Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 9 - 10 octombrie 2006

Aprobată: 09.10.2006
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 641/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (Pl-x 641/2006) - lege organică.
Prima Cameră sesizată - Data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 25.10.2006.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. -
2. Pl-x 571/2006 Propunerea legislativă privind modificarea art.50 alin.(2) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 571/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 4.07.2006 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 18.09.2006

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 29.06. 2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final13.10.
2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.
2. Pl-x 660/2006 Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la programul comunitar pentru asigurarea interoperabilității serviciilor pan-europene de eGuvernare pentru administrațiile publice, mediul de afaceri și cetățeni (IDABC), semnat la București la 20 martie 2006 și la Bruxelles la 20 aprilie 2006, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009 (PL-x 660/2006) - lege ordinară.
Prioritate legislativă U.E.
Prima Cameră sesizată - Data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.10.2006.
3. Pl-x 594/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată (Pl-x 594/2006) - lege organică
Procedură de urgență

Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 14.09.2006 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial) - distribuit 5.10.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 29.06. 2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
13.10.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților.
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 19.09.2006) și, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, a fost trimisă spre reexaminare comisiei. În urma reexaminării, comisia a comunicat că își menține raportul inițial.
3. Pl-x 661/2006 Proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 și intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002, privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internațional și a Organizației de telecomunicații spațiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr.307/1972 (PL-x 661/2006) - lege ordinară.
Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - Data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.10.2006.
4. Pl-x 576/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală (Pl-x 576/2006) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 13.09.2006 și raport suplimentar (menținerea raportului inițial) - distribuit 21.09.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 29.06. 2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
13.10.2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 3.10.2006).
Urmează dezbaterea pe articole potrivit art.104 alin.(3) din Regulament
4. Pl-x 662/2006 Proiectul de Lege pentru înființarea satului Tangâru prin reorganizarea comunei Stoenești, județul Giurgiu (PL-x 662/2006) - lege organică.
Prima Cameră sesizată - Data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.10.2006
5. Pl-x 640/2006 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului (Pl-x 640/2006) - lege organică
Procedură de urgență

Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 14.09.2006 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial) - distribuit 5.10.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 6.09.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
20.10.2006 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 19.09.2006) și, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, a fost trimisă spre reexaminare comisiei. În urma reexaminării, comisia a comunicat că își menține raportul inițial.
6. Pl-x 683/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (Pl-x 683/2006) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 5.10.2006
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 18.09.2006; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 1.11.
2006, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
7. Pl-x 666/2006 Proiectul de Lege pentru abrogarea unor acte normative (PL-x 666/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.09.2006.
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 5.10.2006

Prioritate legislativă
Cameră decizională
8. Pl-x 581/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2006 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (PL-x 581/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 22.06.2006.
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 19.09.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 14/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 14/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 21.12.2005
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 28.04.2006, raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit 24.05.2006 și raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit 19.09.2006.

Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 230/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (PL-x 230/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 30.03.2006.
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 21.09.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 565/2006 Proiectul de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 (PL-x 565/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.06.2006.
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 20.09.2006
Cameră decizională
12. Pl-x 586/2006 Proiectul de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene (PL-x 586/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.06.2006.
Raport - Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit 20.09.2006
Cameră decizională
13. Pl-x 353/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 08.12.1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 353/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.04.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 20.06.2006 și raport suplimentar (menținerea raportului inițial) - distribuit - 21.09.2006
Cameră decizională
14. Pl-x 510/2006 Proiectul de Lege privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (PL-x 510/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat -29.05.2006.
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 21.09.2006
Cameră decizională
15. Pl-x 633/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2005 pentru modificarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României (Pl-x 633/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia pentru administrație (Adoptare) - distribuit 21.09.2006
Cameră decizională
16. Pl-x 542/2006 Proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional "Henri Coandă" - București (PL-x 542/2006) - lege organică - Adoptat de Senat - 8.06.2006.
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 18.09.2006
Cameră decizională
17. Pl-x 587/2006 Proiectul de Lege pentru aprobarea plății unor contribuții voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (PL-x 587/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 26.06.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 19.09.2006
Cameră decizională
18. Pl-x 472/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.3 al Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (PL-x 472/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 4.05.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 29.06.2006 și raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 19.09.2006.
Cameră decizională
19. Pl-x 645/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
(PL-x 645/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 4.10.2006
Cameră decizională
20. Pl-x 357/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale (Pl-x 357/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 13.04.2006
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 3.10.200
Cameră decizională
21. Pl-x 528/2006 Proiectul de Lege privind prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic (PL-x 528/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 5.06.2006.
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 3.10.200
Cameră decizională
22. Pl-x 320/2006 Propunerea legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri (Pl-x 320/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 12.04.2006
Raport - Comisia economică (Adoptare) - distribuit 12.06.2006 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial) - distribuit 4.10.2006
Cameră decizională
23. Pl-x 543/2006 Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei (PL-x 543/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 8.06.2006.
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 7.09.2006 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
24. Pl-x 432/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (PL-x 432/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.04.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 22.06.2006 și Raport suplimentar(Adoptare) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
25. Pl-x 685/2006 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x 685/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.09.2006.
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 6.10.2006
Cameră decizională
26. Pl-x 590/2006 Proiectul de Lege privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea Uniunii Statale Serbia-Muntenegru, în urma aplicării Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor și Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin Protocolul din 4 iunie 1927 (PL-x 590/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 26.06.2006
Raport - Comisia juridică(Adoptare) - distribuit 9.10.2006
Cameră decizională
27. Pl-x 625/2006 Propunerea legislativă privind acordarea în anul 2006 a unui sprijin direct al statului de 300 lei (RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv (Pl-x 625/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.08.2006
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 20.09.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 343/2006 Propunerea legislativă privind unele reguli de protecție în cazul evacuării persoanelor din imobilele restituite în natură foștilor proprietari (Pl-x 343/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 19.04.2006.
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 19.09.2006).
Urmează dezbaterea pe articole potrivit art.104 alin.(3) din Regulament
29. Pl-x 416/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (Pl-x 416/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 26.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 19.09.2006).
Urmează dezbaterea pe articole potrivit art.104 alin.(3) din Regulament
30. Pl-x 435/2006 Propunerea legislativă privind prorogarea termenului de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și a chiriilor pentru imobilele retrocedate pe baza Ordonanței de urgență nr.94/2000 cu legiferările și reglementările ulterioare (Pl-x 435/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 27.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.06.2006
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 19.09.2006).
Urmează dezbaterea pe articole potrivit art.104 alin.(3) din Regulament
31. Pl-x 545/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului (Pl-x 545/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 8.06.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 13.09.2006
Cameră decizională
32. Pl-x 607/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 607/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.06.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.09.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 608/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 608/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.06.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.09.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 609/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 609/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.06.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.09.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 612/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 612/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.06.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.09.2006
Cameră decizională
36. Pl-x 613/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 613/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.06.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.09.2006
Cameră decizională
37. Pl-x 614/2006 Propunerea legislativă pentru completarea art.258 și modificarea art.295 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 614/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.06.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.09.2006
Cameră decizională
38. Pl-x 615/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 de aprobare a Codului Fiscal (Pl-x 615/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.06.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.09.2006
Cameră decizională
39. Pl-x 569/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 569/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 21.06.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.09.2006
Cameră decizională
40. Pl-x 323/2006 Propunerea legislativă privind sprijinirea persoanelor singure și a familiilor afectate de inundațiile din anul 2005 (Pl-x 323/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 12.04.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 14.09.2006
Cameră decizională
41. Pl-x 537/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (Pl-x 537/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 7.06.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 14.09.2006
Cameră decizională
42. Pl-x 546/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (Pl-x 546/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 8.06.2006
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 14.09.2006
Cameră decizională
43. Pl-x 566/2006 Propunerea legislativă privind promovarea surselor regenerabile și neconvenționale de energie termică (Pl-x 566/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 20.06.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 14.09.2006
Cameră decizională
44. Pl-x 397/2006 Propunerea legislativă privind promovarea utilizării în transporturi a biocarburanților sau a altor carburanți regenerabili (Pl-x 397/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 19.04.2006
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 14.09.2006
Cameră decizională
45. Pl-x 632/2005 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Pl-x 632/2005) - lege organică - Respinsă de Senat - 5.12.2005
Raport comun - Comisia pentru cultură, Comisia juridică și Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 18.09.2006
Cameră decizională
46. Pl-x 393/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice (Pl-x 393/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 19.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 12.06.2006 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial) distribuit 18.09.2006
Cameră decizională
47. Pl-x 636/2006 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale (Pl-x 636/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2006
Cameră decizională
48. Pl-x 634/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.60 din 25 aprilie 2001 privind achizițiile publice (Pl-x 634/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2006
Cameră decizională
49. Pl-x 624/2006 Propunerea legislativă cu privire la acordarea unui ajutor bănesc populației cu venituri reduse în vederea susținerii unei părți din cheltuielile necesare pentru achiziționarea de centrale termice sau arzătoare automatizate cu consum de gaze naturale în regim economic (Pl-x 624/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.08.2006
Procedură de urgență

Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2006
Cameră decizională
50. Pl-x 548/2006 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 548/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 8.06.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.09.2006
Cameră decizională
51. Pl-x 592/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (Pl-x 592/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.06.2006
Raport - Comisia pentru politică externă (Respingere) - distribuit 20.09.2006
Cameră decizională
52. Pl-x 626/2006 Propunerea legislativă pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat (Pl-x 626/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.08.2006
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 20.09.2006

Procedură de urgență
Cameră decizională
53. Pl-x 197/1998 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești (PL 197/1998) - lege organică - Adoptat de Senat 30.06.1998.
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia economică (Respingere) - distribuit 4.10.2006
Cameră decizională
54. Pl-x 638/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea personală a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și a Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 638/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
55. Pl-x 635/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 635/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
56. Pl-x 632/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69/31 ian. 2002 (Pl-x 632/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 29.08.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
57. Pl-x 361/2006 Propunerea legislativă privind autorizarea și activitatea traducătorilor jurați (Pl-x 361/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 18.04.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
58. Pl-x 637/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (Pl-x 637/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
59. Pl-x 654/2006 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale (Pl-x 654/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.09.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
60. Pl-x 550/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (Pl-x 550/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 8.06.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
61. Pl-x 631/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Pl-x 631/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 29.08.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 5.10.2006
Cameră decizională
62. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit - 13.06.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
63. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - lege ordinară (Plenul Senatului) și lege organică (Plenul Camerei Deputaților) - distribuit 8.02.2005.
Raportul Comisiei de mediere a fost aprobat de Senat la data de 10.02.2005 (lege organică)
Amânată dezbaterea
64. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară .
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 23 iulie 2019, 2:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro