Vezi calendarul
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 8 - 9 octombrie 2007

Aprobată: 08.10.2007
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 248/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PL-x 248/2007) - lege organică
Cameră decizională
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților -
2. Pl-x 546/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 546/2007) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 05.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 19.10
. 2007 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Înscris pe ordinea de zi în condițiile art.37 lit.c) și art.86 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților
2. Pl-x 302/2007 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.9 2 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PL-x 302/2007) - lege organică
Cameră decizională
3. Pl-x 547/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 547/2007) - lege organică
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 05.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 19.10
. 2007 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Înscris pe ordinea de zi în condițiile art.37 lit.c) și art.86 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților
3. Pl-x 303/2007 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor (PL-x 303/2007) - lege organică
Cameră decizională
4. Pl-x 669/2006 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.355/2007 (Pl-x 669/2006/2007) - lege organică - Reexaminată de Senat (respinsă legea) - 6.06.2007.
Raport (însoțit de un proiect de lege) - Comisia juridică (Adoptarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului - (propusă de comisie și anexată la raportul acesteia) - distribuit 28.09.2007(În ședința din 2 octombrie 2007, după respingerea cererii de retrimitere la comisie, s-au acordat 15 minute pentru consultări și totodată s-a încheiat ședința)
Cameră decizională
4. Pl-x 395/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 (PL-x 395/2007) - lege organică
Cameră decizională
5. Pl-x 131/2007 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.666 din 16 iulie 2007 (Pl-x 131/2007/5.09.2007) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Adoptarea legii cu un amendament) - distribuit 28.09.2007
Prima Cameră sesizată
5. Pl-x 557/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 și la București la 20 iunie 2007, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnat la București la 26 mai 2004 și pentru modificarea și completarea Legii nr.389/2004 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004 (PL-x 557/2007) - lege ordinară
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 5.10.2007

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
6. Pl-x 921/2006
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PL-x 921/2006/2007) - lege ordinară - Reexaminată și adoptată de Senat 13.06.2007
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Adoptarea cu amendamente a proiectului de lege primit de la Senat) - distribuit 1.10.2007
Cameră decizională
6. Pl-x 576/2007 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în combaterea terorismului și a crimei organizate, semnat la București la 4 iunie 2007 (PL-x 576/2007) - lege ordinară
Prioritate legislativă
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
24.10.2007
7. Pl-x 637/2007 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (PL-x 637/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.09.2007
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 8.10.2007
Cameră decizională
7. Pl-x 604/2007 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză în domeniul securității sociale, semnat la București la 1 august 2006 (PL-x 604/2007) - lege ordinară
Prioritate legislastivă
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
01.11.2007
8. Pl-x 478/2007
Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 478/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.06.2007
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 2.10.2007
Cameră decizională
8. Pl-x 580/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea art.77 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 580/2007) - lege organică
Cameră decizională
9. Pl-x 532/2007
Propunerea legislativă privind înființarea comunei Lompirt, prin reorganizarea comunei Șărmășag, județul Sălaj (Pl-x 532/2007) - lege organică
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 4.10.2007

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 03.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 17.10 .2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
9. Pl-x 494/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (Pl-x 494/2007) - lege organică
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 4.10.2007

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
10. Pl-x 550/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului (Pl-x 550/2007) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 4.10.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 05.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 19.10
. 2007 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
10. Pl-x 534/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (3) al art.36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl-x 534/2007) - lege organică
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 17.10.2007
11. Pl-x 577/2007
Proiectul de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative (PL-x 577/2007) - lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 3.10.2007

Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent - 18.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
01.11.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
11. Pl-x 605/2007 Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea unui Tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006) (PL-x 605/2007) - lege ordinară
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
01.11.2007
12. Pl-x 505/2007
Proiectul de Lege privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate (PL-x 505/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 25.06.2007
Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit 2.10.2007
Cameră decizională
12. Pl-x 594/2007 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957 (PL-x 594/2007) - lege ordinară
Prima Cameră sesizată - data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
01.11.2007
13. Pl-x 137/2007 Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.421/2007 (PL-x 137/2007) - lege organică - Reexaminată de Senat (respinsă O.U.G.) - 20.06.2007
Raport - Comisia juridică (Adoptarea proiectului de lege de respingere a O.U.G.) - distribuit 28.09.2007
Cameră decizională
13. Pl-x 906/2006 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval (PL-x 906/2006) - lege ordinară
Cameră decizională
14. Pl-x 444/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Pl-x 444/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
14. Pl-x 171/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației (PL-x 171/2007) - lege organică
Cameră decizională
15. Pl-x 453/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 453/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia juridică - (Adoptare) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
15. Pl-x 284/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor (Pl-x 284/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea -
16. Pl-x 463/2007
Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (PL-x 463/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.06.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
16. Pl-x 460/2007 Proiectul de Lege privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României (PL-x 460/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
17. Pl-x 487/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală (PL-x 487/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 4.10.2007
Cameră decizională
17. Pl-x 422/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor (PL-x 422/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
18. Pl-x 507/2007
Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Școlii (PL-x 507/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.06.2007
Raport - Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit 4.10.2007
Cameră decizională
18. Pl-x 535/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare (PL-x 535/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
19. Pl-x 354/2007 Proiectul de Lege privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora (PL-x 354/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 21.06.2007
Cameră decizională
19. Pl-x 458/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și Legii gazelor nr.351/2004 (PL-x 458/2007) - lege organică
Cameră decizională
20. Pl-x 259/2007 Proiectul de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari (PL-x 259/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.04.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 9.05.2007 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 26.06.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată (vot final din 22.05.2007) și ca urmare plenul a hotărât retrimiterea la comisie, iar aceasta prin noul raport își menține propunerea inițială - Respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament
20. Pl-x 960/2006 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind suspendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională Îmbunătățiri Funciare - S.A., reexaminată ca urmare a cererii Președintelui României (PL-x 960/2006/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
21. Pl-x 218/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (Pl-x 218/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 4.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 4.05.2007 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 25.06.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată (vot final din 22.05.2007) și ca urmare plenul a hotărât retrimiterea la comisie, iar aceasta prin noul raport își menține propunerea inițială - Respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament.
22. Pl-x 268/2007 Propunerea legislativă privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (Pl-x 268/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.04.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație (Respingere) - distribuit 26.06.2007
Cameră decizională
23. Pl-x 568/2006 Propunerea legislativă privind abrogarea alineatului (2 4 ) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 568/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 20.06.2006
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 4.05.2007 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 26.06.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată (vot final din 22.05.2007) și ca urmare plenul a hotărât retrimiterea la comisie.Comisia menține propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament.
24. Pl-x 342/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (Pl-x 342/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2007
Cameră decizională
25. Pl-x 335/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.15, al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (Pl-x 335/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2007
Cameră decizională
26. Pl-x 334/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (Pl-x 334/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2007
Cameră decizională
27. Pl-x 328/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 328/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 26.04.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 29.06.2007
Cameră decizională
28. Pl-x 353/2007 Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (PL-x 353/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 21.06.2007
Cameră decizională
29. Pl-x 398/2007 Propunerea legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (Pl-x 398/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 21.05.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 25.06.2007
Cameră decizională
30. Pl-x 932/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 și art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului (Pl-x 932/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 29.11.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 1.02.2007, Raport suplimentar I (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 28.05.2007, Raport suplimentar II (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 28.05.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare, (vot final din 20.02.2007) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Comisia menține propunerea de respingere, nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament
.
Supusă din nou votului final, propunerea comisiei de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit nici de această dată numărul de voturi necesar pentru adoptare și ca urmare propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei. (Plen 29.05.2007)
Printr-un nou raport suplimentar (II) Comisia își menține propunerea de respingere fără a face aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament
31. Pl-x 502/2006
Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic (Pl-x 502/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.05.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
32. Pl-x 503/2006
Propunerea legislativă privind reforma unor profesii juridice (Pl-x 503/2006) - lege organică - Respinsă de Senat 22.05.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
33. Pl-x 149/2007
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - codul familiei, republicată (PL-x 149/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 14.03.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.05.2007 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
34. Pl-x 495/2007 Propunerea legislativă privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990 (Pl-x 495/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.06.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 3.09.2007
Cameră decizională
35. Pl-x 96/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (Pl-x 96/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 22.02.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 30.03.2007 și Raport suplimentar I (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 4.06.2007 și Raport suplimentar II (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 11.04.2007) și, ca urmare, s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament.
În ședința din 3.05.2007, plenul a hotărât retrimiterea la comisie - termen 24.05.2007 (nu a avut loc dezbaterea pe articole)
Comisia, prin raportul suplimentar, și-a menținut propunerea inițială de respingere, nefăcând aplicarea prevederilor art.97 alin.(4) din Regulament.
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 28.06.2007) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie.
Comisia, prin raportul suplimentar II, își menține propunerea inițială de respingere, nefăcând aplicarea prevederilor art.97 alin.(4) din Regulament.
36. Pl-x 359/2007
Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale (Pl-x 359/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 2.05.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 25.06.2007 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată (vot final din 11.09.2007) și ca urmare plenul a hotărât retrimiterea la comisie.
Comisia, prin raportul suplimentar, își menține propunerea inițială de respingere, nefăcând aplicarea prevederilor art.97 alin.(4) din Regulament.
37. Pl-x 415/2007 Propunerea legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României (Pl-x 415/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 3.09.2007
Cameră decizională
38. Pl-x 442/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Anexei 4.1 la Titlul VI "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 442/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 6.09.2007
Cameră decizională
39. Pl-x 482/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal (Pl-x 482/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 6.09.2007
Cameră decizională
40. Pl-x 381/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (Pl-x 381/2007) - lege organică - Respinsă de Senat -3.05.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 24.05.2007, Raport suplimentar I (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 14.06.2007 și Raport suplimentar II (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 10.09.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare (vot final din 29.05.2007) și ca urmare plenul a retrimis-o comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Comisia și-a menținut propunerea de respingere.
Supusă din nou votului final, propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit nici de această dată numărul necesar de voturi (vot final din 28.06.2007) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Comisia își menține propunerea de respingere
(nefăcând aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament).
41. Pl-x 413/2007 Propunerea legislativă privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme (Pl-x 413/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 10.09.2007
Cameră decizională
42. Pl-x 410/2007 Propunerea legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar (Pl-x 410/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 10.09.2007
Cameră decizională
43. Pl-x 296/2007 Propunerea legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu (Pl-x 296/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 17.04.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 28.05.2007 și Raport suplimentar (menține propunerea de Respingere) - distribuit 11.09.2007
Cameră decizională
44. Pl-x 201/2007 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (Pl-x 201/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 28.03.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 9.05.2007, Raport suplimentar I (menține propunerea inițială - respingere) - distribuit 19.06.2007 și Raport suplimentar II (menține propunerea inițială - respingere) - distribuit 11.09.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată (vot final din 22.05.2007) și ca urmare plenul a hotărât retrimiterea la comisie.
Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 28.06.2007) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie.
Printr-un nou raport suplimentar (II) Comisia își menține propunerea de respingere fără a face aplicarea art.97 alin.(4) din Regulament
45. Pl-x 376/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 376/2007) - lege organică - Respinsă de Senat -3.05.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 19.06.2007 și Raport suplimentar (menține propunerea inițială - respingere) - distribuit 11.09.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (vot final din 28.06.2007) și, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie iar aceasta prin noul raport își menține propunerea inițială de respingere.
46. Pl-x 414/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Pl-x 414/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 23.05.2007
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 13.09.2007
Cameră decizională
47. Pl-x 451/2007 Propunerea legislativă privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate (Pl-x 451/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.09.2007
Cameră decizională
48. Pl-x 465/2007
Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (Pl-x 465/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.06.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
49. Pl-x 439/2007
Pl-x 450/2007
- Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 439/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 450/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Cameră decizională


Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.09.2007
50. Pl-x 437/2007
Pl-x 479/2007
- Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004 (Pl-x 437/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (PL-x 479/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.06.2007
Cameră decizională


Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.09.2007
51. Pl-x 239/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (Pl-x 239/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 29.03.2007
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 18.09.2007
Cameră decizională
52. Pl-x 471/2007
Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (Pl-x 471/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.06.2007
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
53. Pl-x 393/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.286 1 și 286 2 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital (Pl-x 393/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 9.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
54. Pl-x 409/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 409/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 24.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
55. Pl-x 511/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 511/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.06.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007

Cameră decizională
56. Pl-x 512/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 512/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.06.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007

Cameră decizională
57. Pl-x 443/2007 Propunerea legislativă pentru extinderea piețelor de gros (Pl-x 443/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
58. Pl-x 441/2007
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 441/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 25.09.2007
Cameră decizională
59. Pl-x 476/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea (Pl-x 476/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 27.06.2007 și Raport înlocuitor (Respingere) - distribuit 19.09.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională
60. Pl-x 438/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 (Pl-x 438/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) - distribuit 19.09.2007
Cameră decizională
61. Pl-x 454/2007 Propunerea legislativă privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale (Pl-x 454/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 20.09.2007
Cameră decizională
62. Pl-x 446/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice (Pl-x 446/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
63. Pl-x 469/2007
Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (Pl-x 469/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 6.06.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 24.09.2007
Cameră decizională
64. Pl-x 467/2007 Propunerea legislativă "O BIBLIE pentru fiecare familie de români" (Pl-x 467/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 6.06.2007
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 20.09.2007
Cameră decizională
65. Pl-x 435/2007 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Plantațiilor (Pl-x 435/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 27.09.2007
Cameră decizională
66. Pl-x 485/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 485/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 27.09.2007
Cameră decizională
67. Pl-x 489/2007
Pl-x 491/2007
- Propunerea legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu hadicap (Pl-x 489/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Cameră decizională

- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 491/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Raport comun pentru ambele inițiative - Comisia pentru muncă (Respingerea ambelor inițiative legislative) - distribuit 27.09.2007
Cameră decizională
68. Pl-x 933/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură penală (Pl-x 933/2006) - lege organică - Respinsă de Senat - 29.11.2006
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 1.02.2007 și Raport suplimentar I (menținerea raportului inițial - Respingere) - distribuit 12.03.2007, Raport suplimentar II (menține raportul de respingere) - distribuit 30.03.2007 și Raport suplimentar III (menține raportul de respingere) - distribuit 9.05.2007, Raport suplimentar IV (menține raportul de respingere) - distribuit 15.06.2007 și Raport suplimentar V (menține raportul de respingere) - distribuit 28.09.2007
Cameră decizională

Propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de voturi (ședința de vot final din 13.03.2007) și, ca urmare, s-a retrimis comisiei, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament, care, după reexaminare, a hotărât menținerea propunerii inițiale, de respingere.
Supusă din nou votului final, propunerea comisiei de respingere nu a întrunit nici de această dată numărul necesar de voturi (vot final din 11.04.2007) și s-a retrimis la comisie pentru un nou raport, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Comisia a depus un nou raport suplimentar de respingere, nefăcând nici de această dată aplicarea prevederilor art.97 alin.(4) din Regulament.
În ședința de vot final din 22.05.2007, propunerea comisiei de respingere neîntrunind nici de această dată numărul necesar de voturi a fost retrimisă la comisie pentru un nou raport, potrivit art.104 alin.(3) din Regulament. Comisia, prin noul raport, și-a menținut propunerea de respingere.
Supusă din nou votului final (28.06.2007), propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative, nu a întrunit nici de această dată numărul necesar de voturi și s-a hotărât retrimiterea la comisie.
În urma reexaminării, comisia, printr-un nou raport își menține propunerea de respingere, fără a face aplicarea prevederilor art.97 alin.(4) din Regulament.
69. Pl-x 540/2007 Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (PL-x 540/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 28.06.2007
Raport - Comisia juridică (Respingere) - distribuit 28.09.2007
Cameră decizională
70. Pl-x 440/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 440/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 30.05.2007
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru agricultură (Respingere) - distribuit 3.10.2007
Cameră decizională
71. Pl-x 496/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (Pl-x 496/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 18.06.2007
Raport - Comisia economică (Respingere) - distribuit 4.10.2007
Cameră decizională
72. Pl-x 508/2007
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România (Pl-x 508/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 20.06.2007
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit 4.10.2007

Cameră decizională
73. Pl-x 484/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 484/2007) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 8.10.2007
Cameră decizională
74. Pl-x 517/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 517/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 25.06.2007
Raport - Comisia pentru sănătate (Respingere) - distribuit 8.10.2007

Cameră decizională
75. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.06.2006 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
76. Pl-x 164/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (PL-x 164/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.03.2007
Raport -Comisia economică (Respingerea OUG) - distribuit 13.06.2007

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională

Retrasă de pe ordinea de zi a ședinței din 28 iunie 2007 (amânată dezbaterea) în temeiul prevederilor art.140 alin.(3) din Regulament
77. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - distribuit 8.02.2005.
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
78. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară.
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 18 iulie 2019, 7:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro