Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 29 - 30 septembrie 2014

Aprobată: 29.09.2014

modificata plen- 30.09.2014

Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. PHCD 48/2014 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 48/2014) Format PDF
3. PHCD 49/2014 Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare COM(2014) 40 (PH CD 49/2014) Format PDF
4. PHCD 50/2014 Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43 (PH CD 50/2014) Format PDF
5. PHCD 51/2014 Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă COM (2014) 213 (PH CD 51/2014) Format PDF
6. PHCD 52/2014 Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158 (PH CD 52/2014) Format PDF
7. PHCD 53/2014 Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221 (PH CD 53/2014) Format PDF
8. PHCD 54/2014 Proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilității și a creșterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144 și la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154 (PH CD 54/2014) Format PDF
9. Pl-x 437/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe (PL-x 437/2014) - lege organică - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 29.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 346/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (PL-x 346/2013/2014) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -17.02.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Admiterea cererii de rexaminare și Adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit- 16.09.2014 și Raport comun înlocuitor(Admiterea cererii de rexaminare și Adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit- 23.09.2014
Cameră decizională

Prioritate legislativă
11. Pl-x 385/2013 Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (Pl-x 385/2013) – lege organică - Respinsă de Senat – 15.10.2013
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) – distribuit - 30.09.2014
Cameră decizională
12. Pl-x 487/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 487/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
13. Pl-x 333/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 333 /2013) - lege organică - Adoptat de Senat -2.10.2013
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 22.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 208/2014 Proiectul de Lege pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie (PL-x 208/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -14.04.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
15. Pl-x 436/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014) - lege organică - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică

Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
16. Pl-x 417/2014 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale (PL-x 417/2014) - lege ordinară
Raport comun- Comisia pentru sănătate și Comisia pentru apărare(Adoptare) - distribuit - 18.09.2014

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 16.09.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
30.10.2014,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
17. Pl-x 12/2014 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru abrogarea art.276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 12/2014/22.09.2014) - lege organică - Reexaminată de Senat- 16.09.2014
Raport - Comisia juridică (Respingerea cererii de reexamianre și adoptare Legii în forma adoptată de Senat)
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului înlocuitor
18. Pl-x 370/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (PL-x 370/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.06.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget(Adoptare)- distribuit- 29.09.2014
Cameră decizională
19. Pl-x 416/2014 Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014 (PL-x 416/2014) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 16.09.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
30.10.2014,
potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
20. Pl-x 340/2014 Proiectul de Lege pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție (PL-x 340/2014) - lege organică
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 16.09.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -23.06.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -7
.10.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
21. Pl-x 358/2014 Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 (PL-x 358/2014) - lege ordinară
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru sănătate(Adoptare)- distribuit - 17.09.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 2.09.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
15.10.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Prioritate legislativă
22. Pl-x 355/2014 Proiectul de Lege pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013 (PL-x 355/2014) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 2.09.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
15.10.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Prioritate legislativă
23. Pl-x 410/2014 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014 (PL-x 410/2014) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 9.09.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
23.10.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
24. Pl-x 381/2014 Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență (PL-x 381/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.06.2014
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
25. Pl-x 131/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 131/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.03.2014
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului
26. Pl-x 434/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc (PL-x 434/2014) - lege organică - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia pentru învățământ(Adoptare) - distribuit - 23.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 438/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Standardului Internațional Lista interzisă pentru anul 2014 (PL-x 438/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia pentru învățământ(Adoptare) - distribuit - 23.09.2014
Cameră decizională
28. Pl-x 161/2014 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 161/2014/17.09.2014) - lege ordinară - Reexaminată de Senat- 17.09.2014
Cameră decizională

Raport - Comisia pentru sănătate (Respingerea cererii de reexaminare și Adoptarea Legii privind aprobarea OUG)- distribuit- 22.09.2014 și Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare și Adoptarea Legii privind aprobarea OUG) - distribuit - 29-09.2014
29. Pl-x 73/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 73/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012 și Raport înlocuitor (Adoptare)- distribuit- 29.09.2014
Cameră decizională
30. Pl-x 368/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 368/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
31. Pl-x 346/2014 Proiectul de Lege privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association -TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale (PL-x 346/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -23.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională

Prioritate legislativă
32. Pl-x 289/2014 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (PL-x 289/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.06.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 10.09.2014
Cameră decizională
33. Pl-x 89/2014 Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 89/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.02.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 25.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
34. Pl-x 427/2014 Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace (PL-x 427/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.09.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
35. Pl-x 428/2014 Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe (PL-x 428/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.09.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
36. Pl-x 435/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 435/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.09.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - 24.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 342/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății (PL-x 342/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.06.2014
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 8.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
38. Pl-x 327/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 327/2014) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - 11.09.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -23.06.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -7
.10.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
39. Pl-x 328/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată (Pl-x 328/2014) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - 11.09.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -23.06.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -7
.10.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
40. Pl-x 281/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților (PL-x 281/2014) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 16.09.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -10.06.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
24.09.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
41. Pl-x 248/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 248/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -22.04.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
42. Pl-x 541/2013 Proiectul de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996 (PL-x 541/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -28.11.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
43. Pl-x 187/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 187/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.06.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
44. Pl-x 246/2014 Propunerea legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii (Pl-x 246/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 12.06.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 244/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (Pl-x 244/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.04.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.06.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 280/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic (Pl-x 280/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.09.2013
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 14.10.2013 și Raport comun suplimentar (Adoptare) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
47. Pl-x 114/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (PL-x 114/2013/2.09.2013) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Respingerea cererii de reexaminare) - distribuit - 10.04.2014 și Raport înlocuitor (Admiterea în parte a Cererii de reexaminare și Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 7.05.2014 și Raport înlocuitor suplimentar (Admiterea în parte a Cererii de reexaminare și Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit - 17.06.2014
Prima Cameră sesizată
48. Pl-x 174/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.29 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (Pl-x 174/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 1.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 247/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (Pl-x 247/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
50. Pl-x 141/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și modificarea unor acte normative (PL-x 141/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
51. Pl-x 367/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale (PL-x 367/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
52. Pl-x 395/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 395/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.09.2014
Raport - Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
53. Pl-x 420/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități (PL-x 420/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.09.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 24.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
54. Pl-x 228/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (Pl-x 228/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 18.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
55. Pl-x 227/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 227/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 18.06.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
56. Pl-x 224/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (Pl-x 224/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
57. Pl-x 366/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 366/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.06.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 25.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
58. Pl-x 67/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 67/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 27.03.2014 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 25.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
59. Pl-x 16/2014 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL-x 16/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 25.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
60. Pl-x 364/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PL-x 364/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.06.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru buget și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 25.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
61. Pl-x 322/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.8 din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Pl-x 322/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
62. Pl-x 321/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (Pl-x 321/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
63. Pl-x 421/2014 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale (PL-x 421/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -9.09.2014
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 25.09.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
64. Pl-x 354/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 354/2014) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 24.09.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -2.09.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
15.10.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
65. Pl-x 353/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 353/2014) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 24.09.2014
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -2.09.2014; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
15.10.2014, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
66. Pl-x 655/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și n funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 655/2013/2014) - lege organică
Raport-Comisia pentru cultură (Admiterea cererii de reexaminare și Respingerea OUG 110/2013 )- distribuit - 9.09.2014 și Raport înlocuitor (Admiterea cererii de reexaminare și Respingerea OUG nr.110/2013) - distribuit - 18.09.2014
Prima Cameră sesizată
67. Pl-x 391/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură (PL-x 391/2013/2014) - lege ordinară - Reexaminată de Senat- 18.06.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind aprobarea OUG nr. 68/2013) -distribuit -17.09.2014 și Raport înlocuitor (Respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind aprobarea OUG nr. 68/2013) - distribuit -18.09.2014
Cameră decizională
68. Pl-x 403/2013 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice (PL-x 403/2013/2014) - lege ordinară - Reexaminată de Senat- 31.03.2014
Raport - Comisia pentru buget (Admitera parțială a acererii de reexaminare și adoptarea legii în forma aprobată de Senat) - distribuit - 8.05.2014 și Raport înlocuitor (Admiterea în parte a Cererii de Reexaminare și adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
69. Pl-x 73/2014 Proiectul de Lege privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă (PL-x 73/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit - 21.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține raport inițial - Adoptare) - distribuit - 22.09.2014
Cameră decizională

Prioritate legislativă
70. Pl-x 344/2014 Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Națională a Ambulanței din România (PL-x 344/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.06.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
71. Pl-x 292/2014 Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală (PL-x 292/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
72. Pl-x 412/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 412/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 22.10.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - 29.04.2014
Cameră decizională
73. Pl-x 281/2010 Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin direct al statului asociațiilor de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin (Pl-x 281/2010) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 26.04.2010
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 1.09.2014
Cameră decizională
74. Pl-x 430/2013 Propunerea legislativă privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole (Pl-x 430/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 1.09.2014
Cameră decizională
75. Pl-x 100/2014 Proiectul de Lege privind completarea art. 36 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (PL-x 100/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2014
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 16.09.2014
Cameră decizională
76. Pl-x 456/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice (Pl-x 456/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 11.02.2014, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 11.06.2014 și ultimul Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
77. Pl-x 189/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul Muncii (Pl-x 189/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 16.06.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională
78. Pl-x 186/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 186/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 19.06.2014

Procedură de urgență
Cameră decizională

Prioritate legislativă
79. Pl-x 268/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (Pl-x 268/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru comunități de români din afara granițelor țării (Adoptare) - distribuit - 18.06.2014 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 20.06.2014
Cameră decizională
80. Pl-x 75/2014 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bonă (PL-x 75/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -18.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 8.05.2014, Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 16.06.2014 și ultimul Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
81. Pl-x 375/2013 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare (PL-x 375/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -8.10.2013
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
82. Pl-x 676/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 676/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
83. Pl-x 621/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 621/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
84. Pl-x 611/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1 1 ) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 611/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
85. Pl-x 602/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/18 august 1997 (Pl-x 602/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
86. Pl-x 596/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 - Legea apelor (Pl-x 596/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
87. Pl-x 61/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 61/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
88. Pl-x 30/2014 Propunerea legislativă privind educația prin sport (Pl-x 30/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.03.2014
Cameră decizională
89. Pl-x 464/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 (Pl-x 464/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2014
Cameră decizională
90. Pl-x 437/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului (Pl-x 437/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2014
Cameră decizională
91. Pl-x 57/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 57/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2014
Cameră decizională
92. Pl-x 429/2013 Proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (PL-x 429/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -29.10.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 17.03.2014
Cameră decizională
93. Pl-x 560/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoanele care aduc daune sănătății altor persoane (Pl-x 560/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
94. Pl-x 668/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (Pl-x 668/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
95. Pl-x 608/2013 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României (Pl-x 608/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
96. Pl-x 25/2014 Propunerea legislativă privind economia socială (Pl-x 25/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
97. Pl-x 82/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 82/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport comun - Comisia pentru politică externă și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.03.2014
Cameră decizională
98. Pl-x 563/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 563/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014
Cameră decizională
99. Pl-x 484/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (Pl-x 484/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014
Cameră decizională
100. Pl-x 475/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 19.03.2014
Cameră decizională
101. Pl-x 60/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 60/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2014
Cameră decizională
102. Pl-x 79/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 79/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 20.03.2014
Cameră decizională
103. Pl-x 106/2014 Propunerea legislativă privind egalitatea în drepturi a cetățenilor români aparținând majorității cu cetățenii români aparținând minorităților etnice (Pl-x 106/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit - 20.03.2014
Cameră decizională
104. Pl-x 108/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice (Pl-x 108/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației (Respingere) - distribuit - 24.03.2014
Cameră decizională
105. Pl-x 44/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală (Pl-x 44/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.03.2014
Cameră decizională
106. Pl-x 46/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale (Pl-x 46/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.03.2014
Cameră decizională
107. Pl-x 41/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli (Pl-x 41/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 25.03.2014
Cameră decizională
108. Pl-x 338/2013 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe prospete în școli (Pl-x 338/2013) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 30.09.2013
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 25.03.2014
Cameră decizională
109. Pl-x 43/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (Pl-x 43/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 26.03.2014
Cameră decizională
110. Pl-x 451/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 451/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -6.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
111. Pl-x 52/2014 Propunerea legislativă privind cartela de acces în instituțiile de învățământ și sanitare (Pl-x 52/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
112. Pl-x 643/2010 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (PL-x 643/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.10.2010
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
113. Pl-x 50/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (Pl-x 50/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
114. Pl-x 23/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor (Pl-x 23/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) -distribuit - 31.03.2014
Cameră decizională
115. Pl-x 101/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 101/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -25.02.2014
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
116. Pl-x 678/2013 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești (Pl-x 678/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
117. Pl-x 562/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral (Pl-x 562/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
118. Pl-x 549/2009 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 (PL-x 549/2009) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.10.2009
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
119. Pl-x 107/2014 Propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate (Pl-x 107/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.04.2014
Cameră decizională
120. Pl-x 721/2011 Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 10 Mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională (PL-x 721/2011) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 3.10.2012 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 7.04.2014
Cameră decizională
121. Pl-x 609/2013 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare națională (Pl-x 609/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.04.2014
Cameră decizională
122. Pl-x 28/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 (Pl-x 28/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 9.04.2014
Cameră decizională
123. Pl-x 559/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 559/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.02.2014
Cameră decizională
124. Pl-x 478/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 478/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 6.02.2014
Cameră decizională
125. Pl-x 112/2014 Proiectul de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat (PL-x 112/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
126. Pl-x 51/2014 Propunerea legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 51/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
127. Pl-x 388/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată (Pl-x 388/2013) - lege organică- Respinsă de Senat - 16.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
128. Pl-x 583/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 583/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
129. Pl-x 477/2013 Propunerea legislativă privind butonul de panică (Pl-x 477/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 18.12.2013
Cameră decizională
130. Pl-x 642/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 642/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
131. Pl-x 644/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 644/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
132. Pl-x 299/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct. 2011 (Pl-x 299/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.10.2013
Cameră decizională
133. Pl-x 479/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 479/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013
Cameră decizională
134. Pl-x 483/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (Pl-x 483/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 19.12.2013
Cameră decizională
135. Pl-x 685/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 685/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
136. Pl-x 581/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 581/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.12.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
137. Pl-x 80/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (Pl-x 80/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
138. Pl-x 438/2013 Propunerea legislativă privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă (Pl-x 438/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 21.11.2013
Cameră decizională
139. Pl-x 102/2014 Propunerea legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului (Pl-x 102/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
140. Pl-x 147/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998, înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 147/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.03.2014
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
141. Pl-x 53/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 53/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
142. Pl-x 54/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului (Pl-x 54/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
143. Pl-x 42/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 42/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.04.2014
Cameră decizională
144. Pl-x 174/2014 Propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (Pl-x 174/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 23.04.2014
Cameră decizională
145. Pl-x 271/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 271/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.06.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 12.09.2013 și Raport suplimentar distribuit - 27.03.2014 (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 27.03.2014
Cameră decizională
146. Pl-x 649/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 649/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.04.2014
Cameră decizională
147. Pl-x 586/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (Pl-x 586/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 2.04.2014
Cameră decizională
148. Pl-x 153/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 153/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 23.04.2014
Cameră decizională
149. Pl-x 589/2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ - teritoriale (PL-x 589/2011) - lege ordinară -Respins de Senat - 31.10.2011
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 7.04.2014
Cameră decizională
150. Pl-x 664/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 664/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 23.04.2014
Cameră decizională
151. Pl-x 616/2013 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenței României (Pl-x 616/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.04.2014
Cameră decizională
152. Pl-x 19/2014 Propunerea legislativă privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 19/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 18.02.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 7.05.2014
Cameră decizională
153. Pl-x 232/2012 Propunerea legislativă privind modificarea art.40 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (Pl-x 232/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.05.2012
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit -7.05.2014
Cameră decizională
154. Pl-x 278/2012 Propunerea legislativă privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică
(Pl-x 278/2012) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.06.2012
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.03.2014
Cameră decizională
155. Pl-x 193/2013 Propunerea legislativă privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comerțului (Pl-x 193/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.06.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 7.05.2014
Cameră decizională
156. Pl-x 573/2011 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 573/2011) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 1.11.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.11.2014
Cameră decizională
157. Pl-x 877/2010 Propunerea legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (Pl-x 877/2010) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.12.2010
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 1.11.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.11.2014
Cameră decizională
158. Pl-x 127/2011 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 127/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 7.03.2011
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingerea) - distribuit - 1.11.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.11.2014
Cameră decizională
159. Pl-x 336/2012 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic (Pl-x 336/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.09.2012
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingerea) - distribuit - 1.11.2012 și Raport comun suplimentar (Respingere) - distribuit - 7.11.2014
Cameră decizională
160. Pl-x 436/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 436/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport -Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
161. Pl-x 81/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 81/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
162. Pl-x 137/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (Pl-x 137/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport -Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
163. Pl-x 62/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 62/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
164. Pl-x 609/2011 Propunerea legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular (Pl-x 609/2011) - lege organică - Respinsă de Senat - 31.10.2011
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit - 25.06.2013, Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
165. Pl-x 279/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 279/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.09.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 7.10.2013, Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
166. Pl-x 410/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificată de Legea 40/2011 (Pl-x 410/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.10.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 13.11.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
167. Pl-x 467/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată (Pl-x 467/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
168. Pl-x 490/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (Pl-x 490/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
169. Pl-x 620/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată (Pl-x 620/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
170. Pl-x 643/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă (Pl-x 643/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
171. Pl-x 465/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 465/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.11.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
172. Pl-x 440/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților (Pl-x 440/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 10.02.2014 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 8.05.2014
Cameră decizională
173. Pl-x 604/2013 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților (Pl-x 604/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014 și Raport comun suplimentar (menține soluția inițială - Respingere) - distribuit - 14.05.2014
Cameră decizională
174. Pl-x 213/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010 (Pl-x 213/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2014
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 14.05.2014
Cameră decizională
175. Pl-x 622/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (Pl-x 622/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 11.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 15.05.2014
Cameră decizională
176. Pl-x 235/2014 Propunerea legislativă privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli (Pl-x 235/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 19.05.2014
Cameră decizională
177. Pl-x 360/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 (Pl-x 360/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.05.2014
Cameră decizională
178. Pl-x 511/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 511/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit -13.02.2014 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.05.2014
Cameră decizională
179. Pl-x 358/2013 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 358/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.10.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 31.10.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.05.2014
Cameră decizională
180. Pl-x 136/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului (Pl-x 136/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
181. Pl-x 237/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului (Pl-x 237/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
182. Pl-x 377/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 377/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.10.2013
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 28.10.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
183. Pl-x 230/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 230/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
184. Pl-x 469/2010 Proiectul de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței (PL-x 469/2010) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2010
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 22.10.2013 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
185. Pl-x 261/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 (Pl-x 261/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 28.05.2014
Cameră decizională
186. Pl-x 340/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 340/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.10.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
187. Pl-x 592/2013 Propunerea legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României și nivelul taxelor aferente acestora (Pl-x 592/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru politică extenă (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
188. Pl-x 331/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 331/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit - 24.10.2013, Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 14.11.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
189. Pl-x 636/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate (Pl-x 636/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
190. Pl-x 55/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 55/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
191. Pl-x 173/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 173/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 31.03.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 29.05.2014
Cameră decizională
192. Pl-x 257/2014 Propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României (Pl-x 257/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 2.06.2014
Cameră decizională
193. Pl-x 651/2013 Propunerea legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 (Pl-x 651/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
194. Pl-x 680/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 680/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
195. Pl-x 599/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 599/2013) - lege organică - Adoptat de Senat -10.12.2013
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
196. Pl-x 177/2014 Propunerea legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului (Pl-x 177/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
197. Pl-x 199/2014 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române (Pl-x 199/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
198. Pl-x 103/2014 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 103/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 25.02.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 4.06.2014
Cameră decizională
199. Pl-x 298/2013 Propunerea legislativă privind desființarea societăților comerciale, ONG-urilor și fundațiilor sub acoperire (Pl-x 298/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
200. Pl-x 474/2013 Propunerea legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului (Pl-x 474/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
201. Pl-x 21/2014 Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii (Pl-x 21/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
202. Pl-x 22/2014 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 22/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
203. Pl-x 255/2014 Propunerea legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013 (Pl-x 255/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 10.06.2014
Cameră decizională
204. Pl-x 175/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 175/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 11.06.2014
Cameră decizională
205. Pl-x 168/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (Pl-x 168/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.06.2014
Cameră decizională
206. Pl-x 591/2013 Propunerea legislativă privind prorogarea termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 591/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 11.06.2014
Cameră decizională
207. Pl-x 593/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (Pl-x 593/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit - 25.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 11.06.2014
Cameră decizională
208. Pl-x 432/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 432/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.10.2013
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 21.11.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
209. Pl-x 256/2014 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea art.42 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 256/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
210. Pl-x 129/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 129/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
211. Pl-x 505/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 505/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
212. Pl-x 623/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanța Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală (Pl-x 623/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
213. Pl-x 652/2013 Propunerea legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 652/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -13.02.2014 șl Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
214. Pl-x 677/2013 Propunerea legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora (Pl-x 677/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 20.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 12.06.2014
Cameră decizională
215. Pl-x 176/2014 Propunerea legislativă privind funcționarea și desfășurarea activității științifice și tehnologice a I.N.C.D.M.I. Cantacuzino (Pl-x 176/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
216. Pl-x 674/2013 Proiectul de Lege privind modificarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 674/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat -17.12.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
217. Pl-x 300/2013 Propunerea legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (Pl-x 300/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.09.2013
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 23.10.2013 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 16.06.2014
218. Pl-x 329/2013 Propunerea legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri (Pl-x 329/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.09.2013
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 31.10.2013 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
219. Pl-x 217/2014 Propunerea legislativă privind acordarea de asistență tehnică și socială persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire (Pl-x 217/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
220. Pl-x 201/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 201/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
221. Pl-x 220/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 220/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
222. Pl-x 78/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției (Pl-x 78/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.02.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
223. Pl-x 667/2013 Propunerea legislativă privind completarea art.8 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată (Pl-x 667/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
224. Pl-x 506/2013 Propunerea legislativă privind adopția în România (Pl-x 506/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 12.11.2013
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 16.06.2014
Cameră decizională
225. Pl-x 274/2014 Propunerea legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi (Pl-x 274/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) - distribuit - 18.06.2014
Cameră decizională
226. Pl-x 111/2014 Proiectul de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 111/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat -3.03.2014
Raport - Comisia pentru transporturi (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
227. Pl-x 149/2014 Propunerea legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 149/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
228. Pl-x 200/2014 Propunerea legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului - Ziua Eroilor, sărbătoare națională legală, zi nelucrătoare (Pl-x 200/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
229. Pl-x 214/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 214/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
230. Pl-x 63/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare (Pl-x 63/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
231. Pl-x 481/2013 Propunerea legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii (Pl-x 481/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 12.12.2013 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 19.06.2014
232. Pl-x 49/2014 Propunerea legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților (Pl-x 49/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.02.2014
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 19.06.2014
Cameră decizională
233. Pl-x 231/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.14/2003 a partidelor politice (Pl-x 231/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 24.06.2014
Cameră decizională
234. Pl-x 146/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea TITLULUI XV - „Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 146/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.03.2014
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 25.06.2014
Cameră decizională
235. Pl-x 211/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 211/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.04.2014
Raport - Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
236. Pl-x 688/2013 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Art.244 al Legii 286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 688/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 17.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 26.06.2014
237. Pl-x 679/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 679/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.03.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. Primit Raport suplimentar - 26.06.2014
238. Pl-x 675/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 675/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 16.12.2013
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
239. Pl-x 262/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 262/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
240. Pl-x 486/2013 Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale (Pl-x 486/2013) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.11.2013
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
241. Pl-x 206/2014 Propunerea legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată (Pl-x 206/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
242. Pl-x 662/2013 Proiectul de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 662/2013) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 26.06.2014
Cameră decizională
243. Pl-x 138/2014 Propunerea legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare (Pl-x 138/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.03.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
244. Pl-x 234/2014 Propunerea legislativă privind introducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării (Pl-x 234/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
245. Pl-x 275/2014 Propunerea legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe (Pl-x 275/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.05.2014
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
246. Pl-x 233/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România (Pl-x 233/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.04.2014
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
247. Pl-x 128/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic (Pl-x 128/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.03.2014
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 2.07.2014
Cameră decizională
248. Pl-x 648/2013 Propunerea legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice (Pl-x 648/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.02.2014 și Raport suplimentar ( menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014
249. Pl-x 221/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 221/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
250. Pl-x 198/2014 Propunerea legislativă privind facilitățile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public în comun (Pl-x 198/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
251. Pl-x 216/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată (Pl-x 216/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
252. Pl-x 150/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 150/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 26.08.2014
Cameră decizională
253. Pl-x 29/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 29/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.02.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 13.03.2014 și Raport comun suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere)- distribuit - 1.09.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 11.06.2014)
și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar- 1.09.2014.
254. Pl-x 148/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 148/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.03.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.09.2014
Cameră decizională
255. Pl-x 260/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 260/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit - 4.09.2014
Cameră decizională
256. Pl-x 197/2014 Propunerea legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor - cazuri sociale (Pl-x 197/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 4.09.2014
Cameră decizională
257. Pl-x 336/2014 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 336/2014) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.09.2014
Cameră decizională
258. Pl-x 286/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii (Pl-x 286/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 8.09.2014
Cameră decizională
259. Pl-x 619/2013 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007 (Pl-x 619/2013) - lege ordinară- Respinsă de Senat - 9.12.2013
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.02.2014 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 9.09.2014
Cameră decizională
260. Pl-x 385/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (Pl-x 385/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 10.09.2014
Cameră decizională
261. Pl-x 326/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României (Pl-x 326/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 10.06.2014
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - 11.09.2014
Cameră decizională
262. Pl-x 339/2014 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 339/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru politică externă (Respingere) - 11.09.2014
Cameră decizională
263. Pl-x 626/2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art.33ą din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 626/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.12.2013
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 18.02.2014 și Raport suplimentar (menține Raportul inițial - Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie - Termen - 17.06.2014. Primit raport suplimentar - 11.09.2014
264. Pl-x 215/2014 Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de protecție și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară (Pl-x 215/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională
265. Pl-x 259/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (Pl-x 259/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.04.2014
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi (Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională
266. Pl-x 205/2014 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 205/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 8.04.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) -distribuit - 11.09.2014
Cameră decizională
267. Pl-x 109/2012 Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17 - 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (PL-x 109/2012) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 3.10.2012 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit -10.09.2013 și Raport comun suplimentar(Respingere) - distribuit -16.09.2014
Cameră decizională
268. Pl-x 175/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (PL-x 175/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
269. Pl-x 22/2012 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 22/2012) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 21.12.2011
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
270. Pl-x 14/2012 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 14/2012) - lege ordinară - Adoptat de Senat -21.12.2011
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit - 3.09.2012 și Raport suplimentar ( menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
271. Pl-x 301/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale (Pl-x 301/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru buget(Respingere)- distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
272. Pl-x 196/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 - Legea Poliției Locale (Pl-x 196/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Rapor comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere)- distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
273. Pl-x 299/2014 Propunerea legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice (Pl-x 299/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere)- distribuit - 18.09.2014
Cameră decizională
274. Pl-x 313/2014 Propunerea legislativă pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidența într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României (Pl-x 313/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 3.06.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.09.2014
Cameră decizională
275. Pl-x 171/2014 Proiectul de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni (PL-x 171/2014) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică
și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 23.09.2014
Cameră decizională
276. Pl-x 167/2014 Propunerea legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina (Pl-x 167/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 1.04.2014
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 24.09.2014
Cameră decizională
277. Pl-x 285/2013 Propunerea legislativă - Legea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu (Pl-x 285/2013) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.09.2013
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru agricultură ( Respingere ) - distribuit - 4.12.2013 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională

Propunerea comisiilor, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 3.06.2014)
și ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie. A fost primit raportul comun suplimentar - 25.09.2014
278. Pl-x 374/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 374/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -25.09.2014
Cameră decizională
279. Pl-x 298/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 298/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.06.2014
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit -25.09.2014
Cameră decizională
280. Pl-x 332/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică (Pl-x 332/2014) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.06.2014
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
281. Pl-x 373/2014 Propunerea legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 373/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 24.06.2014
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
282. Pl-x 400/2014 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Egalitate Salarială (Pl-x 400/2014) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.09.2014
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 25.09.2014
Cameră decizională
283. PHCD 29/2013 Proiectul de Hotărâre privind înființarea unei comisii de anchetă pentru verificarea modului în care Primarul General al Municipiului București utilizează banii publici din bugetul Capitalei pentru reabilitarea sediului din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și pentru plata contractului de închiriere a imobilului din Splaiul Independenței nr. 291-293 (PHCD 29/2013)
(B.P. și C.L.G.P./9.12.2013 - nu există propuneri nominale pentru componența Comisiei)
Format PDF
284. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Ultimul Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - redistribuit - 30.01.2009
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
285. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - redistribuit - 30.01.2009
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat ca lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
286. MS 11/2014 Moțiunea simplă inițiată de 99 de deputați (MS 11/2014)

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți
Format PDF

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 23 septembrie 2021, 11:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro