Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 24 - 25 septembrie 2007

Aprobată: 24.09.2007
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților -
1. Pl-x 549/2007 Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 7 august 1990 (PL-x 549/2007) - lege ordinară
Prima Cameră sesizată -data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
19.10.2007
2. - Reexaminarea, la cererea Președintelui României , a Legii pentru completarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată Pl-x (116/2007) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptarea Legii cu modificări) - distribuit 19.09.2007
-
2. Pl-x 529/2007 Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 decembrie 1946 și la Protocolul la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956 (PL-x 529/2007) - lege ordinară
Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
17.10.2007
3. Pl-x 315/2007 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate (Pl-x 315/2007) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 11.09.2007
Raport - Comisia pentru muncă(termen -24.09.2007)
Cameră decizională
3. Pl-x 520/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL) (PL-x 520/2007)- lege ordinară
Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.09.2007
4. - Raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalității retrocedării Castelului Bran și a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia (Raportul este însoțit de un proiect de hotărâre). - Continuarea dezbaterilor (începute marți, 18.09.2007, continuate miercuri, 19.09.2007 - nefinalizate) -
4. Pl-x 498/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană (PL-x 498/2007) - lege ordinară
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
11.10.2007
5. Pl-x 525/2007 Proiectul de Lege privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul Internațional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind Validarea Normelor Tehnice și Adoptarea Prescripțiilor Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internațional (APTU)" și a "Regulilor uniforme privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internațional (ATMF)", cuprinse în Apendicele E, F și respectiv G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) - (PL-x 525/2007) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 19.09.2007

Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 03.09.2007
; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.10.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
5. Pl-x 548/2007 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006 (PL-x 548/2007) - lege ordinară
Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
19.10.2007
6. Pl-x 457/2007
Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 457/2007) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 17.09.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 11.06.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 25.09.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 19.09.2007) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
6. - Reexaminarea dispozițiilor art.9 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.660 din 4 iulie 2007, publicată în M.Of.nr.525/2.VIII.2007 (BP 889/11.09.2007) - lege organică -
7. Pl-x 519/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută (PL-x 519/2007) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 19.09.2007

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 28.06.2007
; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.09.2007, potrivit art.115 alin.(5) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
7. Pl-x 464/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) și (5) ale art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 464/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea -
8. Pl-x 522/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., semnat la București, la data de 22 decembrie 2006 pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor naționale etapa a VI - a (PL-x 522/2007) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 19.09.2007

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților - 28.06.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 27.09.2007, potrivit art.115 alin.(5) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 445/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl-x 445/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea -
9. Pl-x 499/2007 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 6 martie 2007 (PL-x 499/2007) - lege ordinară
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit 19.09.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 27.06.2007
; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 11.10.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
9. Pl-x 461/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea alin..(3) al art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 461/2007) - lege organică
Cameră decizională
10. Pl-x 523/2007 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006 (PL-x 523/2007) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 19.09.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -03.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.10.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
10. Pl-x 459/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr.476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (PL-x 459/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
11. Pl-x 524/2007 Proiectul de Lege privind aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988 (PL-x 524/2007) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 19.09.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent -03.09.2007
; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.10.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
11. Pl-x 503/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 503/2007) - lege organică
Cameră decizională
12. Pl-x 527/2007 Proiectul de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei (PL-x 527/2007) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 19.09.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 03.09.2007
; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 17.10.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
12. Pl-x 302/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.9 2 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PL-x 302/2007) - lege organică
Cameră decizională

Amânat votul final până la adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr.1/2007 (PL-x 248/2007)
13. Pl-x 494/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 494/2007) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 17.09.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 20.06.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 4.10.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a fost adoptată (vot final din 19.09.2007) și ca urmare s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
14. Pl-x 501/2007 Propunerea legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare (Pl-x 501/2007) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 20.09.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 05.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 11.10.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
15. Pl-x 500/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 privind învățământul (Pl-x 500/2007 ) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 20.09.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 05.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 11.10.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
16. Pl-x 248/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PL-x 248/2007) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României.
Raport - Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor (Adoptare) - distribuit 4.09.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrimis la comisie - termen luni, 17.09.2007 (Plen: 10.09.2007)
17. Pl-x 303/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor (PL-x 303/2007) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României .
Raport - Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor (Respingerea O.U.G) - distribuit 4.09.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrimis la comisie - termen luni, 17.09.2007 (Plen: 10.09.2007)
18. Pl-x 395/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 (PL-x 395/2007) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României.
Raport - Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Președintelui României, alegerile autorităților administrației publice locale, finanțarea campaniilor electorale și alegerea europarlamentarilor (Adoptare) - distribuit 4.09.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrimis la comisie - termen luni, 17.09.2007 (Plen: 10.09.2007)
19. Pl-x 434/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale (PL-x 434/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
20. Pl-x 431/2007 Proiectul de Lege privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene (PL-x 431/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 24.05.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit 20.09.2007
Cameră decizională
21. Pl-x 477/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (PL-x 477/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.06.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 20.09.2007
Cameră decizională
22. Pl-x 354/2007 Proiectul de Lege privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora (PL-x 354/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 21.06.2007
Cameră decizională
23. Pl-x 259/2007 Proiectul de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari (PL-x 259/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.04.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 9.05.2007 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 26.06.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată (vot final din 22.05.2007) și ca urmare plenul a hotărât retrimiterea la comisie, iar aceasta prin noul raport își menține propunerea inițială - Respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament
24. Pl-x 218/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (Pl-x 218/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 4.05.2007 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 25.06.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată (vot final din 22.05.2007) și ca urmare plenul a hotărât retrimiterea la comisie, iar aceasta prin noul raport își menține propunerea inițială - Respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament.
25. Pl-x 268/2007 Propunerea legislativă privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (Pl-x 268/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.04.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație (Respingere) - distribuit 26.06.2007
Cameră decizională
26. Pl-x 568/2006 Propunerea legislativă privind abrogarea alineatului (2 4 ) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 568/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.06.2006
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 4.05.2007 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 26.06.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată (vot final din 22.05.2007) și ca urmare plenul a hotărât retrimiterea la comisie.Comisia menține propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament.
27. Pl-x 342/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (Pl-x 342/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2007
Cameră decizională
28. Pl-x 335/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.15, al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (Pl-x 335/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2007
Cameră decizională
29. Pl-x 334/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (Pl-x 334/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2007
Cameră decizională
30. Pl-x 328/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 328/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2007
Cameră decizională
31. Pl-x 353/2007 Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (PL-x 353/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 21.06.2007
Cameră decizională
32. Pl-x 398/2007 Propunerea legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (Pl-x 398/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.05.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 25.06.2007
Cameră decizională
33. Pl-x 932/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 și art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului (Pl-x 932/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 29.11.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 1.02.2007, Raport suplimentar I (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 28.05.2007, Raport suplimentar II (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 28.05.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare, (vot final din 20.02.2007) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Comisia menține propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament
.
Supusă din nou votului final, propunerea comisiei de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit nici de această dată numărul de voturi necesar pentru adoptare și ca urmare propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei. (Plen 29.05.2007)
Printr-un nou raport suplimentar (II) Comisia își menține propunerea de respingere fără a face aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament
34. Pl-x 495/2007 Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990 (Pl-x 495/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.06.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 3.09.2007
Cameră decizională
35. Pl-x 415/2007 Propunerea legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României (Pl-x 415/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 3.09.2007
Cameră decizională
36. Pl-x 442/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Anexei 4.1 la Titlul VI "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 442/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 6.09.2007
Cameră decizională
37. Pl-x 482/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal (Pl-x 482/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 6.09.2007
Cameră decizională
38. Pl-x 381/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (Pl-x 381/2007) - lege organică - Respinsă de Senat -3.05.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 24.05.2007, Raport suplimentar I (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 14.06.2007 și Raport suplimentar II (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 10.09.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (vot final din 29.05.2007) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Comisia și-a menținut propunerea de respingere.
Supusă din nou votului final, propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit nici de această dată numărul necesar de voturi (vot final din 28.06.2007) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Comisia își menține propunerea de respingere
(nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament).
39. Pl-x 413/2007 Propunerea legislativă privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme (Pl-x 413/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 10.09.2007
Cameră decizională
40. Pl-x 410/2007 Propunerea legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar (Pl-x 410/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 10.09.2007
Cameră decizională
41. Pl-x 296/2007 Propunerea legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu (Pl-x 296/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.04.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 28.05.2007 și Raport suplimentar (menține propunerea de Respingere) - distribuit 11.09.2007
Cameră decizională
42. Pl-x 201/2007 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (Pl-x 201/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.03.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 9.05.2007, Raport suplimentar I (menține propunerea inițială - respingere) - distribuit 19.06.2007 și Raport suplimentar II (menține propunerea inițială - respingere) - distribuit 11.09.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată (vot final din 22.05.2007) și ca urmare plenul a hotărât retrimiterea la comisie.
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 28.06.2007) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie.
Printr-un nou raport suplimentar (II) Comisia își menține propunerea de respingere fără a face aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament
43. Pl-x 376/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 376/2007) - lege organică - Respinsă de Senat -3.05.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.06.2007 și Raport suplimentar (menține propunerea inițială - respingere) - distribuit 11.09.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 28.06.2007) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie iar aceasta prin noul raport își menține propunerea inițială de respingere.
44. Pl-x 414/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 414/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 13.09.2007
Cameră decizională
45. Pl-x 451/2007 Propunerea legislativă privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate (Pl-x 451/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.09.2007
Cameră decizională
46. Pl-x 439/2007
Pl-x 450/2007
- Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 439/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Cameră decizională

-
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 450/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.09.2007
47. Pl-x 437/2007
Pl-x 479/2007
- Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004 (Pl-x 437/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (PL-x 479/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.06.2007
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.09.2007
48. Pl-x 239/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (Pl-x 239/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 29.03.2007
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.09.2007
Cameră decizională
49. Pl-x 393/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.286 1 și 286 2 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital (Pl-x 393/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
50. Pl-x 409/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 409/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 24.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
51. Pl-x 511/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 511/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.06.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
52. Pl-x 512/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 512/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.06.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
53. Pl-x 443/2007 Propunerea legislativă pentru extinderea piețelor de gros (Pl-x 443/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
54. Pl-x 476/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea (Pl-x 476/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 27.06.2007 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit 19.09.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională
55. Pl-x 438/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 (Pl-x 438/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
56. Pl-x 454/2007 Propunerea legislativă privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale (Pl-x 454/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 20.09.2007
Cameră decizională
57. Pl-x 467/2007 Propunerea legislativă "O BIBLIE pentru fiecare familie de români" (Pl-x 467/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.06.2007
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 20.09.2007
Cameră decizională
58. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.06.2006 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
59. Pl-x 164/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (PL-x 164/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.03.2007
Raport -Comisia economică (Respingerea OUG) - distribuit 13.06.2007

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională

Retrasă de pe ordinea de zi a ședinței din 28 iunie 2007 (amânată dezbaterea) în temeiul prevederilor art.140 alin.(3) din Regulament
60. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - distribuit 8.02.2005.
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
61. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară.
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 noiembrie 2021, 2:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro