Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 19 și 21 aprilie 2021

Aprobată: 19.04.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,2. - Numirea a trei membri ai Adunării reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Raport - Comisia pentru sănătate
PDF format
1. PHCD 42/2021 Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 126/2021; PHCD 42/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit -14.04.2021
2. PHCD 48/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare COM(2020)628 (PH CD 48/2021). Format PDF
3. PHCD 49/2021 -Raportul privind execuția bugetului Camerei Deputaților la 31 decembrie 2020
și

- Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2020 (PH CD 49/2021).
4. PHCD 47/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 47/2021). Format PDF
5. Pl-x 107/2021 Proiectul de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 107/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2021
Raport comun- Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Cameră decizională
6. Pl-x 19/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 19/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 129/2020 Proiectul de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale (PL-x 129/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 31.03.2020
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -19.04.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 94/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 94/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 08.02.2021
Raport comun- Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 104/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 104/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2021
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 106/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (PL-x 106/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2021
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 39/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan (PL-x 39/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -16.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. PHCD 36/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BP 301/2021; PHCD 36/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare) - distribuit -30.03.2021
12,1. Pl-x 14/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 (PL-x 14/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 25.03.2021 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 15.04.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-1.04.2021 (CLGP-31.03.2021).
A fost primit raportul suplimentar-15.04.2021
13. Pl-x 6/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 6/2021) - lege organică
Raport - Comisia juridică- nu a fost depus
Termenul de depunere a raportului - 25.03.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 3.03.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 9.05.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
14. Pl-x 79/2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 79/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare)- distribuit-14.04.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 8.03.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.05.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
15. Pl-x 127/2021 Proiectul de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 (PL-x 127/2021) - lege ordinară
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -1.04.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 17.03.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 15.05.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
16. Pl-x 425/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (PL-x 425/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 10.12.2019 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-9.03.2021 (plen-17.02.2021)
A fost primit raportul suplimentar-31.03.2021
17. Pl-x 105/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) (PL-x 105/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.02.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 544/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice (PL-x 544/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -16.03.2021
Cameră decizională
19. Pl-x 241/2018 Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.04.2018
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Cameră decizională
20. Pl-x 36/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 36/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 10/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 10/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -8.04.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 112/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 112/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.02.2021
Raport comun - Comisia pentru învățământ, Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -8.04.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 392/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare (PL-x 392/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.09.2019
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit -31.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 115/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (PL-x 115/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.03.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit -6.05.2020
Cameră decizională
25. Pl-x 224/2020 Proiectul de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătorii colindului românesc (PL-x 224/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 26.05.2020
Cameră decizională
26. Pl-x 220/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise (PL-x 220/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 27.05.2020
Cameră decizională
27. Pl-x 257/2018 Proiectul de Lege privind alăptarea în spațiile publice (PL-x 257/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.04.2018
Raport comun - Comisia pentru egalitate de șanse și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 27.05.2020
Cameră decizională

VOT FINAL

Miercuri, 21 aprilie 2021, ora 12,00

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 28 iunie 2022, 6:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro