Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 25 octombrie 2021

Aprobată: 25.10.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 216/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 (Pl-x 216/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget
Termenul de depunere a raportului - 6.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 16.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 21.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
2. Pl-x 284/2021 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO (Pl-x 284/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit- 7.10.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 28.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
3. Pl-x 300/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat (PL-x 300/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 28.06.2021
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 12.10.2021
Cameră decizională
4. Pl-x 489/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" (PL-x 489/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.08.2020
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget (Adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 118/2020) - distribuit - 7.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 8/2018 Propunerea legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 8/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2017
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 22.10.2021
Cameră decizională
6. Pl-x 410/2020 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 410/2020/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 25.05.2021
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptarea Legii în forma transmisă de Senat)- distribuit - 5.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 380/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică (PL-x 380/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit - 13.10.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 24.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 23.10.2021, potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.115 alin.(5) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 200/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
(Pl-x 200/2021) - lege organică
Raport-Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-25.10.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 9.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 29.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Retrimis la comisie - termen - 22.10.2021 (Plen - 13.10.2021)
A fost primit raportul- 25.10.2021
9. Pl-x 305/2021 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua națională a înotului (Pl-x 305/2021) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 28.06.2021
Raport - Comisia pentru tineret și sport (Adoptare)- distribuit- 27.09.2021
Cameră decizională
10. Pl-x 513/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 513/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.10.2021
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
11. Pl-x 576/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" (PL-x 576/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 7.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. PHCD 75/2021 Proiectul de Hotărâre pentru înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României (PHCD 75/2021). Format PDF
13. Pl-x 583/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 583/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
14. Pl-x 254/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (PL-x 254/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.06.2021
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget(Adoptare) - distribuit - 25.10.2021
Cameră decizională
15. Pl-x 359/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 359/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
16. Pl-x 439/2021 Proiectul de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 439/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.10.2021
Raport- Comisia pentru buget
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
17. Pl-x 457/2019 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) - lege organică- Reexaminată de Senat de Senat - 22.06.2021
Raport comun - Comisia pentru pentru muncă și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
18. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
19. Pl-x 562/2020
Pl-x 775/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 562/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Cameră decizională

-Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 775/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.12.2011
Cameră decizională
Raport comun pentru cele doua inițiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptarea PL-x 562/2020 și Respingerea PL-x 775/2011)- distribuit - 10.02.2021
Retrimis la comisie-termen-5.04.2021 (plen-22.03.2021)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
20. Pl-x 211/2021 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca "Ziua picturii naționale" (PL-x 211/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport comun-Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 18.10.2021
Cameră decizională
21. Pl-x 209/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice (PL-x 209/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 15.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 256/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale (PL-x 256/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.06.2021
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 15.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 534/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 534/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 10.12.2019 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit - 29.09.2021
Cameră decizională
Retrimis la comisie-termen-20.04.2021(plen-31.03.2021)
A fost primit raport suplimentar-29.09.2021
24. Pl-x 86/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar (PL-x 86/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 28.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 250/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal (PL-x 250/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 21.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 271/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 271/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.06.2021
Raport - Comisia juridică
(Adoptare)- distribuit - 30.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
27. Pl-x 230/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate (PL-x 230/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 1.09.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit - 27.09.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie -termen-29.09.2021 plen-20.09.2021)
A fost primit raportul înlocuitor-27.09.2021
28. Pl-x 285/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 285/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru apărare
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 28.06.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
29. Pl-x 312/2021 Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019 (PL-x 312/2021) - lege ordinară
Raport - Comisia juridică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 30.10.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
30. Pl-x 255/2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 255/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru învățământ
Termenul de depunere a raportului - 22.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 6.11.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
31. Pl-x 269/2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.249 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 269/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ
Termenul de depunere a raportului - 22.09.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 6.11.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
32. Pl-x 283/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 283/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere)- distribuit-18.10.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 1.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 6.11.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
33. Pl-x 328/2021 Propunerea legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 328/2021) - lege organică
Raport comun- Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Respingere)- distribuit-20.10.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 19.11.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
34. Pl-x 215/2021 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x 215/2021)- lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 6.10.2021
Prima Cameră sesizată
35. Pl-x 335/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 335/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2021
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 5.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 584/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 584/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 11.10.2019 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 5.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 10.03.2020 (Plen - 25.02.2020)
A fost primit raportul înlocuitor-5.10.2021
37. Pl-x 581/2018 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (PL-x 581/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 21.11.2018 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 2.10.2019
Cameră decizională
38. PHCD 62/2021 Proiectul de Hotărâre privind completarea art.199 din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 62/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare) - distribuit - 14.10.2021
39. PHCD 61/2021 Proiectul de Hotărâre privind modificarea art.199, alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților (PH CD 61/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru regulament (Adoptare) - distribuit - 14.10.2021
40. Pl-x 404/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 404/2021) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.10.2021
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 29.09.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.10.2021, potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
41. Pl-x 232/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 232/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.05.2021
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 15.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
42. Pl-x 347/2020 Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.646 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1197 din 9 decembrie 2020 (PL-x 347/2020/2021) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -6.04.2021
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru constituționalitate (Adoptarea legii în forma adoptată de Senat) - distribuit - 14.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
43. Pl-x 496/2017 Propunerea legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 496/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.11.2017
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 14.10.2021
Cameră decizională
44. Pl-x 332/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 332/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2021
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 14.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 208/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale (PL-x 208/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 14.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 365/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 365/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 14.10.2021
Cameră decizională

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 20 mai 2022, 19:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro