Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 28 și 29 iunie 2021

Aprobată: 29.06.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,2. - Alocuțiunea domnului deputat Boris Volosatîi.
Luni, 28 iunie 2021, ora 16,00.
PDF format
1. Pl-x 270/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 (PL-x 270/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.06.2021
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -28.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. Pl-x 168/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț" (PL-x 168/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.04.2021
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
3. Pl-x 276/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 276/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 14.06.2021
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -29.06.2021
Cameră decizională
4. Pl-x 97/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii (PL-x 97/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 08.02.2021
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit -17.03.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit -22.04.2021, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit -18.05.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit -24.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-26.04.2021 (CLGP-06.04.2021)
A fost primit raportul înlocuitor- 22.04.2021
Retrimis la comisie-(CLGP-12.05.2021).
A fost primit raportul suplimentar- 18.05.2021
Retrimis la comisie-termen-21.06.2021 (CLGP-08.06.2021)
A fost primit raportul înlocuitor- 24.06.2021
5. Pl-x 266/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov (PL-x 266/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 9.06.2021
Raport comun- Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -28.06.2021
Cameră decizională
6. Pl-x 26/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 (PL-x 26/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-29.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 226/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 226/2021) - lege organică
Comisia pentru învățământ (Adoptare)- distribuit-28.06.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților -31.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.06.2021, potrivit art.115 din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Punct nou introdus
8. Pl-x 567/2008 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008/2018) - lege organică - Reexaminată de Senat -15.10.2018
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 4.12.2018, Raport suplimentar I (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 10.04.2019, Raport suplimentar II (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 2.12.2019, Raport suplimentar (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 12.03.2020 și Raport înlocuitor (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 15.06.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-18.03.2021 (BP-3.03.2021).
A fost primit ultimul raport înlocuitor-15.06.2021.
9. Pl-x 507/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România (PL-x 507/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică
(Adoptare)- distribuit-29.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 583/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 583/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
11. Pl-x 642/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 642/2020) - lege organică -Adoptat de Senat - 14.10.2020
Raport comun- Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
12. Pl-x 34/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului (PL-x 34/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -29.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 162/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (PL-x 162/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.04.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -29.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
14. Pl-x 263/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative (PL-x 263/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit -29.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 214/2021 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Pl-x 214/2021) - lege organică -Respinsă de Senat - 17.05.2021
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -29.06.2021
Cameră decizională
16. Pl-x 139/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică (PL-x 139/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
17. Pl-x 239/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 239/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.05.2021
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -29.06.2021
Cameră decizională
18. Pl-x 254/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (PL-x 254/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.06.2021
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
19. Pl-x 457/2019 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) - lege organică- Reexaminată de Senat de Senat - 22.06.2021
Raport comun - Comisia pentru pentru muncă și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
20. Pl-x 436/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc (PL-x 436/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -5.07.2018
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-22.06.2021 și Raport suplimentar(Adoptare)- distribuit-24.06.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-23.06.2021 (plen-22.06.2021)
A fost primit raportul suplimentar-24.06.2021
21. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
22. PHCD 44/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 133/2021; PHCD 44/2021)
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare)- distribuit-19.05.2021
23. Pl-x 464/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 464/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -7.10.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 12.11.2019
Cameră decizională
24. Pl-x 87/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece (PL-x 87/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-14.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 533/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (PL-x 533/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -13.05.2021
Cameră decizională
26. Pl-x 25/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională (PL-x 25/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -12.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 597/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 597/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-17.12.2019 și Raport suplimentar (Respingere)- distribuit- 31.03.2021
Cameră decizională

Retrimis la comisie - (CLGP-9.06.2021)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
28. Pl-x 482/2019 Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 482/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -16.10.2019
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -12.05.2021
Cameră decizională
29. Pl-x 138/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 138/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun- Comisia pentru apărare, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -11.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 26/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru (PL-x 26/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -10.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 562/2020
Pl-x 775/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 562/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Cameră decizională

-Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 775/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.12.2011
Cameră decizională
Raport comun pentru cele doua inițiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptarea PL-x 562/2020 și Respingerea PL-x 775/2011)- distribuit - 10.02.2021
Retrimis la comisie-termen-5.04.2021 (plen-22.03.2021)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
32. Pl-x 134/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 134/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -6.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 27/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar - contabil din administrația publică centrală (PL-x 27/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -4.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 627/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar (PL-x 627/2020) - lege ordinară -Respins de Senat - 7.10.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Cameră decizională
35. Pl-x 284/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 284/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 16.04.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-28.05.2021 (BPCLGP-10.05.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-20.05.2021
36. Pl-x 23/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 23/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 26.05.2020 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.05.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-9.04.2021(plen-31.03.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-20.05.2021
37. Pl-x 213/2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 213/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -10.04.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 4.12.2019 și Raport înlocuitor(Adoptare)- distribuit-19.05.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-11.05.2021 (Plen-19.04.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-19.05.2021.
38. Pl-x 140/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 140/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.03.2021
Raport comun- Comisia pentru transporturi, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-18.05.2021
Cameră decizională
39. Pl-x 715/2018 Propunerea legislativă privind dialogul social (Pl-x 715/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -19.11.2018
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 27.10.2020
Cameră decizională
40. Pl-x 4/2015 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art.70 din Legea educației naționale nr.1/2011 (PL-x 4/2015/2019) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 14.05.2019
Prima Cameră sesizată
41. Pl-x 467/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (Pl-x 467/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.09.2018
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 8.04.2019 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 16.10.2019
Cameră decizională
42. Pl-x 638/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (PL-x 638/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 1.02.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit -17.03.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-5.03.2021(plen-15.02.2021)
A fost primit raportul înlocuitor- 17.03.2021
43. Pl-x 469/2020 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 469/2020/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 30.12.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) - distribuit -23.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
44. Pl-x 129/2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.112 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 129/2021) - lege organică
Raport comun-Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.04.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 25.06.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților
45. Pl-x 175/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 (PL-x 175/2021) - lege ordinară
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit - 04.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 5.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
46. Pl-x 174/2021 Proiectul de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 (PL-x 174/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 8.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 5.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 4.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
47. Pl-x 149/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 149/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ(Adoptare) - distribuit - 9.06.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
48. Pl-x 21/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" (PL-x 21/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.02.2020
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 9.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 163/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 163/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.04.2021
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 8.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
50. Pl-x 539/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare (PL-x 539/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 04.06.2021
Cameră decizională
51. Pl-x 614/2018 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.143 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.331 din 2 mai 2019 (PL-x 614/2018/2019) - lege organică - Reexaminată de Senat - 21.10.2019
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru constituționalitate (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) - distribuit -11.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
52. Pl-x 12/2017 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.75 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.120 din 15 februarie 2019 (PL-x 12/2017/2019) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru învățământ și Comisia juridică (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 10.04.2019
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
53. Pl-x 238/2018 Propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol (Pl-x 238/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.04.2018
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 5.09.2018 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 28.02.2019
Cameră decizională
54. Pl-x 602/2017 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 602/2017) - lege organică - Adoptat de Senat - 18.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.04.2018 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 19.03.2019
Cameră decizională
55. Pl-x 172/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea art.202 alin.(1) lit.b) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 172/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ(Adoptare) - distribuit - 9.06.2021

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 19.05.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 24.09.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
56. Pl-x 192/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 (PL-x 192/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.05.2021
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 17.06.2021
Cameră decizională
57. Pl-x 133/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (PL-x 133/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 15.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
58. Pl-x 427/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 427/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 30.06.2020
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 15.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
59. Pl-x 58/2021 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de președinte al României (PL-x 58/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 15.06.2021
Cameră decizională
60. Pl-x 580/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 (PL-x 580/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 15.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
61. Pl-x 24/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 (PL-x 24/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-29.04.2020 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Adoptare)- distribuit-14.06.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-16.06.2021(Plen-25.05.2021)
A fost primit raportul suplimentar-14.06.2021
62. Pl-x 211/2021 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca "Ziua picturii naționale" (PL-x 211/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport comun-Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
63. Pl-x 33/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 33/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 25.06.2019
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-29.05.2021(Plen-11.05.2021)
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun suplimentar
64. Pl-x 265/2021 Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 265/2021) - lege ordinară - Reexaminată și adoptată de Senat la data de 28.06.2021, Senatul, ca primă Cameră sesizată, fiind de acord cu prevederile nou introduse și adoptate de Camera Deputaților în ședința din 23.06.2021
Raport- Comisia juridică
Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
65. Pl-x 353/2020 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.725 din 7 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.959 din 19 octombrie 2020 (PL-x 353/2020/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 28.06.2021
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun

VOT FINAL

Marți, 29 iunie 2021, ora 12,00;

Miercuri, 30 iunie 2021, ora 12,00

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 2 octombrie 2022, 18:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro