Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 30 octombrie 2007

Aprobată: 29.10.2007
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 463/2007 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe (PL-x 463/2007) - lege ordinară - Reluarea votului final
Cameră decizională

Urmează prezentarea unui punct de vedere de către liderii grupurilor parlamentare (Plen 23.10.2007).
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
2. Pl-x 441/2007 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.500/2002 privind finanțele publice (Pl-x 441/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
2. Pl-x 546/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 546/2007) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit 15.10.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 05.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 3.11.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților (Plen 8.10.2007)
3. Pl-x 476/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea (Pl-x 476/2007) - lege ordinară
Procedură de urgență
Cameră decizională

Comisia propune respingerea -
3. Pl-x 547/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 547/2007) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit 15.10.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 05.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 3.11.2007, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților (Plen 8.10.2007)
4. Pl-x 438/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 (Pl-x 438/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
4. Pl-x 629/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor (PL-x 629/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 24.09.2007
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit 23.10.2007

Prioritate legislativă
Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 454/2007 Propunerea legislativă privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale (Pl-x 454/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
5. Pl-x 639/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina (PL-x 639/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.09.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 22.10.2007

Prioritate legislativă
Cameră decizională
6. Pl-x 446/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice (Pl-x 446/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
6. Pl-x 640/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina (PL-x 640/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.09.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 22.10.2007

Prioritate legislativă
Cameră decizională
7. Pl-x 469/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local (Pl-x 469/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
7. Pl-x 641/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (PL-x 641/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.09.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 22.10.2007

Prioritate legislativă
Cameră decizională
8. Pl-x 467/2007 Propunerea legislativă "O BIBLIE pentru fiecare familie de români" (Pl-x 467/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
8. Pl-x 222/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (PL-x 222/2007) - lege organică - Respins de Senat - 29.03.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 23.10.2007

Prioritate legislativă
Cameră decizională
9. Pl-x 435/2007 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Plantațiilor (Pl-x 435/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea -
9. Pl-x 630/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 630/2007)- lege organică - Adoptat de Senat - 24.09.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 11.10.2007

Prioritate legislativă
Procedură de urgență
Cameră decizională

Retrimis la comisie - termen 29.10.2007 (Plen: 22.10.2007)
10. Pl-x 485/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 485/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
10. Pl-x 886/2006 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă (PL-x 886/2006/2007) - Reexaminată și adoptată de Senat - 24.09.2007 - lege ordinară
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptarea cu un amendament a proiectului de lege primit de la Senat) - distribuit 26.10.2007
Cameră decizională
11. Pl-x 633/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorității de Sănătate Publică a Județului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău și continuarea investiției la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău" (PL-x 633/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 26.09.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit 22.10.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională
11. Pl-x 489/2007 Propunerea legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu hadicap (Pl-x 489/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
12. Pl-x 632/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală (PL-x 632/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 24.09.2007
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 22.10.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională
12. Pl-x 491/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 491/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
13. Pl-x 536/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (PL-x 536/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 28.06.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit 24.10.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională
13. Pl-x 540/2007 Proiectul de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (PL-x 540/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
14. Pl-x 634/2007 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2007 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002 (PL-x 634/2007) - lege organică - Adoptat de Senat - 26.09.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 23.10.2007

Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 440/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (Pl-x 440/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea -
15. Pl-x 490/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar (Pl-x 490/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 13.06.2007
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit 23.10.2007
Cameră decizională
15. Pl-x 496/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (Pl-x 496/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
16. Pl-x 551/2007 Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului pentru Protecția Drepturilor Pacientului (Pl-x 551/2007) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru sănătate

Termenul de depunere a raportului - 8.10.2007
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 05.09.2007; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final - 19.10
. 2007 , potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
16. Pl-x 508/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România (Pl-x 508/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea -
17. Pl-x 462/2007 Proiectul de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale (PL-x 462/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.06.2007
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit 15.10.2007
Cameră decizională
17. Pl-x 484/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 484/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
18. Pl-x 543/2007 Propunerea legislativă privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase (Pl-x 543/2007)- lege organică -Respinsă de Senat - 27.06.2007
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru drepturile omului (Respingere) - distribuit 24.10.2007
Cameră decizională
18. Pl-x 517/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 517/2007) - lege organică
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea -
19. Pl-x 281/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale (Pl-x 281/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 16.04.2007
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 28.05.2007 și Raport suplimentar (menținerea raportului inițial - Respingere - distribuit 24.10.2007
Cameră decizională
19. Pl-x 514/2007 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.10 din 8.01.2001 și a legii 112 din 25.11.1995 cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 514/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
20. Pl-x 614/2007 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.273/206 privind finanțele publice locale (Pl-x 614/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 18.09.2007
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Respingere) - distribuit 24.10.2007
Cameră decizională
20. Pl-x 541/2007 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate (Pl-x 541/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
21. Pl-x 652/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (Pl-x 652/2007) - lege organică - Respinsă de Senat - 24.09.2007
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia economică (Respingere) - distribuit 25.10.2007
Cameră decizională
21. Pl-x 486/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 486/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
22. Pl-x 344/2006 Proiectul de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 344/2006) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.04.2006.
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) - distribuit 13.06.2006 și Raport suplimentar (menține raportul inițial - Respingere) - distribuit 7.12.2006
Cameră decizională
Amânată dezbaterea
22. Pl-x 488/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (PL-x 488/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
23. Pl-x 164/2007 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (PL-x 164/2007) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.03.2007
Raport -Comisia economică (Respingerea OUG) - distribuit 13.06.2007

Procedură de urgență
Prioritate legislativă
Cameră decizională

Retrasă de pe ordinea de zi a ședinței din 28 iunie 2007 (amânată dezbaterea) în temeiul prevederilor art.140 alin.(3) din Regulament
23. Pl-x 599/2007 Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată (PL-x 599/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
24. Pl-x 618/2004 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret (PL 618/2004) - distribuit 8.02.2005.
Proiectul a fost adoptat de Senat ca lege ordinară, iar Camera Deputaților l-a adoptat lege organică. Comisia de mediere a propus spre adoptare textul Camerei Deputaților. La data de 10.02.2005 Senatul a aprobat textul propus de Comisia de mediere.
Amânată dezbaterea
24. Pl-x 510/2007 Propunerea legislativă pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane (Pl-x 510/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
25. Pl-x 365/1999 Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/1999 privind scutirea de la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorărilor de întârziere aferente (PL 365/1999) - lege ordinară.
Senatul a aprobat la data de 06.12.2001 Raportul Comisiei de mediere cuprinzând propunerea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999.
Amânată dezbaterea
25. Pl-x 466/2007 Propunerea legislativă privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României (Pl-x 466/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
- Comisia propune respingerea -
26. Pl-x 544/2007 Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului ( Pl-x 544/2007)- lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
27. Pl-x 542/2007 Propunerea legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar (Pl-x 542/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
28. Pl-x 560/2007 Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (PL-x 560/2007) - lege ordinară
Cameră decizională
29. Pl-x 638/2007 Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (Pl-x 638/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
30. Pl-x 545/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare (Pl-x 545/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
31. Pl-x 575/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 (Plx 575/2007) - lege ordinară -
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
32. Pl-x 653/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 653/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
33. Pl-x 654/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 654/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
34. Pl-x 509/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București (Pl-x 509/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
35. Pl-x 572/2007 Propunerea legislativă privind valorificarea declarațiilor politice (Pl-x 572/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
36. Pl-x 569/2007 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (Pl-x 569/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
37. Pl-x 468/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 468/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
38. Pl-x 570/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular (Pl-x 570/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
39. Pl-x 571/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr.9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr.30 din 17.01.2007 (Pl-x 571/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
40. Pl-x 418/2007 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (Pl-x 418/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
41. Pl-x 538/2007 Propunerea legislativă privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (Pl-x 538/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
42. Pl-x 568/2007 Propunerea legislativă privind modificarea Anexei nr.1 din legea nr.114/1996 - legea locuinței (Pl-x 568/2007) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
43. Pl-x 574/2007 Propunerea legislativă privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing (Pl-x 574/2007) - lege ordinară
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -
44. Pl-x 398/2007 Propunerea legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (Pl-x 398/2007) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
45. Pl-x 450/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 450/2007) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
46. Pl-x 239/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 (Pl-x 239/2007) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
47. Pl-x 50/2005 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (PL-x 50/2005) - lege organică
Cameră decizională
48. Pl-x 218/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (Pl-x 218/2007) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
49. Pl-x 932/2006 Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 și art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului (Pl-x 932/2006) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
50. Pl-x 96/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (Pl-x 96/2007) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
51. Pl-x 359/2007 Propunerea legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale (Pl-x 359/2007) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
52. Pl-x 381/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali (Pl-x 381/2007) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
53. Pl-x 201/2007 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (Pl-x 201/2007) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
54. Pl-x 376/2007 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (Pl-x 376/2007) - lege organică
Cameră decizională
(Propunerea comisiei de respingere nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a dezbătut pe articole (Plen 23.10.2007) și potrivit art.104 alin.(3) din Regulament se supune votului adoptarea)
55. Pl-x 933/2006 Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură penală (Pl-x 933/2006) - lege organică
Cameră decizională

- Comisia propune respingerea -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 8 decembrie 2021, 6:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro