Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 12 iunie 2007

Aprobată: 11.06.2007
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. - Modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților. -
3. - Numirea unui judecător la Curtea Constituțională.
Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități
-
4. Pl-x 375/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 375/2007) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României.
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 5.06.2007
Cameră decizională
5. Pl-x 301/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr.41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 301/2007) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 29.05.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 25.04.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
8.06.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (vot final din 5.06.2007) și ca urmare plenul a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
6. Pl-x 310/2007 Propunerea legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană (Pl-x 310/2007) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 4.06.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 2.05.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
15.06.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (vot final din 5.06.2007) și, ca urmare, plenul a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
7. Pl-x 308/2007 Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Pesac din județul Timiș (Pl-x 308/2007) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 7.06.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 2.05.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final -
15.06.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 163/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială (PL-x 163/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.03.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 7.05.2007 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 5.06.2007

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională
9. Pl-x 404/2007
Pl-x 412/2007
Pl-x 411/2007
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 404/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 411/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Cameră decizională

-
Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 412/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Cameră decizională


Raport comun pentru cele 3 inițiative legislative - Comisia pentru administrație publică (Adoptarea Pl-x 404/2007 și Respingerea Pl-x 411/2007 și Pl-x 412/2007) - distribuit 11.06.2007
10. Pl-x 386/2007 Proiectul de Lege pentru aprobara Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2007 privind reglementarea situației juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului (PL-x 386/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 7.05.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 31.05.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrimis la comisie - Termen 19.06.2007 (Plen: 5.06.2007)
11. Pl-x 723/2006 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii (PL-x 723/2006/2007) - lege ordinară - Reexaminată și adoptată de Senat - 28.03.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingerea legii) - distribuit 20.04.2007 și Raport suplimentar (Adoptarea legii cu amendamente) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
Supusă votului final, propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 24.04.2007) și s-a retrimis la comisie pentru un nou raport, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.

Prin noul raport, comisia propune adoptarea legii (cu amendamente).
12. Pl-x 960/2006 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională Îmbunătățiri Funciare - S.A. (PL-x 960/2006/2007) - lege ordinară - Reexaminată și adoptată de Senat - 3.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingerea cererii formulate de Președintele României) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
13. Pl-x 267/2007
Pl-x 283/2007
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 (Pl-x 267/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.04.2007
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor (Pl-x 283/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.04.2007
Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia pentru industrii (Adoptarea Pl-x 267/2007 și Respingerea Pl-x 283/2007) - distribuit 15.05.2007 și Raport suplimentar (menține raportul inițial: Adoptarea Pl-x 267/2007 și Respingerea Pl-x 283/2007) - distribuit 28.05.2007
Raport comun suplimentar pentru ambele inițiative - Comisia pentru muncă (Respingerea ambelor inițiative) - distribuit 11.06.2007
Cameră decizională
14. Pl-x 227/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză (PL-x 227/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 29.03.2007
Raport - Comisia economică (Adoptare) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
15. Pl-x 320/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (PL-x 320/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
16. Pl-x 251/2007 Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național, a Legii nr.491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne și a Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate (PL-x 251/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 10.04.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 29.05.2007
Cameră decizională
17. Pl-x 906/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval (PL-x 906/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 22.11.2006.
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 6.06.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 173/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare (PL-x 173/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.03.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.06.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 273/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 273/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.04.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
20. Pl-x 367/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (Pl-x 367/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit 5.06.2007
Cameră decizională
21. Pl-x 341/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (Pl-x 341/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 8.06.2007
Cameră decizională
22. Pl-x 255/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007 (PL-x 255/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.04.2007
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 5.06.2007
Cameră decizională
23. Pl-x 232/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (PL-x 232/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 5.06.2007
Cameră decizională
24. Pl-x 289/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (PL-x 289/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 17.04.2007
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 5.06.2007
Cameră decizională
25. Pl-x 383/2007 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea Petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004 (Pl-x 383/2007) - lege organică - Respinsă de Senat -3.05.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 6.06.2007
Cameră decizională
26. Pl-x 384/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A.București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 (Pl-x 384/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat -3.05.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 6.06.2007
Cameră decizională
27. Pl-x 282/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică (Pl-x 282/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.04.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 6.06.2007
Cameră decizională
28. Pl-x 296/2007 Propunerea legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu (Pl-x 296/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.04.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 28.05.2007
Cameră decizională
29. Pl-x 295/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (Pl-x 295/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.04.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 28.05.2007
Cameră decizională
30. Pl-x 898/2006 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (Pl-x 898/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat 14.11.2006
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 31.05.2007
Cameră decizională
31. Pl-x 349/2007 Propunerea legislativă privind conducerea auto cu însoțitor începând de la 17 ani (Pl-x 349/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 28.05.2007
Cameră decizională
32. Pl-x 44/2007 Proiectul de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată (PL-x 44/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 8.02.2007
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 26.03.2007 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
33. Pl-x 339/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 339/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
34. Pl-x 371/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 371/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
35. Pl-x 96/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (Pl-x 96/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.02.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 30.03.2007 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 4.06.2007
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 11.04.2007) și, ca urmare, s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.

În ședința din 3.05.2007, plenul a hotărât retrimiterea la comisie - termen 24.05.2007 (nu a avut loc dezbaterea pe articole)
Comisia, prin raportul suplimentar, și-a menținut propunerea inițială de respingere, nefăcând aplicarea prevederilor art.97 alin.(4) din Regulament.
36. Pl-x 327/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 327/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 4.06.2007
Cameră decizională
37. Pl-x 372/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Pl-x 372/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport - Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit 4.06.2007
Cameră decizională
38. Pl-x 158/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 158/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 14.03.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 4.04.2007 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 11.04.2007) și, ca urmare, s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
39. Pl-x 281/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 281/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.04.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 28.05.2007
Cameră decizională
40. Pl-x 323/2007 Proiectul de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței (PL-x 323/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.04.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 28.05.2007
Cameră decizională
41. Pl-x 292/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici (Pl-x 292/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.04.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 29.05.2007
Cameră decizională
42. Pl-x 379/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare (PL-x 379/2007) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României.
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
43. Pl-x 278/2007 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern (PL-x 278/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat 12.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 29.05.2007
Cameră decizională
44. Pl-x 266/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 266/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.04.2007
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.05.2007
Cameră decizională
45. Pl-x 297/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 297/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.04.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 29.05.2007
Cameră decizională
46. Pl-x 244/2007 Propunerea legislativă privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia (Pl-x 244/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 29.05.2007
Cameră decizională
47. Pl-x 336/2007 Propunerea legislativă privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator (Pl-x 336/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
48. Pl-x 907/2006 Propunerea legislativă privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau - la data de 1 martie 1990 - economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism (Pl-x 907/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.11.2006
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.03.2007 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
49. Pl-x 311/2007 Proiectul de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse (PL-x 311/2007) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
50. Pl-x 362/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 362/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia economică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
51. Pl-x 287/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (Pl-x 287/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.04.2007
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 1.06.2007
Cameră decizională
52. Pl-x 239/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (Pl-x 239/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 29.03.2007
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 5.06.2007
Cameră decizională
53. Pl-x 313/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.140/1.04.2000, Partea I. (Pl-x 313/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 6.06.2007
Cameră decizională
54. Pl-x 314/2007 Propunerea legislativă privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Pl-x 314/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 6.06.2007
Cameră decizională
55. Pl-x 344/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (Pl-x 344/2007) - lege organică - Respinsă de Senat 26.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.06.2007
Cameră decizională
56. Pl-x 347/2007 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Pl-x 347/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.06.2007
Cameră decizională
57. Pl-x 333/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (Pl-x 333/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.06.2007
Cameră decizională
58. Pl-x 351/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 351/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.06.2007
Cameră decizională
59. Pl-x 329/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.466/2004 privind Statutul asistentului social (Pl-x 329/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.06.2007
Cameră decizională
60. Pl-x 855/2006
Pl-x 693/2006
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 855/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 8.11.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.12.2006 și Raport suplimentar (Respingere) - distribuit 8.02.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 20.12.2006) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Comisia a depus un nou raport.

-
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (Pl-x 693/2006) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 14.09.2006
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 12.10.2006, raport suplimentar I (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 2.11.2006, raport suplimentar II (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 11.12.2006 și Raport suplimentar III (menținerea propunerii de respingere) - distribuit 14.02.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 17.10.2006) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Prin noul raport, comisia și-a menținut propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament.
În ședința din data de 9.11.2006, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea la comisie a propunerii legislative, iar comisia își menține din nou propunerea de respingere a inițiativei legislative.
Supusă din nou votului final din 20.12.2006, propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative,nici de această dată nu a întrunit numărul necesar de voturi, iar plenul a decis retrimiterea la comisie, care prin noul raport își menține propunerea de respingere.
Retrimise comisiei (Plen - 20.02.2007)
Raport comun suplimentar pentru ambele inițiative - Comisia pentru muncă (Respingerea amelor inițiative) - distribuit 11.06.2007
61. Pl-x 78/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizoneri (Pl-x 78/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 15.02.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.06.2007
Cameră decizională
62. Pl-x 220/2007
Pl-x 221/2007
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 220/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 9.05.2007
Cameră decizională

-
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 221/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 4.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 9.05.2007
Cameră decizională

Retrimise la comisie (Plen - 15.05.2007)

Raport comun suplimentar pentru ambele inițiative - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.06.2007
63. Pl-x 184/2007
Pl-x 205/2007
Pl-x 204/2007
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dicatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 184/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 22.03.2007
Cameră decizională

-
Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000 (Pl-x 204/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 28.03.2007
Cameră decizională
-
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 205/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat 28.03.2007
Cameră decizională

Raport comun pentru cele trei inițiative - Comisia pentru muncă (Respingerea celor trei inițiative) - distribuit 11.06.2007
64. Pl-x 346/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (Pl-x 346/2007) - lege organică - Respinsă de Senat 26.04.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 11.06.2007
Cameră decizională
65. Pl-x 360/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România (Pl-x 360/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 7.06.2007
Cameră decizională
66. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.06.2006 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
67. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - distribuit 8.02.2005.
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
68. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară .
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Marți, 12 iunie 2007, ora 12,30
Vot final

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 7:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro