Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 13 și 15 decembrie 2021

Aprobată: 13.12.2021
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,2. - Eliberări din funcție și respectiv, numiri în funcție ale secretarului general al Camerei Deputaților și a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților.
(vot secret cu buletine de vot)

Luni, 13 decembrie 2021, ora 16,00
-
1. PHCD 88/2021
PHCD 89/2021
- Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 88/2021) și

- Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 89/2021).
Format PDF
2. Pl-x 545/2021 Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (Pl-x 545/2021) - lege organică -Respinsă de Senat - 27.10.2021
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia juridică, Comisia pentru apărare, Comisia pentru sănătate, Comisia pentru drepturile omului și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
3. Pl-x 329/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
(Pl-x 329/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 13.12.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 11.10.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.12.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
4. Pl-x 559/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 (PL-x 559/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.11.2021
Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 9.12.2021
Cameră decizională
5. Pl-x 623/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp - 100kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare "ELECTRIC UP"(PL-x 623/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.10.2020
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -10.12.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
6. Pl-x 232/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 232/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.05.2021
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 15.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 333/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 333/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2021
Raport comun-Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 14.12.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 433/2021 Propunerea legislativă privind exercitarea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 433/2021) - lege organică
Raport comun-Comisia pentru industrii și Comisia pentru politică economică(Adoptare) - distribuit - 15.11.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 11.10.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.12.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
9. Pl-x 510/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar (PL-x 510/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.10.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 9.12.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 549/2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 549/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 15.12.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 7.12.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 14.03.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
11. Pl-x 509/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (PL-x 509/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.10.2021
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 9.12.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 583/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 583/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.09.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
13. Pl-x 215/2021 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x 215/2021)- lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 6.10.2021
Prima Cameră sesizată
14. Pl-x 359/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 359/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 14.12.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 457/2019 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 457/2019/2021) - lege organică- Reexaminată de Senat de Senat - 22.06.2021
Raport comun - Comisia pentru pentru muncă și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
16. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
17. Pl-x 562/2020
Pl-x 775/2011
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 562/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Cameră decizională

-Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 (PL-x 775/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.12.2011
Cameră decizională
Raport comun pentru cele doua inițiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptarea PL-x 562/2020 și Respingerea PL-x 775/2011)- distribuit - 10.02.2021
Retrimis la comisie-termen-5.04.2021 (plen-22.03.2021)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului suplimentar
18. PHCD 77/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice COM (2021) 141 (PH CD 77/2021). Format PDF
19. PHCD 80/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare COM(2021) 323 (PH CD 80/2021). Format PDF
20. PHCD 81/2021 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040 COM(2021) 345 (PH CD 81/2021). Format PDF
21. Pl-x 335/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 335/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2021
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 5.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 584/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 584/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 11.10.2019 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 5.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 10.03.2020 (Plen - 25.02.2020)
A fost primit raportul înlocuitor-5.10.2021
23. Pl-x 581/2018 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional (PL-x 581/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.10.2018
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 21.11.2018 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 2.10.2019
Cameră decizională
24. Pl-x 347/2020 Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.646 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1197 din 9 decembrie 2020 (PL-x 347/2020/2021) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -6.04.2021
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru constituționalitate (Adoptarea legii în forma adoptată de Senat) - distribuit - 14.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 496/2017 Propunerea legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 496/2017) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.11.2017
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 14.10.2021
Cameră decizională
26. Pl-x 332/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 332/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2021
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 14.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 208/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale (PL-x 208/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 14.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 57/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe (PL-x 57/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 20.10.2021
Cameră decizională
29. Pl-x 348/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (PL-x 348/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 19.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 351/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 351/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 15.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2021- distribuit-8.11.2021 -
32. Pl-x 331/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății (PL-x 331/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 4.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 108/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 108/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.03.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 4.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 351/2020 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.647 din 24 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1014 din 2 noiembrie 2020 (PL-x 351/2020/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 15.02.2021
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia constituțională (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) - distribuit - 3.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 420/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite (PL-x 420/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.09.2021
Raport comun- Comisia pentru apărare și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit - 3.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 30/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului (PL-x 30/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 3.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 435/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (PL-x 435/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -29.10.2021
Cameră decizională
Prioritate legislativă
38. Pl-x 345/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020 (PL-x 345/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 27.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
39. Pl-x 164/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 164/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 25.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
40. Pl-x 353/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 353/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 25.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
41. Pl-x 352/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 352/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 22.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
42. Pl-x 386/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE "Instrumentul European pentru Pace (EPF)", aferente anului 2021 (PL-x 386/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 22.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
43. Pl-x 394/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 394/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 22.10.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
44. Pl-x 405/2021 Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului încheiat la Montreal, la 4 aprilie 2014 și semnat de România la 13 decembrie 2019, pentru amendarea Convenției referitoare la infracțiuni și la anumite alte acte săvârșite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963 (PL-x 405/2021) - lege ordinară
Raport comun-Comisia pentru transporturi și Comisia juridică
Termenul de depunere a raportului - 26.10.2021
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 4.10.2021; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 10.12.2021, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
45. Pl-x 622/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile" (PL-x 622/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.10.2020
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 10.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 360/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor (PL-x 360/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 8.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
47. Pl-x 374/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (PL-x 374/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 17.11.2021
Cameră decizională
48. Pl-x 441/2021 Proiectul de Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională (PL-x 441/2021) - lege organică - Adoptat de Senat - 4.10.2021
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 17.11.2021
Cameră decizională
49. Pl-x 358/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret (PL-x 358/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.09.2021
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru tineret și sport (Adoptare) - distribuit - 16.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
50. Pl-x 452/2020 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 (PL-x 452/2020/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 10.11.2021
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
51. Pl-x 25/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord (PL-x 25/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG nr. 70/2019) - distribuit - 15.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională
52. Pl-x 212/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 (PL-x 212/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.05.2021
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 15.11.2021
Cameră decizională
53. Pl-x 391/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 (PL-x 391/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 15.11.2021
Procedură de urgență
Cameră decizională

VOT FINAL

Miercuri, 15 decembrie 2021, ora 11,30

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 iulie 2022, 5:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro