Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 12 și 14 aprilie 2021

Aprobată: 12.04.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 12/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane (PL-x 12/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică(Adoptare) - distribuit - 14.04.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. Pl-x 436/2019 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii (PL-x 436/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.10.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OG nr.17/2019) - distribuit - 13.11.2019
Cameră decizională
3. Pl-x 673/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv (PL-x 673/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.10.2018
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 30.01.2020
Cameră decizională
4. Pl-x 538/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 (PL-x 538/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 30.01.2020
Cameră decizională
5. Pl-x 532/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național (PL-x 532/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru cultură (Adoptare)- distribuit- 17.12.2019
Cameră decizională
6. Pl-x 354/2019 Proiectul de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 354/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -4.09.2019
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit- 22.10.2019
Cameră decizională
7. Pl-x 548/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale (PL-x 548/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit - 3.12.2019
Cameră decizională
8. Pl-x 542/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 542/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 11.03.2020
Cameră decizională
9. Pl-x 84/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 84/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 24.02.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 107/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 107/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.03.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 25.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
11. Pl-x 92/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen (PL-x 92/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 08.02.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 515/2020 Proiectul de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 (PL-x 515/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 24.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 20/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale (PL-x 20/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 24.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 81/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 (PL-x 81/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 01.02.2021
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 24.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 491/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 491/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
16. Pl-x 103/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (PL-x 103/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 15.02.2021
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 107/2021 Proiectul de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 107/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2021
Raport comun- Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Cameră decizională
18. Pl-x 19/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 19/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 94/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 94/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 08.02.2021
Raport comun- Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 104/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 104/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2021
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 106/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (PL-x 106/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2021
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 39/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan (PL-x 39/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -16.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. - Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BP 301/2021; PHCD 36/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare) - distribuit -30.03.2021
-
24. Pl-x 6/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 6/2021) - lege organică
Raport - Comisia juridică- nu a fost depus
Termenul de depunere a raportului - 25.03.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 3.03.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 9.05.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
25. Pl-x 79/2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 79/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ- nu a fost depus
Termenul de depunere a raportului - 30.03.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 8.03.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.05.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
26. Pl-x 127/2021 Proiectul de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 (PL-x 127/2021) - lege ordinară
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -1.04.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 17.03.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 15.05.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
27. Pl-x 425/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (PL-x 425/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 10.12.2019 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-9.03.2021 (plen-17.02.2021)
A fost primit raportul suplimentar-31.03.2021
28. Pl-x 105/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) (PL-x 105/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
29. Pl-x 544/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice (PL-x 544/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -16.03.2021
Cameră decizională
30. Pl-x 241/2018 Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.04.2018
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Cameră decizională
31. Pl-x 53/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic (PL-x 53/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit -16.03.2021 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen -5.04.2021 (plen-22.03.2021)
A fost primit raportul suplimentar- 31.03.2021
Retrimis la comisie-termen -4.05.2021 (plen-12.04.2021)
32. Pl-x 36/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 36/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională

VOT FINAL

Miercuri, 14 aprilie 2021, ora 12,00

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 28 iunie 2022, 16:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro