Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 26 - 27 și 29 iunie 2006

Aprobată: 26.06.2006
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 468/2006
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 468/2006) - lege ordinară
Procedură de urgență
Cameră decizională
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. -
2. Pl-x 501/2006
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 501/2006) - lege ordinară
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. - Dezbaterea Moțiunii simple inițiate de 57 de deputați.
Se dezbate luni, 26.06.2006, ora 16,00.
-
3. Pl-x 533/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea preluării de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă (PL-x 533/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.06.2006.
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 22.06.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
3. Pl-x 423/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (PL-x 423/2006) - lege ordinară
Procedură de urgență
Cameră decizională
4. Pl-x 532/2006 Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 532/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.06.2006.
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 23.06.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
4. Pl-x 508/2006 Proiectul de Lege privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice (PL-x 508/2006) - lege ordinară
Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 502/2005 Proiectul de Lege privind statutul minorităților naționale din România (PL-x 502/2005) - Respins de Senat - 24.10.2005
Sesizate pentru raport comun: Comisia juridică, Comisia pentru drepturile omului,Comisia pentru învățământ

Termenul de depunere a raportului - 16.12.2005, prelungit până la 15.02.2006, B.p.19.12.2005
Nu a fost depus raportul.
Prioritate legislativă
Cameră decizională

Înscris pe ordinea de zi în condițiile art.37 lit.c) și art.86 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

Se dezbate joi, 29.06.2006.
5. Pl-x 506/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2006 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state (PL-x 506/2006) - lege ordinară
Procedură de urgență
Cameră decizională
6. Pl-x 514/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de Împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului "Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005 (PL-x 514/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 22.06.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 31.05..2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
14.09.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
6. Pl-x 333/2005 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (PL-x 333/2005) - lege organică
Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 522/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006 (PL-x 522/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit 21.06.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 7.06.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
21.09.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
7. Pl-x 469/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art.167 1 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (PL-x 469/2006) - lege organică
Procedură de urgență
Cameră decizională
8. Pl-x 539/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (PL-x 539/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 22.06.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 12.06.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere
și vot final 26.09.
2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
8. Pl-x 499/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 (PL-x 499/2006) - lege organică
Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 540/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006), semnat la București la 5 decembrie 2005 și la Bruxelles la 12 decembrie 2005 (PL-x 540/2006) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 22.06.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -19.06.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
3.10.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
9. Pl-x 507/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2006 pentru modificarea art.XVII alin.(3) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 507/2006) - lege ordinară
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 476/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl-x 476/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 22.06.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -22.05.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 05.09.
2006 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat
10. Pl-x 15/2006 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (PL-x 15/2006) - lege organică
Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 302/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (PL-x 302/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 10.04.2006
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) - distribuit 20.06.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
11. Pl-x 255/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (PL-x 255/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
12. Pl-x 518/2005 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 518/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.11.2005
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea anexei la Legea nr.630/2002 Legea cinematografiei cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 92/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.02.2006
Un raport pentru ambele inițiative - Comisia pentru cultură (Adoptarea proiectului de lege și Respingerea propunerii legislative) - distribuit 23.05.2006, Raport suplimentar (Adoptarea proiectului de lege și Respingerea propunerii legislative) - distribuit 15.06.2006
Raport suplimentar II cu privire la art.66 și 67 din proiectul de lege
(Adoptare) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
12. Pl-x 334/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole (Pl-x 334/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
12. Pl-x 92/2006 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 518/2005) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.11.2005
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea anexei la Legea nr.630/2002 Legea cinematografiei cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 92/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.02.2006
Un raport pentru ambele inițiative - Comisia pentru cultură (Adoptarea proiectului de lege și Respingerea propunerii legislative) - distribuit 23.05.2006, Raport suplimentar (Adoptarea proiectului de lege și Respingerea propunerii legislative) - distribuit 15.06.2006
Raport suplimentar II cu privire la art.66 și 67 din proiectul de lege
(Adoptare) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
13. Pl-x 505/2005 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL-x 505/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 31.10.2005
Raport comun - Comisia pentru cultură, Comisia juridică și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 22.06.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă U.E.
Cameră decizională
13. Pl-x 122/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare (PL-x 122/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
14. Pl-x 455/2005 Proiectul de Lege "Legea Energiei Termice" (PL-x 455/2005) - lege organică - Adoptat de Senat - 6.10.2005
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 20.06.2006

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională
14. Pl-x 314/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale (PL-x 314/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
15. Pl-x 470/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 470/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.05.2006.
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 22.06.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
15. Pl-x 234/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport (PL-x 234/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
16. Pl-x 170/2006 Proiectul de Lege privind înființarea centrelor de informare și consultanță pentru tineri (PL-x 170/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 9.03.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 22.06.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
16. Pl-x 179/2006 Propunerea legislativă privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în științe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic) (Pl-x 179/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
17. Pl-x 218/2006 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană (PL-x 218/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 27.03.2006
Raport - Comisia juridică (aprobarea Ordonanței de urgență) - distribuit 26.04.2006 și Raport suplimentar (aprobarea O.U.G., cu modificări) - distribuit 30.05.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrimise la comisie pentru unele texte. Termen: 20.06.2006 (Plen: 13.06.2006)
17. Pl-x 448/2005 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002 (PL-x 448/2005) - lege ordinară
Cameră decizională
18. Pl-x 498/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004 (PL-x 498/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 18.05.2006.
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 21.06.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 242/2006 Proiectul de Lege privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar (PL-x 242/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
19. Pl-x 212/2006 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2005 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003
(PL-x 212/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.03.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 23.06.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 336/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art.21 1 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Pl-x 336/2006) - lege organică
Cameră decizională
20. Pl-x 307/2006 Proiectul de Lege privind salarizarea și alte drepturi ale personalului de probațiune (PL-x 307/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.04.2006.
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
20. Pl-x 309/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (PL-x 309/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
21. Pl-x 320/2006 Propunerea legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri (Pl-x 320/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2006
Raport - Comisia economică (Adoptare) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională

Continuarea dezbaterilor începute în ședința din 22.06.2006
21. Pl-x 311/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (PL-x 311/2006) - lege organică
Cameră decizională
22. Pl-x 410/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gh.Ionescu-Șișești", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2005 (PL-x 410/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.04.2006
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 14.06.2006.
Cameră decizională
22. Pl-x 322/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991 a fondului funciar (Pl-x 322/2006) - lege organică
Cameră decizională
23. Pl-x 489/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (PL-x 489/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.05.2006.
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 15.06.2006
Cameră decizională
23. Pl-x 408/2006 Proiectul de Lege pentru completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 408/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
24. Pl-x 94/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.17 alin.l. al Legii nr.527/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată precum și interconectarea acestora (Pl-x 94/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.02.2006
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit 22.03.2006, raport înlocuitor (Respingere) - distribuit 11.05.2006 și Raport înlocuitor (Adoptarea cu modificări) - distribuit 8.06.2006
Cameră decizională
24. Pl-x 337/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 45 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 337/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
25. Pl-x 355/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.114/1996, Legea locuinței (Pl-x 355/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.04.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 15.06.2006 și raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 19.06.2006
Cameră decizională
25. Pl-x 103/2006 Propunerea legislativă privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării (PL-x 103/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
26. Pl-x 434/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.74 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (PL-x 434/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.04.2006.
Raport - Comisia economică (Adoptare) - distribuit 15.06.2006
Cameră decizională
26. Pl-x 174/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 174/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
27. Pl-x 353/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 08.12.1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 353/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.04.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 20.06.2006
Cameră decizională
27. Pl-x 279/2006 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 279/2006) - lege ordinară
Cameră decizională

Comisia propune respingerea
28. Pl-x 290/2006 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(1) al art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 290/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 19.06.2006
Cameră decizională
28. Pl-x 222/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (PL-x 222/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
29. Pl-x 30/2006 Proiectul de Lege privind recunoașterea Institutului de Științe Administrative Paul Negulescu a calității de instituție care asigură perfecționarea pregătirii profesionale pentru administrația publică (PL-x 30/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 20.03.2006 și Raport suplimentar (menține raportul inițial) - distribuit 11.05.2006
Cameră decizională
29. Pl-x 690/2005 Propunerea legislativă privind informarea publicului spectator asupra modalității de interpretare "play-back" de către soliștii vocali în timpul spectacolelor (Legea Play -Back) (Pl-x 690/2005) - lege ordinară
Cameră decizională
30. Pl-x 490/2006 Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru acordarea de compensații cetățenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (PL-x 490/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 15.05.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 20.06.2006
Cameră decizională
30. Pl-x 172/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (PL-x 172/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
31. Pl-x 362/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.490/2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare (Pl-x 362/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.04.2006
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit 20.06.2006
Cameră decizională
31. Pl-x 335/2006 Propunerea legislativă privind completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 335/2006) - lege organică
Cameră decizională
32. Pl-x 175/2006 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Tineretului din România - CTR (Pl-x 175/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 09.03.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
32. Pl-x 316/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (PL-x 316/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
33. Pl-x 432/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (PL-x 432/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.04.2006.
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
33. Pl-x 315/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (PL-x 315/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
34. Pl-x 430/2006 Proiectul de Lege privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 430/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.04.2006.
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 23.06.2006
Cameră decizională
35. Pl-x 429/2004 Propunerea legislativă privind Legea Tineretului (Pl-x 429/2004) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.06.2004.
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 23.11.2004 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
36. Pl-x 428/2004
Pl-x 171/2006
- Propunerea legislativă privind regimul juridic al Consiliului Tineretului din România (Pl-x 428/2004) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.06.2004.
Cameră decizională

- Propunerea legislativă LEGEA TINERILOR (Pl-x 171/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.03.2006

Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 22.06.2006 -
Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 277/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 277/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.05.2006
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 6.06.2006).
Urmează dezbaterea pe articole potrivit art.104 alin.(3) din Regulament
38. Pl-x 265/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005 (Pl-x 265/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 23.05.2006
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 6.06.2006).
Urmează dezbaterea pe articole potrivit art.104 alin.(3) din Regulament
39. Pl-x 358/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarului public (Pl-x 358/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.04.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 1.06.2006
Cameră decizională
40. Pl-x 268/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 268/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 1.06.2006
Cameră decizională
41. Pl-x 332/2006 Propunerea legislativă privind proclamarea anului 2008 Anul Marii Uniri (PL-x 332/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2006
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 5.06.2006
Cameră decizională
42. Pl-x 319/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public (Pl-x 319/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2006
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 5.06.2006
Cameră decizională
43. Pl-x 330/2006 Propunerea legislativă privind stabilirea destinației fondurilor obținute de statul român prin vânzarea pachetului majoritar de acțiuni la Banca Comercială Română (Pl-x 330/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 6.06.2006
Cameră decizională
44. Pl-x 329/2006 Propunerea legislativă privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții începând cu anul 2006 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul valorificării cât mai eficiente a producțiilor obținute, a creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole (Pl-x 329/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2006
R aport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 7.06.2006
Cameră decizională
45. Pl-x 367/2006 Propunerea legislativă privind îmbunătățirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto (Pl-x 367/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.04.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 8.06.2006
Cameră decizională
46. Pl-x 274/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 274/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.05.2006 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit 8.06.2006
Cameră decizională
47. Pl-x 318/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.142 din 9 iulie 1998 pentru acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 318/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 8.06.2006
Cameră decizională
48. Pl-x 327/2006 Propunerea legislativă pentru preschimbarea tichetelor de călătorie neutilizate de către pensionari sau agricultori în bonuri valorice (Pl-x 327/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 8.06.2006
Cameră decizională
49. Pl-x 296/2006 Propunerea legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor, doctrinelor și ideologiilor comuniste (Pl-x 296/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 10.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
50. Pl-x 317/2006 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.75/1994, privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I a, Nr.237/26/08/1994 (Pl-x 317/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 12.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
51. Pl-x 346/2006 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 346/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.04.2006.
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
52. Pl-x 347/2006 Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (PL-x 347/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.04.2006.
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
53. Pl-x 360/2006 Propunerea legislativă pentru prevenirea violenței asupra copilului minor (Pl-x 360/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.04.2006
Raport -Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
54. Pl-x 363/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.G. nr.2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 363/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
55. Pl-x 391/2006 Propunerea legislativă privind amnistierea unor fapte (Pl-x 391/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
56. Pl-x 393/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice (Pl-x 393/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
57. Pl-x 406/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) și (3) ale art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 406/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
58. Pl-x 410/2004 Propunerea legislativă privind asigurările sociale de sănătate (Pl-x 410/2004) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.06.2004.
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
59. Pl-x 387/2006 Propunerea legislativă privind prevenirea și combaterea actelor de violență de pe stadioane, și arene și săli de sport (Pl-x 387/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 12.06.2006
Cameră decizională
60. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
61. Pl-x 428/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 428/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.04.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
62. Pl-x 413/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 413/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat -26.04.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
63. Pl-x 464/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind codul fiscal (Pl-x 464/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.05.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
64. Pl-x 491/2006 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal (Pl-x 491/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 15.05.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
65. Pl-x 354/2006 Propunerea legislativă privind concesionarea terenurilor proprietate publică sau privată a statului pe care s-au realizat construcții definitive, în baza unor contracte de închiriere sau asociere, încheiate între consiliile locale și persoane fizice sau juridice (Pl-x 354/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.04.2006
Raport comun - Comisia juridică și comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
66. Pl-x 356/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.7 alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 356/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.04.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
67. Pl-x 456/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea, funcționarea Poliției Comunitare (Pl-x 456/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.05.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 14.06.2006
Cameră decizională
68. Pl-x 365/2006 Propunerea legislativă privind asigurarea temporară a cazării pentru sinistrați în spații aparținând Ministerului Apărării Naționale (Pl-x 365/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.04.2006
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 14.06.2006
Cameră decizională
69. Pl-x 431/2006 Proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale (PL-x 431/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.04.2006.
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 15.06.2006
Cameră decizională
70. Pl-x 384/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (Pl-x 384/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.04.2006
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 15.06.2006
Cameră decizională
71. Pl-x 256/2006 Proiectul Legii Coș-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți (PL-x 256/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.04.2006.
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 15.06.2006
Cameră decizională
72. Pl-x 275/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (Pl-x 275/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 5.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 15.06.2006
Cameră decizională
73. Pl-x 359/2006 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.73/29 iunie 2005, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" (Pl-x 359/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.04.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 15.06.2006
Cameră decizională
74. Pl-x 366/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind venitul minim garantat nr.416/2001 (Pl-x 366/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 15.06.2006
Cameră decizională
75. Pl-x 368/2006 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.20/1999 pentru aprobarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr.545/1998 (Pl-x 368/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.04.2006
Raport - Comisia economică (Respingere) - distribuit 15.06.2006
Cameră decizională
76. Pl-x 461/2006 Propunerea legislativă pentru completarea art.129 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 461/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.05.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.06.2006
Cameră decizională
77. Pl-x 479/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 479/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 11.05.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.06.2006
Cameră decizională
78. Pl-x 438/2006 Propunerea legislativă privind stoparea discriminării, după criteriul de vârstă, în anunțurile de mică publicitate, ce se referă la angajări de personal (Pl-x 438/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.04.2006
Raport - Comisia pentru egalitate de șanse (Respingere) - distribuit 20.06.2006
Cameră decizională
79. Pl-x 436/2006 Propunerea legislativă privind depunerea de coroane de flori și jerbe cu panglică Tricoloră la monumentele istorice (Pl-x 436/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.04.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 20.06.2006
Cameră decizională
80. Pl-x 505/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.360/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (Pl-x 505/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 18.05.2006
Raport - Comisia economică (Respingere) - distribuit 21.06.2006
Cameră decizională
81. Pl-x 445/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport național și european (Pl-x 445/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.04.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
82. Pl-x 415/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decret-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite ca prizonieri (Pl-x 415/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
83. Pl-x 385/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 385/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
84. Pl-x 395/2006 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (Pl-x 395/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
85. Pl-x 427/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 427/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.04.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
86. Pl-x 504/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.236 din 24 noiembrie 2000 a Guvernului României privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.462 din 18 iulie 2001 (Pl-x 504/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 22.05.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
87. Pl-x 481/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.157 din 14 mai 2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public (Pl-x 481/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 11.05.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
88. Pl-x 389/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.238/2004, Legea petrolului (Pl-x 389/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 19.04.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 22.06.2006

Cameră decizională
89. Pl-x 484/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (Pl-x 484/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 11.05.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 22.06.2006
Cameră decizională
90. Pl-x 443/2006 Propunerea legislativă privind Statutul minorităților naționale (Pl-x 443/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 27.04.2006
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 23.06.2006
Cameră decizională
91. - Proiectul de Hotărâre privind înființarea Comisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea împrejurărilor ce au dus la moartea unui număr mare de copii în timpul epidemiei de rujeolă de la sfârșitul anului 2005
(Liderii grupurilor parlamentare urmează să propună componența numerică și nominală a comisiei și a biroului acesteia)
Amânat
-
92. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - lege ordinară - distribuit 8.02.2005.
Amânată dezbaterea
93. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară .
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 17 august 2019, 18:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro