Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 24 noiembrie 2020

Aprobată: 23.11.2020
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Prezentarea de către doamna deputat Cristina - Ionela Iurișniți, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, a unui mesaj cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.
Marți, 24 noiembrie 2020, ora 11,00
PDF format
2. Pl-x 662/2020
Pl-x 663/2020
Solicitarea Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a următoarelor propuneri legislative:
- Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (Pl-x 662/2020) și

- Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 663/2020).
3. PHCD 71/2020 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 71/2020). Format PDF
4. PHCD 72/2020 Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Gabriel Rădulescu) (PHCD 72/2020).
Proiectul de Hotărâre, întocmit de Comisia juridică

Se dezbate marți, 24.11.2020
Format PDF
5. Pl-x 501/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 501/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -14.10.2020 și Raport înlocuitor(Adoptare) - distribuit -24.11.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - o săptămână-(plen-17.11.2020). A fost primit raportul înlocuitor -24.11.2020.
6. Pl-x 543/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (PL-x 543/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 12.03.2020 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit- 24.11.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - o săptămână-(plen-17.11.2020). A fost primit raportul suplimentar - 23.11.2020.
7. Pl-x 587/2020 Proiectul de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată (PL-x 587/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
8. Pl-x 597/2020 Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București (PL-x 597/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
9. Pl-x 100/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x 100/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.03.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
10. Pl-x 214/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată (PL-x 214/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
11. Pl-x 601/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 601/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat -15.12.2014
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 18.09.2018 și Raport comun suplimetar (Adoptare) - distribuit - 24.04.2019
Cameră decizională
Retrimisă la comisie - termen - 18.06.2019 (Plen - 3.06.2019)
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun suplimentar
12. Pl-x 537/2020 Proiectul de Lege privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România (PL-x 537/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
13. Pl-x 529/2020 Proiectul de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public (PL-x 529/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
14. Pl-x 530/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 530/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
15. Pl-x 148/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (PL-x 148/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.04.2020
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Adoptare)- distribuit- 1.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - Termen-6.10.2020 (BP-30.09.2020)
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun suplimentar
16. Pl-x 412/2020 Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilități în domeniile transportului de mărfuri, transportului național de persoane și construcțiilor (PL-x 412/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.06.2020
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
17. Pl-x 663/2019 Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive (PL-x 663/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.12.2019
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-2.04.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-2 săptămâni (Plen-28.07.2020)
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun suplimentar
18. Pl-x 59/2020 Proiectul de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România (PL-x 59/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate, Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
19. Pl-x 155/2019 Propunerea legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România (Pl-x 155/2019) - lege organică - Respinsă de Senat -18.03.2019
Raport - Comisia pentru sănătate
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
20. Pl-x 643/2020 Proiectul de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară (PL-x 643/2020) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.10.2020
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
21. Pl-x 520/2017 Propunerea legislativă privind înființarea și funcționarea pe lângă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie (Pl-x 520/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
22. Pl-x 648/2019 Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului (PL-x 648/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
23. Pl-x 554/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 554/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Raport - Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
24. Pl-x 48/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 48/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
25. Pl-x 555/2020 Proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" @ SA, în domeniul public al județului Mureș (PL-x 555/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru transporturi și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
26. Pl-x 300/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 300/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
27. Pl-x 524/2020 Proiectul de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 (PL-x 524/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
28. Pl-x 355/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activități (PL-x 355/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport - Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
29. Pl-x 251/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 251/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
30. Pl-x 464/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 464/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.07.2020
Raport-Comisia pentru industrii (Adoptare)- distribuit- 3.11.2020 și Raport suplimentar(Adoptare)- distribuit- 24.11.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie -Termen-o săptămână - plen-10.11.2020 Primit raport suplimentar-24.11.2020
31. Pl-x 505/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și art.V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 505/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 30.09.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 23.11.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - o săptămână- (plen-17.11.2020). A fost primit raportul înlocuitor-23.11.2020.
32. Pl-x 490/2020 Proiectul de Lege privind planul special de gestiune a resurselor umane (PL-x 490/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
33. Pl-x 411/2020 Proiectul de Lege pentru digitalizarea administrației publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern și inter-instituțional, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică (PL-x 411/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.06.2020
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
34. Pl-x 405/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice (PL-x 405/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.06.2020
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru politică economică și Comisia pentru mediu (Adoptare)- distribuit- 23.11.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 477/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 477/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.10.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-19.11.2020
Cameră decizională
36. Pl-x 478/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 478/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.10.2019
Raport - Comisia pentru buget
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
37. Pl-x 357/2020 Proiectul de Lege pentru achiziția de echipamente de protecție și aparatură medicală și de construcție de infrastructură spitalicească (PL-x 357/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport - Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
38. Pl-x 354/2018 Reexaminarea Legii privind modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.147 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.338 din 3 mai 2019 (PL-x 354/2018/2020) - lege organică - Reexaminată de Senat - 10.02.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit - 19.05.2020 și Raport suplimentar (Adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit - 24.11.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (Plen - 20.05.2020)
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului suplimentar. A fost primit raportul suplimentar-24.11.2020.
39. Pl-x 668/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 668/2020) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 21.10.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-24.11.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
40. Pl-x 29/2020 Proiectul de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) (PL-x 29/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 10.03.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
41. Pl-x 571/2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (Pl-x 571/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.10.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.11.2020 potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
42. Pl-x 568/2020 Propunerea legislativă privind comasarea prin absorbție a Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Pl-x 568/2020) - lege organică
Raport comun-Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică (Respingere)- distribuit-24.11.2020
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.10.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 3.12.2020 potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
43. Pl-x 569/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.356 din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român (Pl-x 569/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.10.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 3.12.2020 potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
44. Pl-x 630/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Pl-x 630/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.10.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 3.12.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
45. Pl-x 631/2020 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016 (PL-x 631/2020) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru politică externă (Adoptare)- distribuit- 4.11.2020
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.10.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 3.12.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
46. Pl-x 662/2020 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ (Pl-x 662/2020) - lege organică
Raport - Comisia juridică
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.10.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 24.12.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
47. Pl-x 663/2020 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 663/2020) - lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 26.10.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 24.12.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
48. Pl-x 97/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 97/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -4.03.2019
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 12.06.2019, Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit - 21.06.2019, Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit-10.03.2020 și ultimul Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit-8.09.2020
Cameră decizională
49. Pl-x 448/2020 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor (PL-x 448/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 24.11.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
50. Pl-x 83/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 83/2017) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.12.2018 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit- 21.09.2020
Cameră decizională
51. PHCD 73/2020 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare (PHCD 73/2020). Format PDF
52. PHCD 74/2020 PDF format Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți (511/ R /19.11.2020).

- Proiectul de Hotărâre privind concluziile, răspunderile și măsurile Comisiei parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți (PHCD 74/2020).
53. PHCD 75/2020 Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Florin Iordache) (PHCD 75/2020).
Proiectul de Hotărâre, întocmit de Comisia juridică
Format PDF
54. Pl-x 295/2020 Proiectul de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 295/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 24.11.2020
Cameră decizională
55. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, în semestrul II al anului 2019- distribuit- 13.05.2020 PDF format
56. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții în semestrul I al anului 2020 - distribuit-16.11.2020- amânat- plen-17.11.2020 PDF format

VOT FINAL ELECTRONIC LA DISTANȚĂ
Marți, 24 noiembrie 2020, la finalizarea dezbaterilor

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 7 august 2022, 18:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro