Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 15 și 17 februarie 2021

Aprobată: 15.02.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,01. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,02. MS 1/2021 Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 109 deputați (MS 1/2021).

Luni, 15 februarie 2021, ora 17,00 - dezbaterea moțiunii simple;
Miercuri, 17 februarie 2021- votul final asupra moțiunii simple.
Format PDF
1. PHCD 19/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 19/2021);
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit- 15.02.2021
La încheierea dezbaterii Proiectului de hotărâre- vot final
2. Pl-x 522/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale (PL-x 522/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit- 27.01.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
3. PHCD 14/2021
PHCD 15/2021
- Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 14/2021);
- Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 15/2021)

Raport comun pentru cele două proiecte de Hotărâri-Comisia pentru regulament (Adoptarea PHCD 14/2021 și Respingerea PHCD 15/2021).
4. PHCD 16/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 16 /2021). Format PDF
5. PHCD 17/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței COM(2020) 274 (PH CD 17 /2021). Format PDF
6. PHCD 18/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea securității COM(2020) 605 (PH CD 18 /2021). Format PDF
7. Pl-x 19/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PL-x 19/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.02.2020
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-18.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
8. PHCD 20/2021 Validarea unui mandat de deputat.
. prezentarea raportului Comisiei de validare;
. votul asupra Proiectului de Hotărâre (PHCD 20/2021).
- Depunerea Jurământului de credință față de țară și popor de către deputatul a cărui mandat a fost validat.
9. Pl-x 116/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 116/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.03.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 27.05.2020
Cameră decizională
10. Pl-x 404/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD (PL-x 404/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 23.06.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 1.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 94/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 94/2020) - lege organică - Adoptat de Senat -2.03.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 1.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 635/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (PL-x 635/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură(Adoptare) - distribuit - 1.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 636/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (PL-x 636/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură(Adoptare) - distribuit - 1.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 637/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (PL-x 637/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură(Adoptare) - distribuit - 1.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 638/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (PL-x 638/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 1.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie- plen-15.02.2021 (termen- 2 săptămâni)
16. Pl-x 300/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 300/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -26.06.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 19.09.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 508/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2 (PL-x 508/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 21.12.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 425/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (PL-x 425/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 10.12.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 403/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" (PL-x 403/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit- 17.12.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 405/2018 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.145 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.319 din 24 aprilie 2019 (PL-x 405/2018/2019) - lege organică - Reexaminată de Senat - 21.10.2019
Raport comun- Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Respingerea Legii) - distribuit- 13.01.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 83/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale (PL-x 83/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit -6.05.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 240/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (PL-x 240/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 28.04.2020
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 20.05.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 279/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 279/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia sănătate (Adoptare) - distribuit - 2.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 106/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat (PL-x 106/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -17.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 308/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 308/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.05.2020
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare)- distribuit- 30.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 26/2017 Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018 (PL-x 26/2017/2018) - lege organică - Reexaminată de Senat - 8.10.2018
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru transporturi (Adoptarea Legii în forma reexaminată de Senat) - distribuit -14.03.2019
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 18.09.2019 (Plen - 4.09.2019)
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun suplimentar- Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru transporturi
27. Pl-x 455/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.62/2019 privind activitatea consulară (PL-x 455/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport - Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit -27.11.2020
Cameră decizională
28. Pl-x 23/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi (PL-x 23/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 12.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
29. Pl-x 473/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (PL-x 473/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.08.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 10.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională

VOT FINAL

Miercuri, 17 februarie 2021, ora 12,30

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 iulie 2022, 5:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro