Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 7 și 9 iunie 2021

Aprobată: 07.06.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,1. - Intervenția doamnei deputat Elena Hărătău, cu prilejul Zilei învățătorului.
Luni, 7 iunie 2021, ora 16,00
-
1. PHCD 57/2021 Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 295/2021; PH CD 57/2021).
Raport - Comisia pentru regulament
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
2. Pl-x 66/2017
Pl-x 20/2018
- Proiectul de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independenței Naționale a României (PL-x 66/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

-
Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale" (PL-x 20/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative -Comisia pentru muncă și Comisia pentru cultură (Adoptarea PL-x 66/2017
și Respingerea PL-x 20/2018) - distribuit -7.06.2021
3. Pl-x 119/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.65, alin.(62) și articolul 68 alin.e) din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 119/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit -19.04.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 6.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 03.06.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Retrimis la comisie-termen-18.05.2021 (BPCLGP-26.04.2021)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților
4. Pl-x 205/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român (PL-x 205/2021) - lege ordinară
Raport- Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit -7.06.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 18.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 16.06.2021, potrivit art.115 din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
5. Pl-x 116/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (PL-x 116/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -28.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
6. Pl-x 541/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 541/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 11.02.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-20.04.2021(plen-31.03.2021)
A fost primit raportul suplimentar-8.06.2021.
7. Pl-x 179/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante (PL-x 179/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit -28.10.2020
Cameră decizională
8. Pl-x 439/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PL-x 439/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit- 3.09.2020 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 8.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-8.03.2021(BP-22.02.2021)
A fost primit raportul suplimentar-8.03.2021.
9. Pl-x 650/2019 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională (Pl-x 650/2019) - lege ordinară - Respinsă de Senat -2.12.2019
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 19.02.2020
Cameră decizională
10. Pl-x 169/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (PL-x 169/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 2.06.2020
Cameră decizională
11. Pl-x 35/2016 Reexaminarea Legii pentru modificarea art.135 alin.(1) lit.a) din Legea Dialogului Social nr.62/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.681 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1000 din 13 decembrie 2016 (PL-x 35/2016/2017) - lege organică - Reexaminată de Senat -13.02.2017
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii în forma prezentată de Senat) - distribuit - 21.03.2019
Cameră decizională
12. Pl-x 148/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021 (PL-x 148/2021) - lege ordinară
Raport- Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit -13.05.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 13.06.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
13. Pl-x 464/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 464/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -7.10.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 12.11.2019
Cameră decizională
14. Pl-x 87/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (PL-x 87/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-14.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 533/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (PL-x 533/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -13.05.2021
Cameră decizională
16. Pl-x 25/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională (PL-x 25/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -12.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 482/2019 Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 482/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.10.2019
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -12.05.2021
Cameră decizională
18. Pl-x 138/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 138/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun- Comisia pentru apărare, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -11.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 26/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (PL-x 26/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -10.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 134/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 134/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -6.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 27/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar - contabil din administrația publică centrală (PL-x 27/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -4.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. PHCD 52/2021 Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 201/2021; PHCD 52/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit-19.05.2021
23. PHCD 44/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 133/2021; PHCD 44/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit-19.05.2021
24. Pl-x 627/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar (PL-x 627/2020) - lege ordinară -Respins de Senat - 7.10.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Cameră decizională
25. Pl-x 284/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 284/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 16.04.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-28.05.2021 (BPCLGP-10.05.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-20.05.2021
26. Pl-x 23/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 23/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 26.05.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-9.04.2021(plen-31.03.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-20.05.2021
27. Pl-x 213/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 213/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 4.12.2019 și Raport înlocuitor(Adoptare)- distribuit-19.05.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-11.05.2021 (Plen-19.04.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-19.05.2021.
28. Pl-x 140/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 140/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun- Comisia pentru transporturi, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-18.05.2021
Cameră decizională
29. Pl-x 97/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii (PL-x 97/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 08.02.2021
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit -17.03.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit -22.04.2021 și Raport suplimentar(Adoptare) - distribuit -18.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-26.04.2021 (CLGP-06.04.2021)
A fost primit raportul înlocuitor- 22.04.2021
Retrimis la comisie-(CLGP-12.05.2021).
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
A fost primit raportul suplimentar- 18.05.2021
30. Pl-x 715/2018 Propunerea legislativă privind dialogul social (Pl-x 715/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -19.11.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 27.10.2020
Cameră decizională

VOT FINAL

Miercuri, 9 iunie 2021, ora 12,30

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 1 iulie 2022, 10:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro