Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 11 și 13 octombrie 2021

Aprobată: 11.10.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 76/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice (PL-x 76/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 6.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. Pl-x 322/2021 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 322/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 13.10.2021
Cameră decizională
Punct nou introdus
3. PHCD 72/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Calea către o planetă sănătoasă pentru toți Plan de acțiune al UE: "Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului"COM(2021) 400 (PHCD 72/2021) Format PDF
4. PHCD 74/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE - Transformarea economiei albastre a UE pentru un viitor durabilCOM(2021) 240 (PHCD 74/2021) Format PDF
5. Pl-x 216/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Pl-x 216/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget
Termenul de depunere a raportului - 6.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 16.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 21.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
6. Pl-x 228/2021 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională (Pl-x 228/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 30.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 28.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
7. Pl-x 583/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 583/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
8. Pl-x 254/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (PL-x 254/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.06.2021
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
9. Pl-x 359/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 359/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
10. Pl-x 457/2019 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) - lege organică- Reexaminată de Senat de Senat - 22.06.2021
Raport comun - Comisia pentru pentru muncă și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
11. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
12. Pl-x 462/2019 Proiectul de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 462/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -9.10.2019
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-6.07.2021
Cameră decizională
13. Pl-x 562/2020
Pl-x 775/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 562/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Cameră decizională

-Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 775/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.12.2011
Cameră decizională
Raport comun pentru cele doua inițiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptarea PL-x 562/2020 și Respingerea PL-x 775/2011)- distribuit - 10.02.2021
Retrimis la comisie-termen-5.04.2021 (plen-22.03.2021)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
14. Pl-x 211/2021 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca "Ziua picturii naționale" (PL-x 211/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport comun-Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
15. Pl-x 642/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 642/2020) - lege organică -Adoptat de Senat - 14.10.2020
Raport comun -Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-27.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
16. Pl-x 262/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 262/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia juridică- nu a fost depus
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 9.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
17. Pl-x 183/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 (PL-x 183/2014) - lege organică -Adoptat de Senat -7.04.2014
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 7.05.2014 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit - 29.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - Termen -
3.06.2014 (Plen - 27.05.2014)
Retrimis la comisie - Termen - 17.06.2021 (BP 17.03.2021)
A fost primit raportul suplimentar-30.09.2021
18. Pl-x 310/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 (PL-x 310/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 15.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 30.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
19. Pl-x 311/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997 (PL-x 311/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 15.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 30.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
20. Pl-x 229/2021 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 229/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru știință și tehnologie (Adoptare)- distribuit- 22.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 28.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
21. Pl-x 313/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020 (PL-x 313/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare)- distribuit- 21.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 30.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Prioritate legislativă
22. Pl-x 181/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale (PL-x 181/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.04.2021
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru știință și tehnologie și Comisia pentru învățământ (Adoptare)- distribuit- 21.09.2021
Cameră decizională
23. Pl-x 241/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă (PL-x 241/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 25.05.2021
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 21.09.2021
Cameră decizională
24. Pl-x 577/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României (PL-x 577/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit - 30.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 294/2021 Proiectul de Lege pentru completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 294/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 22.06.2021
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 21.09.2021
Cameră decizională
26. Pl-x 209/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice (PL-x 209/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 15.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 256/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale (PL-x 256/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.06.2021
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 15.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 534/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 534/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 10.12.2019 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit - 29.09.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-20.04.2021(plen-31.03.2021)
A fost primit raport suplimentar-29.09.2021
29. Pl-x 86/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar (PL-x 86/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 28.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 250/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal (PL-x 250/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 21.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 271/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 271/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.06.2021
Raport - Comisia juridică
(Adoptare)- distribuit - 30.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
32. Pl-x 230/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate (PL-x 230/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 1.09.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit - 27.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie -termen-29.09.2021 plen-20.09.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-27.09.2021
33. Pl-x 340/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Iași - COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg, la 20 aprilie 2021 (PL-x 340/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget(Adoptare) - distribuit - 6.10.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 19.11.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
34. Pl-x 341/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021 (PL-x 341/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru buget(Adoptare) - distribuit - 6.10.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 19.11.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
35. Pl-x 342/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021 (PL-x 342/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget(Adoptare) - distribuit - 6.10.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 19.11.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
36. Pl-x 343/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozitabile și a transferurilor profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017 (PL-x 343/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget(Adoptare) - distribuit - 6.10.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 21.11.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
37. Pl-x 200/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
(Pl-x 200/2021) - lege organică
Raport-Comisia juridică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 9.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului

Retrimis la comisie - termen- o săptămână (plen-13.10.2021)

VOT FINAL
Miercuri, 13 octombrie 2021, ora 11,30

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 20 mai 2022, 20:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro