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 24.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 07.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Raport comun pentru cele 4 inițiative legislative - Comisia pentru învățământ (Adoptarea Pl-x 254/2020 și Respingerea Pl-x 255/2020, Pl-x 275/2020 și Pl-x 377 /2020) - distribuit- 13.07.2020
44. Pl-x 323/2020 Propunerea legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor (Pl-x 323/2020) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere)- distribuit- 25.06.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 3.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 1.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
45. Pl-x 273/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 273/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru industrii
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 08.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
46. Pl-x 274/2020 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (Pl-x 274/2020) - lege organică
Raport - Comisia juridică - (Respingere) - distribuit - 21.07.2020
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 08.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
47. Pl-x 344/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 344/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare)- distribuit- 25.06.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 8.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
48. Pl-x 452/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 (PL-x 452/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
49. Pl-x 522/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 522/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
50. Pl-x 576/2019 Proiectul de Lege privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți" (PL-x 576/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
51. Pl-x 421/2019 Proiectul de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (PL-x 421/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.10.2019
Raport comun- Comisia pentru industrii, Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
52. Pl-x 524/2017 Propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale (Pl-x 524/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 26.09.2018
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-2 săptămâni (Plen-28.07.2020)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
53. Pl-x 663/2019 Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive (PL-x 663/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.12.2019
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-2.04.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-2 săptămâni (Plen-28.07.2020)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
54. - Aprobarea ordinii de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputaților pentru perioada 1 - 19 august 2020 -
55. - Inițiative legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților -
56. - Inițiative legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaților. -
57. - Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată. -
58. - Inițiative legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. -
59. - Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite. -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 8 august 2022, 0:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro